швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149751
2 Історія України36993
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34576
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32790
5 Звіт про проходження виробничої практики 26924
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26449
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18806
9 Правопис слів іншомовного походження18278
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Курсовая

Тема: «Оцінка фінансового стану підприємства (на уровне дипломной работы)» (ID:19798)

| Размер: 250 кб. | Объем: 65 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 04.04.2007 | Код продавца: 1 |
ЛитератураПерелік використаної літератури

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XІV // Відомості Верховної Ради (ВВР). –1999. –№40. – ст.365.
2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие.- М.: Дело и Сервис; Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999.- 160 с.
3. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций.- М.: ИНФРА-М, 1998.- 298 с.
4. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента.Т.2.– К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.– 511 с.
5. Большой экономический словарь: 22 000 терминов / Под ред. А.Н.Азрилиян.- 4-е изд.доп.и перераб.-М.: Ин.-т новой экономики, 1999- 1248 с.
6. Борисова В.А. Методологічні основи аналізу фінансового стану підприємств агропромислового виробництва//Фінанси України.-2000.- №10.- С.63-68.
7. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. –880 с.
8. В.В.Ковалев, О.Н. Волкова. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:Учебник. – М.: Проспект, 2000. – 424 с.
9. В.В.Сопко. Методика анализа баланса предприятия.-К:МП»Лоран», 1994. – 24 с.
10. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доп. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –504 с.
11. Дем'яненко I.В. Фінансова стійкість підприємств та її бюджетно-податкове регулювання // Фінанси України. – 2001. - №5. - С.127-129.
12. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 3-тє вид., випр. та доп. – К: Знання, 2000.- 587 с.
13. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник.– К.: Знання-Прес, 2002. – 190 с.
14. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с.
15. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання, 2000. – 378 с.
16. М.Н.Крейнина. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. – М.: ИКЦ ДИС, 1997.- 224 с.
17. Мамонтова Н.А. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення (на прикладі підприємств харчової промисловості): Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.04.01/Інститут економічного прогнозування НАН України – К.:Науковий світ, 2001. – 17 с.
18. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій, Лист N 759/10/20-2117 від 27.01.98 Державної податкової адміністрації України Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм.Києві і Севастополі Щодо Методичних рекомендацій по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій . - http://www.rada.gov.ua/cqi-bin/laws/main. cqi
19. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.
20. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 200 с.
21. Нікбахт Е., Гроппелі А. Фінанси: Пер. с англ.– К.: Основи, 1993.- 383 с.
22. Островська О.А. Оцінка в управлінні фінансовим станом підприємства//Зб.наук. пр.- Острог: Вид-во”Острозька Академія”, 2002.- С. 155-164.
23. Островська О.А. Оцінка фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003.- №2. - С.28-35.
24. Островська О.А. Фінансовий стан підприємства та його оцінка// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика перебудови економіки”: Черкаси, 25-27 листопада 2002 р./ Відповід.Ред. В.І.Хомяков.- Черкаси: ЧДТУ.- 2002. - С.276-278.
25. Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.А. Островська; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 20 с.
26. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: Затв.Наказом Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України 26.01.2001р., № 49/121 // Українська Інвестиційна Газета, Нормативна База.- 2001.- № 9 (281).-С.7-11.
27. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. – М.: Перспектива, 1995.- 98 с.
28. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн: Новое знание, 2002. – 704 с.
29. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
30. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Г.Б.Поляк, И.А.Акодис, Т.А.Краева: Под ред. проф.Г.Б.Поляка. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 518 с.
31. Финансы / В.М.Родионова, Ю.Я.Вавилов, Л.И.Гончаренко и др./ Под ред. В.М.Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 432 с.
32. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. посібник для самост.вивч.дисц./В.М.Суторміна, В.М.Федосов,В.М.Радзієвська,Б.С.Стеценко.- К.:КНЕУ, 2002. – 88 с.
33. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посібник для самост.вивч.дисц. / Л.Д.Буряк, Є.В.Вакуленко, А.П.Куліш та ін. – К.: КНЕУ, 2003.- 165 с.
34. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002. – 301 с.
35. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа.- М.: Инфра-М,1996.- 172 с.
36. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. –М. : ИНФРА – М, 2001. – 208 с.
37. Экономическая энциклопедия // Гл.ред. А.И.Абалкин.- М.: Экономика, 1999.- 1055 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.004516 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7948
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5779
Реклама

Цікаве