швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150683
2 Історія України37141
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34798
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32894
5 Звіт про проходження виробничої практики 27037
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26554
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19913
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18829
9 Правопис слів іншомовного походження18354
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16722
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


2

Тема: «Організаційна культура закладів охорони здоров я (на прикладі поліклініки)» (ID:21174)

| Размер: 82 кб. | Объем: 74 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
Литература1. Конституція України. Затверджена Верховною Радою України 28.06.1996 р. №254/96 ВР //Відомості ВРУ. – 1996. – №30.
2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» // Голос України. – 1992. – 15 груд. – С. 9 – 13.
3. Закон України «Про лікарські засоби» // Відомості Верховної Ради. – 1996, №22. – 86 с.
4. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»: За станом на 27 жовтня 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 32 с.
5. Указ Президента України «Концепція розвитку охорони здоров’я населення України» від 7.12.2000 р. №1313.

6. Андрушків Б.М., Кузьмін О.С Основи менеджменту. – Львів:
Світ, 1995. – 296 с.
7. Баєва О.В., Новальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О. Основи менеджменту: практикум: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 524 с.
8. Битерякова А.М. Управление финансами фармацевтической фирмы // ЭВФ. – 2005. – №11. – С. 87 – 90.
9. Битерякова А.М. Формирование и оценка рентабельности фармацевтических организаций // Інтернет-журнал «Новая аптека» (http://www.nov-ap.ru). – 2002. – №5.
10. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика. – СПб.: Питер, 2002. – 416 с.
11. Вейл Я. Искусство менеджмента / Пер. с англ. – М.: Новости, 1993. – 880 с.
12. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. – М.: Триада, Лтд, 1997. – 384 с.
13. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарика, 2002. – 528 с.
14. Водопьянова Н.С., Старченкова Е.С. Психическое «выгорание». Пути преодоления // Мир медицины. – 2001. – № 9 – 10. – С. 44 – 47.
15. Гафуров Б.С. Контроль качества медицинской помощи – основа в системе защиты прав пациента // Проблемы управления здравоохранением. – 2004. – № 3. – С. 22 – 25.
16. Герасимчук В.Т. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.
17. Гірняк О.М., Лазановсъкий П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навч. посібник. – К.: «Магнолія плюс Львів: Новий світ, 2000, 2003. –336 с.
18. Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я. – К.: Джура, 2004. – 328 с.
19. Громовик Б.П. Роль Swot-аналізу в обгрунтуванні перспектив розвитку фармацевтичних підприємств // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №3 (374). – 27.01.03.
20. Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2000. – 832 с.
21. Діагностика, терапія і профілактика інфекційних хвороб в умовах поліклініки: Навч. посібник / М.А. Андрейчин (ред.). – 2.вид., перероб. і доп. – Львів: Мед. газета України, 1996. – 352 с.
22. Дмитренко Г., Пономаренко В. Организационная культура в системе управления человеческими ресурсами // Персонал. – 2003. – № 1. – С. 78 – 82.
23. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Н.Новгород: НИМБ, 1999. – 624 с.
24. Завадський К.С. Менеджмент: Management. – Т.1. – К.: УФІМБ, 1997. – 543 с.
25. Иванова Т.Ю., Приходько В.К. Теория организации. – СПб.: Питер, 2004. – 269с.
26. Іванова І.В. Менеджер – професійний керівник: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 107 с.
27. Князев С. Управление. Искусство, наука, практика. – Минск: Армита-Маркет, 2002. – 512 с.
28. Корпоративна культура: Навч. посібник (за ред. Г.Л. Хаєста). – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с.
29. Котлер Ф., Армстронг Г., СогдерсД., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М. СПб К.: Издательский дом «Вильяме», 1999. – 1152 с.
30. Криштопа Б.П. Управління медичною галуззю в Україні // Науково-практичний журнал „Медичний всесвіт”. – 2001. – № 1. – С. 15 – 19.
31. Кузнецов И.Н. Корпоративная культура делового общения: Глав¬ные правила общения и поведения в современном обществе. – М.: АСТ Минск: Харвест, 2005. – 608 с.
32. Кузьмін О.С., Мельник О.Т. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с.
33. Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. Теория организации. – СПб.: Питер, 2004. – 395с.
34. Льюис К. Деловая культура в международном бизнесе. От столк¬новений к пониманию: Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 440 с.
35. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торгове¬льного підприємства: Підручник /За ред. проф. Н.М.Ушакової. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.
36. Мазур Т.М. Наукове обґрунтування організації амбулаторно-поліклінічної допомоги міському дитячому населенню на етапі переходу до сімейної медицини: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.03 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. – К., 2001. – 20 с.
37. Маллинз Лори. Менеджмент и организационное поведение: Учеб.-практ. пособие / Пер. с англ. Т. Цеханович и др. – Мн.: Новое знание, 2003. – 757 с.
38. Матеріали з сайту Міністерства охорони здоров’я України // www.moz.gov.ua.
39. Менеджмент: практические занятия и деловые игры / Д.Д.Вачугов, Н.А.Кислякова. – М.: Т.Д. «Элит», 2000. – 272 с.
40. Менеджмент: практические ситуации, деловые игры. Упражне¬ния / Под общей ред. О.А. Страховой. – СПб: Питер, 2000. – 144 с.
41. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента = Management: Пер. с англ. третьего изд. – М.: Дело, 1998. – 800 с.
42. Мошек Г.Є. Збірник творчих задач та ділових ігор для практич¬них занять з курсу «Основи менеджменту» для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей. – К.: Вид. центр КДТЕУ, 1999. – 110 с.
43. Мощич П.С., Жарикова З.М., Борисенко М.І., Левченко Л.М. Диспансеризація здорових дітей в умовах поліклініки: Навч. посіб. для студ. і лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації. – К.: Вища школа, 2003. – 222 с.
44. Мэтс Э. Организационная культура: Пер. с англ. – Х.: Изд-во Гу-манитарный центр, 2005. – 460 с.
45. Нормативи надання медичної допомоги дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів / В.М. Заболотько (голов.ред.). – К.: МВЦ «Медінформ», 2003. – 180 с.
46. Нормативи надання медичної допомоги дорослому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів: Нормативні, директивні, правові документи: Збірник / В.М. Заболотько (голов.ред.). – Ч. 1. – К.: МВЦ «Медінформ», 2003. – 468 с.
47. Нормативи надання медичної допомоги дорослому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів: Нормативні, директивні, правові документи: Збірник / В.М. Заболотько (голов.ред.). – Ч. 2. – К.: МВЦ «Медінформ», 2003. – 404 с.
48. Няньковський С.Л. Прогнозування індивідуального ризику розвитку хвороб і профілактика порушень стану здоров я дітей в умовах дитячої поліклініки: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.10 / Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. – К., 1998. – 32 с.
49. Олейников Д. Маркетинговые исследования в фармацевтическом бизнесе // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №28 (249). – 17.07.00.
50. Пономаренко В.М., Зіменковський А.Б. Стан стандартизації в охороні здоров’я України та шляхи її подальшого розвитку // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров’я. – 2004. – № 2. – С. 43 – 47.
51. Прохорчук Е.Ю., Сазонова О.П. Мерчандайзинг как элемент продвижения товара // Экономический вестник фармации. – 2001. – №7. – С. 53 – 54.
52. Психологические тесты / Под ред. А.А. Карелина: В 2 т. – Т. 2. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛЛД, 1999. – 248 с.
53. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія і практика. Підручник. – 3-є вид. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 486 с.
54. Робинс С, Коултер М. Менеджмент, 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильяме», 2004. – 880 с.
55. Родченко В.В., Новак В.О. Менеджмент: Навч. посібник: – К.: НАУ, 2001. – 400 с.
56. Сидоров П. Синдром эмоционального «выгорания» // Новости медицины и фармации. – 2005. – № 13. – С. 5 – 8.
57. Слабкий Г.О. Наукове обґрунтування та шляхи оптимізації діяльності відділень профілактики міських поліклінік: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.10 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. – К., 1996. – 23 с.
58. Спивак В.А. Корпоративная культура. – СПб: Питер, 2001. – 352 с.
59. Статінова Н.П., Радченко С.Т. Етика бізнесу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 280 с.
60. Степаненко А. Сучасні принципи стандартизації в медицині // Ліки України. – 2003. – № 4. – С. 57 – 58.
61. Стонер Джеймс А.Ф., Долан Едвін Г. Вступ у бізнес: Пер. з англ./ Заг. ред. Й.С.Завадського. – К.: Вид-во Європ.ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 752 с.
62. Тесты и методики деловых игр для менеджера: Сборник / А.Б.Боровский, И.А. Грабская. – К.: МЗУУП, 1994. – 204 с.
63. Томилов В.В. Культура предпринимательства: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2000. – 186 с.
64. Фармацевтическая организация: Успешное управление в условиях рынка 1999-2000 г. Книга 1, том 1 «Библиографический журнал «Экономический вестник фармации» / Под ред. А.А. Синичкина – М.: Профессионал-центр, 2002. – С. 260 – 262, 267 – 270.
65. Хижняк М.І., Новікова В.В., Потащик Г.І., Мальцева Л.О. Орієнтовні регіональні показники відвідувань дітьми лікарів амбулаторно- поліклінічних установ України. – К.: Український ін-т соціальної гігієни та управління охорони здоров я, 1994. – 311 с.
66. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.
67. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб: Питер, 2001. – 512 с.
68. Чирков А.И. Лечебно-профилактическое учреждение. – М.: Медицина, 2001. – 302 с.
69. Чирков А.И. Организация и механизация работ в лечебно-профилактических учреждениях. – М.: Медицина, 2001. – 317 с.
70. Швалб Ю.М., Данчева О.В. Практична психологія в економіці та бізнесі – К.: Лібра, 1999. – 270 с.
71. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство: Пер. с англ. / Под ред. В.А. Спивака. – СПб: Питер, 2002. – 336 с.
72. Щокін Г.В. «Індивідуальні» закони менеджменту // Персонал. – 2005. – №12. – С 52 – 68.
73. Щокін Г.В. Загальні закони соціального управління // Персонал. – 2005. – № 9. – С. 75 – 80.
74. Щокін Г.В. Загальні соціальні закони // Персонал. – 2005. – № 4. – С. 62 – 67.
75. Щокін Г.В. Закони організації // Персонал. – 2005. – № 11. – С. 64 – 68.
76. Щокін Г.В. Система управління і її закони // Персонал. – 2005. – № 10. – С. 62 – 67.
Дополнительная информация3146
Заказ Заказать Купить «Організаційна культура закладів охорони здоров я (на прикладі поліклініки)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.125531 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1861
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7963
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1961
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3015
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8018
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4569
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4419
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5795
Реклама

Цікаве