швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150610
2 Історія України37106
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34703
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32869
5 Звіт про проходження виробничої практики 26991
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26521
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19909
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18827
9 Правопис слів іншомовного походження18328
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16721
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Формування і розподіл прибутку комерційного банку» (ID:19747)

| Размер: 283 кб. | Объем: 138 стр. | Стоимость: 475 грн. | Добавлена: 13.12.2006 | Код продавца: 1 |
Литература1. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. Справочное изд. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 471 с.
2. Базовая структура бухгалтерского учета для банковского сектора Украины в соответствии с международными принципами составления отчетности. – К.: Совет стандартов банковской отчетности Украины, 2000. – 145с.
3. Бакун О. Проблеми тa перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. –2005. –№1. –С.45-49.
4. Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / К.В. Петренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.: табл. — укp.
5. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 21 с. — укp.
6. Банковский механизм управления экономикой. / Под ред. Г.Г. Коробовой, В.С. Лаховой – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1990. – 120 с.
7. Богданов А., Суханов М. О секьюритизации активов банками // Банковские Технологии. – 2002. – №10. – С.42–45.
8. Васюренко О.В. Современные методы управления банковскими ресурсами. – Харьков: «Гриф», 1997. – 392 с.
9. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України // Фінанси України. – 2004.№1 – С.96-103.
10. Вожжов А., Клименко О. Капітал комерційних банків як складова ресурсів банківської системи // Банківська справа. – 2003. – №4. – С.83–95.
11. Вожжов А.П. Формування ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2003. - №1. – С.116 – 129.
12. Воробьева Л. Украинский опыт выпуска облигаций, обеспеченных активами // Рынок ценных бумаг. – 2003. – №23. – С.26–28.
13. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. – М.: Дело, 1997. – 1008 с.
14. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
15. Гросиан Р.К. Как вести дела с банками. Кредиты, денежные вклады, платежный оборот. – М.: «Международные отношения», 1996. – 368 с.
16. Гроші та кредит: Підручник/ За ред. Б.С. Івасіва.-К. КНЕУ, 1999.-404с.
17. Де Ковни Ш., Такки К. Стратегия хеджирования. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 208 с.
18. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.:Алерта, 2004. –478 с.
19. Деньги, кредит, банки. /Под ред. Кравцовой Г.И. – Минск: Меркаванне, 1994. – 270 с.
20. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбел Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб.: АОЗТ «Санкт-Петербург оркестр», 1994.– 493 с.
21. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18 червня 1991 р. N 1201-XII. З наступними змінами та доповненнями.
22. Закон України “Про іпотеку” №898–IV від 05.06.2003 р.// Офіційний вісник України. – 2003. – №28. – Ст.1362.
23. Игнатьева Д.А. Секьюритизация как один из инструментов проведения преобразований отечественной экономики // Финансы и кредит. – 2003. – №10. – С.44–47.
24. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент.- Київ.: «ОСНОВИ», 1999.-512с.
25. Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ликвидность коммерческого банка. – К.: Знання, 1996. – 120 с.
26. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов. – СПб.: Из-во Питер, 2000. – 400 с.
27. Маркетинг банківських послуг: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Н.М. Перепечай; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 20 с. — укp.
28. Маслюченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Фундаментальный анализ. – М.: Перспектива, 1996. – 160 с.
29. Матеріали офіційного серверу Асоціації Українських банків - [http://www.aub.com.ua]
30. Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.М. Вовк; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
31. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси /Пер. с англ. – К: Глобус, 1992. – 383 с.
32. О Брайен Дж., Шривастава С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами: Пер с анг. – М.: Дело ЛТД, - 1995. – 208 с.
33. Облік та аудит комерційних банках/А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича.—Львів: Видавництво «Фенікс», 1999. — 512с.
34. Основні показники діяльності банків України на 1 серпня 2005 року // Вісник НБУ. –2005. –№9. –С.68.
35. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – http://www.ukrstat.gov.ua.
36. Офіційний сайт компанії Профікс. – http://www.profix.com.ua/service/service_bureau4.html .
37. Офіційний сайт Національного банку України. – http://www.bank.gov.ua.
38. Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків //Фінанси України.- 2003.-№4. –С. 97 – 101.
39. Про банки і банківську діяльність: Закон України №2121 ІІІ від 07.12.2000. Затверджено Президентом України 20.12.2000 // Відомості Верховної Ради України, 2001.- №1.
40. Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку // Фінанси України. – 2003. - №5. – С.115-120.
41. Роуз П.С. Банковский менеджмент. – М.: «Дело Лтд.», 1995. – 768 с.
42. Святненко А. Денаціоналізація банківської системи. Іноземним банкам достатньо кількох років, щоб захопити левову частку українського ринку // Дзеркало тижня. –2005. –№29.
43. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках. – М.:Catallaxy, 1994. – 820 c.
44. Слинько Д. Іпотека "за повною програмою" // Галицькі контракти. – 2003. – №24. – 9 червня.
45. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент: теорія і практика М: Перспектитва 1999 рік - 656 с.
46. Тарасовець О.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України. – 2004. -№1. – С.91-95.
47. Тиркало Р.І. Банківська справа. Електронна версія підіручника – [http://ebk.net.ua/Book/Bank/zmist.htm]
48. Тігіпко С. Напрями розвитку банківської системи України: проблеми вибору і впровадження // Вісник НБУ. –2004. –№6. –С.5-7.
49. Тютюнник А.В. Экономика ИТ в банках // Банковские технологии. – 2003. – №9. – С.20–24.
50. Управління ресурсним потенціалом банку: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.М. Федосік; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 186 c.
51. Фабер С. Карчева Г. Фінансовий стан та основні проблеми в діяльності банків у 2004 році // Вісник НБУ. –2005. –№3. –С.9-18.
52. Хмелев М. От ипотеки в США требуют прозрачности // Финансовые известия. – 2003. – 10 июля. – http://www.finiz.ru/cfin/tmpl–art/id_art–595779.
53. Черкасова С.В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів // Фінанси України. – 2003. - №10. –С.131-132.
54. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 1028 с.
55. Яценко А. Лінія дефіцитного ресурсу // Галицькі Контракти. – 2004. - №23. – 7 червня.
56. Baltensperger, Ernst. Alternative Approaches to the Theory of the Banking Firm. – Journal of Monetary Economics,1980 (January). – Р. 1–37.
57. Ergungor O. E. Securitization // Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Commentary. – Aug 15 2003. – http://www.clevelandfed.org/research/com2003/0815.pdf .
58. http://www.aub.com.ua/ua/pressreleases/?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=7360
59. Lakshman A. Asset Securitization and Structured Financing: Future Prospects and Challenges for Countries in Emerging Markets // IMF Working Paper No WP/01/147. – October 2001.
60. McConnell C.R., Brue S.L. Economics: Principles, Problems, and Policies. – 11th ed. – McGraw-Hill Publishing Company, 1990. – 866 p.
61. Murphy, Neil B. Costs of Banking Activities: Interactions Between Risk and Operating Costs: A comment // Journal of Money, Credit and Banking, 1972, (August). – Р. 614-615.
62. Sealey C. W. Deposit Rate-Setting, Risk Aversion, and the Theory of Depository Financial Intermediates // Journal of Finance, 1980, (December). – Р. 1139–1154.
63. Shaffer S. A. Test of Competition in Canadian Banking // Journal of Money, Credit and Banking. – 1993. – Vol. 25, № 1. – Р. 37–56.
Заказ Заказать Купить «Формування і розподіл прибутку комерційного банку»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.022375 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1858
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7960
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1948
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3012
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8011
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4568
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4418
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5790
Реклама

Цікаве