швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149560
2 Історія України36969
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34543
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32764
5 Звіт про проходження виробничої практики 26902
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26426
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19891
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18803
9 Правопис слів іншомовного походження18261
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Кредитування підприємства та організацій» (ID:20272)

| Размер: 80 кб. | Объем: 71 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
Литература1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 № 2121 – ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”), 2001. - № 1. – С. 3 – 46 (зі змінами та доповненнями).
2. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003, № 0979
3. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 - ХІV (зі змінами та доповненнями).
4. Адамик Б.П. Банківські електронні послуги: Навч. посібник для денної та заочно-дисертаційної форми навчання. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 94 с.
5. Александрова Н.Г. Александров Н.А. Банки и банковская деятельность для клиентов. –СПб, Питер 2002
6. Алексеєнко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник). – К.: Максимум, 2000.
7. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія.- К., КНЕУ, 2002
8. Банківська справа: Навч. посібник / За ред. Р.І.Тиркала. –Тернопіль. Карт-бланш 2001
9. Банківські операції: Підручник: Затв. Мін. освіти та науки України / За ред. А. М. Мороза. -2-ге вид., виправ. і доп. -К., КНЕУ 2002
10. Банківські операції / В.І.Капран: Навчальний посібник. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 208 с.
11. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Аудит банков / Финанси и статистика , 2005
12. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – 1-4-те вид., виправ. і доп. – К.: Знання, 2004.
13. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках. – К.: Знання, 2006, 595 с.
14. Введение в банковское дело / Под ред. Г.Асхауэра. –Москва, Научная книга, 1996
15. Вересюк А. Банки совершенствуют работу банкоматов // Банковская практика за рубежом.- 2005.- № 9.- C. 52-54.
16. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародний банківській бізнес: базові категорії, поняття, терміни: Навчальний словник-довідник. – Львів: Магнолія-плюс , 2005 – 311 с.
17. Вступ до банківської справи / За ред. М.Савлука. -К., Лібра, 1998
18. Гладких Д. Проблеми і перспективи залучення іноземних інвестицій у банківську систему України // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 13-15.
19. Гладких Д. Структура банківських кредитів і залучених коштів як дзеркало економічного здоров я держави // Вісник НБУ.- 2005.- № 11.- C. 26-33.
20. Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: Пер. с англ.- Москва, Весь мир, 2003
21. Губенко С.М., Мозгова О.П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України. – Харків: Штрих, 2000. – 360 с.
22. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навч. посібник. – К.: Алеута, 2004. – 478 с.
23. Дзюблюк О. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки: Монографія. -К., Поліграфкнига, 2000
24. Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа.- 2005.- № 3.- C. 40-52.
25. Діденко О. М. та ін. Інституційний розвиток банківської системи // Фінанси України.- 2005.- № 11.- C. 70-76.
26. Долан Э. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. –Москва-Ленинград, Профико 1991
27. Енциклопендія банківської справи України / Редкол. Стельмах В.С. та ін. НБУ, Ін-т незалежних експертів. -К., Молодь, Ін Юре 2001
28. Ефремова А.А. Гореничий С.С. Векселя и варранты: практика использования и учета. –Москва, Экономика 2000
29. Зайцев О. Достойный конкурент банкомату // Банковская практика за рубежом.- 2005.- № 5.- C. 66-73.
30. Заруцька О. Проблеми розвитку банківського управлінського обліку // Вісник НБУ.- 2005.- № 8.- C. 40-42.
31. Калина А.В., Кощеев А.А. Работа современного коммерческого банка. – К.: МАУП, 1997.
32. Камінський А., Кияк А. Ідентифікація, аналіз та управління операційними ризиками в українських банках // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 7-11.
33. Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті. – Х.: Право, 2004.
34. Капран В.І., Кравченко М.С., Коваленко О.К., Омельченко С.І. Банківські операції. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
35. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у банках. – К.: КНЕУ, 2002. – 404 с.
36. Кірєєв О.І., Любунь О.С., Кравець М.П. та ін. Внутрішній аудит у банку: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 220 с.
37. Коваленко М.А., Біленко В.М. Сухомлин Л.Є. Операції сучасного комерційного банку: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 472 с.
38. Ковальчук А. Банківський кредит: правові засоби повернення.- К.. Знання 2001
39. Колодізєв О.М., Яременко О.Р. Гроші та кредит: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х.: Видавничий Дім Інжек , 2004. – 156 с.
40. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: Монографія.- К. Кондор, 2004
41. Кравець В. Інтернет-платежі в системі безготівкових розрахунків // Вісник НБУ.- 2005.- № 11.- C. 21-23.
42. Краевая А. Wachovia и Visa внедряются в студенческие городки // Банковская практика за рубежом.- 2005.- № 10.- C. 38-39.
43. Кредитна система України і банківські технології: У 3-х т.: Рек. Мін. освіти і науки України / Стельмах В.С., Шаповалов А.В., Кротюк В.Л. та ін. За заг. ред. І.В.Сала.- Львів, ЛБІ НБУ 2002
44. Кредитний ризик комерційного банку / За ред. В.В.Вітлінського. -К., Знання 2000
45. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. – К.: Ін Юре, 2000.
46. Кротюк В. Л., Міщенко В. І. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 3-9.
47. Мещеряков А. А. Вплив перерозподілу доходів у середині банку на встановлення тарифів за безготівковими переказами // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 60-63.
48. Мещеряков А. А. Собівартість безготівкових операцій комерційного банку // Фінанси України.- 2005.- № 11.- C. 77-80.
49. Міщенко В.І. Банківські операці. Підручник. – К.: Знання , 2006. – 727 с.
50. Моральний кодекс банкіра: Додаток до Енциклопедії банківської справи України / НБУ, Ін-т незалежних експертів. -К., Наша гривня 1999
51. Морсман Эд. М. Кредитный департамент банка. Организация эффективной работы: Пер. с англ.- Москва, Альпина Паблишер 2003
52. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табачук, Я.Грудзевич, М.Вознюк. – 4-те вид. – К.: Алеута, 2004. – 500 с.
53. Основи банківської справи / І.Ф.Прокопенко: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 410 с.
54. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: / Навч. посібник / О.В.Геєць, В.М.Домрачев, С.Л.Лондар. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 237 с.
55. Павлишин О.П., Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум: Навч.-метод. посібник. – К.: Алеута, 2005. – 158 с.
56. Пархоменко В. Річна фінансова звітність // Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- № 1.- C. 2-16.
57. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестеційне кредитування: Навч. посібник: Рек. Мін. освіти і науки України.- К., КНЕУ, 2002
58. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посібник: Рек. Мін. освіти і науки України.- К., КНЕУ, 2001
59. Петрук О. М. Банківська справа: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України / За ред. Ф. Ф. Бутинеця.- К., Кондор, 2004
60. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учеб. пособие. –Москва, ИНФРА - М, 2001.
61. Прокопенко І.Ф. Ганін В.І., Соляр В.В. Маслов С.І. Основи банківської справи. Навч. посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.
62. Тиркало Р.И. Банківська справа Навч. посібник. – Тернопіль, Карт-бланш, 2004.
63. Харченко В., Шпак Н. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток за перше півріччя 2005 року // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 28-30.

Дополнительная информация2195
Заказ Заказать Купить «Кредитування підприємства та організацій»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.288238 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7946
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3004
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4559
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4409
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5777
Реклама

Цікаве