швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149668
2 Історія України36984
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34564
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32782
5 Звіт про проходження виробничої практики 26920
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26438
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18806
9 Правопис слів іншомовного походження18273
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ» (ID:19553)

| Размер: 187 кб. | Объем: 129 стр. | Стоимость: 500 грн. | Добавлена: 08.06.2006 | Код продавца: 1 |
Литература1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. — 1996. — 13 липня.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV
3. Цивільний кодекс України 16 січня 2003 року N 435-IV.
4. Закон України „Про фінансовий лізинг” від 16.12.1997 р. №723/97-ВР зі змінами // Ліга Закон. – http: // www.liga.net.
5. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV.
6. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями).
7. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. (з наступними змінами і доповненнями).
8. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003
9. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутків підприємств”, №349-IV від 24.12.2002р.
10. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991 року в редакції закону N 762-ІV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
11. Указ Президента України ”Про Концепцію амортизаційної політики” від 7 березня 2001 року N 169/2001.// Урядовий кур'єр. -2001. -№55.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. за N 860/4153.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01. 2000 р. за №27/4248.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 353 від 28.12.2000.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000.
18. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок зарахування до Державного бюджету України на 1999 рік частини амортизаційних відрахувань” від 26.01.1999 р. № 85 // Ліга Закон. – http: // www.liga.net.
19. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
20. Інструкція по бухгалтерському обліку податку на додану вартість. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 1.07.1997 р. (з наступними змінами і доповненнями), №218.
21. Декрет КМУ „Про податок на прибуток підприємств і організацій” від 26 грудня 1992 року N 12-92. (В редакції Закону N 2121-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )
22. Астаков Н., Буткевич В., Абалкин Н. Амортизационные ресурсы: Что тормозит обновление производственной базы // Экономика и жизнь. – 2000. - №12. - С.22-29.
23. Баранов Д.А. Сроки амортизации и обновления основных производственных фондов: Вопросы теории и методологии. – М.: Наука, 1977. – С. 7-8, 105-106.
24. Бег по кругу // Бизнес. - 21.04.2003 р. – №16(535). – www.business.ua – 1 c.
25. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. – М.:АОЗТ “Интерэксперт”, “Инфра-М”, 1995. – 528 с.
26. Бернар Н., Колли Ж.К. Толковый экономический и финансовый словарь: В 2-х т. М.: Международные отношения, 1994.- Т.1. - С.88-89.
27. Бирман А.М. Экономические рычаги повышения эффективности производства: размышления экономиста. – М.: Мысль, 1980. – 240 с.
28. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
29. Бланк И.А. Управление активами. – К.: Ника-центр, 2000. – 720 с.
30. Болховітінова О.Ю., Довганюк Л.В. Економічні засади і напрямки реформування амортизаційної політики // Економіка і прогнозування, №2/2000. – С.39-51.
31. Борисенко З.Н. Амортизационная политика. – К.: Наукова думка, 1993. – 135 с.
32. Борщ Н., Шроженко О. Як нараховується амортизація в податковому та бухгалтерському обліку. — X.: Фактор, 2004. — 148 с.
33. Брунько В. Про амортизаційну політику // Економіка України. – 1994. - №5. - С. 31-35.
34. Будавей В.Ю. Проблемы амортизации в промышленности. - К.: Вища школа, 1992. – С. 18-19.
35. Бунич П.Г. Амортизация основных фондов в промышленности.- М.: Госфинздат, 1957. – С. 34-35.
36. Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Л.О. Леонова / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі.. — Х., 2004. — 20 с. — укp.
37. Воробйов Ю.М. Формування власного фінансового капіталу підприємств. // Фінанси України. – 2002. - №6. - С. 36-41.
38. Геєць В. Інновативно-інноваційний шлях розвитку – модернізаційний проект розвитку української економіки // Банківська справа. – 2003. - №4. – С.29.
39. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
40. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: КП “Автоінтерсервіс”, 1996 р. – 544 с.
41. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
42. Горенко Т.И, Карпов В.А., Кондрашихин А.Б. и др. Государственное регулирование экономики переходного периода. – Севастополь: Просвита, 2000. – 182 с.
43. Даниленко А.І., Савлук М.І., Василик О.Д. та ін. Фінансові проблеми реального сектора економіки та шляхи їх вирішення (наукова доповідь) // НАН України, Ін-т економіки. – Київ, 2001. – 49 с.
