швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150683
2 Історія України37141
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34803
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32894
5 Звіт про проходження виробничої практики 27037
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26554
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19913
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18829
9 Правопис слів іншомовного походження18354
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16722
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Активні операції комерційних банків» (ID:19556)

| Размер: 258 кб. | Объем: 132 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 05.06.2006 | Код продавца: 1 |
ЛитератураЛітература
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. —№ 30. —Ст. 141.
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV// Відомості Верховної Ради. –2003. —№18-22. —Ст.144.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV // Відомості Верховної Ради. –2003. – №40. – Ст. 356.
4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України вiд 16.07.1999 № 996-XIV.
5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. —2001. —№5. —Ст.30.
6. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XII // Відомості Верховної Ради України. —1991. —№49. —Ст. 682.
7. Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. —1999. —№29. —Ст. 238.
8. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ // Відомості Верховної Ради України. —1991. —№ 47. —Ст. 646.
9. Закон України „Про кредитні спілки” від 20 грудня 2001 року N 2908-III. // Відомості Верховної Ради України. —2002. —№ 15. —Ст. 101.
10. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР. // Відомості Верховної Ради України. —1995. —№ 4. —Ст. 28.
11. Закон Украины «Об ответственности за несвоевременное исполнение денежных обязательств» от 22.11.96г. // ВВР Украины. – 1996. – №5.
12. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 року N 2654-XII // Відомості Верховної Ради України. –1992.. –№ 47. –Ст. 642.
13. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. –1997. –№21. –Ст. 156.
14. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III // Відомості Верховної Ради України. –2002. –№1. Ст. –1.
15. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 року N 1201-XІІ в редакції Закону N 898-ІV від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.313.
16. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року N 3480-IV.
17. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України” від 18.06.2003 № 255.
18. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України” від 30.12.98 № 566.
19. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні затверджена Постановою Національного Банку України N 368 від 28.08.2001.
20. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Затв. Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280.
21. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України” від 15.09.2004 N 435.
22. Лист НБУ „Щодо Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України”, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20.08.2003 року N 355 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 12.09.2003 року за N 801/8122.
23. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України” від 20.08.2003 N 355.
24. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів” від 17.12.2003 N 561.
25. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку „Про затвердження Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів” N 104 від 18.05.99.
26. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України» від 30.12.98 № 566.
27. Конвенція, якою запроваджено одноманітний закон про переказні і прості векселі. Підписана в Женеві 7 червня 1930 р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 1997. – №9. –С.4-9. Чинний.
28. Аналіз діяльності комерційного банку. / За ред. Ф.Ф. Бутинця та ін. - Житомир: ПП "Рута", 2001.
29. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 21 с. — укp.
30. Банківська справа. Навчальний посібник /За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р.
31. Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Н.В. Попова ; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с. — укp.
32. Безклубий І. До питання про юридичну природу договору факторингу // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 3. – С.89-91.
33. Богданов А., Суханов М. О секьюритизации активов банками // Банковские Технологии. – 2002. – №10. – С.42–45.
34. Боровой С. Факторинг как современное решение финансовых проблем // Финансовая консультация.- 2002.- № 10.-C. 4-7
35. Бюлетень Національного банку України. — 2006. — № 3.
36. Бюлетень Національного банку України. — 2006. — №1.
37. Бюлетень Національного банку України. –2005. –№ 1 (142). –147 с.
38. Воробьева Л. Украинский опыт выпуска облигаций, обеспеченных активами // Рынок ценных бумаг. – 2003. – №23. – С.26–28.
39. Геєць В.: "Сенс у тому, щоб капітал, розвиваючись, виконував свою соціальну
функцію"//Дзеркало тижня. — 2006. —№ 11. - С 1-7.
40. Гладких Д. Основні показники діяльності банків України за підсумками 2005 року // Вісник НБУ. -2006. -№4. - С.22-27.
41. Господарський Кодекс України: Коментар. – Х.:ТОВ «Одісей», 2004. – 848 с.
42. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. — 578 с.
43. Даниленко А. Шелудько Н.Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні // Вісник НБУ. -2006. -№5. -С.36-39.
44. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.
