швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури146210
2 Історія України36451
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)33914
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32380
5 Звіт про проходження виробничої практики 26514
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26060
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19822
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18714
9 Правопис слів іншомовного походження17979
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16677
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Контрольная

Тема: «Антикризовий менеджмент у практиці підприємства» (ID:19676)

| Размер: 167 кб. | Объем: 51 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 04.12.2006 | Код продавца: 1 |
Литература1. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003 р.
2. Закон України від 14.05.92 p. N 2343-ХІІ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у редакції Закону України від 30.06.1999 p. №784-XIV, зі змінами.
3. Ансофф И. Стратегическое управление - М.: Прогресс, - 1999.
4. Антикризисное управление предприятиями: Учебное пос.:под ред.Ряховской А.Н.-М., 2000.
5. Антикризисное управление. От банкротства к финансовому оздоровлению / Под ред. Г.П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997.
6. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2000.
7. Антикризисное управление: принятие решений на краю пропасти". Журнал "Проблемы теории и практики управления", 1999, №4.
8. Антикризисное управление: Учеб. пособие для технических вузов / В. Г. Крыжановский, В. И. Лапенков, В. И. Лютер и др.; под ред. Э. С. Минаева и В. П. Панагушина. – М.: "Издательство ПРИОР", 1998 – 432 с.
9. Антикризисное управление: Учеб. пособие: В 2 т. – Т. 2: Экономические основы / Отв. ред. Г.К. Таль. – М.: ИНФРА-М, 2004.
10. Антикризисное управление: Учебное пособие для вузов / Под ред. З.С. Минаева, В.П. Панагушина. - М.: ПРИОР, 1998.
11. Антикризисный менеджмент. Учебник / Под ред. А. Г. Грязновой - М.: Тандем, ЭКМОС, 1999.
12. Базаров Г.З., С.Г. Беляев, Л.П. Белых и др. Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов /под ред. С.Г. Беляева и В.И. Кошкина. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996.
13. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М.: Финансы и статистика, 1995. – 384 с.: ил.
14. Балабанов И.Т., Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 1994.
15. Бандурин А. В., Орехов С. А., Медведев С. Ю. Отдельные проблемы антикризисного управления предприятиями. – М.: Диалог-МГУ, 2000.
16. Банкротство предприятий / Сборник нормативных документов с комментариями. – М.: Бизнес-информ, 1996.
17. Бархатов А.П., Назарян Е.Н., Малыгина А.Н. Процедура банкротства: бухгалтерский учет. - М.: ИИЦ «Рассиана», 2000.
18. Белявский И. К. Спрос: анализ и управление - М.: Финансы и статистика, - 1997.
19. Благоев В. Маркетинг в определениях и терминах /Пер. с болг. - СПБ.: Научный центр "Корпорации двадцатый трест", 1993.
20. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - К.: Ника-Центр, 2001.
21. Бляхман Л.С. Основы функционального и антикризисного менеджмента: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во Михайлова,1999.
22. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. Навчальний посібник. - Житомир, Рута. - 2003.
23. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством. 2-ге видання. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2005 – 541 с.
24. Гаєвська Л.М. Економіка та організація діяльності фірми: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 164 с.
25. Градов А. П., Кузин Б. И. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. – М.: Специальная литература. – 1996. – 510 с.
26. Гулар Ф. Дж., Келли Дж. Н. Преобразование организации / Пер. с англ. - М.: ИИЦ «Рассиана», 2000.
27. Гуськов И.Б., Давыдов В.М. Практика антикризисного управления предприятиями АПК. - М.: Колос, 1999.
28. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
29. Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - Київ: КНЕУ, 2001. - 540 с.
30. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. для ВНЗ / Іващенко В.І., Болюх М.А. — К., 1999. — 204 с.
31. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підруч. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Попович П.Я. — Т., 2001. — 456 с.
32. Економічний аналіз. Збірник завдань і тестів: Навч. посіб. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Мец В.О. — К., 2001. — 236 с.
33. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 148 с.
34. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 457 с.
35. Кирсанов К. А., Попов С. А. Антикризисное управление: анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учеб. пос. – М.: ИНЭП, 1999.
36. Ковалев А.П. Диагностика банкротства. - М.: АО «Фин-статинформ», 1995.
37. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.
38. Коротков Э. М. Антикризисное управление. Учебник. М.: Инфра-М, 2001, - 432 с.
39. Коротков Э.М. Антикризисное управление: М.: ИМПЭ им. А.С.Грибоедова, 2001.-71с.
40. Л.Тимашова, О.Степаненко. Інформаційні технології в антикризовому управлінні підприємствами // Науковий вісник ДПА України, АДПС України. – Ірпінь, 2003. – № 4.
41. Лутченко В., В. Соколов. Кризисное состояние предприятия. Как преодолеть и не допустить его. В журнале "Содействие" №3-4, 2000 г.
42. Новоселов Е.В., Романчин В.И., Тарапанов А.С., Харламов Г.А., Антикризисное управление.-М.: «Дело», 2001 -176с.
43. Попов Р. А. Антикризисное управление. Учебник. М.: Высшая школа, 2005, - 429 с.
44. Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 223 с.
45. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности.-М.:ИНФРА-М,2001.-288с.
46. Степанов В. В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. – М.: Статут. – 1999. – 204 с.
47. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой, под. ред. Градова А.П. – С-Пб.: Специальная литература, 1996. – 510 с.
48. Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов / Г. З. Базаров, С. Г. Беляев, Л. П. Белых и др.; Под ред. С. Г. Беляева и В. И. Кошкина. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 469 с.
49. Федулова Л.І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні. К.: Фенікс, 2005, - 320 с.
50. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
51. Фінанси підприємств. Підручник / за ред. к.е.н.проф. А.М. Поддерьогіна: К; КНЕУ, 1999, - 283 с.
52. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.- К.: “Лібра”, 1999, - 256 с.
53. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
54. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
55. Чеботарь Ю.М. Антикризисная программа предприятия: как избежать банкротства и стать прибыльным. М.: Мир деловой книги, 1997.
56. Чернявский А. Д. Антикризисное управление: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 208 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.020393 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1826
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7914
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1893
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»2955
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7962
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4529
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4387
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5743
Реклама

Цікаве