швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149668
2 Історія України36984
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34564
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32782
5 Звіт про проходження виробничої практики 26920
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26438
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18806
9 Правопис слів іншомовного походження18273
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Ризики та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства» (ID:19595)

| Размер: 749 кб. | Объем: 129 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 04.09.2006 | Код продавца: 1 |
Литература1. Абрамов С.И. Оценка риска ивестирования // Экономика строительства. №12, 1996. – с. 2 – 12.
2. Абчук В. А. Риски в би знесе, менеджменте и маркетинге. М.: Из-во Михайлова, 2006. – с. 480.
3. рн. мія В.Д., рн. мія К.С. Страхова справа. 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2005. — 351 с.
4. Балабанов И.Т. Риск – менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996.
5. Балабанов И.Т. Основы рн. мія сь менеджмента. – М. “Финансы и статистика”, 1997.
6. Балдин К. В. Риск-менеджмент: Учебное пособие. – М.: 2006. Изд. «Эксмо», - 368 с.
7. Балдин К. В., Воробьев В. С. Риск-менеджмент: Учеб. пос. – М.: Гардарика, 2005. – 285 с.
8. Бандурака О.М., Коробов О.Л., Орлов П.І, Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. – К.: “Либідь”, 1998, - 285 с.
9. Барышников И.В. Применение долгосрочных финансовых инструментов для управления рыночными и рн. мія с рисками // Финансовый менеджмент. № 3, 2003 – С. 36-38.
10. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент. Учебник. – М.:ИНФРА, 2002. – 240 с.
11. Бланк М.А. Основы рн. мія сь менеджмента. – К.: “Ника-Центр”, 1999.
12. Бланк И.А. Словарь-справочник рн. мія сь менеджера. – к.: «Ника-Центр», « рн. », 1998
13. рн. Р., Майерс С. Принципы рн. мія ськи финансов. Пер. с рн. . – М.:ЗАО « рн. -Бизнес», 1997
14. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. Пер. з рн. . – Київ: КП “ВАЗАКО”, “Молодь”, 1997
15. В. Н. рн. м, В. А. Гамза, Ю. Ю. Екатиринославский, Дж. Дж. Хемптон. Управление риском в рыночной экономике ( рн. мія с). – М.: Экономика, 2002.-195с.
16. Важель Є.С. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь 2001 – 739 с
17. Ван Хорн Дж. Основы управления рн. мія : Пер. с рн. . / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1996г. – 234 с.
18. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ “ рн. мія -М”, 2003. – 336 с.
19. Великоіваненко Г. І. Економічний ризик. Київ: ТОВ „ рн. мія -М”, 2003, - 214 с.
20. Воропаев Ю.Н. Оценка риска аудита и бизнеса // рн. мія ський рн, - 1996. -№6. – С. 27.
21. Габович Б. А., Данг А. З., Мищенко А. В. Стохастическая модель принятия инвестиционных решений в условиях риска // Финансовый менеджмент, - 2003. - №4. – С.56-59.
22. рн. мія В., Сорока М., рн. мія В. Поняття економічного ризику в контексті концепції ССF // Ринок цінних паперів України. – 2002. - №5-6, - С.56-65.
23. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. – М.: АО “Консалтбанкир”, 1996
24. Гончаренко Л. П. Риск-менеджмент: Учеб. пос. – М.: 2006. Изд. «ТК Велби», - 216 с.
25. Гофре В. Своп як ефективний інструмент управління ризиком // Ринок цінних паперів України. – 2003. - №11-12, - С.65-69.
26. Грабовый П.Г., Петрова С.Н. Риски в современном рн. мія. – М.: Аланс, 2004. – 200 с.
27. Гридчин М. В. Финансовый менеджмент: Курс рн. м. – 3-е изд., стереотип. –К.: МАУП, 2004. – 160 с.:
28. рн. мія В.М., рн. В.О. Фінанси підприємств. Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 424 с.
29. Грідчін М. В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизнян практик ): Навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2002. – 232 с.
30. Грядовая О. рн. мія риски и банковское ценообразование // Российский экономический журнал. – 1995. - №9. – С.
