швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150608
2 Історія України37105
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34702
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32868
5 Звіт про проходження виробничої практики 26989
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26519
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19908
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18827
9 Правопис слів іншомовного походження18327
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16721
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Особливості обліку і аналізу прибутку, та його використання в акціонерних товариствах» (ID:19691)

| Размер: 352 кб. | Объем: 116 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 04.10.2006 | Код продавца: 1 |
Литература1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
2. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XІV.
4. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 N 1576-XII.
5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003.
6. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991р. // Збірник законодавчих та нормативних документів, регламентуючих діяльність підприємств внутрішньої торгівлі усіх форм власності. Випуск 1. – Київ: Зовнішторгвидав України”, 1997. – с.12-32.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.
13. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №246
17. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік. Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни. — К.: Знання, 2004. — 415 с.
18. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
19. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 298 с.
20. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
21. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 2000. – 528 с.
22. Буряковский В.В., Кармазин В.Я, Каламбет С.В. Финансы предприятий: Учеб.пособие. – Днепропетровск.: Пороги, 1998. – 245 с.
23. Бухгалтерський облік в Україні (за національними положеннями): Навч. - практичний посібник/ За ред. П.В. Мельника.- Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002.- 392 с.
24. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с.
25. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. М.:Финансы и статистика, 1996. – 803 с.
26. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
27. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
28. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник/ За ред. М.В. Кужельного.- 6-е вид.- К.: А.С.К., 2002.- 266 с.
29. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. - №34
30. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. –2-ге вид., стереотип. –К.:МАУП, 2002. –232 с.
31. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності. Навч. посіб. - К.: Знання, 2004. - 541 с.
32. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2005.
33. Завгородній А.Г. Фінансовий словник. – К., Наукова думка, 2000. – 286 с.
34. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. — 377 с.
35. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. Навч. посіб. — 4-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2004. — 190 с.
36. Ковалев В.В. Финансы предприятий. – М.: „Финансы и статистика”, 1997.
37. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
38. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
39. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.
40. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятия: для студентов вузов. –Ростов-на-Дону: „Фенікс”, 1999. – с. 255
41. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. В 2 т. – М.: Республика, 1992. – 407 с.
42. Методичні основи формування господарських рішень: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Д.В. Єгоренко; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: рис. — укp.
43. Мойсеєнко І.Є. Фінансове планування на підприємстві. // Фінанси України. – 2000. – №9. – С.155-158.
44. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. Посіб. –К.:Знання-Прес, 2002. –687 с.
45. Прибуток підприємницьких структур в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Ю.Л. Субботович; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.
46. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. -238 с.
47. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005. - 662 с.
48. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М:"Бином" - 2003, 480 с.
49. Скирпан О.П. Бухгалтерський облік: Навч. посібник/ О.П. Скирпан, М.С. Палюх.- Т.: Економ. думка, 2002.- 496 с.
50. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік. Навч. посіб. - К.: Знання, 2005. - 471 с.
51. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
52. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
53. Томяковский А.С., Щербак И.А., Гудинова Л.И. Экспертная система диагностики финансово-хозяйственного состояния предприятия. // Модели управления в рыночной экономике. Сб. науч. тр. – Донецк, ДонГУ, 1998. – С. 246-258.
54. Финансовый менеджмент: Теория и практика: Учебник. Под ред. Стояновой Е.С. – 4-е изд., М.: Преспектива, 1999. – 656 с.
55. Финансы и кредит: Учебное пособие для вузов./Под ред. д.э.н., проф. А.И.Амоши — Донецк: ДонГТУ, 1998 г.. — 148 с.
56. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
57. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
58. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
59. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
60. Формування та використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання в умовах трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / А.А. Марченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 16 с. — укp.
61. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
62. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність підприємства. Навчальний посібник. –Житомир:ЖІТІ, 2003.
63. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. - К.: Знання, 2005. - 447 с.
64. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
65. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. — К.: Міленіум, 2003.-160 с.
66. Экономический образ мышления -- Пер. с англ. М., Издательство "Каталаксия" для серии Библиотека студента по заказу Академии педагогических наук и Московского психолого-социального института, 1997. -- 704 с.
67. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. – Львів: Світ, 2003г., - 542 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.418499 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1858
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7960
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1948
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3012
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8011
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4568
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4418
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5790
Реклама

Цікаве