швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149834
2 Історія України36998
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34588
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32796
5 Звіт про проходження виробничої практики 26931
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26451
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19893
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18807
9 Правопис слів іншомовного походження18282
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Інноваційна політика: Методи обґрунтування та використання в діяльності АТ.» (ID:19541)

| Размер: 340 кб. | Объем: 117 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 16.08.2004 | Код продавца: 1 |
Литература1. Закон України „Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 року N 40-IV // Офіційний вісник України. -2002. -№31. -С. 145.
2. Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16 січня 2003 року N 433-IV // Відомості Верховної Ради. -2003. -№13.
3. Закон України „Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” // Відомості Верховної Ради. -1999. -№40.
4. Указ Президента України „Про фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави” від 20 квітня 2004 року N 454/2004 // Президентський вісник. -2004. -№6.
5. Постанова КМУ „Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів” від 17 вересня 2003 р. N 1474 // Офіційний вісник України. -2003 р. -№38. –С. 42.
6. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році: Послання Президента України до Верховної Ради України. — Офіційне інтернет-представництво Президента України, 2004.
7. Активізація інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Л.О. Волощук / НАН України. Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж.. — О., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
8. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. Монографія. – К.:КНЕУ, 2004. -275 с.
9. Афонин И.В. Управление развитием предприятия: Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены: Учебное пособие. Спб.:Питер, 2002. - 380 с.
10. Балабанов И. Инновационный менеджмент. Спб.: Издательство: Питер, 2001. -304 с.
11. Бейкер М. Маркетинг. Бизнес-класс. Спб.: Издательство: Питер. Серия: Бизнес-класс, 2002, -1200 с.
12. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
13. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
14. Бронникова Т.С., Чернявский А.Г. Маркетинг: учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. -128 с.
15. Василенко В. Інноваційний менеджмент. Навч. пос..-К.:ЦУЛ,-440с.
16. Венчурний капітал у системі економічних відносин ринкової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Н.Ю. Пікуліна / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 16 с. — укp.
17. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
18. Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998. 132с.
19. Гордієнко Л.Ю. Інноваційний менеджмент: Конспект лекцій. Х.: Харківський державний економічний університет, 2001.
20. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. - №34.
21. Гриньов А. Інноваційний розвиток промислових підприємств. Концепц. Методол..-Х.:Инжек ИД,03.-308с.
22. Гроув Э. С. Высокоэффективный менеджмент / Пер. с англ. - М.: Информ.-издат. дом «Филинъ», 1996. - 280с.
23. Державне регулювання інноваційних процесів в економіці перехідного періоду: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Лі Цзіньбо / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 21 с.: рис. — укp.
24. Державне регулювання інноваційної сфери: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Г.І. Лазутін / НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2003. — 19 с. — укp.
25. Довідник менеджменту. Т. 12. Інструментарій моделювання і прогнозування для менеджера/ Під ред. В. А. Лисичкіна. - К.: НПО «Прогностіка», 1999.-479 с.
26. Доленко Г.О., Заславський В.А., Тимашов О.О. Основи інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2001.
27. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
28. Економічна оцінка і регулювання ефективності інноваційних підприємницьких проектів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Н.О. Шпак / Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 18 с. — укp.
29. Економічна природа і особливості розвитку інноваційного підприємництва в перехідній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Л.В. Овчаренко / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.
30. Економічне обгрунтування інноваційних проектів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / С.І. Кравченко / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp.
31. Забєлін П. В., Моисеева Н. К. Основи стратегічного управління: Учеб. посібник. - К.: Информ.-упроваджений. центр «Маркетинг», 1998. - 195с.
32. Засоби моделювання та підтримки прийняття інноваційних рішень щодо нематеріальних активів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / І.Д. Погорєловська / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.
33. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/Под ред.С.Д.Ильенковой.- 2-е изд, перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 343с.
34. Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Г.О. Голубенко / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. — 20 с.: рис. — укp.
35. Інноваційна політика промислового підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Мішустін Юрій Віталійович / Харківський держ. економічний ун-т. — Х., 2000. — 20 с. — укp.
36. Інноваційний менеджмент трансформації промислових підприємств до ринкової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Є. Кущ / Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д., 2003. — 23 с.: рис., табл. — укp.
37. Інноваційний шлях розвитку економіки України / Б. Патон // Вісник НАН України. — 2001. — N2. — укp.
38. Кеворков В.В. Леонтьев С.В. Политика и практика маркетинга на предприятии. -М:Экспресс-принт, 1998. -453 c.
39. Кирина Л.В., Кузнецова С.А. “Стратегия инновационной деятельности предприятия” Сб.научных трудов. “Формирование механизма управления предприятием в условиях становления рынка”. Под ред. д.э.н. Титова В.В. и Марковой В.Д., Новосибирск, 1995г.
40. Кіндзерський Ю.В. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності. Автореф. дис. канд. екон. наук. - К., 1999. -22с.
41. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
42. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.:КНЕУ, 2003. — 504 с.
43. Лукашевич И. Развитие идей Н.Д.Кондратьева в теориях длинных волн нововведений // Вопросы экономики. -1992. -№ 3.
44. Макроекономічні інвестиційно-інноваційні процеси в економіці України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / М.О. Комлик / Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2004. — 19 с.: рис., табл. — укp.
45. Маркетинг інноваційної діяльності в розвитку підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / О.І. Панжар / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2002. — 21 с. — укp.
46. Назаров В., Ващук Я. Державна інноваційна політика на регіональному рівні // Ділова Україна. -1998.-№44.
47. Непомнящий Е.Г. Методические указания по выполнению курсового проекта на тему “Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта”. Таганрог: изд-во ТРТУ, 1998. 85с.
48. Організаційно-економічне забезпечення управління інноваціями на промислових підприємствах: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.02.02 / Л.М. Матросова / НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2002. — 36 с.: рис. — укp.
49. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності в промисловому виробництві: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / О.В. Рябих / НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
50. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку великої компанії: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / О.В. Савчук / НАН України. Ін-т екон. пром-сті. — Донецьк, 2003. — 32 с.: рис., табл. — укp.
51. Організаційно-економічний механізм комерціалізації науково-технічних розробок: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / М.В. Шингур / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 21 с.: рис. — укp.
52. Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності в промисловості України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / О.М. Кондрашов / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.
53. Організаційно-економічні аспекти стимулювання інноваційної діяльності: Автореф. дис. канд... екон. наук: 08.02.02 / Г.О. Андрощук / НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — Х., 2003. — 20 с. — укp.
54. Організація інноваційного менеджменту на підприємстві: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Д.В. Трегуб / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2001. — 19 с. — укp.
55. Організація та економічна оцінка інноваційної діяльності підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Н.В. Тувакова / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 19 с.: рис. — укp.
56. Оцінка ефективності інноваційних проектів підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Б. Жихор / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. — 20 с. — укp.
57. Палков В. Інноваційний менеджмент великого ЗАТ // Економіка України. – 2002. -№12. –с.4-11.
58. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 145 с.
59. Резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / В.О. Матросова / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 18 с.: рис. — укp.
60. Річний звіт ЗАТ «Укртелебуд» за 2002 рік.
61. Річний звіт ЗАТ «Укртелебуд» за 2003 рік.
62. Симбіозна форма організації інноваційного бізнесу(Обґрунтування ефективності інноваційних концернів) / І. Галиця // Вісник НАН України. — 2001. — N7. — укp.
63. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і доп. — К.: Знання-Прес, 2003. — 326 с.
64. Стратегії та регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.02.03 / І.В. Алєксєєв / НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2002. — 33 с. — укp.
65. Стратегічне маркетингове управління підприємством в умовах ринкової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / В.В. Сліпенький / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2004. — 19 с.: табл. — укp.
66. Стратегічний напрям — розвиток високих технологій (Оптика та оптоелектроніка на сучасному етапі НТП) / О. Соснін // Вісник НАН України. — 2002. — N8. — укp.
67. Тенденції української економіки // Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства. - 1999. - Вересень. - 82с.
68. Теоретико-методичні засади формування конкурсної системи оцінювання і прогнозування фундаментальних наукових досліджень: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.02.02 / Б.Р. Кияк / НАН України. Центр дослідж. наук.-техніч. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 40 с.: рис. — укp.
69. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
70. Уманец А. Кабельный спрут // Бизнес. -2004. -№30(601).
71. Управління діяльністю інноваційних фондів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Л.Я. Золотаревська / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 17 с. — укp.
72. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / В.Р. Жуков / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2003. — 19 с.: рис. — укp.
73. Управління формуванням інноваційної стратегії підприємств в умовах технологічних змін: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / І.А. Тульпа / Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менедж. і бізнесу. — К., 2002. — 16 с. — укp.
74. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
75. Фінансування інноваційної діяльності // Фінанси України. -2001. -№3. –с.111-115.
76. Шершньова З.Е., Об орська С.В. Стратегічне управління. К:КНЕУ – 1999
77. Шумпетер Й. Теория єкономического развития. Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1982.
78. Як підтримувати інноваційну діяльність? Досвід країн Європейського союзу./ Програма Tacis Європейського Союзу. К: Українсько-європейський консультативний центр (UEPLAC), група економічного законодавства, березень 2001 р.
79. Янсен Ф. Эпоха инноваций/ Пер.с англ.- М.: ИНФРА-М, 2002.- 308с.

