швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150690
2 Історія України37146
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34813
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32897
5 Звіт про проходження виробничої практики 27046
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26558
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19914
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18830
9 Правопис слів іншомовного походження18359
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16724
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Витоки та становлення національного законодавства» (ID:14517)

| Размер: 124 кб. | Объем: 127 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
Литература Список використаної літератури Нормативні акти 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - С. 141. 2. Конституция (Основной Закон) Украины. Принята Верховным Советом УССР 20 апреля 1978 г. // Ведомости Верховного Совета УССР. -1978. - № 18. - С. 286. 3. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31. - С. 429. 4. Акт проголошення незалежності України // Ведомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - № 38. - С. 502. Збірки документів 1. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.Д. Гончаренко (ред.), В.Д. Гончаренко (уклад.), О.Д. Святоцький (уклад.). - 3.вид., перероб. - К.: Видавничий Дім Ін Юре, 2003. - 796 с. 2. Хрестоматія з правознавства: Навч. посібник / Л.О. Лоха (уклад.), О. Д. Наровлянський (уклад.). - К. : Юрінком Інтер, 2003. – 736 с. 3. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / Відп. ред. Ю.С.Шемшученко Упоряд. О. І. Кресіна. - К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2001. - С. 69 - 202. 4. Мучник А.Г. Комментарий к Конституции Украины. - 2-е изд., исправ. и доп. - К.: Парламентское издательство, 2003. - Кн. 1. - 400 с. Монографічні видання 1. Гончяренко В.Г. Історія держави і права України: курс лекцій К.: Вентурі, 1996. - 245с. 2. Іванченко Р.П. Українська державність в 20-х - 90-х pp. - К.: МІЛП, 2000. - 120 с. 3. Лукашевич О.А., Манжул К.В. «Конституція» Пилипа Орлика - історико-правова пам'ятка XVII ст. - X.: Основа, 1996. - 79 с. 4. Мироненко О.М. Історія Конституції України. - К.: Ін Юре, 1997. - 135 с. 5. Музиченко П. Історія держави і права України: навчальний посібник. К.: Знання, 1999. - 662с. 6. Опришко В.Ф. Конституційні основи розвитку законодавства України. - К.: Знання, 2001. - 212 с. 7. Панюк А., Рожик М. Історія становлення української державності. - Львів: Центр Європи, 1995. - 245 с. 8. Погорілко В. Ф. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України: А.С.К., 2003. - 652 с. 9. Рогожин А.Й. Історія держави і права України: підручник . Частина І. К.: ІнЮре, 1996. - 368с. 10. Рогожин А.Й. Історія держави і права України: підручник . Частина ІІ К.: ІнЮре, 1996. - 372с. 11. Тацій В.Я. Історія держави і права України: Підручник Частина І. К.: ІнЮре, 2000. - 580с. 12. Тацій В.Я. Історія держави і права України: Підручник Частина ІІ. К.: ІнЮре, 2000. - 575с. 13. Чайковський А. С., Батрименко В. І., Зайцев Л. О., Копиленко О. Л., Кривоніс В. М. Історія держави і права України. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 511с. Матеріали наукових праць та наукових конференцій 1. Гpошовий Ю. М. Актуальні пpоблеми законодавчого пpоцесу в Укpаїні // Концепція pозвитку законодавства Укpаїни: Матеpіали наук. -пpакт. конф., тpавень 1996 p., Київ. - К., 1996. - С. 33 - 35. 2. Граціанов А.І. Поняття систематизації законодавства та її значення // Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем: Матеріали міжнародної наукової конференції. - К.: ІДП НАНУ. - 2000. - С. 274 - 275. 3. Граціанов А.І. Облік як вид систематизації законодавства // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених”. – Хмельницький. - 2002. - Спецвипуск 1. - С. 12 - 13. 4. Ткаченко В. Значення принципу законності при здійсненні кодифікації // Правова система України: проблеми теорії і практики. - К., 1993. - С. 72 - 73. 5. Подковенко Т. Система законодавства в Україні в 1917 - 1921 рр. // Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник ЮІ ТАНГ. -Тернопіль, 2001. - Вип. 2. - С. 91 - 95. 6. Подковенко Т. Законодавча діяльність Центральної Ради. // Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник ЮІ ТАНГ. - Тернопіль, 2001. - Вип. 3. - С. 122 - 129. 7. Подковенко Т. Законодавча діяльність Директорії. // Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник ЮІ ТАНГ. - Тернопіль, 2002. -Вип. 4. - С. 114 - 119. 8. Подковенко Т. Конституція та конституційні акти Української Центральної Ради: історико-правовий аспект. // Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник ЮІ ТАНГ. - Тернопіль, 2002. - Вип. 5. - С. 123 - 131. 9. Подковенко Т. Система законодавства: загальнотеоретична характеристика. // Держава і право: Збірник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Секція юридичні і політичні науки. – К., 2003. - Вип. 21. - С. 77 - 83. 10. Федоpенко В.Л. Система конституційного пpава та система конституційного законодавства Укpаїни як елементи національної пpавової системи // Деpжава і пpаво: Зб. наук. пp. - К., 2000. - Вип.6: Юpидичні і політичні науки. - С. 87 - 95. 