швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149615
2 Історія України36978
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34558
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32775
5 Звіт про проходження виробничої практики 26914
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26433
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18806
9 Правопис слів іншомовного походження18268
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Діагностична діяльність соціального педагога як форма прогнозування перспектив психолого-педагогічної допомоги особистості» (ID:14103)

| Размер: 233 кб. | Объем: 90 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 13.04.2005 | Код продавца: 3 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Бабаєв В.М., Романовський О.Г., Пономарьов О.С., Бондаренко В.В.Психодіагностика в муніципальній кадровій політиці: Моногр. — Х.: НТУ ХПІ, 2003. — 390 с. 2. Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности// Вопросы психологии.- 1989. - №1.- С.92-100. 3. Безпалько, Р.Х. Вайнола, І.М. Ковчина, О.А. Кузьменко, І.М. Пінчук, Н.П. Пихтіна. Соціальна педагогіка / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Укр. держ. центр соц. служб для молоді. — К., 2000. — 342 с. 4. Бех І.Д.. Виховання особистості: У 2 кн.. Кн. 2. Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади— К.: Либідь, 2003. — 344 с. 5. Бількевич О. О., Вадзюк О. В., Вадзюк С. Н., Довжук Б. С., Ковалок Н. П. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. — К. : УДЦССМ, 2001. Теоретичні та методичні засади соціальної роботи (ч.1) — 354 с. 6. Бучківська В.В. Взаємини в дитячому колективі - умова особистісно-орієнтованого педагогічного процесу // Педагогіка і психологія. — 2000. — N 1(26). — С. 72-76. 7. Вічалковська Н.К. Активізація розвитку допитливості школярів підліткового віку: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 18 с. 8. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 425 с. 9. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике. - М.: Изд. Мосовского психолого-социального института Воронеж: Изд-во НПО “Модєк”, 2003. – 148 с. 10. Гришин В.Г. Образный анализ экспериментальных данных. – М.: Высшая школа, 1982. – 256 с.. 11. Гуленко В.В. Соционическая диагностика: метод интервью // Соционика, ментология и психология личности. — 2002. — N 2. — С. 17-27. 12. Дзюбко Л.В. Рання шкільна дезадаптація: обурунтування гіпотези // Педагогіка і психологія. — 1999. — N 1. — С. 111-122. 13. Зверєва І. Д., Безпалько О. В., Янкович О. І., Бондаренко З. П., Лях Т. Л. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва (ред.), Г.М. Лактіонова (ред.). — К. : Науковий світ, 2003. — 420с. 14. Здравомыслов А.Г. Методология и процедура социологических исследований. – М.: Мир, 1969.- 182 с. 15. Игры: обучение, тренинг. –М.: Наука, 1994.-Кн.3. –С.48. 16. Капська А.Й., Безпалько О.В., Вайнола Р.Х. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання): Навч. посіб.. — К.: Наук. світ, 2001. — 248 с. 17. Кравченко А.И Прикладная социология и менеджмент. –М. : ИНФРА, 1995. – 308 с. 18. Кроуз М.В. Аннотированный указатель методов социально-психологической диагностики. – М.: Наука, 1991.- 422 с. 19. Логвіна-Бик Т.А. Педагогічне керівництво диференційованим навчанням учнів середніх і старших класів (на прикладі предметів біологічного циклу): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 1999. — 20 с. 20. Магльований А.В., Белов В.М., Котова А.Б..Організм і особистість. Діагностика та керування. — Л.: Мед. газ. України, 1998. — 248 с. 21. Максимчук Н.П. Основи психолого-педагогічної діагностики (Конспект лекцій): Навч. посіб. // Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т. — Кам'янець-Поділ., 2002. — 51 с. 22. Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. .- СПб: Питер, 1996. – 684 с. 23. Матвійчук О.С. Як навчити школярів розв’язувати конфлікти // Практична психологія та соціальна робота. -2002- №1.