швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150689
2 Історія України37144
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34811
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32896
5 Звіт про проходження виробничої практики 27044
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26555
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19914
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18830
9 Правопис слів іншомовного походження18357
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16724
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Світовий досвід трансформаційної економіки» (ID:14795)

| Размер: 117 кб. | Объем: 113 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
Литература1. Албегова И. М., Емцов Р. Г., Холопов А. В. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку/ Под общ. ред. А. В. Сидоровича. – М.: Дело и Сервис, 1995. – 319 с. 2. Александров Ю. Г. Переходная экономика: российская версия. – М.: ИВ РАН, 1999. – 400 с. 3. Аніловська Г. Я. Державний фактор трансформаційних перетворень в економіках перехідного періоду/ Львів, комерційна акад. – Л.: Вид-во ЛКА, 2002. - 324 с. 4. Базилюк А., Волик В. Стратегія цінової політики у ринковій трансформації економіки України // Розбудова держави. — К., 1997. – № 11. 5. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с. 6. Безпека економічних трансформацій: Зб. Матеріалів «круглого столу». – К.: НІСД «Альтпрес», 2000. – 386 с. 7. Біла С. Структурна політика в системі державного регулювання трансформаційної економіки: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2001.– 408 с. 8. Біла С. Державне регулювання галузевої структури економіки України // Економіка України. – 2001. – №5. – С.30-39. 9. Богуславський О. Б .Механізми розв'язання економічних суперечностей у перехідній економіці// Формування ринкових відносин в Україні. – № 2 (45), 2005, – с.20-25 10. Бодров В. Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Навч. посіб./ Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 104 с 11. Геєць В. Структурна економіки і структурна політика її стабілізації // Економіка України. – 1995. – №4. – С.18. 12. Гордиенко Л.Ю. Трансформационный подход к формированию концептуальных основ организационного развития // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 37. - Донецьк, ДонНТУ, 2001. -С.12-16. 13. Гриценко А. Структура рыночной трансформации инверсионного типа// Экономика Украины. - 1997. - № 1. - С. 1-6. 14. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – К.: КНЕУ, 2004. – 440 с. 15. Економіка України в перехідний період. – К.: Ін-т економіки НАН України, 2000. – 103 с 16. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання/ За ред. В. М. Гейця НАН України. Ін-т екон. прогнозування. – X.: Форт, 2000. – 432 с. 17. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект)/ Наукова монографія/ – К.: Вид-во «Світ знань», – 2002. – 528 с. 18. Єрохін С. Динаміка та ефективність структурних трансформацій економіки України // Економіка України. – 1998. – №10. – С.22-33. 19. Захарченко В.І. Процеси ринкової трансформації спеціалізованих промислово-територіальних систем// Формування ринкових відносин в Україні. – №2 (45)/2005, – с. 86-93 20. Корецький М. Основні напрями та механізми роздержавлення в перехідний до ринку період // Вісн. Укр. акад. держ. управління. - 2000. - № 4. - С. 107-115. 21. Курс переходной экономики: Учеб. для вузов/ Под ред. Л. И. Абалкина. – М.: ЗАО «Финстатииформ», 1997. – 640 с. 22. Лукінов І. І. Економічні трансформації (наприкінці XX сторіччя ) – К., 1997. – 455 с. 23. Механізм структурних зрушень в економіці України: Монографія/ За ред. В. І. Кононенка. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2002. – 288 с 24. Наливайченко С.П. Проблеми ринкової трансформації економіки України// Збірник наук. праць ДонДТУ. – 2002, – №2. – с.6-12 25. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа. // Вопросы экономики. - №3. - 1997. - С. 3-17. 26. Норт Даглас. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. - Київ: «Основи», 2000. - 198 с. 27. Нуреев Р.М. Теории развития: институциональные концепции становлення рыночной экономики // Вопросы экономики. - 2000. - №6. -С. 126-135. 28. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. - М.: ИНФРА - М, 2002. - 416 с. 29. Основы теории переходной экономики (вводный курс): Учеб. пособие/ Под ред. Е. А. Киселевой, М. Н. Чепурина. – Киров, 1996. – 320 с. 30. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. Вид. 2-ге, стереотипне. – К.: Либідь, 2002. – 616 с. 31. Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін. За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища шк., 2003. – 591 с. 32. Перехідна українська економіка: стан і перспективи/ За ред. В. Гейця. – К.: Академія, 1996. – 219 с 33. Переходный период: анализ и уроки первого десятилетия для стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Исследование Всемирного Банка/ Пер. с англ. - М.: Издательство «Весь Мир», 2002. - 296 с. 34. Поворозник. В.О. Інституційна складова трансформаційного процесу// Формування ринкових відносин в Україні. – № 2 (45), 2005, – с.25-28 35. Полтерович В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы// Экономика и математические методы. - 1999. - Том 35. - №2. - С. 3-21 36. Радіонова І.Ф. Макроекономіка і економічна політика. Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. К.: “Таксон”, 1996. – 256 с. 37. Словник іншомовних слів. Головна редакція УРЕ - К., 1977 - С. 443, 676 38. Сото 3. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. - М.: Саtаllаxу, 1995. 367 с. 39. Тамбовцев В. Теоретические основы институционального проектирования // Вопросы экономики. - 1997. - № 3. - С. 82-95. 40. Тамбовцев В.Л. Институциональные изменения в российской экономике // Общественные науки и современность. 1999. - № 4. - С. 44-53. 41. Теория переходной экономики. Т. 1. Микроэкономика: Учеб. пособие/ Под ред. В. В. Герасименко. – М.: ТЕИС, 1997. – 320 с. 42. Теория переходной экономики. Т. 2. Макроэкономика: Учеб. пособие/ Под ред. Е. В. Красниковой. – М.: ТЕИС, 1998. – 231 с. 43. Теория переходной экономики: Учеб. пособие/ Под ред. И. П. Николаевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2001. – 487 с. 44. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи)/ Ін-т екон. прогнозування За ред. В. М. Гейця. – К.: Логос, 1999. – 500 с. 45. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи). – К.: Логос, 1999. – С.153. 46. Україна за роки незалежності. 1991-2001. – К.: Нора-Друк, 2000. – С.173. 47. Україна на шляху до Європи/ За ред. Лутца Хоффмана, Феліцітас Мьоллерс. – К.: Фенікс, 2001. – 344 с. 48. Хабермарс Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие/ Д. В. Скляднев (ред. пер. с нем). - СПб.: Наука, 2000. - 380 с. 49. Чухно А. А. Проблеми теории переходного периода: от командной к рыночной экономике// Экономика Украины. -1996. - № 4. - С. 16-22. 50. Шаститко А. Новая институциональная экономическая теория. - 3-е изд., перераб. и доп., - М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. - 591 с. 51. Шинкаренко Т.П. Структурні зрушення в економіці України // Економіка і прогнозування. – 2001. – №4. – С.52. 52. Экономические реформы в России и Китае глазами российских и китайских экономистов: Сб. ст. / Под ред. В. Т. Рязанова, Л. Д. Широкорада. – СПб.: Изд-во Петербургского ун-та, 2000. – 400 с.
Дополнительная информация1423
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Світовий досвід трансформаційної економіки»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.918204 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1862
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7965
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1963
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3016
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8020
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4570
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4420
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5798
Реклама

Цікаве