швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149816
2 Історія України36997
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34582
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32795
5 Звіт про проходження виробничої практики 26928
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26451
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19893
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18807
9 Правопис слів іншомовного походження18281
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Організація фінансового обліку і звітності на підприємстві» (ID:15024)

| Размер: 122 кб. | Объем: 100 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
Литература1. Закон України Про оподаткування прибутку підприємства від 22.05.97 № 283/97 ВР (із змін. і доп.). 2. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 № 996 ХІV. 3. Постанова Верховної Ради України Про затвердження Правил застосування Закону України Про оподаткування прибутку підприємств від 27.06.95 № 247/95 ВР. 4. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій: Затв. наказом Мінфіну України від 30.11.99№ 291. 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87. 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 Баланс: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87. 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 Звіт про фінансові результати: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 Звіт про рух грошових коштів: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87. 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 Звіт про власний капітал: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87. 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах: Затв. наказом МФУ від 28.05.99№ 137. 11. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. Стражева. - Минск: Выш. шк., 1995. 12. Бабич В. В, Свідерський Є. I. Бухгалтерський облiк на підприємствах малого бізнесу в Україні. -- К.: Лiбра, 1996. - 160 с. 13. Баканов М. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. - М.: Финансы и статистика, 1993. 14. Баканов М. И., Кашаев А. Н., Шеремет А. Д. Экономический анализ. Теория, история, современное состояние, перспективы. - М.: Финансы, 1976. 15. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1997. 16. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась За ред. В. Б. Захожая, М. Ф. Базася. — К.: МАУП, 2005. — 968 с. 17. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів /Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. - Житомир: ЖІТІ,2000. - 672 с. 18. Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малюи. -- Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с. 19. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине /Под ред к е н С Ф Голова — Днепропетровск -ТОВ «Баланс-Клуб», 2000 - 768 с. 20. Бухгалтерський фінансовий облік Підручник/ За ред Ф.Ф. Бутинця -3-іє вид , перероб і доп -Житомир — ЖІТІ, 2001 - 672с. 21. Бухгалтерский финансовый учет Практикум / Под ред проф Ф.Ф. Бутинця и доц Чижевской Я. В. - Житомир -ЖИТИ, 2001 - 512с. 22. Билуха Н. Т. Теория бухгалтерского учета Учебник - К 2000 - 692с. 23. Венецкий И., Венецкая В. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе. - М.: Статистика, 1974. 24. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. - М.: Аскери, 1993. 25. Завгородний В. П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. -К.: Вира Р Дакор, 2000. - 608 с. 26. Голов С. В. , Костюченко В. М. Бухгалтерский учет по Международным стандартам – К.: Екаунтшг, 2000 - 384 с. 27. Грабова Н Н , Кривоносое Ю Г Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках — К.: А С К , 1998 - 368 с. 28. Губачова О. Звіг про власний капітал // Бухгалтерський облік і аудит — 2000 - №4, с. 32-39. 29. Губачева О. , Мелехина О. Новые подходы к построению баланса и раскрытию его статей // Бухгалтерский учет и аудит — 1999 - №9, с 13-32. 30. Голов С. Учет аренды // Бухгалтерский учет и аудит - 2000 - №8, с 17-24. 31. Дембинский Н. В. Вопросы теории экономического анализа. - М.: Финансы, 1973. 32. Економічний аналіз господарської діяльності / В. І. Іващенко, М. А. Болюк та ін. - К.: ЗАТ Нічлава, 1999. 33. Зудилин А. П. Анализ хозяйственной деятельности предприятий развитых капиталистических стран. - Екатеринбург: Каменный пояс, 1992. 34. Зубилевич С. Положения (стандарты) бухгалтерского учета насколько далеко от положения и близко к стандартам // Бухгалтерский учет и аудит — 1999 — №7-8, с 10-27. 35. Зубилевич С. Комментарии к П(С)БУ 4/ Баланс -1999 - №43, с. 6-17 36. Зубилевич С. , Кравченко I., Прокопенко О. , Школьшков Д. та ін.. «Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України» - К.: Укриапір - 2002 - 472 с. 37. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні (з використ Нац стандартів) Навч. посібн для студ. вузів — 5-те вид доп. та перероб. — К.: А С К , 2001 — 848 с. 38. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2000. 39. Кагалин В. В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами ГААР. - 2-е изд., испр. и перераб. - М.: Дело, 1998. 40. Казинец Л. Изменение структурных сдвигов в экономике. - М., 1969. 41. Катаева Ж В Методика обчислення грошових потоків надходжень і витрат//Фінанси України - 1999 - №3, С 91-97. 