- С.13-17. 24. Методы социальной психологии / Под. Ред. Кузьмина Е.С., Семенова В.Е.- Л.:Нева, 1977.- 334 с. 25. Мєщанова Г. Соціально-психологічне дослідження особистості: теоретико-методологічний аспект . — Т.: Екон. думка, 2001. — 86 с. 26. Міщенко А.Т. Соціально-психологічний тренінг з формування вмінь саморегуляції емоцій у старшокласників // Практична психологія та соціальна робота. -2000- №7, 2001 - №1. 27. Науменко Т.І. Соціальна адаптація дітей-сиріт раннього віку // Педагогіка і психологія. — 1999. — N 3. — С. 66-72. 28. Никитина Л.Е. Социальная педагогика. – М.: Академический проект, 2003. –288 с. 29. Практическая психодиагностика. Методики и тесты./Ред. Райгородский Д.Я.- Самара: “Бахрах-М”, 2002. – 668 с. 30. Практична педагогіка виховання: Посіб. з теорії та методики виховання / Ред.: М.Ю. Красовицький Упоряд.: Г.І. Іванюк. — К. Івано-Франківськ: Плай, 2000. — 218 с. 31. Психологическая диагностика детей и подростков / Под ред. Гуревича К.М., Борисовой Е.М.. – М.,: ИНФРА. - 1995.- 336 с. 32. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2000. – 712 с. 33. Рудестам К. Практические упражнения по групповой психотерапии.- СПб.: Питер, 1992. –295 с. 34. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка. — Житомир, 2002. — 255 с. 35. Сидоренко Е.В. Психодраматический и недирективный подходы в группововй работе с людьми. –СПб.: Речь, 1992 . – 328 с. 36. Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2002. – 224 с. 37. Смолюк І.О. Педагогічні технології: дослідження соціально-особистісного аспекту. — Луцьк: Вежа, 1999. — 213 с. 38. Собчик Л. Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных отношений: Практ. руководство — СПб. : Речь, 2003. — 287 с. 39. Соколова И.М. Методы исследования адаптации студентов. — Х.: Харьк. гос. мед. ун-т., 2001. — 274 с. 40. Социальная психология / А.Н. Сухов, А.А. Бодалев, В.Н. Казанцев и др. /Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача.- М.: «Академия», 2003. – 600 с. 41. Социальная работа: история, теория и практика: Науч.-учеб.-метод. пособие: В 2 ч. Ч. 1 / Ред.: С.Я. Харченко. — Луганск: Альма-матер, 2002. — 158 с. 42. Теории личности в западно-европейской и американской психологии. Хрестоматия. Редактор-составитель Д.Я. Райгорский. – Самара, 1996.- 411 с. 43. Технология социальной работы. – М.: ВАДОС, 2000. – 248 с. 44. Фурман А. Психодіагностика особистісної адаптованості. — Т.: Екон. думка, 2000. — 198 с. 45. Хазратова Н.В. Аналіз настанов щодо держави в школярів та студентів // Педагогіка і психологія. — 2001. — N 2. — С. 39-49. 46. Харченко С.Я., Кратинов Н.С., Чиж А.Н., Кратинова В.А. Методология и методы социально-педагогических исследований: Науч., учеб.-метод. пособие— Луганск: Альма-матер, 2001. — 212 с. 47. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. -Спб.:Речь, 1997.- 344 с. 48. Цибух Л.Н., Чебыкин А.Я. Диагностика и коррекция мышления у развивающейся личности / Южный науч. центр Акад. пед. наук Украины. — Одесса, 2002. — 170 с. 49. Шарапова О.В. Педагогічні умови комплексної корекції девіантної поведінки молодших школярів: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 21 с. 50. Шебанова В.І. Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 18 с. 51. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании. – Ч.1. Концептуальные и прикладные основы социальной психологии. –М.: «Акадамия», 1995. – 327 с.. 52. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. – М.:Высш. шк., 1987. – 202 с.
Дополнительная информация324
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «Діагностична діяльність соціального педагога як форма прогнозування перспектив психолого-педагогічної допомоги особистості»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.129881 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7947
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5778
Реклама

Цікаве