швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149571
2 Історія України36974
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34551
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32768
5 Звіт про проходження виробничої практики 26906
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26430
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19891
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18803
9 Правопис слів іншомовного походження18265
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Ризики та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства» (ID:19596)

| Размер: 433 кб. | Объем: 162 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 19.09.2006 | Код продавца: 1 |
Литература1. Закон України „Про страхування” від 07.03.96, ВВР, 1996, N 18
2. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р № 996
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Наказ Мінфіну України № 87 від 31/03/99 р.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
6. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. зі змінами та доповненнями.
7. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3104 від 17.12.04 р. „Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя”
8. Абрамов С.И. Оценка риска ивестирования // Экономика строительства. №12, 1996. – с. 2 – 12.
9. Абчук В. А. Риски в би знесе, менеджменте и маркетинге. М.: Из-во Михайлова, 2006. – с. 480.
10. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2005. — 351 с.
11. Балабанов И.Т. Риск – менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996.
12. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М. “Финансы и статистика”, 1997.
13. Балдин К. В. Риск-менеджмент: Учебное пособие. – М.: 2006. Изд. «Эксмо», - 368 с.
14. Балдин К. В., Воробьев В. С. Риск-менеджмент: Учеб. пос. – М.: Гардарика, 2005. – 285 с.
15. Бандурака О.М., Коробов О.Л., Орлов П.І, Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. – К.: “Либідь”, 1998, - 285 с.
16. Барышников И.В. Применение долгосрочных финансовых инструментов для управления рыночными и кредитными рисками // Финансовый менеджмент. № 3, 2003 – С. 36-38.
17. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент. Учебник. – М.:ИНФРА, 2002. – 240 с.
18. Бланк М.А. Основы финансового менеджмента. – К.: “Ника-Центр”, 1999.
19. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – к.: «Ника-Центр», «Эльга», 1998
20. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Пер. с англ. – М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997
21. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. Пер. з англ. – Київ: КП “ВАЗАКО”, “Молодь”, 1997
22. В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ю. Ю. Екатиринославский, Дж. Дж. Хемптон. Управление риском в рыночной экономике (монография). - М.: Экономика, 2002.-195с.
23. Важель Є.С. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь 2001 – 739 с
24. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1996г. – 234 с.
25. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ “Борисфен-М”, 2003. – 336 с.
26. Великоіваненко Г. І. Економічний ризик. Київ: ТОВ "Борисфен-М", 2003, - 214 с.
27. Воропаев Ю.Н. Оценка риска аудита и бизнеса // Бухгалтерский учёт, - 1996. -№6. – С. 27.
28. Габович Б. А., Данг А. З., Мищенко А. В. Стохастическая модель принятия инвестиционных решений в условиях риска // Финансовый менеджмент, - 2003. - №4. – С.56-59.
29. Галасюк В., Сорока М., Галасюк В. Поняття економічного ризику в контексті концепції ССF // Ринок цінних паперів України. – 2002. - №5-6, - С.56-65.
30. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. – М.: АО “Консалтбанкир”, 1996
31. Гончаренко Л. П. Риск-менеджмент: Учеб. пос. – М.: 2006. Изд. «ТК Велби», - 216 с.
32. Горенко В. Экономические аспекты определения размера собственного удержания при операциях перестрахования // Генеральный директор, № 5, 2004, - С, 18 - 20
33. Гофре В. Своп як ефективний інструмент управління ризиком // Ринок цінних паперів України. – 2003. - №11-12, - С.65-69.
34. Грабовый П.Г., Петрова С.Н. Риски в современном бизнесе. – М.: Аланс, 2004. – 200 с.
35. Гридчин М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. -- 3-е изд., стереотип. -К.: МАУП, 2004. -- 160 с.:
36. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 424 с.
37. Грідчін М. В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизнян практик ): Навч. посіб. -- 2-ге вид., стереотип. -- К.: МАУП, 2002. -- 232 с.
