швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149756
2 Історія України36995
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34577
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32790
5 Звіт про проходження виробничої практики 26925
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26449
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18806
9 Правопис слів іншомовного походження18278
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств» (ID:19645)

| Размер: 507 кб. | Объем: 109 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 10.11.2006 | Код продавца: 1 |
Литература1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09. 1991 р. N 1560-XII.
2. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” 18.06.1991 р. N 1201-XII
3. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р № 996
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Наказ Мінфіну України № 87 від 31/03/99 р.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
9. Агафонова И.П., Челлак С.Л. Выбор схем финансирования инновационных проектов и минимизация кредитных рисков // Финансовый менеджмент. – 2006 - №2.
10. Бершеда Е. Р. Межотраслевые связи в инвестиционном процессе. — К.: Наук. думка, 1981. — 223 с.
11. Бизнес-план инвестиционного проекта / В. М. Попов, Л. П. Кураков, Г. В. Медведев и др. — М.: Финансы и статистика, 1997.
12. Бланк Й. А. Инвестиционный менеджмент. - К.: Ника-Центр, 2001.
13. Булгаков Ю.В.Диагностика инвестиционного риска // Финансовый менеджмент. – 2006 - №4.
14. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум : Навч. посібник для студентів вузів. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
15. Бясов К.Т. Основные аспекты разработки инвестиционной стратегии организации // Финансовый менеджмент. – 2003 - №4.
16. Бясов К.Т.Формирование инвестиционной стратегии корпорации // Финансовый менеджмент. – 2006 - №1
17. Важель Є.С. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь 2001 – 739 с
18. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учеб. для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
19. Высоцкая Т.Р.Метод реальных опционов в оценке стоимости инвестиционных проектов // Финансовый менеджмент. – 2006 - №2.
20. Габович Б.А., Данг А.З., Мищенко А.В. Стохастическая модель принятия инвестиционных решений в условиях риска // Финансовый менеджмент. – 2003 - №2.
21. Газєєв М. К. Та інш. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. – М.: ВНИИОЕМНГ, 2003.
22. Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма. — М.: Изд-во соц.-экон. лит., 1959. — 491 с.
23. Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций. Учебное пособие. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". М.: ЮНИТИ, 2006. –159 с.
24. Голуб Л. Г., Хямаленс В. О. Как управлять инвестициями // Экономика стр-ва. — 1990. — № 12. — С. 14–22.
25. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
26. Грачева М. В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЗАО “Финстатинформ”, 1999.
27. Гречишкина М.В., Ивахник Д.Е. Выбор оптимального варианта инвестиций (оптимизационный подход) // Финансовый менеджмент. – 2003 - №6.
28. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. -- 3-е изд., стереотип. -К.: МАУП, 2004. -- 160 с.:
29. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 424 с.
30. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с.
31. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.:МАУП, 2002. – 232 с.
32. Грідчін М. В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизнян практик ): Навч. посіб. -- 2-ге вид., стереотип. -- К.: МАУП, 2002. -- 232 с.
33. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченько О.Г.. Інвестування: Навчальний посібник. – Ірпінь, 2001. – 377с.
34. Джей К.Шим, Джоел Г.Сигел. Финансовый менеджмент. М.: «Филинъ», 1996 (с.30-56).
35. Додонов В.Ю. Основные подходы к выбору активов и диверсификации инвестиций на фондовом рынке // Финансовый менеджмент. – 2003 - №4.
36. Донцов С.С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия посредством анализа надежности его ценных бумаг // Финансовый менеджмент. – 2003 - №2.
37. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
38. Економіка підприємства. О.П. Крайник, Є.С. Барвінська.— 2-ге вид. Навчальний посібник— Львів: „Інтелект-Захід“, 2005. – 296 с.
39. Економіка підприємства: Навч. посібник/ За ред. Я.С. Витвицького.- Івано-Франків.: ІМЕ, 2002.- 320 с.
40. Економіка підприємства: Підручник. За ред. Акад. С.Ф. Покропивного. 2-є вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
41. Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - Київ: КНЕУ, 2001. - 540 с.
42. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. для ВНЗ / Іващенко В.І., Болюх М.А. — К., 1999. — 204 с.
43. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підруч. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Попович П.Я. — Т., 2001. — 456 с.
44. Економічний аналіз. Збірник завдань і тестів: Навч. посіб. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Мец В.О. — К., 2001. — 236 с.
45. Жак Ришар. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. / перевод з французского под ред. Л.П. Белых: М. «Аудит», «ЮНИТИ», 1997 (с.11).
46. Жиляева Н. Золотое правило инвестирования // Экономика и жизнь. — 1992. — № 1. — С. 7.
47. Зотов М. С. Совершенствование инвестиционного процесса // Вопр. экономики. — 1985. — № 4. — С. 83–93.
48. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. — Тернопіль: Екон. думка, 2000. — 228 с.
49. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навч. посіб. - Київ: Знання-Прес, 2000. - 207 с.
50. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 148 с.
51. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 457 с.
52. Іткін О. Ф. Економічні механізми інноваційної та інвестиційної діяльності і реставрації магістральних трубопроводів України. — К.: Науковий Світ, 2002.
53. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни): Учеб.-метод. пособие. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- К.: МАУП, 2003. -- 416 с.
54. Калина А. В., Корнеев В. В., Кощеев А. А. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1999.