42. Калина А. В., Конєва М. І., Ященко В. О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макрорівень): Навч.-метод.посіб. - К.: МАУП, 1998. 43. Каракоз И. И., Самборский В. И. Теория экономического анализа. - К.: Выща шк., 1989. 44. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во Знання, КОО, 2000. 45. Колова Е П Парашутин Н В Бухгалтерский учет в промышленности — М.: Финансы и статистика, 1989 — 438 с. 46. Костюченко В., Шаповалова А. Учет дебиторской задолженности //Бухгалтерский учет и аудит - 2000 - №7, с 2-7 47. Кравченко І. Коментар по П(С)БО-17 Податок на прибуток // Бухгалтерський облік і аудит - 2001 - №5 с 12-20 48. Кужельный В. М., Линник В. Г. Теория бухгалтерского учета Учебник - 2001 - 334 с 49. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Переклад з англійської за ред. С. Ф. Голова — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000 — 272с, 2001 —224с. 50. Нарыжный Л , Рыженкова В , Капиниченко Т Рекомендации по трансформации бухгалтерского учета 1999 г для ведения учета в соответствии с требованиями положения (стандарта) бухгалтерскою учета Запасы //Вестник бухгалтсра и аудитора - 2000 —№3-4 с 10-11. 51. Нидлз Б И идр Принципы бухгалтерскою учета/ Пер с англ. — М.: Финансы и статистика, 1993 -496 с. 52. Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / Заред. М. Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2001. - 403 с. 53. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. Облік і аудит вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3 тє вид.,доп. і перероб. - Житомир: ПП Рута, 2002. - 592 с. 54. Палий В Ф Основы калькулирования — М Финансы и статистика, 1987 — 228 с. 55. Пархоменко В. М. Баранцев П. П Формирование бухгалтерского учета в Украине—Луганск Промдрук ДСД «Лугань», 2000 - 272 с. 56. Панасюк В. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт бланш, 2002. - 260 с. 57. Пархоменко В Бухгалтерский учет операции в иностранной валюте // Бухгалтерский учет и аудит - 2000 — №8, с 13-16. 58. Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку Рекомендовано ДКЦПФР таФПБАУ -К 2000 - 301 с. 59. Пушкар М С Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні — Тернопіль, 2000. 60. Ревич С Внески до статутного фонду //Дебет— Кредит — 2001 — №1,с. 22-23. 61. Руденко Е П(С)БУ17 правильно определяем расходы по налогу на прибыль// Налоги и бухгалтерский учет — 2001 — №23 (47), с 7-20. 62. Савич В. І .Орлова В. К. Бухгалтерський облік. Навч. посіб. — Івано-Франківськ —Полум'я, 2000 -269 с. 63. Сахарцева И. И. Управленческий учет пособие по практическим расчетам — Запопрожье ЗГИА, 1999 -47 с. 64. Сахарцева І.І. Облік поточних фінансових інвестицій / зб. тез НПК Бухгалтерський облік в Україні на початку XXI століття — Львів —2001 — с. 85-93 65. Сахарцева И., Кузнєцова С. Исследование сущности дебиторской задолженности в процессе антикризисного регулирования в условиях экономики Украины и США// Вісник Тернопільської академії народного господарства — 2001 — №18, с 168-175 66. Сахарцева І.І. Облік та управління витратами підприємства //Держава та регіони — 2002 - №4, с 174-182. 67. Сахарцева І.І. Облік вексельних операцій згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України//Держава та регіони — 2000 — №2, с 129-140. 68. Сахарцева І.І. та ін.. Практичні аспекти трансформації річної бухгалтерської звітності. - Запоріжжя, 1999 — 117с. 69. Сахарцева І.І. та ін. Теоретичні та практичні основи бухгалтерської звітності по Національним стандартам України — Запоріжжя: ЗДІА, 1999 — 232 с. 70. Семінар — тренінг для викладачів/ Під ред Голов С., Зубілевич С. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998 — 296 с 71. Скворцов Н. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. метод. пособ. В 2 т. -Харьков, 1999. 72. Сопко В В Бухгалтерский учет Учебное пособие — 3-е изд перераб и доп . 2000 — 580 с 73. Сук Л. К. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - К.: Інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Тараса Шевченка. -2001. - 339 с. 74. Твердомет А Отчет о движении денежных средств //Вестник бухгалтера и аудитора Украины -1999 -№18,с 13-16. 75. Твердомет А Баланс имени инвестора // Вестник бухгалтера и аудитора — 2000 — №3-4, с 4-7. 76. Твердомет А Участвующие в капитале получили метод // Вестник бухгалтера и аудитора - 2000 -№20, с 12-15. 77. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посіб. - 6 те вид., доп. і перероб. -- К.: А.С.К., 2002. - 784 с. 78. Тишков І .Є. Бухгалтерський облік — Мн.: Виш Шк , 1994 — 688 с. 79. Чистов Д. В., Таранов А. В., Заремба О. А., Заремба А. В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7 для Украины: Учеб.пособ. - Киев: Диасофт, 2002. - 528 с. 80. Худяков А , Пантелийчук Л Отчет, которого не было //Бизнес Бухгалтерия —1999 — №30, с 34-37 .
Дополнительная информация1713
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Організація фінансового обліку і звітності на підприємстві»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.112850 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7948
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4411
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5779
Реклама

Цікаве