швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149578
2 Історія України36975
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34553
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32770
5 Звіт про проходження виробничої практики 26908
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26431
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18803
9 Правопис слів іншомовного походження18266
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Підвищення ефективності використання капіталу» (ID:19711)

| Размер: 178 кб. | Объем: 84 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 26.12.2006 | Код продавца: 1 |
Литература1. Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. – Житомир: ПП "Рута", 2001. – 384 с.
2. Бакаев А.С. Годовая бухгалтерская отчетность организации: подходы и комментарии к составлению. – М.: Бухгалтерский учет, 1997г. - 251 с.
3. Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1993г. – 451 с.
4. Бандурка А.М., Черников И. М. Финансово – экономический анализ. – Харьков: из.-во ХУВД, 1999г. – 245 с.
5. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства.-К.:Либідь,2003.-384с.
6. Банківська енциклопедія/ Під ред. Мороза А.М.- К.: Ельтон, 1993.
7. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с. – (Серія "Банки і біржі").
8. Банківське право: українське та європейське/ За ред. П.Д. Біленчука. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 1999. – 400 с.
9. Банківський менеджмент: Навч. посіб. Для вищ. навч. зак./ О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. – К.: Основи, 1999. – 617 с.
10. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп./ А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф.
11. Банковский менеджмент. / Роуз Питер С. Пер. с англ. Со 2-го изд. – М.: Дело, 1997. – 768 с.
12. Банковское дело/ Под ред. Колесникова В. – М., 1995. – 480 с.
13. Банковское дело/ Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. – 260 с.
14. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1996г. – 651 с.
15. Бланк І. А. Інвестиційний менеджмент. – К.: МП “ІТЕМ” ЛТД “Юнайтед Лондон трейд Лімітед” (Москва - Лондон), 2001, - 421 с.
16. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В..Економічний аналіз. Практикум. Навчальний посібник для студентів ВУЗів.-Житомир:ТУТУ, 2000. – 416с.
17. Важель Є.С. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь – 739 с
18. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1996г. – 234 с.
19. Ванинский А.Я. Факторный анализ хозяйственной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1984г. – 321 с.
20. Вартов А.С. Економічна діагностика діяльності підприємства:організація та методологія. – М: Фінанси та статистика, 1999 – 287 с.
21. Газєєв М. К. Та інш. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. – М.: ВНИИОЕМНГ, 2003.
22. Герстнер П. Анализ баланса. – М.: Экономическая жизнь, 1926г. – 211 с.
23. Гончаров А.Б. Інвестування.-Х.:ВД "ІНЖЕК",2003.-236с.
24. Грабовська І.В., Капінос Г.І. Планування діяльності підприємства.-Хмельницький:ТУП,2002.-142с
25. Гринів Б.В. Економічний аналіз - К.: КНЕУ – 1999. -181 с.
26. Денежное обращение, кредит и банки/ Н.Г. Антонов, М.А. Пессель. – АО "Финстатинформ", 1995. – 265 с.
27. Деньги, банки, валюта/ Бункина М.К.- М.: НИРП, 1993
28. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. М. 2002 г.
29. Довгань О.С. Фінансовий аналіз керування капіталом 2-е видавництво – М.: Фінанси і статистика 1999р 512 – 525 с
30. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – Л.: Профико, 1991. – 448 с.
31. Економіка виробничого підприємництва. Навч. посіб. /Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.; За ред. Й.М. Петровича. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 405 с.
32. Економіка підприємства. О.П. Крайник, Є.С. Барвінська.— 2-ге вид. Навчальний посібник/ За редакцією О.П. оновлене і доповнене — Львів: „Інтелект-Захід“, 2005. – 296 с.
33. Економіка підприємства: Навч. посібник/ За ред. Я.С. Витвицького.- Івано-Франків.: ІМЕ, 2002.- 320 с.
34. Економіка підприємства: Підручник. За ред. Акад. С.Ф. Покропивного. 2-є вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
35. Економічна теорія: Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. — 4-те вид., стер. — К.: Знання-Прес, 2005. — 615 с.
36. Економічний аналіз: Навч. посібник/ За ред. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
37. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: учебник/ Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1995г. – 321 с.
38. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: Бухгалтерский учет, 1996г. – 198 с.
39. ЗавьяловП.С.,ДемидовВ.Е. Формула успеха: маркетинг. - М.:МО, 2001.- 415 с.
40. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Податки, збори, обов’язкові платежі. Термінологічний словник. Вилання 2-е, виправлене та доповнене. — Львів: Державний університет „Львівська політехніка“ (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+“ Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 2003.— 192 с.
41. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник; 2-е изд., перераб. И доп. - Г.: Инфра-М, 1998. - 336с.
42. Инвестиционная деятельность в промышленности и легкий промышленности: конспкт лекций для студ. специальностей: 7.05 0201,7.05 0107, 7.09 1805; направлений: 6.0501, 6.0502, 6. 0918/ Авт.: Л.Є. Времева, Л.М.Попович. - К.: ДАЛПУ, 1998. - 19 с.
43. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. Навч. посіб. — 4-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2004. — 190 с.
44. Івахненко В.М., Горбатюк М.Т., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 1999г., - 524 с.
45. Іващенко В.І., Блюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 1999г., - 321 с.
46. Ільєнко Н., Савкова С. Собівартість продукції та порядок її формування // Справочник экономиста, №04/2005.
47. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. Постанова Правління НБУ № 368 від 28.08.01. – Київ.
48. Кислов С. Розрахунок прибутку, що припадає на одну акцію, випущену акціонерним товариством // Справочник экономиста, № 12/2004.
49. Ковалев А.И. Маркетинговый анализ М.: Центр экономики и маркетинга, 2003. -167 с.
50. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1997г., - 324 с.
51. Ковбасюк М.Р., Соколовская З.Н., Беспалов В.М. Анализ финансовой деятельности предприятия с использованием ПЭВМ. – М.: Финансы и статистика, 1990г., - 221 с.
52. Количественные методы финансового анализа: Пер.с англ. С. Дж. Брауна и М.П. Крицмена. – М.: ИНФРА – М, 1996г., - 321 с.
53. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія.- К.: КНЕУ, 2001.- 257 с.
54. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2002.- 294с.
55. Кочетков В.Н., Омельченко А.В/ Основы экономического анализа банковской деятельности. – К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 1998. – 168 с.
56. Кредитна система України і банківські технології: Навч. посібник для студ. Вищ. Навч. закладів екон. спец.: У 3 кн. / Національний банк України; Українська академія банківської справи; львівський банківський ін-т / Іван Васильович Сало (ред.). – Л., 2002.
57. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния инвестиционной привлекательности АО в промышленности, строительстве и торговле. – М.: АО “ДИС”, 1994г. – 411 с.
58. Крынковский Х. Э. Математика для экономистов. Пер. с польс. В.Д. Менекра. – М.: Статистика, 1970г.
59. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. СПб: Наука, 2000. - 589 с.
60. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія: Курс лекцій. 5-те вид., випр. — К.: Вікар, 2005. — 405 с.
61. Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Звітність підприємств. Підручник. — К.: Знання-Прес, 2004. — 474 с.
62. Маркс К. Капітал. Т. І // Маркс К„ Енгельс Ф. Твори.
63. Маршалл А. Принципи политической экономии. - М., 1984.
64. Мельник Л.Г., Каринцева А.И. Экономика предприятия.-Суми:Университетская книга,2003.-192с.
65. Милль Дж. С. Основы политической экономии. - М., 1980. - Т. 1. - С. 148
66. Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи та фінансових ринків/ Пер. з англ. С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин. – К.: Основи, 1998. – 963 с.
67. Мних Е.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – Львів: Наука, 1998г. – 412 с.
68. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: Навчальне видання.- К.: ЦНЛ, 2003.- 412 c.
69. Ненашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высшая школа, 1997г. – 123 с.
70. Огієнко В., Раєвська Т. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – гарант захисту „малих" вкладників в Україні// Вісник НБУ.- 2001. - №6. – С.39.
71. Операционный менеджмент // Быкова Е.В., Стоянова Е.С. Финансовое искусство коммерции. - М., 1995. - С. 60-74.
72. Операційний (виробничий) менеджмент // Завадський Й.С. Менеджмент. - К., 1997. – Т.1.- С. 145-163
73. Основні показники діяльності банків України/ www. bank.gov.ua
74. Павлова Л.П. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА – М, 1996г. – 306 с.
75. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / За ред. Москалюка В.Є. – К.: КНЕУ, 2002. – 252с.
76. Плоткін Я.Д. , Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент. Навчальний посібник; Збірник вправ. — Львів: Державний університет „Львівська політехніка“ (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+“ Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999.— 258 с.
77. Попков В. П., Семенов В. П.. Организация и финансирование инвестиций. Из-во «Вега», Харьков, 2000.
78. Попович П.Я. Економічний аналіз і аудит на підприємстві. – Тернопіль: Економічна думка, 1999г., - 369 с.
