швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури148742
2 Історія України36833
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34394
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32647
5 Звіт про проходження виробничої практики 26809
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26324
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19869
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18780
9 Правопис слів іншомовного походження18184
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16701
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Розробка і прийняття управлінських рішень на підприємстві» (ID:20813)

| Размер: 116 кб. | Объем: 90 стр. | Стоимость: 225 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
Литература1. Господарський кодекс України
2. Закон України “Про власність”
3. Про захист прав споживачів: Закон України// Урядовий кур’єр. -1994. -27 січня.
4. Про захист споживчого ринку в Україні: Закон України// Урядовий кур’єр. – 1991, 16 квітня.
5. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України// Урядовий кур’єр. – 1995, 21 лютого.
6. Основні правила торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами/ Збірник нормативних документів з питань торгівлі. – Київ: Атіка, 2006.-512 с.
7. «Бизнес» №41 2003 г.
8. «Бизнес» №50, 2002 г.
9. «Бизнес» №8, 2003 г.
10. «Економіка АПК» №1, 2005 р.
11. «Мир продуктов» №5, 2004 г.
12. ISO 9000 сприяє збільшенню прибутковості// Інформаційний бюлетень з міжнародної стандартизації. – К.: Держстандарт України, 1996. – № 2. с. 86-105.
13. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 512 с.
14. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. - Львів: ”Світ“, 1995 –294 с.
15. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989.
16. Армстронг А., Котлер Ф. Макетинг: загальний курс, – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 569 с.
17. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. – М.: Экономика, 2000.
18. Баскин А. И., Варданян Г. И. Экономика снабжения предприятий сегодня и завтра. – М.: Экономика, 2000.
19. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
20. Бланк І.О. Управління торговельним підприємством. Підручник. – М.: Тандем, 2006
21. Брэддик У. Менеджмент в организации. – М.: ИНФРА-М.,1997. – 344 с.
22. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.: ИНФРА–М, 1999. – 392 с.
23. Валевич Р.П., Давидова Г.А. Экономика торгового предприятия: Учебн. Пособие. – Мн.: Высш. школа, 2006.
24. Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: ”Триада, ЛТД“, 2006. – 384 с.
25. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – М.: Гардарика, – 2006. – 154 с.
26. Войцеховский О. Что такое магазин самообслуживания. Современные форматы торговли продовольственными и промышленными товарами. Перспективы совершенствования самообслуживания// Маркетинг и реклама, №5-6. – 2004. – С.46-55
27. Всеобщее Управление качеством: Учебник для вузов/ О.П. Глудкин, Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин Под ред. О.П. Глудкина. – М.: Радио и связь, 1999. – 600 с.
28. Гінгстон Пітер. Найкраща книга про збут і маркетинг. Пер. з англ. –Львів: Світло, 1996.
29. Голошубова Н.С., Фесюк В.А. Навчальний посібник. Ч.2. Організація роздрібного продажу товарів. – К.: КДТЕУ, 2004.
30. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и техноло¬гия торговли – М.: Информационно- внедренческий центр «Мар¬кетинг», 1999. – 448 с.
31. Драккер Л.Ф. Управление, нацеленное на результаты/ Пер. с англ. – М.: Техн. шк. бизнеса, 2002
32. ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення.
33. Егоршин А.П. Управление персоналом. – 2-е изд. – Н.Новгород: НИМБ, 1999. – 624 с.
34. Завадський Й.С. Менеджмент. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу. 1997. – 543с.
35. Зудина Л.Н. Организация управленческого труда. – М.: ИНФРА–М, 1997. – 250 с.
36. Кальченко А.Г. Логістика – Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2002. – 148 с.
37. Камни преткновения в самообслуживании// Штрих-код, №1-2. – 2006, с. 33-39
38. Карлоф Б. Деловая стратегия. Пер. с англ. – М.: Экономика, 2001.
39. Клейнер Г. Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. – М.: Экономика, 1997. – 288 с.
40. Колот А.М. Мотивація, оцінка і стимулювання персоналу. – К.: «Скарби», 2002. – 380 с.
41. Корольков І.І., Головко В.А. Навчально-наочний посібник. Організація товаропостачання, перевезення товарного господарства у торгівлі. – К.: КДТЕУ, 2004.
42. Крикавський Є.В. Логістика: Навч. посібник. 2 вид., переробл і доп. – Львів: Львівська політехніка, 2005. – 264с.
43. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации: Учебник – М.: Юрайт, 1999. – 285 с.
44. Лігоненко Л.О. Управління товарним забезпеченням обороту. Навчальний посібник. – К.: КДТЕУ, 1998.
45. Лукашевич В.В. Управление персоналом (предприятий торговли и общественного питания). – М.: Изд. Дом «Деловая литература» – Изд-во «ГЕЛАН», 2003. – 253 с.
46. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. Підручник. – К.: Хрещатик, 1999.
47. Макаренко М. В. Махалина М. В. Производственный менеджмент. – М.: Приор, 1998. – 383 с.
48. Макарова М.В. Електронна комерція. – К.: Академія, 2002. – 272с.
49. Менеджмент организаций: Уч. пособие/ Под ред. 3.П. Румянцевой, Н.А. Саламатина. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 428 с.
