швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150690
2 Історія України37147
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34813
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32897
5 Звіт про проходження виробничої практики 27057
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26558
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19914
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18830
9 Правопис слів іншомовного походження18360
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16724
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Формування ефективної системи фінансового контролю на підприємстві» (ID:20148)

| Размер: 506 кб. | Объем: 131 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.12.2007 | Код продавца: 1 |
Литература1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.99 № 996. З наступними змінами та доповненнями.
2. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97. №283/97 – ВР. З наступними змінами та доповненнями.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.
5. Александрова М. М., Бардаш С. В., Бородкін О. С., Бутинець Т. А., Виговська Н. Г. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Г.Г. Кірейцев (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2002. — 495с.
6. Аналіз господарської діяльності / Укл. Барабаш Н.-Київ:КНЕУ,2002. - 252 с.
7. Ареф'єва О. В. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2006. — 94с.
8. Аудит: Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України: Навч. посібник / Аудиторська палата України ; Спілка аудиторів України ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України / І. І. Пилипенко (заг.ред.). — К. : ТОВ "ІАМЦ АУ "СТАТУС", 2005. — 172с.
9. Бакун Ю. В. Облік, аналіз та аудит запасів на підприємствах торгівлі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.06 / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2002. — 20с.
10. Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Либідь, 2003. — 384с.
11. Басанцов І. В. Державний фінансовий контроль: регіональні аспекти. — К. : Видавничий дім "Корпорація", 2006. — 234с.
12. Білоус О.С., Вовк В.М., Федорович Р.В. Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: методичний аспект: Монографія .-Тернопіль: Астон, 2005. – 224 с.
13. Білуха М. Т., Дмитренко М. Г., Микитенко Т. В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Українська академія оригінальних ідей, 2006. — 888с.
14. Бурцев В.В. об этике и принципах финансового контроля. // Финансы. – М., 2001. - № 6. – с. 59-62.
15. Буряк Л. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2002. — 84с.
16. Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Івахненков С. В., Малюга Н. М., Чижевська Л. В. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум: Навч. посіб.— 3. вид., доп. і перероб. — Житомир : ПП "РУТА", 2001. — 512с.
17. Бычкова С. М., Итыгилова Е. Ю. Международные стандарты аудита: Учеб. пособие. — М. : Проспект, 2007. — 419с.
18. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник для студ. екон. спец. вищ. закладів освіти / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — 4-те вид.,доп. — К. : НІОС, 2003. — 411с.
19. Ващенко І. В. Державний фінансовий контроль та його вдосконалення у трансформаційній економіці України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20с.
20. Вітвицька Н. С., Чумакова І. Ю., Коцупатрий М. М., Фенченко М. Т. Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2003. — 408с.
21. Внутрішній контроль та аудит у Промінвестбанку: Матеріали наук.-практ. семінару "Внутрішній контроль при здійсненні банківської діяльності та організація аудиту в установах Промінвестбанку", 22-26 вересня 2003 р. / В.П. Матвієнко (ред.) — К. : Наукова думка, 2004. — 415с.
22. Волкова О. Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих организациях. — М. : Финансы и статистика, 2005. — 269с.
23. Волосский А. А. Корпоративный финансовый контроль: Учеб. пособие / Новосибирская гос. академия экономики и управления. — Новосибирск, 2000. — 187с.
24. Герасимчук З. В., Вахович І. М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк : Надстир'я, 2004. — 515с.
25. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування .- Суми: Університетська книга, 2001 .-207с.
26. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
27. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 238с.
28. Давидов Григорій Миколайович. Аудит: теорія і практика. — Кіровоград: ТОВ "Імекс-ЛТД", 2006. — 323с.
29. Дєєва Н. М., Дедіков О. І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Дніпропетровська держ. фінансова академія. — Д. : ДДФА, 2005. — 323с.
30. Дикань Л. В. Теория финансов курса "Финансы": Конспект лекций / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХГЭУ, 2001. — 59с.
