швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149508
2 Історія України36967
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34540
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32762
5 Звіт про проходження виробничої практики 26899
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26425
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19891
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18803
9 Правопис слів іншомовного походження18260
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Обґрунтування проекту вдосконалення системи управління потенціалом підприємства» (ID:19975)

| Размер: 264 кб. | Объем: 125 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
Литература1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XІV // Відомості Верховної Ради (ВВР). –1999. –№40. – ст.365.
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради (ВВР). –2004. –№52. –ст.563.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
6. Абалкин Л. И. Диалектика социалистической экономики. - М.: Мысль, 1981. – 351 с.
7. Архипов В. М. Проектирование производственного потенциала объединений (теоретические аспекты). - Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 247 c.
8. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. - М.: Финстатинформ, 1995. - 112 с.
9. Байков Г.Д., Радько А.В., Степанов В.А. Прогнозирование спроса населения и управление товарными рынками. К.: – Вища школа, 1987. – 102с.
10. Байков Г.Д., Радько А.В., Степанов В.А. Прогнозирование спроса населения и управление товарными рынками. К.: – Вища школа, 1987. – 102с.
11. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
12. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
13. Большая Советская Энциклопедия / Под ред. Б.А. Введенского – М.: Сов. энциклопедия, 1975. - Т. 34. – 656 с.
14. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. –880 с.
15. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ТОВ. „Рута”, 2003. –726 с.
16. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доп. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –504 с.
17. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. – К.: Вища школа, 1995. – 267 с.
18. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління: Методичне забезпечення курсу. –К.: НТУУ КПІ, 1997. – 70 с.
19. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480 с.
20. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. –704 с.
21. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
22. Горбунов Э. Экономический потенциал развитого социализма // Вопросы экономики. - 1981 г. - №9. – С. 97 – 106.
23. Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: практическое пособие. – К.: ООО Редакция газеты «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес», 2001. – 288 с.
24. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства. // Дебет-Кредит. – 2000. – №34
25. Громовик Б. Роль Swot-аналізу в обгрунтуванні перспектив розвитку фармацевтичних підприємств // Тижневик „Аптека”. –2003. –№ 374 (3).
26. Громовик Б.П., Гасюк А.Д., Ярко Н.Б. SWOT–анализ деятельности оптовой фармацевтической фирмы // Провизор. — 2000. — № 15. — С. 23–24.
27. Джаин И.О. Оценка трудового потенциала: Монография. – Сумы: ИТД "Университетская книга", 2002. – 250 с.
28. Джаїн І.О. Удосконалення оцінки трудового потенціалу витратним методом // Вісник Сумського державного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. – 1997. – № 2(3). – С. 119–122.
29. Донец Ю.Ю. Эффективность использования производственного потенциала. – Киев: Знание, 1978. – 123 с.
30. Дорошенко Ю.А. Экономический потенциал территории. – СП.б.: Химия, 1997. – 237 с.
31. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
32. Економіка виробничого підприємства: Навч. посібник / Й.М.Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін. – Львів: Оксарт, 1996. – 416 с.
33. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.07.01 / Є.В. Лапін; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 36 с. — укp.
34. Жулавский А.Ю., Джаин И.О. Экономическая оценка трудового потенциала региона // Вестник Сумского гос. ун-та. – 1998. – № 3. – С. 113–120.
35. Задоя А.А. Народнохозяйственный потенциал и интенсивное воспроизводство. – Донецк: Выща школа, 1986. – 153 с.
36. Иванов Е. Потенциал предприятия СССР // Плановое хозяйство – 1977. - № 6. - С. 12 – 18.
37. Игнатовский П. Экономический потенциал и условия действенности хозяйственного механизма // Плановое хозяйство. - 1980. - № 2.- С. 15 – 19.
38. Кацадзе Н. Здоровый формализм //Комп@ньоН. — 2002. — № 1. — С. 49–50.
39. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
40. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с.
41. Комплексна оцінка вартості підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Н.В. Тертична; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2006. — 17 с. — укp.
42. Комплексна оцінка ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Т.В. Шталь; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2006. — 18 с. — укp.
43. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. Е.М.Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.
44. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Стоимость компаний: оценка и управление: Пер. с англ. – М.: ЗАО "Олимп – Бизнес", 2000. – 352 с.
45. Крупные промышленные предприятия: перестройка управления и трудовых отношений (монографические исследования 1992 – 1995 гг.) / Под ред. В.И. Кабалиной // Социально – трудовые исследования. – Вып. III. – М.: ИМЭМО РАН, 1995. - 113 с.
46. Лукинов И., Онищенко А., Пасхавер Б. Аграрный потенциал: исчисление и использование // Вопросы экономики. – 1988. - № 1. – С. 12-21.
47. Математическая энциклопедия / Под ред. И.М. Виноградова. - М.: Сов. энциклопедия, 1984. – 1216 с.
48. Матеріали офіційного серверу ТОВ „Артур-К” – http://arturk.com.ua
49. Матеріали серверу http://www.іstock.com.ua.
50. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1998. – 704 с.
51. Мнушко З.М., Рогуля О.Ю. Планування товарної політики фармацевтичного підприємства /Фармація ХХІ століття: Матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. — Харків: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. — С. 230–231.
52. Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ: Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 44 с.
53. Москаленко В.П. Госпрозрахунок підприємства: досвід організації та підвищення ролі в умовах ринку.– Суми: Вид- во "Слобожанщина", 1997.– 64 с.
54. Опыт применения программно-целевого подхода к управлению предприятием / Под ред. А.Г. Аганбегяна, В.Д. Речина. – Новосибирск, 1984.–С. 16–18.
55. Організаційно-економічне обгрунтування розвитку науково-технічного потенціалу фармацевтичної галузі України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / О.А. Мех; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 21 с. — укp.
56. Основы управления социалистическим производством: Учебник / Д.М. Крук, О.А. Дейнеко, Р.А. Громова и др.; Под ред. Д.М. Крука. – М.: Экономика, 1985. – 255 с.
57. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
58. Ребров С. Реструктуризация управления промышленностью как один из путей выхода из кризиса // Проблемы теории и практики управления. – 1998. - №2. – С. 18 – 21.
59. Репіна І. М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. – 1998. – № 2. – С. 262-271.
60. Самоукин А.И. Потенциал нематериального производства. - М.: Знание, 1991. – 19 с.
61. Свободин В. Потенциал предприятия сельскохозяйственного предприятия и оценка эффективности его использования // Вестник статистики. - 1984. - № 10. – С. 7 - 9.
62. Скворцов Н.Н. Справочная книга экономиста-плановика. – К.: Вища школа, 1973. – 280 с.
63. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
64. Соціально-економічна спрямованість інноваційного розвитку підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / О.В. Козирєва; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2005. — 19 с. — укp.
65. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
66. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. Посібник. –К.:КНЕУ, 2000. –412 с.
67. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
68. Управление социалистическим производством: Словарь / Под ред. О.В. Козловой. - М.: Экономика, 1983. – 355 с.
69. Управління стратегічним потенціалом підприємства аптечної торгівлі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / П.О. Шаповалов; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 18 с. — укp.
70. Фальцман В.К. Потенциал предприятия СССР: Вопросы прогнозирования. - М.: Экономика, 1987. – 411 с.
71. Фащевський М.І., Чернюк Л.Г. Методологічні засади коплексного розвитку продуктивних сил як теоретичнс основа формування регіональної соціально-економічної політики України // Регіональна економіка. 1998. – №1. – С. 5-11.
72. Фигурнов Э. Потенциал предприятия социалистического общества // Политическое самообразование. - 1982. - № 1. – С. 5 – 12.
73. Фигурнов Э. Производственный потенциал. – М.: Экономика, 1982. – 305 с.
74. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
75. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. –460 с.
76. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002. – 301 с.
77. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
78. Хачатуров Т. Эффективность социалистического общественного производства // Вопросы экономики. - 1980. - № 7. – С. 3 – 16.
79. Хейнман С. Производственный и научно-технический потенциал СССР // Вопросы экономики. - 1982. - № 12. – С. 13 – 22.
80. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. – 672 с.
81. Черников Д. Эффективность использования производственного потенциала и конечные народнохозяйственные результаты // Экономические науки. - 1981. - № 10. – С. 89 – 97.
82. Шевченко Д.К. Проблемы эффективности использования экономического потенциала. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1984. – 235 с.
83. Шегда А.В. Основы менеджмента. – К.: Тов - во "Знання"; КОО, 1998. – 512 с.
84. Шеремет А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия (вопросы методологии). – М.: Экономика, 1974. – 207 с.
85. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
86. Экономика предприятия: Учебное пособие / Под ред. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД "Университетская книга", 2002. – 632 с.
87. Экономический потенциал развитого социализма / Под ред. Б.М. Мочалова - М.: Экономика, 1982.- 325 с.
88. Экономический потенциал Страны Советов. - М.: Экономика, 1989. – 276 с.
89. Alternative theories of firm / Edited by R. Langlois. – Cheltenham Gloss: Edward Elgar Publishing Ltd, 3 vol., 2002. – 2048 p.
90. Industrial location economics / Edited by P. McCann. – Cheltenham Gloss: Edward Elgar Publishing Ltd, 2002. – 272 p.
91. Kreider B., Mills W.O. Economic potential of Amish dairy systems. Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 2003. – 65 p.
92. Peneder M. Entrepreneurial competition and industrial location. – Cheltenham Gloss: Edward Elgar Publishing Ltd, 2001. – 224 p.
93. Ratzenb V., Demel K. An analysis of the economic potential of the creative industries in Vienna. Vienna: MA 27 EU-Strategy and Economic Development Chamber of Commerce, 2004. – 49 p.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.004851 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7946
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3004
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4559
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4409
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5777
Реклама

Цікаве