швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149567
2 Історія України36971
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34547
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32766
5 Звіт про проходження виробничої практики 26904
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26429
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19891
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18803
9 Правопис слів іншомовного походження18264
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Політика рефінансування банків (+ доповідь + роздатковий матеріал)» (ID:20811)

| Размер: 115 кб. | Объем: 113 стр. | Стоимость: 300 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
Литература1. Конституція
2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 № 2121 – ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”), 2001. - № 1. – С. 3 – 46 (зі змінами та доповненнями).
3. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003, № 0979
4. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 - ХІV (зі змінами та доповненнями).
5. Положення про механізми рефінансування банків України від 28 лютого 2002 р. N 82
6. Основні Принципи ефективного банківського нагляду (Базельські основні принципи). – Базель. –Жовтень 2006
7. Постанова Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України (Положення, розд.1, п.1) 26.09.2006 N 378
8. Адамик Б.П. Банківські електронні послуги: Навч. посібник для денної та заочно-дисертаційної форми навчання. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 94 с.
9. Александрова Н.Г. Александров Н.А. Банки и банковская деятельность для клиентов. –СПб, Питер 2002
10. Алексеєнко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник). – К.: Максимум, 2000.
11. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія.- К., КНЕУ, 2002
12. Банківська справа: Навч. посібник / За ред. Р.І.Тиркала. –Тернопіль. Карт-бланш 2001
13. Банківські операції / В.І.Капран: Навчальний посібник. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 208 с.
14. Банківські операції: Підручник: Затв. Мін. освіти та науки України / За ред. А. М. Мороза. -2-ге вид., виправ. і доп. -К., КНЕУ 2002
15. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Аудит банков / Финанси и статистика , 2005
16. Бюлетень Національного банку України. – 2006. – № 3. – 192 с.
17. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – 1-4-те вид., виправ. і доп. – К.: Знання, 2004.
18. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках. – К.: Знання, 2006, 595 с.
19. Вересюк А. Банки совершенствуют работу банкоматов // Банков¬ская практика за рубежом.- 2005.- № 9.- C. 52-54.
20. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародний банківській бізнес: базові категорії, поняття, терміни: Навчальний словник-довідник. – Львів: Магнолія-плюс , 2005 – 311 с.
21. Вступ до банківської справи / За ред. М.Савлука. -К., Лібра, 1998
22. Гагарин С.В., Никольский Ю.Б., Шамаев Г.А. Межбанковский кредит: дилинговые операции на рынке “коротких денег”. – М.: Принтлайн, 1995. – 208с.
23. Гладких Д. Проблеми і перспективи залучення іноземних інвестицій у банківську систему України // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 13-15.
24. Гладких Д. Структура банківських кредитів і залучених коштів як дзеркало економічного здоров я держави // Вісник НБУ.- 2005.- № 11.- C. 26-33.
25. Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: Пер. с англ.- Москва, Весь мир, 2003
26. Губенко С.М., Мозгова О.П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України. – Харків: Штрих, 2000. – 360 с.
27. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навч. посібник. – К.: Алеута, 2004. – 478 с.
28. Дзюблюк О. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки: Монографія. -К., Поліграфкнига, 2000
29. Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти ор¬ганізації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа.- 2005.- № 3.- C. 40-52.
30. Діденко О. М. та ін. Інституційний розвиток банківської системи // Фінанси України.- 2005.- № 11.- C. 70-76.
31. Енциклопендія банківської справи України / Редкол. Стельмах В.С. та ін. НБУ, Ін-т незалежних експертів. -К., Молодь, Ін Юре 2001
32. Ефремова А.А. Гореничий С.С. Векселя и варранты: практика использования и учета. –Москва, Экономика 2000
33. Зайцев О. Достойный конкурент банкомату // Банковская прак¬тика за рубежом.- 2005.- № 5.- C. 66-73.
34. Заруцька О. Проблеми розвитку банківського управлінського обліку // Вісник НБУ.- 2005.- № 8.- C. 40-42.
