швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149761
2 Історія України36996
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34580
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32791
5 Звіт про проходження виробничої практики 26926
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26450
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18806
9 Правопис слів іншомовного походження18279
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Стратегічне планування діяльності підприємства» (ID:14863)

| Размер: 237 кб. | Объем: 122 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
Литература1. ISO 9000 сприяє збільшенню прибутковості // Інформаційний бюлетень з міжнародної стандартизації. – К.: Держстандарт України, 1996. – № 2. с. 86-105. 2. Алдохин И.П. Моделирование работы сложных производственных систем. - Харьков: Выща школа, 1978. - 356 с. 3. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. - Львів: ”Світ“, 1995 -294 с. 4. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989, – 365 с. 5. Брэддик У. Менеджмент в организации. - М.: ИНФРА-М.,1997. – 344 с. 6. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.: ИНФРА–М, 1999. – 392 с. 7. Версан В.Г. Стандарты ИСО 9000 версии 2000 года: стратегия внедрения// Сертификация. — 2001, № 4, – с. 15-19. 8. Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М.: ”Триада, ЛТД“, 1996. – 384 с. 9. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. - М.: Гардарика 1996. - 154 с. 10. Всеобщее Управление качеством: Учебник для вузов / О.П. Глудкин, Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин Под ред. О.П. Глудкина. – М.: Радио и связь, 1999. – 600 с. 11. Гличев А.В., Круглов М.И. Управление качеством продукции. – М.: Экономика, 1979, – 490 с. 12. Голошубов О. Збільшувати експорт продукції машинобудування// Діловий вісник. – 1998. – №9(52), с. 4-5. 13. Градов А.П., Кузин Б.И. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. - Киев: Вища школа, 1996. – 235 с. 14. Джуран Д. Все о качестве: Зарубежный опыт. Выпуск 2. Высший уровень руководства и качество. М., 1993. – 758 с. 15. Драккер Л. Ф. Управление, нацеленное на результаты / Пер. с англ. – М.: Техн. шк. бизнеса, 1992, – 280 с. 16. ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення. 17. Егоршин А.П. Управление персоналом. – 2-е изд. – Н.Новгород: НИМБ, 1999. – 624 с. 18. Завадський Й.С. Менеджмент. - К.: Українсько-фінансовий інститут менеджменту і бізнесу. 1997. – 543 с. 19. Зорин Ю.В., Ярыгин В.Т. Качество технологической документации при подготовке предприятий к сертификации. Стандарты и Качество. – 1996, – 95 с. 20. Зудина Л.Н.Организация управленческого труда. – М.: ИНФРА–М, 1997. – 250 с. 21. Карлоф Б. Деловая стратегия. Пер. с англ. – М.: Экономика, 1991, – 350 с. 22. Клейнер Г. Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. - М.: Экономика, 1997. - 288 с. 23. Колот А.М. Мотивація, оцінка і стимулювання персоналу. – К.: «Скарби», 2000. – 380 с. 24. Котельніков Д. І., Малецький Є.В. Впровадження стандартів ISO серії 9000 – чинник конкурентоспроможності на європейському ринку// Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 1999. – № 9, – c. 192-197. 25. Лапидус В.А. Звезды качества, Стандарты и Качество. – 1997, №7, с. 47-53. 26. Лаштдуо В.А. Статистические методы, всеобщее управление качеством, сертификация и кое-что еще..., Стандарты и качество. – 1996, №4, с. 68-70. 27. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации: Учебник – М.: Юрайт, 1999. – 285 с. 28. Макаренко М. В. Махалина М. В. Производственный менеджмент. - М.: Приор, 1998. - 383 с. 29. Менеджмент организаций: Уч. пособие./ Под ред. 3. П. Румянцевой, Н. А. Саламатина. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 428 с. 30. Менеджмент систем качества: Учеб. пособие/ М. Г. Круглов, С.К. Сергеев, В.А. Такташов и др. