швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150682
2 Історія України37141
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34795
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32894
5 Звіт про проходження виробничої практики 27034
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26553
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19913
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18829
9 Правопис слів іншомовного походження18353
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16722
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Місце України в міжнародному співробітництві в галузі високих технологій» (ID:19632)

| Размер: 261 кб. | Объем: 125 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 04.12.2006 | Код продавца: 1 |
Литература1. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV
2. Закон України " Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XII
3. Закон України „Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 року N 40-IV // Офіційний вісник України. -2002. -№31. -С. 145.
4. Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16 січня 2003 року N 433-IV // Відомості Верховної Ради. -2003. -№13.
5. Закон України „Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” // Відомості Верховної Ради. -1999. -№40.
6. Указ Президента України „Про фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави” від 20 квітня 2004 року N 454/2004 // Президентський вісник. -2004. -№6.
7. Постанова КМУ „Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів” від 17 вересня 2003 р. N 1474 // Офіційний вісник України. -2003 р. -№38. –С. 42.
8. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битяка. - Харків: Право, 2001. - 528 с.
9. Активізація інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Л.О. Волощук / НАН України. Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж.. — О., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
10. Аніловська Г. Інтеграція України у світове господарство // Фінанси України. -2004. -№1.
11. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. Монографія. – К.:КНЕУ, 2004. -275 с.
12. Білорус О., Ярова Н., Гузенко І. Міжнародний маркетинг у сфері торгівлі інтеллектуальним продуктом // Вісник НАНУ. -2002. -№5.
13. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с.
14. Державна промислова політика в умовах структурної трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.Г. Горник; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2005. — 20 с. — укp.
15. Державне регулювання інноваційних процесів в економіці перехідного періоду: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Лі Цзіньбо / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 21 с.: рис. — укp.
16. Державне регулювання інноваційної діяльності: економічний механізм і його вдосконалення: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.02.03 / О.О. Лапко; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2000. — 32 с. — укp.
17. Державне регулювання інноваційної сфери: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Г.І. Лазутін; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2003. — 19 с. — укp.
18. Довідник менеджменту. Т. 12. Інструментарій моделювання і прогнозування для менеджера/ Під ред. В. А. Лисичкіна. - К.: НПО «Прогностіка», 1999.-479 с.
19. Доїль П. Менеджмент. Стратегия и тактика. — СПб.: Питер, 1999.
20. Доленко Г.О., Заславський В.А., Тимашов О.О. Основи інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2001.
21. Досвід „високотехнологічних проривів” та можливості його застосування Україною // [http://www.niss.gov.ua/Monitor/Monitor11/02.htm#a1]
22. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
23. Економічна оцінка і регулювання ефективності інноваційних підприємницьких проектів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Н.О. Шпак / Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 18 с. — укp.
24. Економічна політика інноваційного розвитку держави в ринкових умовах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Алейнікова; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2004. — 20 с. — укp.
25. Економічна природа і особливості розвитку інноваційного підприємництва в перехідній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Л.В. Овчаренко / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.
26. Економічне обгрунтування інноваційних проектів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / С.І. Кравченко / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp.
27. Забєлін П. В., Моисеева Н. К. Основи стратегічного управління: Учеб. посібник. - К.: Информ.-упроваджений. центр «Маркетинг», 1998. - 195с.
28. Засоби моделювання та підтримки прийняття інноваційних рішень щодо нематеріальних активів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / І.Д. Погорєловська / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.
29. Зовнішні економічні зв'язки України // Матеріали серверу http://www.openukraine.com
30. Зовнішньоторговельний баланс України за січень-червень 2006 року // Експресдоповідь Державного комітету статистики України від 28.08. 2006р. № 229.
31. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/Под ред.С.Д.Ильенковой.- 2-е изд, перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 343с.
32. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у І півріччі 2006 року // Експресдоповідь Державного комітету статистики від " 16 " серпня 2006р. № 213.
33. Інноваційна активність промислових підприємств України за 9 місяців 2006 року // Експрес-доповідь Держкомстату України від 27.11.2006. -№315.
34. Інноваційна політика промислового підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Мішустін Юрій Віталійович / Харківський держ. економічний ун-т. — Х., 2000. — 20 с. — укp.
35. Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Л.М. Волощенко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — укp.
36. Інформаційна довідка про діяльність технологічних парків в Україні // [http://www.mon.gov.ua/science/innovation/topic/d_tprk/dst.doc]
37. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
38. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
39. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. - 544 с.
40. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.:КНЕУ, 2003. — 504 с.
41. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.3-6.
42. Лазебник Л. Зовнішньоторговельні чинники розвитку України // Актуальні
проблеми економіки. -2003. -№5.
43. Міжнародний науково-технічний трансфер у перехідній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.І. Чоботюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 17 с.
44. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних
детермінант та економічної глобалізації // Економіка України. -2003. -№7.
45. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.-К.:КНЕУ 2003.-948с.
46. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році: Послання Президента України до Верховної Ради України. — Офіційне інтернет-представництво Президента України, 2006.
47. Проект Концепції Державної програми розвитку інноваційної інфраструктури // http://www.mon.gov.ua/gr/obg/03_10_2006.doc
48. Проект Концепції нової державної політики підтримки винахідницької діяльності для виробництва конкурентноспроможної продукції.
49. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / І.Б. Іринчина / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
50. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека / В. Г. Андрійчук, О. С. Власюк, А. І. Мокій, В. П. Тітаренко ; За ред. В. Г. Андрійчука : Монографія. - К. : НІСД, 1996. - 150 с. - (Сер. "Екон. стратегії"; Вип. 4).
51. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заєць, Ю.І. Пітюренко та ін.; За заг. ред.. д-ра екон. наук, проф.., чл..-кор НАН України С.І. Дорогунцова.- К.КНЕУ, 2005.- 988с.
52. Саліхова О. Що таке високі технології? // Діловий вісник. -2006. -№10(149).
53. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / Авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег, дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. -416 с.
54. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
55. Циганкова Т., Петрашко М. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник.
-К.: КНЕУ, 2001.
56. Матеріали серверу Держкомстату України – [http://www.ukrstat.gov.ua]
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.048697 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1861
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7963
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1960
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3015
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8017
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4569
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4419
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5795
Реклама

Цікаве