44. Дані Асоціації „Укрлізинг”. www.ukrleasing.com.ua. – 1 с.
45. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посібн.- К.: Знання-Прес, 2000. – 209 с.
46. Добронравова О. Лізинг в Україні: надії на порятунок на тлі загрози остаточного знищення // Галицькі контракти.- Травень 2000. - №22. – www.gk.com.ua - 5 с.
47. Евсеева О. Внедрение положений концепции амортизационной политики // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. - май 2003 г. -№№9-10.–С.41-49.
48. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
49. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку // За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув., Фенікс, 2003. – 1008 с.
50. Захаров В.Г. Особенности воспроизводства основных фондов в условиях научно-технической революции. – М.: Экономист, 1972. – С.10-11.
51. Ильин Н.И., Лухманова И.Г. Управление проектами. – СПб.: ДВА-ТРИ, 1996. – 610 с.
52. Как дам больно! // Бизнес. - 09.06.2003 р. - №23(542). – www.business.ua – 1c.
53. Кваснюк Б.Е. Инвестиционные факторы возрождения экономического роста. // Економіка і прогнозування. – 2000. - №1. – С.139.
54. Кваша Я.Б. Амортизация и строки службы основных фондов. – М.: Мысль, 1959. – С. 24-25.
55. Кейнс Д. Общая теория занятости, проценты и деньги. М.: Эконом. ключ, 1993. – 306 с.
56. Кемпбелл Р. Макконнел, Стэнли Брю. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11-го изд. К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.
57. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
58. Кондратьєв О.В. Фактори забезпечення фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. –1997. - №9. - С. 73-77.
59. Косова Т.Д. Амортизація як інвестиційний ресурс підприємства // Актуальні проблеми економіки, № 9(27), 2003. – С. 157-166.
60. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2001. – 608 с.
61. Куренков Ю.В., Палтерович Д.М. Технический прогресс и оптимальное обновление производственного аппарата. – М.: Инфра - М, 1997. – С. 25.
62. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2003. – 224 с.
63. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період. – Харків: Форт, 2000. – 296 с.
64. Любимцев Ю.И. Цикл воспроизводства и амортизация основных фондов. – М.: Экономика, 1977. – С. 8-9.
65. Марголин А.М. Финансовое обеспечение и оценка эффективности инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 1998.- 146 с.
66. Маршалл А. Принципы экономической науки. - www.ek-lit.agava.ru.
67. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки // За ред. д-ра екон. наук І.Р. Михасюка. – Львівський національний університет ім. І. Франка. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. – 592 с.
68. Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Київської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / М.І. Бондар / Київ. нац. екон. ун-т.. — К., 2001. — 18 с.: рис. — укp.
69. Опыт первопроходцев – эмитентов корпоративных облигаций. – www.atlanta.com.ua – 5 с.
70. Орлов О. О., Рясних Є. Г. Що заважає розвитку лізингу в Україні // Фінанси України. - 1999. - №7. - С.3.
71. Основні засоби: посібник для практика // Все про бухгалтерський облік, №32(578), 09.04.2001 р. – 63 с.
72. Павлов П.М. Оборот основных средств предприятий (закономерности и методы расчета). - М.: Финансы, 1967. – С. 27.
73. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
74. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. – Луганськ: “Футура” ДСД “Лугань”, 2002. – 512 с.
75. Пашкевич О. Блиск і злидні лізингу // Галицькі контракти. – 06. 02. 2003. – www.gk.com.ua - 4 с.
76. Податок на прибуток // Все про бухгалтерський облік. - 29.01.2003 р. -№8(796). – 79 с.
77. Полищук О. Длинные деньги // Бизнес. - 14.04.2003. – №15(534). - С.16.
78. Примакова О., Піроженко О. Основні засоби: бухгалтерський та податковий облік. — 4-те вид., перероб. і доп. — X.: Фактор, 2004. — 148 с.
79. Програма довгострокового фінансування АКБ “Форум”. – www.forum.com.ua -1 с.
80. Процентні ставки за кредитами і депозитами. – НБУ. – www.bank.gov.ua. – 1 с.
81. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения.- М.: Экономика, 1993. - С. 418.
82. Роль держави у довгостроковому економічному зростанні // За ред. доктора екон. наук. Б.Є. Кваснюка. – К.: Ін-т екон.прогнозув.: Х.:Форт, 2003. – 424 с.
