швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150700
2 Історія України37158
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34827
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32905
5 Звіт про проходження виробничої практики 27067
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26564
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19915
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18831
9 Правопис слів іншомовного походження18365
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16725
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Напрями удосконалення методів аналізу платоспроможності страхових компаній (+ реферат + рецензія)» (ID:19997)

| Размер: 417 кб. | Объем: 120 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
4. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XII, ст. 47.
5. Закон України «Про страхування» 7 березня 1996 року N 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. –1996. –№ 18. –ст. 78.
6. Директива 2002/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Про внесення змін і доповнень до Директиви Ради 73/239/ЄЕС щодо вимог до запасу платоспроможності для підприємств, що здійснюють страхування, інше аніж страхування життя" від 5 березня 2002 року.
7. Директива 2002/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Що вносить зміни і доповнення до Директиви Ради 79/267/ЄЕС щодо вимог до запасу платоспроможності для підприємств, що займаються страхуванням життя" від 5 березня 2002 року.
8. Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу): Дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В. Коновалова; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 164 с. — укp.
9. Багацька К.В. Державний контроль за платоспроможністю підприємств // Праці четвертої міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Ч.2. – Донецьк: ДоНУ, 2003. - С.86-87.
10. Багацька К.В. Проблемні питання визначення санаційної спроможності підприємств // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2005. - №1. – С. 56-62.
11. Базилевич В., Базилевич К. Страхова справа. – К.: “Знання”, 1997. – 215с.
12. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Том 1. К.:Эльга, Ника-Центр, 2004 г. - 624 с.
13. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
14. Бланк И.А. Управление активами. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2000. – 720с.
15. Вакуленко Є.В., Островська О.А. Вплив банківських кредитів на фінансовий стан підприємств// Фінанси України.- 2000.- №9.- С. 40-42.
16. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2000. – 345с.
17. Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене. –Львів: «Новий Світ-2000», 2005. –480 с.
18. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
19. Господарський Кодекс України: Коментар. – Х.:ТОВ «Одісей», 2004. – 848 с.
20. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства // Дебет-Кредит. – 2000. –№34.
21. Інформаційні матеріали офіційного серверу Верховної ради України [http://www.rada.gov.ua/].
22. Інформаційні матеріали офіційного серверу Державного комітету статистики [http://www.ukrstat.gov.ua/].
23. Інформаційні матеріали офіційного серверу Державної комісії з регулювання фінансових ринків [http://www.dfp.gov.ua/].
24. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2005 року [http://www.dfp.gov.ua/files/12m2005.pdf]
25. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2002 рік. [http://www.dfp.gov.ua/files/Fin_markets_2002.pdf]
26. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2003 рік. [http://www.dfp.gov.ua/files/Fin_markets_2003.pdf]
27. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2004 рік. [http://www.dfp.gov.ua/files/2004.pdf]
28. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2006 року [http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/insur9m2006.pdf]
29. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за I півріччя 2006 року [http://www.dfp.gov.ua/files/Grafik_2kv2006.pdf]
30. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Издательство: Финансы и статистика, 2006 г. -768 с.
31. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств / Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім „Скарби”, 2001. – 336с.
32. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с.
33. Крейнина М.Н. Финансовая устойчивость предприятия: оценка и принятие решений // Финансовый менеджмент. –2001. –№2
34. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 365 с.
35. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: Навч. посіб. – К.: Київ. Нац. Торг.-екон. ун-т., 2005. – 255с.
36. Ліквідність та платоспроможність комерційного банку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 М.М. Перешибкін; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 18 с. — укp.
37. Методи оцінювання і планування економічних показників діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І.Б. Олексів / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 18 с.: рис., табл. — укp.
38. Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.С. Приходько; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2000. — 18 с. — укp.
39. Науково-методичні засади державного регулювання відновлення платоспроможності (банкрутства) підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / К.А. Мараховська; НДЕІ М-ва економіки України. — К., 2005. — 19 с. — укp.
40. Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.М. Глущук; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2005. — 20 с. — укp.
41. Облік та аналіз оборотних активів господарських товариств: Дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.А. Познаховський; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2005. — 202 с.
42. Островська О.А. Методологія оцінки фінансового стану на основі аналізу фінансових звітів в умовах стандартизації бухгалтерського обліку// Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. - Випуск 67.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. - С. 56-61.
43. Островська О.А. Модель ідентифікації стійкості фінансового стану підприємств будівельних матеріалів : суть та необхідність розробки // Ринок цінних паперів. - 2003.- № 9-10. - С.37-44.
44. Островська О.А. Модель ідентифікації стійкості фінансового стану підприємства // Экономика Крыма.- 2003.- № 8. - С.55-60.
45. Островська О.А. Оцінка фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності// Бухгалтерський облік і аудит. - 2003.- №2.-С.28-35.