50. Микитенко Н. Проектування операційної системи підприємства роздрібної торгівлі// Вісник КНЕУ, №4. – 2005. – С.48-53
51. Мэйтланд Я. Руководство по управлению персоналом в малом бизнесе. – М.: «Аудит» – 1996, – 159 с.
52. Николаева М.А. Товарная экспертиза. М.: Издательский дом «Деловая литература» 1998. – 288 с.
53. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. – М.: Норма, 1997. – 216 с.
54. Николаева Т. И. Адаптация торговли к условиям рынка.
– Екатеринбург: УГЭУ, 2005.
55. Новые кондитерские изделия профилактической направлености/ А.Н.Дорохович, В.П.Волошина, И.Л.Аранина и др. //Междунар. конф. «Соврем. пробл. пр-ва кондитер. изделий»: Тез. докл. – М.,1997. – С. 156.
56. Олейникова А.Я., Лисенко Л.П. Разработка технологи мягкой карамели// Матер. 35 Отчет. Научн. Конф. Воронеж. Гос. Технол. Акад. за 1996 г. – Воронеж, 1997. – с.68
57. Основні правила торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами / Збірник нормативних документів з питань торгівлі. - Київ: Атіка, 2003.-512 с.
58. Панкратов Ф.Г., Памбухгиянц В.К. Коммерция и технология торговли – М., 2004. – 220 с.
59. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа. – Рівне: Вертекс, 2003. – 352 с.
60. Петров А. М. Методология выработки стратегии предприятия. – Спб.: УЭФ, 1992.
61. Планирование в условиях перехода к рынку. Киев: Техника, 2000. - 265 с.
62. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания и экспертизы продовольственных товаров. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1996.
63. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: Пер. с англ. – К.: Основи, 1998. – 392 с.
64. Правила визначення вартості робіт з сертифікації продукції та послуг// Наказ Держстандарту України № 100 від 10 березня 1999 р.// Щоквартальний вкладиш до журналу «Стандартизація, сертифікація, якість». Вид. «Форт» – Харків, – 1999. – № 2(5), с. 3-8.
65. Проблеми поліпшення споживчих властивостей, вдосконалення асортименту і подовження зберігання цукристих кондитерських виробів/ І.В. Сирохман, М.І. Калимон, Т.М. Раситюк// «Товарознавство – наука, практика та перспективи розвитку в умовах ринку». Матеріали міжнар. Наук-практ. Конференції 24-25 листопада 2006 р., ч.ІІ. – с. 215.
66. Романин М.И. Оптимизация планирования производства. - М.: Финансы и статистика, 1981. – 108 с.
67. Рынок и логистика / Под ред. М.П.Гордона. – М.: Экономика, 2003. – 143 с.
68. Семененко А.И. Предпринимательская логистика. – СПб.: Политехника, 1997.
69. Смехов А.А. Введение в логистику. – М.: Транспорт, 2003.
70. Старостина А.А. Маркетинговые исследования. – Москва: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 320 с.
71. Стюарт Г. Успешный менеджмент торговли. Как сделать Вашу команду самой лучшей/ Пер с англ. Мороз Л.А. – Мн.: Амалфея, 1997. – 192 с.
72. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів: лабораторний практикум/ Н.Я.Орлова. – К.: Київ. держ. торг-екон. ун-т, 1999. – 107 с.
73. Теплов В.И., Сероштан М.В. Коммерческое товароведение. – М.: Дашков и К?, 2002. – 620 с.
74. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг ? Київ: Вища школа, 2003. – 327 с.
75. Торговцы временем// Торговое и промышленное оборудование России. – 2005. – №4.
76. Третьяк С.Н. Коммерческая деятельность. Учебное пособие. – Хабаровск.: Издательство Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС), 1999. – 138 с.
77. Управление организацией. Учебник / Под ред. А. Г. Поршнева, З.П. Румянцева, Н. А. Саламатина.-М.: ИНФРА - М, 1998. – 667 с.
78. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О. Управління прибутком торговельного підприємства. Конспект лекцій. – К.: КТЕІ, 2003.
79. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О., Головачук Т.И., Олейник С.И. Экономическая стратегия деятельности торгового предприятия в условиях рыночной экономики. – К.: КТЭИ, 2003.
80. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. – ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 1997. – 304 с.
81. Фильченков Д. Организация объектов самообслуживания (основной и вспомогательный бизнес на примере торговой сети «Сельпо»)// Маркетинг и реклама, №5-6. – 2004, с.56-59
82. Хисрик Роберт Д., Джексон Ральф В. Торговля и менеджмент продаж/ Перевод с англ. – М.: ИИД «Филинъ», 2004. – 368 с.
83. Цыгичко В. Н. Руководителю о принятии решений. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 272 с.
84. Час «люкс»// Український діловий щотижневик «Контракти». – №51 від 21.12.2005.
85. Шандезон Э., Лансестр А. Методы продажи – М.: АО издательская группа «Прогресс», «Универс», 2003.
Дополнительная информация2825
Заказ Заказать Купить «Розробка і прийняття управлінських рішень на підприємстві»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.137475 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1847
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7939
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1928
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»2993
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7989
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4550
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4402
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5771
Реклама

Цікаве