11. Шаповал Л. Сучасне законодавство Укpаїни та етапи його гаpмонізації // Пpоблеми гаpмонізації законодавства Укpаїни з міжнаpодним пpавом: Матеpіали наук.-пpакт. конф., жовт. 1998 p. - К., 1998. - С. 166 - 169. 12. Ющик О. Правова реформа і систематизація законодавства України // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. - К., 1999. - С. 88 - 94. Переодичні видання 1. Головатий С. Конституція України 1996 р. в системі європейського конституціоналізму // Право України. - 1997. - №8. - С. 10 - 12. 2. Граціанов А. Роль уніфікації в систематизації законодавства // Держава і право. - К.: ІДП НАНУ. - 2000. - Вип. 8. - С. 15 - 19. 3. Граціанов А. Консолідація як форма упорядкування законодавства // Держава і право. - К.: ІДП НАНУ. - 2001. - Вип. 12. - С. 11 - 13. 4. Граціанов А. Інкорпорація як вид систематизації законодавства // Держава і право. - К.: ІДП НАНУ. - 2002. - Вип. 17. - С. 6 - 11. 5. Граціанов А. Спеціальна юридична термінологія як спосіб удосконалення законодавства // Держава і право. - К.: ІДП НАНУ. - 2003. - Вип. 19. - С. 124 - 129. 6. Копиленко О. Окремі колізії українського законодавства // Право України. - 2000. - № 12. - С. 13 - 15. 7. Лінецький С. Проблема внесення змін до Конституції у контексті еволюції державного режиму сучасної України // Підприємництво, господарство, право. - 2002. - № 3. - С. 94 - 99. 8. Опришко В. Законотворчість: сьогодні і завтра: [Вдосконалення законодавства України] // Віче. - 1996. - № 7. - С. 3 - 16. 9. Опришко В. Законотворчому процесу – наукове забезпечення // Право України. - 1996. - № 5. - С. 52-56. 10. Опришко В. Наукове забезпечення законотворчого процесу - вимога часу // Віче. - 1995. - № 3. - С. 3 - 13. 11. Опришко В. Основні положення проекту Концепції розвитку законодавства України до 2005 р. // Право України. - 1996. - № 7. - С. 3 - 10. 12. Опришко В. Питання трансформації Європейського права в законодавство України // Право України. - 2001. - № 2. - С. 27 - 30. 13. Подковенко Т. Передумови становлення сучасного українського конституціоналізму // Право України - 2003. - №3 - С. 14 - 16. 14. Подковенко Т. Законодавча діяльність Директорії. // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11. - С. 80 - 84. 15. Подковенко Т. Правові засади будівництва Української Держави в період Гетьманату П. Скоропадського. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - Хмельницький, 2003. - С. 50 - 57. 16. Тодика Ю. Конституція і правова доктрина // Вісник Академії правових наук України. - Харків. - 2000. - №1. - С.42 - 50. 17. Тараненко О. Проблеми і перспективи законотворчості в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №10. - С. 3 - 7. 19. Плющ І. До проблеми удосконалення законодавства України: здобутки і борги парламентського року (соціально-економічний аспект): [Ст. Голови Верховної Ради України] // Право України. - 2002. - № 4. - С. 3. 20. Порохненко Л. Проблеми впровадження європейських стандартів у законодавство України шляхом демократичних реформ // Український часопис міжнародного права. - 2002. - №4. - С. 26 - 32. 21. Пронюк Н. Систематизація українського законодавства в умовах ринкових перетворень // Економіка, Фінанси, Право. - 2002. - №10. - С. 19 - 24. 22. Рогожин А., Гончаренко В. Проблеми становлення конституціоналізму в Україні // Право України. - 2000. - № 12. - С. 143 - 144. 23. Стецюк Н. Конституція України як нормативно-правовий акт та політичний документ (до характеристики властивостей) // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник / Гол. ред. В. Л. Регульський.- Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2000.- № 1. С.263-268. 24. Савенко М. Функція правової охорони Конституції України // Право України. - 2001. - № 9. - С. 3 - 5. 25. Тацій В., Тодика Ю. Проблеми реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук України. - 2000. - № 2. - С. 20. 26. Тертишник В. Концептуальні проблеми розподілу влади: до становлення сучасної моделі правової держави в контексті політичної реформи в Україні // Юридична Україна. - 2003. - № 3. - С. 13 - 16. 27. Тимощук О. Проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України” у світлі історичних традицій світового конституціоналізму // Юридична Україна. - 2003. - № 5. - С. 14 - 16. 28. Тодика Ю. Фактори реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук України. - 2002. - № 3. - С. 2 - 3. 29. Шаповал В. Від Руської правди до Декларації про державний суверенітет України: історичні форми правового регулювання державно-владних відносин // Віче. - 2000. - №7. - С. 12 - 15. 30. Шаркова І. Інститут законодавства Верховної Ради України // Вісн. програми сприяння парламентові України. - 1999. - № 5. - С. 39 - 40.
Дополнительная информация1042
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «Витоки та становлення національного законодавства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.127811 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1862
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7965
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1964
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3016
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8020
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4571
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4420
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5798
Реклама

Цікаве