швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149778
2 Історія України36996
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34580
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32792
5 Звіт про проходження виробничої практики 26926
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26450
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18806
9 Правопис слів іншомовного походження18281
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Кредитування підприємства» (ID:19937)

| Размер: 369 кб. | Объем: 108 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
Литература1. Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Н.С. Кручок; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.
2. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
3. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 21 с. — укp.
4. Банківське кредитування в системі суспільного відтворення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Н.К. Жукова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 17 с. — укp.
5. Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.Б. Ісмаілов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 18 с.: рис. — укp.
6. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
7. Бланк И.А. Управление активами. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2000. – 720с.
8. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. –880 с.
9. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ВАТ. „Рута”, 2003. - 726 с.
10. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ТОВ. „Рута”, 2003. –726 с.
11. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доп. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –504 с.
12. Використання механізму проектного фінансування в інвестиційній діяльності банків / Н.В. Щербаковa // Культура народов Причерноморья. — 2003. — N46. — С. 91-95 — укp.
13. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
14. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. –704 с.
15. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
16. Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: практическое пособие. – К.: ООО Редакция газеты «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес», 2001. – 288 с.
17. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV// Відомості Верховної Ради. –2003. —№18-22. —Ст.144.
18. Господарський Кодекс України: Коментар. – Х.:ТОВ «Одісей», 2004. – 848 с.
19. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства. // Дебет-Кредит. – 2000. – №34
20. Громовик Б. Роль Swot-аналізу в обгрунтуванні перспектив розвитку фармацевтичних підприємств // Тижневик „Аптека”. –2003. –№ 374 (3).
21. Громовик Б.П., Гасюк А.Д., Ярко Н.Б. SWOT–анализ деятельности оптовой фармацевтической фирмы // Провизор. — 2000. — № 15. — С. 23–24.
22. Гроші та кредит: Підруч. для ВНЗ. Затверджено Мін. освіти і науки України / Савлук М.І. — К., 2002. — 604 с.
23. Гроші та кредит: Підручник за ред.професора Б.С.Івасіва.- К.:КНЕУ. 1999.404 с.
24. Гроші та кредит: Підручник М.І.Савлук, A.M.Мороз, М.Ф.Пуховкіна та ін.:, За заг.ред.М.І.Савлука.-К.:Кнеу, 2001.-602с.
25. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2001 р.
26. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.
27. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов Е.Ф.Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова м др.; Под.ред.проф.Е.Ф.Жукова.-М.:Банки й биржи, ЮНИТИ, 1999 -622с.
28. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
29. Ефективність кредитування підприємств роздрібної торгівлі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Л.О. Мельник; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2006. — 19 с. — укp.
30. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XII // Відомості Верховної Ради України. —1991. —№49. —Ст. 682.
31. Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. —1999. —№29. —Ст. 238.
32. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003 // http://rada.gov.ua
33. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ // Відомості Верховної Ради України. —1991. —№ 47. —Ст. 646.
34. Закон України „Про кредитні спілки” від 20 грудня 2001 року N 2908-III. // Відомості Верховної Ради України. —2002. —№ 15. —Ст. 101.
35. Закон України від 7.12.2000 року „Про банки і банківську діяльність”// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5–6. – ст. 30.
36. Кацадзе Н. Здоровый формализм //Комп@ньоН. — 2002. — № 1. — С. 49–50.
37. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
38. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с.
39. Колесова І.В. Використання факторингу в управлінні фінансами корпорації // Фінанси України.- 2004.- № 3.-C. 135-144
40. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. —№ 30. —Ст. 141.
41. Кредит в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Л.Л. Кот; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.
42. Кредит в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Л.Л. Кот; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.
43. Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Г.Р. Балянт; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2006. — 20 с.: рис. — укp.
44. Кредитування розвитку малого підприємництва в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Є.А. Бобров; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 18 с.: рис. — укp.
45. Кривенда О.В. Цивільно-правове регулювання позикових відносин в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.03/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 22с.
46. Матеріали серверу http://www.іstock.com.ua.
47. Мнушко З.М., Рогуля О.Ю. Планування товарної політики фармацевтичного підприємства /Фармація ХХІ століття: Матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. — Харків: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. — С. 230–231.
48. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська та ін. – 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.
49. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
50. Петрук О.М. Банківська справа. –К.:Кондор, 2004. – 461 с.
51. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87, зі змінами і доповненнями.
52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
53. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
54. Рябініна Л. Теорія і практика кредитних відносин в Україні// Вісник Національного банку України. – 2002. – №1. – С. 26–29.
55. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. -238 с.
56. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
57. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
58. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
59. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. Посібник. –К.:КНЕУ, 2000. –412 с.
60. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
61. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
62. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. –460 с.
63. Фінанси підприємств: Підручник Керівник авт. кол.і наук. Ред. Проф.А.М.Поддєрьогіна. 2-ге вид., перероб. та доп. -К.: КНЕУ, 1999.-384 с.
64. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Г.В.Митрофанов, Г.О.Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т: 2002, - 301 с.
65. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002. – 301 с.
66. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
67. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV // Відомості Верховної Ради. –2003. – №40. – Ст. 356.
68. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. – 672 с.
69. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.151329 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7948
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5779
Реклама

Цікаве