46. Островська О.А. Фінансовий стан та фінансова стійкість підприємства: теоретичні аспекти визначення їх суті // Стратегія економічного розвитку України: Наук.зб.-Вип.4(11) /Голов.ред. О.П.Степанов.-К.:КНЕУ,2002.-С.182-187.
47. Оцінка і прогнозування неплатоспроможності підприємств: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 Ю.С. Копчак; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2005. — 17 с. — укp.
48. Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.А. Островська; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.
49. Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів): Дис.. канд. екон. наук: 08.04.01 / О.А. Островська; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 168 с. — укp.
50. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.Б. Кузенко; Європ. ун-т фінансів, інформац. систем, менеджменту і бізнесу. — К., 2004. — 18 с.: рис. — укp.
51. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.Б. Кузенко; Європ. ун-т фінансів, інформац. систем, менеджменту і бізнесу. — К., 2004. — 171 с.: рис. — укp.
52. Познаховський В.А. Аналіз і управління грошовими засобами в господарських товариствах // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. - 2003. - №21. - С. 73-80.
53. Ринок страхування в Україні. К.: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2004. –38 с.
54. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. –238 с.
55. Самойлов Л.Л. Практические выводы по результатам анализа финансовых показателей.// Статья с сервера „Корпоративные финансы” - http://www.cfin.ru/finanalysis/inec_analysis.shtml
56. Стан страхового ринку України: проблеми та питання. Презентація з виступу Голови Держфінпослуг В.Суслова на слуханнях парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності "Про стан та перспективи розвитку страхового ринку України". [http://www.dfp.gov.ua/files/Presentation_Suslov_11.06.04.ppt]
57. Стратегія управління оборотним капіталом торговельних підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / О.Ю. Гусєва; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2004. — 20 с.: рис. — укp.
58. Страхове законодавство в Європейському союзі // Стаття з серверу ForINSURER.com - [http://forinsurer.com/public/05/03/02/1731]
59. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.
60. Супрун А.А. Нові напрямки в інвестуванні коштів страхових компаній // “Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період”. Збірник наукових праць другої Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький інститут бізнесу, м. Хмельницький), 2004, - с.202.
61. Супрун А.А. Проблеми управління активами в страхових компаніях України // Фондовий ринок. – 2002. - № 34. – с.26.
62. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – 3-те видання, перероблене. – Львів: „Новий Світ – 2000”, 2004. – 344ст.
63. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
64. Таркуцяк А.О. Страхові послуги: Навч. посіб.– К.:Вид-во Європ. ун-ту, 2004. –584 с.
65. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
66. Управління активами страхових компаній: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / А.А. Супрун; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.
67. Управління оборотними активами промислових підприємств (на прикладі поліграфії України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / А.М. Карбовник; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20 с. — укp.
68. Управління фінансовими потоками підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.В. Майборода; Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. — Суми, 2006. — 19 с.: рис. — укp.
69. Федонін О. С, Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. —К.:КНЕУ, 2003. —316 с.
70. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002.-360с.
71. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л.Д.Буряк, Є.В.Вакуленко, А.П.Куліш та ін. - К.: КНЕУ, 2003.-С.98-128.
72. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с. Електронна версія підручника – [http://enbv.narod.ru/text/Econom/fp/str/38.html].
73. Фінансова стійкість підприємств торгівлі та її забезпечення в умовах трансформації національної економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.М. Бурденко; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2002. — 19 с. — укp.
74. Фінансове забезпечення діяльності малих підприємницьких структур: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / М.Д. Бедринець; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 19 с.: табл. — укp.
75. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Г.В.Митрофанов, Г.О.Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т: 2002, - 301 с.
76. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. –496 с.
77. Фінансовий механізм санації підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / К.В. Багацька; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2006. — 20 с. — укp.
78. Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Л.І. Безгінова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2004. — 18 с. — укp.
79. Формування та використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання в умовах трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / А.А. Марченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 16 с. — укp.
80. Цивільне право України : Підручник. / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с.
81. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – К:Юрінком Інтер, 2004. Кн. 1. – 736 с.
82. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – 2-ге вид., допов. і перероб. - К:Юрінком Інтер, 2004. Кн. 2. – 640 с.
83. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово- економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.
84. Шелехов К.В. Страхование: Учебное пособие.― К.: МАУП, 1998. ― 424 с. Електронна версія підручника – [http://www.library.if.ua/book/114/2918.html]
85. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
86. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. — К.: Міленіум, 2003.-160 с.
87. Электронный финансовый словарь. Финансовая устойчивость - http://www.dis.ru/slovar/economic/1298.html.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.097999 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1864
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7966
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1965
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3018
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8023
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4573
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4422
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5800
Реклама

Цікаве