31. Долінська Є. Розрахунок лізингових платежів з урахуванням ризику неплатежу // Ринок цінних паперів України. – 2004. - № 3-4. – С. 45-56.
32. Ермасова Н. Б. Риск-менеджмент организации. М.:Альфа-Пресс, 2005, - с.240.
33. Жигло А.Н. Расчёт ставок дисконта и оценка риска // рн. мія ський рн. – 1996. - №6. – С. 41.
34. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 148 с.
35. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.
36. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический рн. м и прогнозирование (микро- и макроуровни): Учеб.-метод. пособие. – 3-е изд., рн. мія. и доп. – К.: МАУП, 2003. – 416 с.
37. Кандинская О.А. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной рн. мія. М.:Консалтбанкир, 2000, - 272 с.
38. Ковалев В.В. Управление рн. мія . – М.: “ФБК-ПРЕСС”, 1998
39. Комаринський Я., рн. мі І. Фінансово – інвестиційний аналіз. Навч. Посібник. – К. Українська енциклопедія. – 1996. – 298 с.
40. Кононенко А.Ф., Холезов А.Д., Чумаков В.В. Принятие ришений в условиях неопределённости // ВЦ АН СССР. – М., 1991. – 197 с.
41. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2002.- 294с.
42. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. – М.: “Дело и сервис”, 1998
43. Куракина Ю.Г. Оценка фактора риска в инвестиционных рн. мія // рн. мія ський рн. – 1996. - № 6. – С. 22-27.
44. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательськой деятельности. – М.: «ИНФРА-М», 1998
45. Ли Черг Ф., Финнерти Джозеф И. Финансы рн. мія с: рн. м, методы и практика: Пер. с рн. . – М.: ИНФРА-М, 2000. – XVIII. – С. 365.
46. Лобанов А., рн. мі А. Тенденции развития риск-менеджмента: мировой рн. // Рынок ценных бумаг. – 1999. - № 18. – С. 36-38
47. Лобанов А. А. Энциклопедия рн. мія сь риск-менеджмента. – 2-е изд. М.:2006, - с. 878.
48. рн. мія И.Я. рн. м финансовых рн. мія. – М.: «Финансы», «ЮНИТИ», 2004
49. Коллас Б., Управление финансовой деятельностью предприятия. пер. с франц. – М.: «Финансы», «ЮНИТИ», 1997
50. Корнилов И. Управление рисками страховой компании // Рынок ценных бумаг. – 1999. - №22. – С. 45-47
51. Мельников А.В., Бойков А.В. Элементы страхового риск-менеджмента Учебное пособие. М.: 2000, - 87 с.
52. Мельников А. В. Риск-менеджмент: Стохастический рн. м рисков в экономике финансов и страхования. М.: рн., 2003, - с.159.
53. рн. м Дж.фон, рн. мія сь О. рн. м игр и экономическое поведение. – М.: Наука, 1970.
54. Ненашев Е.В. рн. м финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высшая школа, 1997г. – 123 с.
55. Нікбахт, Гроппеллі А. Фінанси. – К.: Вік; Глобус. – 1992. – 382 с.
56. Олейников Е.А., Филин С.А., Муравьев А.С. Риск-леверидж и его использование при принятии инвестиционных решений // Финансовый менеджмент. – 2003. - №6, - С. 56-61.
57. Омаров А.М. Предприимчивость и хозяйственный риск: Отраслевое и териториальное управле-ние в условиях перестройки. – М.: Система, 1991. –154 с.
58. Опарін В.М. Фінанси: (Заг. теорія): Навч. посіб./ Київ. нац. екон. ін-т.- 2-е вид., доп. і перероб.- К.: КНЕУ, 2001.- 240 с.
59. Охріменко О. Вплив ризику та витрат на формування відсотків за облігаціями // Ринок цінних паперів України. – 2004. - №9-10. – С.45-56
60. Павлова Л.П. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА – М, 1996г. – 306 с.
61. Павлова Л.Н. Финансы предприятия. – М.: “Финансы”, 1998
62. Первозванский А.А. Финансовый рынок: расчёт и риск. – М.: Инфра, 1994. – 192 с.
63. Попович П.Я. Економічний аналіз і аудит на підприємстві. – Тернопіль: Економічна думка, 1999г., - 369 с.
64. Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск. – «Знание». Новое в жизни, науке и технике. – 1992. - № 4.
65. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. Пер. с рн. . – К.: Торгово-издат. Бюро, 2002. – 592 с.
66. Рогов М. А. Риск-менеджмент. Питер: РЄА, 2005. – с. 451.
67. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с рн. . – М.: “Инфра-М”, 1996
68. Риск-менеджмент: Учебник / В. Н. рн. м, И. В. рн. м, В. А. Гамза, Ю. Ю. Екатернославский, Дж. Дж. Хэмптон; Под ред. И. Юргенса. — М.: Издательско-торговая рн. мія с «Дашков и К», 2003. — 512 с.
69. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.
70. Савчук В., Мельник П. Управлінський баланс, звіт про прибутки та звіт про рух грошових коштів // рн. мія сь экономиста, №09/2005.
71. рн. В.Т. Банковские риски. – М.: Дело ЛТД., 1995. – 72 с.
72. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика. – М.: «Перспектива», 1995
73. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. Экспертная рн. мія сь и аудит рн. мія -хозяйственного рн. мія предприятия. – М.: Перспектива, 2003, - 89 с
74. Ступаков В. С., Токаренко Г. С. Риск-менеджмент: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2006, - с. 288.
75. Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е.В. Кузницовой. – М.: Фонд “Правовая культура”, 1995г. – 362 с.
76. Финансовый менеджмент: рн. м и практика: Учебник / под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Из.-во Перспектива, 1996г. – 455 с.
77. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. Л.М. Ковольовой. – М.: Финансы и статистика, 1996г. – 233 с.
78. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
79. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. рн. . А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
80. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник:/За ред. рн. . Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.
81. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент. Учебное пособие. - М.: „Дашков и К”, 2006 – 291 с.
82. Холт Р. Н. Основы рн. мія сь менеджмента. – М.: “Дело”, 1993
83. Хорн В. Основы управления рн. мія . Пер. с рн. . – М.: “Финансы и статистика”, - 1996
84. Хорин А.Н. Оценка предпринимательского риска // рн. мія ський рн. – 1994. - № 5. – С.45
85. Черкасов В.В. Деловой риск в предпринимательской деятельности. – К.: ООО «Издательство Либра», 1996. – 160 с.
86. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. Питер – 2000, 176 с.
87. Шаповал Ю. Управління ризиком в депозитарній діяльності // Ринок цінних паперів України. – 2001. - № 1., - С. 26-29.
88. Шим Д., Сигел Д. Финансовый менеджмент. Пер. с рн. . – М.: “ФИЛИНЪ”, 1996
89. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. – К.: Либідь, 1992. – 176 с.
90. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: “АртЕк”, 1997. – 248 с.
91. Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finfnce, 1952. – Vol. 7 (1). – P. 256.
92. Roger G. Clarke, Harinda de Siva, and Brett Wanter. Rick llocation Asset Allocation: Improving the optimal allocation between risk and return // The Journal of Portfolio Management, Fall 2002, p. 254
93. The Professional’s Handbook of Financial Risk Management, 2000.
94. Philip Best. Implementing Value at Risk. John Wiley & Sons Ltd., 1998
95. http://www.finrisk.ru Управление финансовыми рисками – рн. м и практика
96. http://www.bancklub.ru Клуб банковских аналитиков. Порох А. Корпоративный риск-менеджмент: интегрированное управление рисками
97. http://www.nettrader.ru Help Zone. Управление рисками.
98. http://www.delloitte.com рн. мія Делойт: Управление рисками предприятия.
99. http://www.universalna.com/ukr Страхова компанія „Універсальна” Офіційний сайт
100. http://www.francling-grant.ru Управление рисками.
101. http://www.finrisk.ru/article/sushko/sushko.html Оценка результатов деятельности и текущего финансового состояния страховых компаний. Сушко Р.В., Ретинский А.А.
102. http://www.bank.gov.ua/ Офіційний сайт НБУ.
103. http://www.vuzlib.net/ Економічно-правова бібліотека. Економічний ризик та методи його вимірювання – конспект лекцій (КНЕУ)
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.038383 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7947
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5778
Реклама

Цікаве