38. Грядовая О. Кредитные риски и банковское ценообразование // Российский экономический журнал. – 1995. - №9. – С.
39. Долінська Є. Розрахунок лізингових платежів з урахуванням ризику неплатежу // Ринок цінних паперів України. – 2004. - № 3-4. – С. 45-56.
40. Ермасова Н. Б. Риск-менеджмент организации. М.:Альфа-Пресс, 2005, - с.240.
41. Жигло А.Н. Расчёт ставок дисконта и оценка риска // Бухгалтерский учёт. – 1996. - №6. – С. 41.
42. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 148 с.
43. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.
44. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни): Учеб.-метод. пособие. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- К.: МАУП, 2003. -- 416 с.
45. Кандинская О.А. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии. М.:Консалтбанкир, 2000, - 272 с.
46. Ковалев В.В. Управление финансами. – М.: “ФБК-ПРЕСС”, 1998
47. Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово – інвестиційний аналіз. Навч. Посібник. – К. Українська енциклопедія. – 1996. – 298 с.
48. Кононенко А.Ф., Холезов А.Д., Чумаков В.В. Принятие ришений в условиях неопределённости // ВЦ АН СССР. – М., 1991. – 197 с.
49. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2002.- 294с.
50. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. – М.: “Дело и сервис”, 1998
51. Куракина Ю.Г. Оценка фактора риска в инвестиционных расчётах // Бухгалтерский учёт. – 1996. - № 6. – С. 22-27.
52. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательськой деятельности. – М.: «ИНФРА-М», 1998
53. Ли Черг Ф., Финнерти Джозеф И. Финансы корпораций: теория, методы и практика: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – XVIII. – С. 365.
54. Лобанов А., Чугунов А. Тенденции развития риск-менеджмента: мировой опыт // Рынок ценных бумаг. – 1999. - № 18. – С. 36-38
55. Лобанов А. А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. – 2-е изд. М.:2006, - с. 878.
56. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. – М.: «Финансы», «ЮНИТИ», 2004
57. Коллас Б., Управление финансовой деятельностью предприятия. пер. с франц. – М.: «Финансы», «ЮНИТИ», 1997
58. Корнилов И. Управление рисками страховой компании // Рынок ценных бумаг. – 1999. - №22. – С. 45-47
59. Мельников А.В., Бойков А.В. Элементы страхового риск-менеджмента Учебное пособие. М.: 2000, - 87 с.
60. Мельников А. В. Риск-менеджмент: Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. М.: Анкил, 2003, - с.159.
61. Нейман Дж.фон, Могенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М.: Наука, 1970.
62. Ненашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высшая школа, 1997г. – 123 с.
63. Нікбахт, Гроппеллі А. Фінанси. – К.: Вік; Глобус. – 1992. – 382 с.
64. Олейников Е.А., Филин С.А., Муравьев А.С. Риск-леверидж и его использование при принятии инвестиционных решений // Финансовый менеджмент. – 2003. - №6, - С. 56-61.
65. Омаров А.М. Предприимчивость и хозяйственный риск: Отраслевое и териториальное управле-ние в условиях перестройки. – М.: Система, 1991. –154 с.
66. Опарін В.М. Фінанси: (Заг. теорія): Навч. посіб./ Київ. нац. екон. ін-т.- 2-е вид., доп. і перероб.- К.: КНЕУ, 2001.- 240 с.
67. Охріменко О. Вплив ризику та витрат на формування відсотків за облігаціями // Ринок цінних паперів України. – 2004. - №9-10. – С.45-56
68. Павлова Л.П. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА – М, 1996г. – 306 с.
69. Павлова Л.Н. Финансы предприятия. – М.: “Финансы”, 1998
70. Первозванский А.А. Финансовый рынок: расчёт и риск. – М.: Инфра, 1994. – 192 с.
71. Попович П.Я. Економічний аналіз і аудит на підприємстві. – Тернопіль: Економічна думка, 1999г., - 369 с.
72. Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск. – «Знание». Новое в жизни, науке и технике. – 1992. - № 4.
73. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. Пер. с англ. – К.: Торгово-издат. Бюро, 2002. – 592 с.
74. Рогов М. А. Риск-менеджмент. Питер: РЄА, 2005. – с. 451.
75. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. – М.: “Инфра-М”, 1996
76. Риск-менеджмент: Учебник / В. Н. Вяткин, И. В. Вяткин, В. А. Гамза, Ю. Ю. Екатернославский, Дж. Дж. Хэмптон; Под ред. И. Юргенса. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. — 512 с.
77. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005. - 662 с.
78. Савчук В., Мельник П. Управлінський баланс, звіт про прибутки та звіт про рух грошових коштів // Справочник экономиста, №09/2005.
79. Севрук В.Т. Банковские риски. – М.: Дело ЛТД., 1995. – 72 с.
80. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика. – М.: «Перспектива», 1995
81. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. Экспертная диагностика и аудит финансово-хозяйственного положения предприятия. – М.: Перспектива, 2003, - 89 с
82. Ступаков В. С., Токаренко Г. С. Риск-менеджмент: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2006, - с. 288.
83. Терещенко Т. Узгодження ефективності та ризикованості економічних рішень // Справочник економиста, № 5, 2004, - С. 12-17.
84. Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е.В. Кузницовой. – М.: Фонд “Правовая культура”, 1995г. – 362 с.
85. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Из.-во Перспектива, 1996г. – 455 с.
86. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. Л.М. Ковольовой. – М.: Финансы и статистика, 1996г. – 233 с.
87. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
88. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
89. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник:/За ред. Проф. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.
90. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент. Учебное пособие. - М.: „Дашков и К”, 2006 – 291 с.
91. Холт Р. Н. Основы финансового менеджмента. – М.: “Дело”, 1993
92. Хорн В. Основы управления финансами. Пер. с англ. – М.: “Финансы и статистика”, - 1996
93. Хорин А.Н. Оценка предпринимательского риска // Бухгалтерский учёт. – 1994. - № 5. – С.45
94. Черкасов В.В. Деловой риск в предпринимательской деятельности. – К.: ООО «Издательство Либра», 1996. – 160 с.
95. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. Питер - 2000, 176 с.
96. Шаповал Ю. Управління ризиком в депозитарній діяльності // Ринок цінних паперів України. – 2001. - № 1., - С. 26-29.
97. Шим Д., Сигел Д. Финансовый менеджмент. Пер. с англ. – М.: “ФИЛИНЪ”, 1996
98. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. – К.: Либідь, 1992. – 176 с.
99. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: “АртЕк”, 1997. – 248 с.
100. Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finfnce, 1952. – Vol. 7 (1). – P. 256.
101. Roger G. Clarke, Harinda de Siva, and Brett Wanter. Rick llocation Asset Allocation: Improving the optimal allocation between risk and return // The Journal of Portfolio Management, Fall 2002, p. 254
102. The Professional's Handbook of Financial Risk Management, 2000.
103. Philip Best. Implementing Value at Risk. John Wiley & Sons Ltd., 1998
104. http://www.finrisk.ru Управление финансовыми рисками – теория и практика
105. http://www.bancklub.ru Клуб банковский аналитиков. Порох А. Корпоративный риск-менеджмент: интегрированное управление рисками
106. http://www.nettrader.ru Help Zone. Управление рисками.
107. http://www.delloitte.com Академия Делойт: Управление рисками предприятия.
108. http://www.francling-grant.ru Управление рисками.
109. http://www.finrisk.ru/article/sushko/sushko.html Оценка результатов деятельности и текущего финансового состояния страховых компаний. Сушко Р.В., Ретинский А.А.
110. http://www.bank.gov.ua/ Офіційний сайт НБУ.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.039509 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7947
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3004
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4560
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5777
Реклама

Цікаве