Іноземні джерела
80. Acs, Z.J. and D.B. Audretsch, 1988 : «Innovation in Large and Small Firms: An Empirical Analysis», American Economic Review, vol. 78, № 4, p. 678-690.
81. Castel M. and Y. Ullmo, 1991 : « La nouvelle intermediation : developpement des marches et financement des entreprises », Revue d'economie financiere, №16, p. 41-61.
82. Fazzari S.M., R.G. Hubbard and B.C. Petersen, 1988 : « Financing Constraints and Corporate Investment », Brooking Papers on Economic Activity, №1, p. 141-145.
83. Mahieux X., 1993 : « Capital investissement et valeur de I'entreprise», Revue Banque, № 538, p. 63-66.
84. Williamson O.E., 1988 : «Corporate Finance and Corporate Governance», The Journal of Finance, № 43.3, p. 567-591
Ресурси мережі Інтернет
85. Матеріали серверу Держкомстату України – http://www.ukrstat.gov.ua
86. Матеріали серверу ЗАТ „Укртелебуд” - http://www.ukrtelebud.com.ua
87. Самойлов Л.Л. Практические выводы по результатам анализа финансовых показателей.// Статья с сервера „Корпоративные финансы” - http://www.cfin.ru/finanalysis/inec_analysis.shtml
88. Успенский И.В. Интернет-маркетинг: Учебник.- СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 2003. - http://www.aup.ru/books/m80/
89. Матеріали серверу Союзу кабельного телебачення України - http://www.uctv.kiev.ua/main.asp?MenuId=46
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.076474 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7949
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1940
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8001
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4411
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5780
Реклама

Цікаве