31. Діденко В. М., Попова В. Д., Прядко В. В. Загальна теорія фінансів: Навчальний посібник / Буковинський держ. фінансово- економічний ін-т. — Чернівці : Ратуша, 2000. — 638с.
32. Єрмошенко М. М., Єрохін С. А., Стороженко О. А., Плужников І. О., Горячева К. С. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / Національна академія управління. — К. : НАУ, 2004. — 506с.
33. Загородній А. Г., Корягін М. В., Єлісєєв А. В., Полякова Л. М. Аудит: теорія і практика.— 2. вид., перероб. та доп. — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. — 456с.
34. Загородный А.Г. и др. Финансовый словарь. – К.: Знания, 2000. – 645 с.
35. Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств. // Фінанси україни. – 2000. - № 4. – С. 25.
36. Іванова І. М. Державний фінансовий контроль у забезпеченні економічної безпеки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / Національний ін-т стратегічних досліджень. — К., 2007. — 17с.
37. Калюга Є.В. Сучасний стан відомчого контролю та шляхи його реформування. // Вісник податкової служби України – 2006 - №74 - с.43.
38. Калюга Є.В. Фінансово- господарський контроль у системі управлініння: Монографія – Київ: Ельга, Ніка-центр, 2005. – с.320.
39. Катан Л. І., Бровко Л. І., Дуброва Н. В., Бондарчук Н. В. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. Суми : Довкілля, 2007. — 243с.
40. Кириленко О.П. Фінанси: навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 163 с.
41. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник .- 2 ге вид.-Київ: Знання, 2005. – 456 с.
42. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2000. – 627 с.
43. Король Г. А., Сокольская Р. Б., Зеликман В. Д. Финансовый контроль: учет, проверка, анализ. — Д. : Наука и образование, 2004. — 192с.
44. Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С.. Добикіна О.К., Касьянюк С.В. Економічна діагностика:Практикум .- Київ: ЦУЛ, 2007. – 186 с.
45. Кочетов В. А., Кудинов Э. А., Бакеренко Н. П. Управленческий учет: Учеб. пособие. Д. : ДонГУЭТ, 2003.— 170с.
46. Кузнєцова А. Я. Теорія фінансів: Навч. посіб. для студ. вузів. — Л. : ЛБІ НБУ, 2001. — 156с.
47. Кукурудз О. М. Державний фінансовий контроль виконання місцевих бюджетів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. — К., 2006. — 20с.
48. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика.-Тернопіль, 2006. - 434 с.
49. Лучко М.Р., Зорій Н.М., Мельник Н.Г. Економічний аналіз .-Тернопіль: ТАНГ, 2004. -111 с.
50. Майданевич П. Н., Каюм Абдул, Федосеев С. К., Майданевич Ю. П., Олейник О. А. Аудит: Учеб. пособие для студ. вузов / А.Ю. Рудченко (ред.). — Донецк : ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2005. — 394с.
51. Малышева В.И. Казначейство: цель, задачи, функции. // Финансы. – М., 2001. - №12. – c. 24-26.
52. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. - Київ: Вища школа,2003 .- 278 с.
53. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник 2-ге вид. – Київ: ЦУЛ, 2005. – 472 с.
54. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / І.М. Копич (уклад.) — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. — 100с.
55. Нитяго В. И., Краюшкина Г. А. Учет товаров и тары в организациях оптовой торговли потребительской кооперации. — Новосибирск : СибУПК, 2000. — 123с.
56. Новодворский В.Д., Марин В.В. Учет собственного капитала. – М.: Экономика, 2004. – 159 с.
57. Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2004 р. / Львівська комерційна академія ; Львівський національний ун-т ім. І.Франка / Я.А. Гончарук (відп.ред.) — Л. : ПП "Компакт-ЛВ", 2004. — 398с.
58. Облік і контроль непрямих витрат (на матеріалах підприємств харчової промисловості України): Дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Ю.Г. Давидов; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 214 с.
59. Огійчук М. Ф., Новіков І. Т., Панченко Л. Г., Рагуліна І. І., Авілкова О. Г. Організація і методика аудиту: Навч. посібник / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва — Х., 2005. — 232с.