35. Камінський А., Кияк А. Ідентифікація, аналіз та управління опе-раційними ризиками в українських банках // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 7-11.
36. Капран В.І., Кравченко М.С., Коваленко О.К., Омельченко С.І. Банківські операції. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
37. Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті. – Х.: Право, 2004.
38. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у банках. – К.: КНЕУ, 2002. – 404 с.
39. Кірєєв О.І., Любунь О.С., Кравець М.П. та ін. Внутрішній аудит у банку: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 220 с.
40. Коваленко М.А., Біленко В.М. Сухомлин Л.Є. Операції сучасного комерційного банку: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 472 с.
41. Ковальчук А. Банківський кредит: правові засоби повернення.- К.. Знання 2001
42. Колодізєв О.М., Яременко О.Р. Гроші та кредит: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х.: Видавничий Дім Інжек , 2004. – 156 с.
43. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: Монографія.- К. Кондор, 2004
44. Коробова Г.Г. Банковское дело. – М.: Юрист, 2002. – 751с
45. Кравець В. Інтернет-платежі в системі безготівкових розрахунків // Вісник НБУ.- 2005.- № 11.- C. 21-23.
46. Краевая А. Wachovia и Visa внедряются в студенческие городки // Банковская практика за рубежом.- 2005.- № 10.- C. 38-39.
47. Кредитна система України і банківські технології: У 3-х т.: Рек. Мін. освіти і науки України / Стельмах В.С., Шаповалов А.В., Кротюк В.Л. та ін. За заг. ред. І.В.Сала.- Львів, ЛБІ НБУ 2002
48. Кредитний ризик комерційного банку / За ред. В.В.Вітлінського. -К., Знання 2000
49. Кротюк В. Л., Міщенко В. І. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 3-9.
50. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. – К.: Ін Юре, 2000.
51. Левченко Д.В. Система рефинансирования, как приоритетное направление развития денежной политики // Деньги и кредит, №7 – 2005, с. 32-37
52. Мещеряков А. А. Вплив перерозподілу доходів у середині банку на встановлення тарифів за безготівковими переказами // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 60-63.
53. Мещеряков А. А. Собівартість безготівкових операцій ко¬мерційного банку // Фінанси України.- 2005.- № 11.- C. 77-80.
54. Міщенко В.І. Банківські операці. Підручник. – К.: Знання , 2006. – 727 с.
55. Морсман Эд. М. Кредитный департамент банка. Организация эффективной работы: Пер. с англ.- Москва, Альпина Паблишер 2003
56. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табачук, Я.Грудзевич, М.Вознюк. – 4-те вид. – К.: Алеута, 2004. – 500 с.
57. Основи банківської справи / І.Ф.Прокопенко: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 410 с.
58. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: / Навч. посібник / О.В.Геєць, В.М.Домрачев, С.Л.Лондар. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 237 с.
59. Павлишин О.П., Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум: Навч.-метод. посібник. – К.: Алеута, 2005. – 158 с.
60. Пархоменко В. Річна фінансова звітність // Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- № 1.- C. 2-16.
61. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестеційне кредитування: Навч. посібник: Рек. Мін. освіти і науки України.- К., КНЕУ, 2002
62. Петрук О. М. Банківська справа: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України / За ред. Ф. Ф. Бутинеця.- К., Кондор, 2004
63. Прокопенко І.Ф. Ганін В.І., Соляр В.В. Маслов С.І. Основи банківської справи. Навч. посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.
64. Річний звіт НБУ за 2005р. – 203с.
65. Стельмах В.С., Епіфанов А.О., Гребеник Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 421с.
66. Тиркало Р.И. Банківська справа Навч. посібник. – Тернопіль, Карт-бланш, 2004.
67. Харченко В., Шпак Н. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток за перше півріччя 2005 року // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 28-30.
Дополнительная информация2823
Заказ Заказать Купить «Політика рефінансування банків (+ доповідь + роздатковий матеріал)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.115551 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7946
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3004
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4560
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4409
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5777
Реклама

Цікаве