79. Портер Роберт С. Введение в регулирование, надзор и анализ деятельности банков / Ин-т эк. развития / Под. Ред. Уорд Мэри, Э. Миркина. – М. – Вашингтон, 1992. – 107 с.
80. Примостка Л. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків. – Київ: КНЕУ, 1998. – 250 с.
81. Примостка Л. Фінансовий менеджмент банку. – Київ: КНЕУ, 1999. – 246 с.
82. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 2121-III від 7.12.2000// Урядовий кур'єр. – 2001. – №8. - 17 січня.- С.5-13.
83. Пуховкіна та ін./ За ред. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.
84. Работа современного коммерческого банка/ Калина А.В., Кощеев А.А.. – К.: МАУП. – 1997. – 224 с.
85. Раєвський К., Алексеєнко М. Роль субординованого капіталу у формуванні ресурсної бази банків// Вісник НБУ. – 2001. - №9. – С.18-21.
86. Рикардо Д. Соч. Т. 1. - М., 1941.
87. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005. - 662 с.
88. Савлук М.І. Вступ до банківської справи Київ "Лібра ", 1998.
89. Савчук В., Мельник П. Управлінський баланс, звіт про прибутки та звіт про рух грошових коштів // Справочник экономиста, №09/2005.
90. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.
91. Справочник фінансиста предприятия. – М.: ИНФРА – М, 1996г. – 421 с.
92. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Подготовительный курс. Спб.: АОЗТ “Литера плюс”, 1993г. – 425 с.
93. Стражев В.И. Аналіз хозяйственной деятельности в промышлености. – Минск: Высшая школа, 1999г. – 369 с.
94. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посібник.- К.: ЛБІ НБУ, 2000.- 485 с.
95. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. Посіб. – К.: Каравела, 2003. – 432с.
96. Универсальный банк-банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем. – М.: Междунар. Отношения, 2001. – 384 с.
97. Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е.В. Кузницовой. – М.: Фонд “Правовая культура”, 1995г. – 362 с.
98. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Из.-во Перспектива, 1996г. – 455 с.
99. Финансы и статистика, 1994. – 336 с.: ил
100. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. Л.М. Ковольовой. – М.: Финансы и статистика, 1996г. – 233 с.
101. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерчиских расчетов. – 2-е изд. – М.: “Дело Атд”, 1995г., - 452 с.
102. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. — 475 с.
103. Шевчук В. Я., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 2002. – 384 с.
104. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового анализа. – М.: ИНФРА – М, 1995г. – 354 с.
105. Экономика легкой промышленности: Сб. задач // С.И. Коваленко, Л.Е. Времева, А.Н. Жукова. К.: Высшая шк. Головное изд-во, 1988. - 184с.
106. Экономика предприятий пищевой промышленности // А.О. Заїнчковський, Г.М. Решетюк, Г.А. Болдуй и пр., За ред. А.О. Заїнчковського, -.: Урожай, 1998. - 272с.
107. Экономика предприятия // В.Я. Хрипач, А.С. Головачев, И.В. Головачев и др. Под ред. В. Я Хрипача - Мн., 1997 - 448с.
108. Экономика предприятия: Учебник для вузов // В.Л. Горфинкель, Е.М. Купряков, В.П. Прасолова и др., под ред. Проф. В.Л. Горфинкеля, проф. Е.И. Купрякова. - Г.: Банки и биржи, Юнити, 1996. - 367 с.
109. Экономика предприятия: Учебник для экономических вВУЗов. -Издание 2-е, переработанное и донолненное. - Под общей редакцией проф., д.э.н., члена корр. БИА Руденко А.И. Мн., 1995. - 475 с.
110. Экономическая теория. Учебник/С.В. Мочерный, В.К. Симоненко, В.В. Секретарюк, А.А. Устенко; Под ред. С.В. Мочерного. - 2-е изд., испр. и доп. - К.: О-во "Знання", КОО, 2002. - 662 с.
111. Экономіка підприємства: підручник. - В 2 Т. // Під ред. С.Ф. Покропивного. - К.: Вид - во “Хвиля - Пресс”, Донецьк: Мале підприємство “Пошук”. - Т-во книголюбів.
112. Энтони Р., Рис. Дж.. учт: Ситуации и примеры. – М.: Финансы статистика, 1993г., - 345 с.
113. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. – Львів: Світ, 1993г., - 542 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.030041 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7947
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3004
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5778
Реклама

Цікаве