швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149748
2 Історія України36992
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34575
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32790
5 Звіт про проходження виробничої практики 26924
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26449
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18806
9 Правопис слів іншомовного походження18278
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Фінансові ресурси комерційних банків» (ID:20055)

| Размер: 515 кб. | Объем: 151 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
Литература1. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. Справочное изд. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 471 с.
2. Алексєєнко МД. Капітал банку: питання теорії і практики. Монографія. — К.: КНЕУ. — 2002. – 244 с.
3. Бакун О. Проблеми тa перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. –2005. –№1. –С.45-49.
4. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
5. Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / К.В. Петренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.: табл. — укp.
6. Банківська енциклопедія / Під ред. д.е.н., проф. Мороза А.М. – К.: ЕЛЬТОН, 1993. – 328 с.
7. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 21 с. — укp.
8. Банківський менеджмент / О.А.Кириченко, І.В. Гіленко, С.Л. Роголь та ін. Ред. Кириченко О.А.К.: Знання-прес, 2002.- С.395.
9. Банківські операції / Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф. та ін.; За ред. д.е.н., проф. Мороза А.М. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.
10. Банковская энциклопедия / Под ред. Лукаш С.И., Малютиной Л.А. – Днепропетровск: Баланс –Аудит, Каисса Плюс, 1994. – 252 с.
11. Банковский механизм управления экономикой. / Под ред. Г.Г. Коробовой, В.С. Лаховой – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1990. – 120 с.
12. Банковское дело / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 672 с.
13. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы: Курс лекций. — М.: ИНФРА. — 1998. — 298 c.
14. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 1997. – 864 с.
15. Бюллетень НБУ. – 2002. – №1–12.
16. Василик О. Д. Теорія фінансів; Учебник. - К.: НІОС. — 2000. —416 c.
17. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: теоретичний та прикладний аналіз. – Харків: ПП «Яковлєва», 2003. – 88 с.
18. Васюренко О.В. Банківські операції . –К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – С.63.
19. Васюренко О.В. Современные методы управления банковскими ресурсами. – Харьков: «Гриф», 1997. – 392 с.
20. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України // Фінанси України. – 2004.№1 – С.96-103.
21. Вожжов А., Клименко О. Капітал комерційних банків як складова ресурсів банківської системи // Банківська справа. – 2003. – №4. – С.83–95.
22. Вожжов А.П. Формування ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2003. - №1. – С.116 – 129.
23. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. – М.: Дело, 1997. – 1008 с.
24. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
25. Гросиан Р.К. Как вести дела с банками. Кредиты, денежные вклады, платежный оборот. – М.: «Международные отношения», 1996. – 368 с.
26. Де Ковни Ш., Такки К. Стратегия хеджирования. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 208 с.
27. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.:Алерта, 2004. –478 с.
28. Деньги, кредит, банки. /Под ред. Кравцовой Г.И. – Минск: Меркаванне, 1994. – 270 с.
29. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбел Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб.: АОЗТ «Санкт-Петербург оркестр», 1994.– 493 с.
30. Закон Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 г. № 2121-III // Приложение к газете «Налоги и бухгалтерский учет». – 2001. – №2. – С. 2–84.
31. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18 червня 1991 р. N 1201-XII. З наступними змінами та доповненнями.
32. Закон України “Про іпотеку” №898–IV від 05.06.2003 р.// Офіційний вісник України. – 2003. – №28. – Ст.1362.
33. Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999 № 679-XIV. З наступними змінами та доповненнями.
34. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ. В редакції Закону N 762-ІV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
35. Зятковский И. В. Теоретические основы финансов предприятий // Финансы Украины. — 2000. — № 4. - С. 25.
36. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент. – К.: Основи, 1999. – 671 с.
37. Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ликвидность коммерческого банка. – К.: Знання, 1996. – 120 с.
38. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2000. – 378 с.
39. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов. – СПб.: Из-во Питер, 2000. – 400 с.
40. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій – Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2001. – 320 с.
41. Маслюченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Фундаментальный анализ. – М.: Перспектива, 1996. – 160 с.
42. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. В 2 т. Т1 в 2 кн. / Кн. 1. – М.: АО «Финстатинформ», 1994. – 326 с.
43. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. В 2 т. Т1 в 2 кн. / Кн. 2. – М.: АО «Финстатинформ», 1994. – 365 с.
44. Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.М. Вовк; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
45. Основні показники діяльності банків України на 1 серпня 2005 року // Вісник НБУ. –2005. –№9. –С.68.
46. Островская О.М. Банковское дело: Толковый словарь. 2-е издание. – М.: Гелиос АРВ, 2001. – 400 с.
47. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – http://www.ukrstat.gov.ua.
48. Офіційний сайт Національного банку України. – http://www.bank.gov.ua.
49. Портер М.Э. Конкуренция. – М.: Издательский дом Вильямс, 2000. – 495 с.
50. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" №368 від 28.08.2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – №40. – Ст. 1813.
51. Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків //Фінанси України.- 2003.-№4. –С. 97 – 101.
52. Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку // Фінанси України. – 2003. - №5. – С.115-120.
53. Раєвський К., Алексеєнко М. Роль субординованого капіталу у формуванні ресурсної бази банків // Вісник НБУ. – 2001. – № 9. – С.18–20.
54. Райзберг Б.А., Лозовский Л.М., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 496 с.
55. Ревенко Н.Г. Управління ресурсами промислових підприємств в умовах перехідного періоду. Монографія. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. – 256 с.
56. Роуз П.С. Банковский менеджмент. – М.: «Дело Лтд.», 1995. – 768 с.
57. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. –М.: Прогресс, 1990. – 296 с.
58. Святненко А. Денаціоналізація банківської системи. Іноземним банкам достатньо кількох років, щоб захопити левову частку українського ринку // Дзеркало тижня. –2005. –№29.
59. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках. – М.:Catallaxy, 1994. – 820 c.
60. Стойко О.Я. Банківські операції. –К.: Лібра, 2000. – 258 с.
61. Сундук А., Юрін Я. Банківське кредитування як чинник гарантування інвестиційної безпеки.// Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.24-25
62. Тарасовець О.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України. – 2004. - №1. – С.91-96.
63. Тігіпко С. Напрями розвитку банківської системи України: проблеми вибору і впровадження // Вісник НБУ. –2004. –№6. –С.5-7.
64. Управління ресурсним потенціалом банку: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.М. Федосік; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 186 c.
65. Фабер С. Карчева Г. Фінансовий стан та основні проблеми в діяльності банків у 2004 році // Вісник НБУ. –2005. –№3. –С.9-18.
66. Федосик І.М. Особливості управління ресурсним потенціалом комерційного банку // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2002. – №534. – С. 277–280.
67. Финансово-кредитный словарь: в 3-х Т. Т. III Р-Я / Гл. ред. Н.В.Гаретовский. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 511 с.
68. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой. — Г.: Финансы и статистика. — 1995. — 278 c.
69. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
70. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
71. Черкасова С.В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів // Фінанси України. – 2003. - №10. –С.131-132.
72. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 1028 с.
73. Шіллер Р.І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення. К.: Наукова думка, 1998. – 160 с.
74. Яценко А. Лінія дефіцитного ресурсу // Галицькі Контракти. – 2004. - №23. – 7 червня.
75. Baltensperger, Ernst. Alternative Approaches to the Theory of the Banking Firm. – Journal of Monetary Economics,1980 (January). – Р. 1–37.
76. McConnell C.R., Brue S.L. Economics: Principles, Problems, and Policies. – 11th ed. – McGraw-Hill Publishing Company, 1990. – 866 p.
77. Murphy, Neil B. Costs of Banking Activities: Interactions Between Risk and Operating Costs: A comment // Journal of Money, Credit and Banking, 1972, (August). – Р. 614-615.
78. Sealey C. W. Deposit Rate-Setting, Risk Aversion, and the Theory of Depository Financial Intermediates // Journal of Finance, 1980, (December). – Р. 1139–1154.
79. Shaffer S. A. Test of Competition in Canadian Banking // Journal of Money, Credit and Banking. – 1993. – Vol. 25, № 1. – Р. 37–56.
80. http://ukrsibbank.com
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.066543 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7948
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5779
Реклама

Цікаве