швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150699
2 Історія України37156
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34822
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32901
5 Звіт про проходження виробничої практики 27064
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26563
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19915
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18831
9 Правопис слів іншомовного походження18364
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16725
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Стратегічне бюджетування в системі управління підприємствами харчової промисловості» (ID:19945)

| Размер: 422 кб. | Объем: 157 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
Литература1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV.
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003.
3. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
9. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
10. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
11. Бланк И.А. Управление формированием капитала. К:”Ника-Центр”, 2000. – 512 с.
12. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1994. – 812 с.
13. Бюджетування в системі фінансового управління підприємством: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / С.В. Онищенко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.
14. Бюджетування в торговельних підприємствах та об'єднаннях: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / М.В. Тарасюк; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 26 с. — укp.
15. Бюджетування: практика застосування на українських підприємствах. // матеріали професійної конференції. ТОВ “Фінансовий Аналітик-Сервіс”, м. Київ, 12 грудня 2001 р. – 79 с.
16. Вальтер О.Э., Понеделкова Е.Н., Корнилин Д.А. Финансовый менеджмент. – М.: Колос, 2002. – 176 с.: ил.
17. Верба В.А., Гребешкова О.М., Востяков О.В. Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002. -297с.
18. Володченко О. Час перехопити // Контракти. –2005. –№ 07.
19. Гамоля Н. Меню середнього класу //Контракти. –2004. –№ 26.
20. Гамоля Н. Апетитний бізнес // http://www.business.if.ua/themes/business/ material.asp?folder=1984&matID=1982
21. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
22. Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование / Под ред. В.Н. Самочкина. – 2-е изд., доп. – М.: Дело, 2002. – 376 с.
23. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
24. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
25. Доленко Г.О., Заславський В.А., Тимашов О.О. Основи інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2001.
26. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 1071 с.
27. Інформаційне забезпечення прийняття рішень в управлінні підприємствами в період становлення ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / П.П. Лисак / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна.. — Х., 2002. — 19 с. — укp.
28. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник / А.Є.Батюк, З.П.Двуліт, К.М.Обельовська, І.М.Огородник. Л.П.Фабрі. –Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід” 2004. –520 с.
29. Карпова Т.П. Управленческий учет. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 350 с.
30. Кобиляцький Л.С Управління проектами: Навч.посіб. - К.: МАУП,2002. –200с.
31. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
32. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 256 с.: ил.
33. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.
34. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.:КНЕУ, 2003. — 504 с.
35. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: Учебно-справочное пособие. – М.: БЕК, 1996.
36. Лихачова О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учеб. пособие. – М.: ООО «ТКВелби», 2003. – 264 с.
37. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: Навч. посіб. – К.: Київ. Нац. Торг.-екон. ун-т., 2005. – 255с.
38. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –К.:Ельга, Ніка-Центр, 2004. –208 с.
39. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1993. – 702с.
40. Моделювання процесів фінансового менеджменту у виробничо-економічних системах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / К.Г. Макаров / Донец. нац. ун-т.. — Донецьк, 2003. — 16 с.: рис. — укp.
41. Насонова О. Даниленко Л. Тенденции развития ресторанного бизнеса на Украине: «Дешево и сердито» // Статья опубликована на сайте www.restoran.ua, рубрика «Профессионалам».
42. Насонова О. Тенденції київського ресторанного ринку та їх використання // http://www.restoran.ua/index.phtml?t=110&pid=9692
43. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
44. Постановка бюджетирования с помощью технологии Business Unit Management. Методика внедрения хозрасчета и построение мотивации. // материалы Семинара-практикума. ООО “Финансовый клуб Украины”, Консалтингова компания “MARTEX” (Россия), г. Киев, 17 августа 2002 г. – с. 56
45. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. -238 с.
46. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М:"Бином" – 2003. –480 с.
47. Савчук В.П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия. М:"Бином" - 2003 г., - 97 с.
48. Сергеев И.В., Шипицын А.В. Оперативное финансовое планирование на предприятии. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 288 с.: ил.
49. Стратегічне планування економічної діяльності господарських комплексів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.М. Шубалий; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2006. — 20 с. — укp.
50. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроллинг – основа управления бизнесом. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208 с.
51. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання, перероблене. –Львів: „Новий Світ - 2000”, 2004. -344 с.
52. Теплова Т.В. Планирование в финансовом менеджменте. – М.: Изд. «Магистр», 1998. – 324 с.
53. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
54. Технології бюджетування для торгівельних компаній та холдингів. // матеріали інтенсивного семінару-практикума. Міжнародний Інститут Бізнесу, м. Київ, 19-21 грудня 2002 р. – 227 с.
55. Технологія бюджетування як засіб управління матеріальними та фінансовими ресурсами підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / М.М. Вініченко; Нац. металург. акад. України. — Д., 2005. — 17 с. — укp.
56. Уткин Е.А. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – 272с.
57. Уткин Е.А., Мартынюк И.В. Контроллинг: российская практика. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 318 с.
58. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
59. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с.: іл.
60. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
61. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
62. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.
63. Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке финансового планирования. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 400 с.: ил.
64. Цигилик І.І. Проектний аналіз. Конспект лекцій. —Івано-Франківськ. –Інститут менеджменту та економіки, 2000. – 92с.
65. Цигилик І.І., Кропельницька CO., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. - 128с.
66. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –160 с.
67. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.
68. Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001. – 544 с.
69. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. -
К.:МАУП, 2002.-128с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.034157 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1864
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7966
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1965
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3018
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8023
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4573
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4422
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5800
Реклама

Цікаве