45. Договір факторингу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Я.О. Чапічадзе; Ун-т внутр. справ. — Х., 2000. — 17 с.
46. Ефимова Л. Г. Банковские сделки: Комментарий законодательства и арбитражной практики. -М., 2000. - 320 с.
47. Игнатьева Д.А. Секьюритизация как один из инструментов проведения преобразований отечественной экономики // Финансы и кредит. – 2003. – №10. – С.44–47.
48. Іпотечна реанімація // Контракти. –2005. –№3.
49. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.:КНЕУ, 2001. – 636 с.
50. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
51. Колесова І.В. Використання факторингу в управлінні фінансами корпорації // Фінанси України.- 2004.- № 3.-C. 135-144
52. Конвенция о международном факторинге// Международное частное право. Действующие нормативные акты. Составители Дмитриева Г.К., Филимонова М.В. – М., 1997.
53. Маркетинг банківських послуг: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Н.М. Перепечай; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 20 с. — укp.
54. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська та ін. – 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.
55. Офіційний сайт Національного банку України. – http://www.bank.gov.ua.
56. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 347 с.
57. Петрук О.М. Банківська справа. –К.:Кондор, 2004. – 461 с.
58. Річний звіт ЗАТ КБ „ПриватБанк” за 2002 рік.
59. Річний звіт ЗАТ КБ „ПриватБанк” за 2003 рік.
60. Річний звіт ЗАТ КБ „ПриватБанк” за 2004 рік.
61. Руководство по кредитному менеджменту /Под ред. Эдвардса Б. - М.:Финансы и статистика, 1996. -472 с.
62. Слинько Д. Іпотека "за повною програмою" // Галицькі контракти. – 2003. – №24. – 9 червня.
63. Структура активів банків України за станом на 01.01.2005 р. // Вісник Національного банку України. -2005. -№3. - С. 48-53.
64. Структура активів банків України за станом на 01.01.2006 р. //
Вісник Національного банку України. - 2006. -№3- С 40-51.
65. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.01.2005р.
//Вісник Національного банку України. - 2005. -№3.- С 58-63.
66. Структура власного капіталу банків України за станом на 01.01.2006р.
//Вісник Національного банку України. - 2006. -№3. — С 56-61.
67. Структура зобов'язань банків України за станом на 01.01.2005 р. //
Вісник Національного банку України. - 2005. -№3. — С 54-57.
68. Структура зобов'язань банків України за станом на 01.01.2006 р. // Вісник Національного банку України. - 2006. -№3. — С 52-55.
69. Сурнина Е.С. «Факторинговый» учет. Законодательные разночтения // Культура народов Причерноморья. — 2002. — N50, Т.3. — С. 105-107.
70. Тарасовець О.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України. – 2004. -№1. – С.91-95.
71. Хмелев М. От ипотеки в США требуют прозрачности // Финансовые известия. – 2003. – 10 июля. – http://www.finiz.ru/cfin/tmpl–art/id_art–595779.
72. Цивільне право України : Підручник. / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с.
73. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – К:Юрінком Інтер, 2004. Кн. 1. – 736 с.
74. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – 2-ге вид., допов. і перероб. - К:Юрінком Інтер, 2004. Кн. 2. – 640 с.
75. Шклярук С. Г. Портфельное инвестирование. Теория и практика. Учебное пособие. Курс лекций по инвестированию, формированию и управлению инвестиционным портфелем: — К.: Нора-принт, 2000. — 350 с.
76. Ergungor O. E. Securitization // Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Commentary. – Aug 15 2003. – http://www.clevelandfed.org/research/com2003/0815.pdf .
77. Lakshman A. Asset Securitization and Structured Financing: Future Prospects and Challenges for Countries in Emerging Markets // IMF Working Paper No WP/01/147. – October 2001.
78. http://www.autoconsulting.com.ua.
79. http://www.eıpert.ua/news/11/0/62.
80. http://www.minfin.gov.ua.
81. http://www.profil-ua.com/?view=material&mID=14857.
82. http://www.realt.ua.
83. http://www.ukrstat.gov.ua.
84. http://www.unia.com.ua.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.004668 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1861
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7963
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1962
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3015
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8018
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4569
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4419
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5796
Реклама

Цікаве