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1997. - 368 с. 31. Мердок Дж. Контрольные карты. – М: Финансы и статистика, 1986, – 450 с. 32. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело. -1992. – 702 с. 33. Мхитарян В. С. Статистические методы в управлении качеством продукции. – М.: Финансы и статистика, 1982, – 185 с. 34. Мэйтланд Я. Руководство по управлению персоналом в малом бизнесе. – М.: «Аудит» – 1996, 159 с. 35. Петров А. М. Методология выработки стратегии предприятия. – Спб.: УЭФ, 1992, – 360 с. 36. Планирование в условиях перехода к рынку. Киев: Техника 1990. - 265 с. 37. Планкетт Л., Хейл Т. Разработка и принятие управленческих решений. - М.: Экономика, 1984. - 165 с. 38. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: Пер. с англ. – К.: Основи,1998. – 392 с. 39. Правила визначення вартості робіт з сертифікації продукції та послуг// Наказ Держстандарту України № 100 від 10 березня 1999 р.// Щоквартальний вкладиш до журналу «Стандартизація, сертифікація, якість». Вид. «Форт» – Харків, – 1999. – № 2(5), с. 3-8. 40. Рахлин К.М. К вопросу о концепции применения стандартов ИСО 9000:2000. — Сер. Все о качестве. Отечественные разработки. — Вып. 18. — М.: НТК Трек, 2002, – 160 с. 41. Реверчук С.К., Реверчук Н.Й., Скоморович І.Г. та ін. Інвестологія: наука про інвестування: Навч.посібник/ за ред. д.е.н., проф. С.К.Реверчука. – К.: Атака, 2001. – 264 с. 42. Свиткин М.З. Процессный подход при внедрении системы менеджмента качества в организации// Стандарты и качество. — 2002. — № 3. – с. 26-35. 43. Свиткин М.З., Яшин К.Ю. Подход к созданию документированных процедур системы менеджмента качества. — Сер. Все о качестве. Отечественные разработки. — Вып. 15. — М.: НТК Трек, 2000, – 206 с. 44. Скоморович І. Інвестиційні ризики та їх диверсифікація// Регіональна економіка, №1/2000, с.158-168 45. Стандарты ИСО 9000:2000. Выбор и применение // Инф. бюллетень ИСО 9000 и ИСО 14000. — 2001, № 3. – с. 3-26 46. Статистические методы повышения качества / Под. ред. Хитоси Кумэ. – М: Финансы и статистика, 1990, – 242 с. 47. Типове положення про планування, облік і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 473. 48. Україна за роки незалежності. 1991-2003. – 5-е вид., переробл. та допов. – К.: Нора-Друк, 2003. – 560 с. 49. Управление организацией. Учебник/ Под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцева, Н. А. Саламатина.-М.: ИНФРА - М, 1998. – 667 с. 50. Управление исследованиями, разработками и инвестиционными проектами./ Под ред. С. В. Валдайцева. - Сб: Издательство С.-Петербургского университета, 1995. - 208 с. 51. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие.– ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 1997.– 304 с. 52. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции. М.,1994, – 158 с. 53. Харрингтон Д., Эсселинг К., Нимвенген Х.В. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ, управление, оптимизация: Пер. с англ. — СПб: Азбука, 2002, – 460 с. 54. Цыгичко В. Н. Руководителю о принятии решений. - М.: ИНФРА-М, 1996. – 272 с. 55. Швец В.Е. Менеджмент качества в системе современного менеджмента. Стандарты и качество, 1997, №6, – 348 с. 56. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. С нем./ Под ред. Проф. А.Г.Поршнева. - М.: Финансы и статистика, 1996. – 512 с. 57. Экономика: Учебник/ Под ред. доц.А.С.Булатова.- М.: Издательство БЕК, 1995.-632 с. 58. The ISO Survey of ISO 9000 and ISO 14000 Certificates. Eighth cycle – 1998. – ISO. – Geneva, 1999. р. 19. 59. htpp//www.KlubOK.net
Дополнительная информация1511
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Стратегічне планування діяльності підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.170088 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7948
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5779
Реклама

Цікаве