83. Рошило В.І. Амортизаційна політика підприємства та її вплив на інноваційну діяльність підприємства //Стратегія інноваційного розвитку підприємств України: Зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (17-20 вересня 2003 р.). – Київ: Київський національний університет технологій та дизайну, 2003. – С.142 -146.
84. Рошило В.І. Амортизаційна політика як структурний елемент управління фінансами підприємства та державної економічної політики – світовий досвід та реалії України // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. 2. Економічні науки. – Чернівці: АНТ ЛТД, 2003. – С.409 - 430.
85. Рошило В.І. Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело інвестування // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 2000-літтю християнства і 125-й річниці Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича (11-12 травня 2000 року, Чернівці). Книга 1. Гуманітарні науки. Частина 3.- Чернівці: Рута, 2000.- С. 113-115.
86. Рошило В.І. Внутрішні джерела інвестування в сучасних умовах господарювання // Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду: Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Збірник наукових праць. Вип. 1.- Економічні науки. - Чернівці, 2001. – С.124-126.
87. Рошило В.І. Деякі напрямки сучасної амортизаційної політики підприємств // Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць за матеріалами XI міжнародної наукової практичної конференції, 4 - 6 квітня 2000 р. – Чернівці: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, 2000.-Т.1.-С.129-130.
88. Рошило В.І. Ефективний амортизаційний механізм – умова переходу до інноваційного типу розвитку // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вип. 1. Економічні науки. – Чернівці: АНТ ЛТД, 2002. – С.148-155.
89. Рошило В.І. Методологічні засади розробки та оптимізації амортизаційної політики промислового підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 186. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2003. – С. 943-951.
90. Рошило В.І. Особливості амортизації як фінансової категорії економіки перехідного типу // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Випуск 121. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002 .- С.161-166.
91. Рошило В.І. Удосконалення амортизаційної політики як елемент фінансового менеджменту підприємств // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2003 р.). – Хмельницький.: Хмельницький інститут бізнесу, НВП “Еврика”, 2003. – С. 119-122.
92. Рошило В.І. Фінансовий механізм амортизаційних відрахувань у процесі ринкової трансформації // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. 4. Економічні науки. – Чернівці.: АНТ ЛТД, 2002. – С.239 - 247.
93. Рошило В.І. Циклічність амортизації в аспекті формування амортизаційної політики підприємства //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 квітня 2002 року, Чернівці ).- Вип.2. Частина 2. Економічні науки. У 2-х ч. – Чернівці: АНТ ЛТД, 2002.-Ч.2.- С.484-487.
94. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: ИП “Экоперспектива”, 1998. – 498 с.
95. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М:"Бином" - 2003 г., 480 с.
96. Савчук В.П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия. М:"Бином" - 2003 г., - 97 с.
97. Сайт СП „УФЛК” - www.ukrleasing.com.ua. – 1 с.
98. Сенчагов В.К. Амортизационный фонд в условиях интенсификации производства. – М.: Финансы и статистика, 1978. – С. 4-5, 23-24.
99. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.- М.: Соцэкгиз, 1962. – 245 с.
100. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
101. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2000. - 176 с.
102. Тальмина П.В. Финансовые рычаги повышения фондоотдачи. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 205 с.
103. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
104. Терехова В.А. Амортизаційна політика підприємства: перспективи реформування // Бухгалтерський вісник. – 1997. - №8. - С.21-27.
105. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
106. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
107. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
108. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
109. Формування амортизаційної політики підприємства : Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.І. Рошило ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2004. — 170 с.
110. Фукс А.Є. Амортизація і оновлення основного капіталу: теорія і практика. – К.: КНЕУ, 1996. – 160 с.
111. Хомяков В., Бєлінська В. Методика оцінки впливу амортизаційної політики на ефективність капітальних вкладень // Економіка України. – 1999. - №2. - С. 28-36.
112. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с
113. Ченг Ф. Лі, Джозеф И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 686 с.
114. Черевко Г.В., Калитка Г.Б. Лізинг: реалії, проблеми, перспективи // Фінанси України. - 1999. - №2. - С.40.
115. Чистов С.М., Нікіфоров А.Є, Куценко Т.Ф.. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2000. – 316 с.
116. Ященко Ю.П. Механизмы финансового оздоровления топливно-энергетического комплекса Украины. –www.fppr.org.ua. – 12 с.
Заказ Заказать Купить «АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.003955 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7947
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5778
Реклама

Цікаве