60. Опарін В.М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення. // Вісник НБУ. – 2000. - № 5. – С. 11.
61. Основи аудиту. Організація і методика аудиту / Національний ун-т харчових технологій / Надія Іванівна Беренда (уклад.) — К. : НУХТ, 2005. — 88с.
62. Пантелеєв В. П. Фінансова звітність / Державний комітет статистики України; Державна академія статистики, обліку та аудиту / В.О. Шевчук (ред.). — К., 2004. — 228с.
63. Поддерьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О., Куліш А.П. Фінанси підприємств: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.
64. Поляков А. Ф. Теория финансов в вопросах и ответах: Учеб. пособие. — М.; Саранск, 2000. — 132с.
65. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник .-Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 323 с.
66. Пройда-Носик Н.Н., Грабарчук С.С. Финансовые ресурсы предприятия. // Финансы Украины. – 2003. - № 1. – С. 103.
67. Савельєв Євген Васильович. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник / О.А. Устенко (ред.). — Т. : Економічна думка, 2003. — 496с.
68. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства.: Навчальний посібник . – 2-ге вид., виправлене і доповнене. – К.: Знання, 2005. – 662 с.
69. Скригун Н., Цимбалюк Л. Оптимізація виробничих запасів як один із напрямків управління витратами // Економіка підприємств - 2003. - №2. - с. 39-41.
70. Степашин С. В., Столяров Н. С., Шохин С. О., Жуков В. А. Государственный финансовый контроль: Учебник. — СПб. ; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж ; Ростов н/Д : Питер, 2004. — 556с.
71. Стефанюк І.Б. Фінансовий контроль: визначення поняття і системи // Економіка. Фінанси. Право. – 2005 - №7 - с.3.
72. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – 4-тє вид. доп. перер.-Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 344 с.
73. Управление затратами на предприятии./ В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарёв и др./ Под общ. ред. Г.А. Краюхина. - СПб.: "Издательский дом "Бизнес-пресса". - 2000. - 277 с.
74. Фещенко Л. Функціональна структура системи державного фінансового контролю в Україні. // Банківська справа – 2006 -№1 - с.12.
75. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Дробозиной Л.А. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 473 с.
76. Финансы: Учебник для студ. вузов. А. Г. Грязнова, Е. В. Маркина (ред.). — М. : Финансы и статистика, 2005. — 504с.
77. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод.посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. Терещенка О.О . – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.
78. Фінансовий аналіз / За ред.. М.Д. Білик, О.В. Павловської.- К.: КНЕУ, 2005. – 398 с.
79. Фінансовий менеджмент / За ред.. А.М. Поддєрьогіна. – К., КНЕУ, 2005. – 434 с.
80. Худолій Л. М. Теорія фінансів: Навч.-метод. посіб. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2003. — 167с.
81. Чернявський О. П., Мельник П. В., Мельник В. М. Теорія фінансів: Навч. посіб. / Одеський держ. економічний ун-т; Академія держ. податкової служби України. — К. : Дія, 2000. — 236с.
82. Шевлоков В.З. Финансовый контроль как функция финансового управления. // Финансы. – М., 2001. - №1. – с. 55-56.
83. Шевчук О. А. Державний фінансовий контроль бюджетних установ: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2007. — 215с.
84. Шило В. П., Верхоглядова С. Б., Темченко А. Г., Брадул О. М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. підручник. – К.: Кондор, 2005. – 240 с.
85. Шохин С. О., Воронина Л. И. Бюджетно- финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России: Науч.- метод. пособие. — М. : Финансы и статистика, 2002. — 240с.
86. Шутов М. І., Бабенко В. А., Стоянова Н. М. Державний фінансовий контроль в Україні: Теорія та практика / Одеська національна юридична академія. — О. : Юридична література, 2004. — 131с.
87. Юргелевич С.В. Система державного фінансового контролю. // Фінанси України – 2007 - №4 - с.138.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.046061 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1862
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7965
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1964
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3016
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8020
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4571
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4420
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5798
Реклама

Цікаве