55. Калугин В.А. Экспресс-оценка инвестиционного предложения // Финансовый менеджмент. – 2006 - №3.
56. Каратуев А.Г. Финансовый менеджмент. Учебно – справочное пособие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001
57. Клоков В.И., Рассказова А.Н. Система контроля и управления стоимостью, основанная на доходности инвестиционного потока // Финансовый менеджмент. – 2003 - №3.
58. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2002.- 294с.
59. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент — 2-е издание доп. и перераб.: Учебное пособие. — М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001, - 365 с.
60. Крупка Я. Д., Литвин Б. М. Вдосконалення методики обліку інвестиційної діяльності та будівельного виробництва. — К.: Екон. думка, 1998.
61. Крупка Я. Д., Литвин Б. М. Інвестиційний бізнес-план. — К., 1997.
62. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты. — СПб: Питер, 2001; Финансы и статистика, 1997.
63. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. для ВНЗ. — 3-тє вид., перероб. і доп. / Івахненко В.М. — К.: Знання-Прес, 2002. — 206 с.
64. Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999, - 554 с.
65. Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2003. — 304 с.
66. Мальцев А.С., Горбатова Л.В.Оптимизационные методы управления ликвидностью компании // Финансовый менеджмент. – 2006 - №3.
67. Мищенко А.В., Золотых К.И., Хайрулина Л.С .Оптимизационная модель формирования инвестиционного портфеля // Финансовый менеджмент. – 2005 - №5
68. Олейников Е.А., Филин С.А., Муравьев А.С. Риск-леверидж и его использование при принятии инвестиционных решений // Финансовый менеджмент. – 2003 - №3.
69. Омельченко А. В. Інвестиційне право: Навч. посіб. — К.: Атіка, 1999.
70. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.
71. Попков В. П., Семенов В. П.. Организация и финансирование инвестиций. Из-во «Вега», Харьков, 2000.
72. Примак Т. О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. 2-ге вид., стер. — К.: Вікар, 2002. — 176 с.
73. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. Пер. с англ. – К.: Торгово-издат. Бюро, 2002. – 592 с.
74. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 145 с.
75. Росс С. Основы корпоративных финансов / Пер.с англ. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. - 720 с.
76. Русак H.А., Русак В.А. Основы финансового анализа. — Минск: ООО «Меркаванне», 1995. — 194 с.
77. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005. - 662 с.
78. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. — К.: Абсолют-В, Эльга, 1999.
79. Светлов А.Г. Инвестиционные рынки // Финансовый менеджмент №2, 2002.
80. Синельников Д.А. Инвестиционное предложение, его предназначение и особенности разработки // Финансовый менеджмент. – 2002 - №1.
81. Стоянова Е. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. – М.: Перспектива, 1994 – 124 с.
82. Федоренко В. Г. і Кo. Інвестування. Зайнятість. Освіта. — К.: Науковий Світ, 2002
83. Федоренко В. Г. і Кo. Страховий і інвестиційний менеджмент. — К.: МАУП, 2002.
84. Федоренко В. Г. і Кo. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні.: — К.: Науковий Світ, 2003.
85. Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових умовах. — К.: Міжнар. фінанс. агенція, 1998.
86. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. — К.: МАУП, 1999.
87. Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. — 3-тє вид., допов. — К.: МАУП, 2004. — 480 с.
88. Федоренко В. Г. Перспективи розвитку капітального будівництва за ринкових умов // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. — 1997. — № 2.
89. Федоренко В. Г. Створення промислово-фінансових груп і проблеми управління корпоративними правами // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. — 1999. — № 2.
90. Федоренко В. Г., Бондаренко Е. В. Будівництво та інвестиції в Україні. —К.: Знання, 1998.
91. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент. 2-е вид. - К.Знання, 2001.
92. Федоренко С. В. Капітальне будівництво та інвестиції в умовах ліквідації наслідків аварій // Проблемы инвестиционного менеджмента в Украине: Сб. науч. тр. Прилож. № 2(7) к науч. журн. “Персонал”, № 1(55), 2000. — С. 161.
93. Федоренко С. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій і розвиток економіки України // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. — 1999. — № 2.
94. Федотова М. А. Доходы предпринимателя. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 96 с.
95. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
96. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
97. Чернявский А. Д. Организация управления в условиях рыночных отношений. — К.: МЗУУП, 1994.
98. Шарп У. , Александер Г., Бейли Д. Инвестиции / Пер. с англ. — М. : ИНФРА-М, 1997.
99. Шевчук В. Я., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 2002. – 384 с.
100. Щеренкова О.А. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов // Финансовый менеджмент. – 2005 - №3
101. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів. — К.: МАУП, 2002.
102. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. — К.: МАУП, 1998.
103. Щукін Б. М. Інвестування: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.
104. Финансовый менеджмент: Электронный учебник/ Акулов В.Б. Петрозаводск: ПетрГУ, 2002. http://www.aup.ru/books/i003.htm
105. Финансовый менеджмент: Конспект лекций/ Литовских А.М. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. http://www.aup.ru/books/i003.htm
106. Инструментарий управления финансами.// Business Toolkits, US AID, 1996 http://www.aup.ru/books/i003.htm
107. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебное пособие/ Литовских А.М., Шевченко И.К. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. 135 с. http://www.aup.ru/books/i003.htm
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.032025 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7948
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5779
Реклама

Цікаве