швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149748
2 Історія України36992
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34575
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32790
5 Звіт про проходження виробничої практики 26924
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26449
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18806
9 Правопис слів іншомовного походження18278
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту, амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» (ID:20146)

| Размер: 361 кб. | Объем: 133 стр. | Стоимость: 665 грн. | Добавлена: 11.12.2007 | Код продавца: 1 |
Литература1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-ІV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XІV.
3. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XІІ, ст. 47.
4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями.
5. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР. З наступними змінами і доповненнями.
6. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
7. Наказ Мінфіну України "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів" від 30.09.2003 р. №561
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 р.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" Затверджено наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. №137.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. №92.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. №242.
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. №246.
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" Затверджене наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. №181.
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999.
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" Затверджене наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. №353.
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. №163.
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. №39.
23. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України 30.10.98 N 90.// Офіційний вісник України N 46, стор. 119 від 03.12.1998
24. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО) 16 „Основні засоби”.
25. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / В.Й. Бакай; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2006. — 20 с. — укp.
26. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / С.М. Євтушенко; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2004. — 22 с. — укp.
27. Борисенко З.Н. Амортизационная политика. – К.: Наукова думка, 1993. – 135 с.
28. Борщ Н., Піроженко О. Як нараховується амортизація в податковому та бухгалтерському обліку. — X.: Фактор, 2004. — 148 с.
29. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 576 с.
30. Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Л.О. Леонова / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі.. — Х., 2004. — 20 с.
31. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с.
32. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора: Навч. посіб. —К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 132 с.
33. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003
34. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
35. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
36. Косова Т.Д. Амортизація як інвестиційний ресурс підприємства // Актуальні проблеми економіки, № 9(27), 2003. – С. 157-166.
37. Куренков Ю.В., Палтерович Д.М. Технический прогресс и оптимальное обновление производственного аппарата. – М.: Инфра - М, 1997. – С. 25.
38. Любимцев Ю.И. Цикл воспроизводства и амортизация основных фондов. – М.: Экономика, 1977. – С. 8-9.
39. Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Н.М. Ткаченко / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 32 с.: рис. — укp.
40. Мякота В. Бухгалтерський облік на малих підприємствах. – Х.: Фактор, 2004. – 328 с.
41. Облік і аналіз нарахування та використання амортизації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Л.В. Городянська; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.
42. Облік і контроль наявності та руху основних засобів (на матеріалах машинобудівних підприємств України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.М. Диба / Київ. нац. екон. ун-т.. — К., 2002. — 19 с. — укp.
43. Облік необоротних активів в умовах формування ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.П. Гаценко / Нац. аграр. ун-т.. — К., 2000. — 19 с. — укp.
44. Опыт первопроходцев – эмитентов корпоративных облигаций. – www.atlanta.com.ua – 5 с.
45. Примакова О., Піроженко О. Основні засоби: бухгалтерський та податковий облік. — 4-те вид., перероб. і доп. — X.: Фактор, 2004. — 148 с.
46. Примакова О., Піроженко О. Основні засоби: бухгалтерський та податковий облік. — 4-те вид., перероб. і доп. — X.: Фактор, 2004. — 148 с.
47. Рошило В.І. Методологічні засади розробки та оптимізації амортизаційної політики промислового підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 186. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2003. – С. 943-951.
48. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
49. Тальмина П.В. Финансовые рычаги повышения фондоотдачи. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 205 с.
50. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання, перероблене. –Львів: „Новий Світ - 2000”, 2004. -344 с.
51. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
52. Формування амортизаційної політики підприємства : Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.І. Рошило ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2004. — 170 с.
53. Хомяков В., Бєлінська В. Методика оцінки впливу амортизаційної політики на ефективність капітальних вкладень // Економіка України. – 1999. - №2. - С. 28-36.
54. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
Заказ Заказать Купить «Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту, амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.748043 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7948
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5779
Реклама

Цікаве