швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150685
2 Історія України37144
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34806
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32895
5 Звіт про проходження виробничої практики 27040
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26555
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19913
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18829
9 Правопис слів іншомовного походження18356
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16722
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Методика та організація обліку, аудиту та аналізу доходів від операційної діяльності (+ реферат)» (ID:20633)

| Размер: 216 кб. | Объем: 169 стр. | Стоимость: 325 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
Литература
1. Господарський кодекс України
2. Закон України Про аудиторську діяльність від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
3. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391
4. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» №334/94-ВР від 28.12.94 р. (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями
5. Закон України «Про систему оподаткування»№ 1251 від 25.06.91
6. Закон України «Про власність» № 697 від 07.02.91
7. Закон України «Про страхування» № 85/96 від 07.03.96
8. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід , зареєстровано в Мін’юсті України 14.12.99 р. за № 860/4153, зі змінами та доповненнями
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. N 391/3684 Загальні вимоги до фінансової звітності
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 Звіт про фінансові результати Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 Звіт про рух грошових коштів Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 Звіт про власний капітал Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 Основні засоби Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси . Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 246 від 20.10.99
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 Дебіторська заборгованість , затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. №237
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «фінансовий звіт суб’єкт малого підприємництва» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 39 від 25.02.2000
19. Інструкція № 291 Мінфіну України від 30.11.99 р. «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань i господарських операцій підприємств i організацій»
20. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України 30.10.98 N 90.// Офіційний вісник України N 46, стор. 119 вiд 03.12.1998
21. Положення № 1316 Мінфіну України від 29.12.2006 р. «Про затвердження Положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку» (зареєстровано в Мін’юсті України 24.01.2007 р. за № 60/13327
22. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 09.10.95 р. № 253.
23. Положення про вантажну митну декларацію , затверджене КМУ від 09.06.97р
24. Правила торгівлі іноземною валютою , затв. Постановою НБУ від 10.08.2005 № 281
25. Наказ ДПІ України «Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення» від 30.05.97р. № 165
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах : Затв. наказом МФУ від 28.05.99№ 137.
27. Державна податкова інспекція району у м. Києві Лист від 29.09.2003 № 6662/Б/31-198 Щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
28. Київська міська рада Рішення від 09.03.2006 № 166/3257Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 18.11.2004 N 678/2088 Про збір та видачу дозволу на розміщення об єктів торгівлі та сфери послуг
29. Методичні рекомендації із застосування реєстрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України № 356 від 29. 12. 2000 р.
30. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 Про затвердження порядку подання фінансової звітності // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.
31. Нечай П.Ю. Об’єктивна необхідність розмежування підсистем податкового та фінансового обліку // Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХI століття // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 26-27 квітня 2001р. – Львів, 2001. – с. 190-193. – 0,2 др.арк
32. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник: Навчальне видання.- К.: КНЕУ, 2000.- 692 c.
33. Бланк И.А. Управление прибылью.-К. Ника - Центр , 1998г
34. Бутинець Ф.Ф. Аудит: підручник для студентів спеціальності «Облік та аудит» - Житомир:ПП «Рута». – 2002 – 672 с.
35. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, - Житомир: ПП Рута , 2003
36. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась За ред. В. Б. Захожая, М. Ф. Базася. — К.: МАУП, 2005. — 968 с.
37. Бухгалтерский учет под ред. В.П. Ткаченко. - К.: 2004.
38. Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ВАТ Баланс-Клуб , 2000. — 768 с.
39. Гончаров В.П Финансовий менеджмент: навч. Посібник – Х,, ІНЖЕК, 2003. – 240 с.
40. Грабова Н.Н., Домбровський В.Н. Бухгалтерський облік в виробничих та торгових підприємствах. – К. А.С.К., 2002. – 624 с.
41. Економічний аналіз. Навчальний посібник. Ч 1 /Азаренков Г, Ф.,Петряєеа 3. Ф. та ін. —Харків: Вид. ХДЕУ, 2003. — 208 с.
42. Грабова Н.М. та ін.. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник, – К.: А.С.К. - 2002
43. Гусева Т. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. 130с
44. Заруба О.Д. Основи фiнансового аналiзу та менеджменту: Навч.посiбник.- К.: Українсько-Фiнський iн-т менеджменту i бiзнесу, 1995.- 110 с.
45. Економічний аналіз: Підручник За ред.. Чумаченка - К: КНЕУ, 2004
46. Ізмайлова К. В.Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.:МАУП, 2003. — 148 с.:
47. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. - К.: МАУП, 2000-152с.
48. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование
49. (микро- и макроуровни): Учеб.-метод. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - К.: МАУП, 2003. - 416 с.
50. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.: КНЕУ, 2001.- 334 c
51. Коробов М.Я Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб., - К.,2000 – 378 с.
52. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів: Світ , 1995
53. Лень В .С. Управлінський облік: Навч посібник. – К.: Знання-Прес, 2003, - 287с.
54. Лень В .С., Гливенко бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. – К.: 2004
55. Лишиленко О.М. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. Посібник, - К.:2005
56. Маляревский Ю.Д. Тютюнник П.С.Финансовый учт: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Х.: ИНЖЕК, 2003 – 288с.
57. Масленченков Ю.С., Тронин Ю.Н., Управленческие решения. Учеб. пос. для вузов.Житомир: Юнити-Дана, 2004
58. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік – К:Кондор, 2005
59. Облік і контроль результатів операційної діяльності с/г формувань Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / М.А.Подранчук Інст.аграрн. економіки — К., 2003. — 18 с. — укp.
60. Пироженко О. и др. Все об учете и организации розничной торговли. – Х.: Фактор, 2006. – 260с.
61. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України6 навч. Посібник. – К.: Кондор, 2003
62. Слюнина Т.П. Организация и методика проведения аудита. Конспект лекций. — Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002. — 96 с. Русск. яз
63. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.
64. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. - К.:МАУП, 2003. - 368 с.
65. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.
66. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посібник. / А.М. Поддєрьогін та ін.. – К.: КНЕУ, 2001
67. Харламова Г., Методика визначення податкових різниць. –Вісник податкової служби України № 25, 2007
68. Хмиль Т., Шишмарева Л.Оптимизация прибыли, объема выпуска продукции и издержек производства // Бизнес - Информ - № 15, 2004г., ст. 118-119.
69. Чабанова Н.В, Василенко Ю.А Бухгалтерський фінансовий облік. – К., 2004
70. Шашурин Ю.С., Черезов А. В. Себестоимость в оперативном управлении предприятием, - М.: 000 Издательско-Консалтинговая Компания ДеКА , 2000. - 212 с.
71. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под редакцией В.П. Грузинова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. - 535с.
72. Юров В.Ф. Прибыль в рыночной экономике: вопросы теории и практики. - М., Финансы и статистика, 2001

Дополнительная информация2659
Заказ Заказать Купить «Методика та організація обліку, аудиту та аналізу доходів від операційної діяльності (+ реферат)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.130225 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1861
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7964
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1962
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3015
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8019
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4569
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4419
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5797
Реклама

Цікаве