швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149595
2 Історія України36976
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34556
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32771
5 Звіт про проходження виробничої практики 26912
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26432
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18805
9 Правопис слів іншомовного походження18267
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Курсовая

Тема: «Створення та функціонування підприємства» (ID:25839)

| Размер: 267 кб. | Объем: 80 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 18.02.2008 | Код продавца: 1 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азаренков Г.Ф. Економічний аналіз. – Х.: ХДЕУ, 2005. – 208 с.
2. Алєксєєв І.В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. – Л.: Бескид Біт, 2005. – 152 с.
3. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. – М.: ФБК-Пресс, 2000. – 758 с.
4. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О., Державні фінанси. Навчальний посібник. / За заг. ред. Базилевича В.Д. – К.: Атака, 2002. – 368 с.
5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 600 с.
6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 265 с.
7. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь, 2005. – 384 с.
8. Берсуцкий Я.Г., Дугинская И.А., Дугинский Б.Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособ. – Д.: ДИЭХП, 2000. – 180 с.
9. Бєлов М.А., Євдокимова Н.М. Планування діяльності підприємства. – К.: КНЕУ, 2004. – 252 с.
10. Біла О.Г., Галик Л.М., Дрівко М.М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студ. спец. 6.050104 "Фінанси", 6.050105 "Банківська справа", 6.050106 "Облік і аудит". – Л.: Видавництво ЛКА, 2004. – 112 с.
11. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-Центр, 2001. – 528 с.
12. Болюх М.А. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 2005. – 555 с.
13. Буряк Л.Д., Вакуленко Є.В., Куліш Г.П., Нам Г.Г., Островська О.А. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 165 с.
14. Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / С.В. Ксьондз. – Ч.: Рута, 2001. - 100 с.
15. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436-4.
16. Гриньова В.М., Коюда В.О. Тлумачний словник економічних термінів: Макро- та мікроекономіка, грошовий обіг, інвестування, страхування, фінанси підприємств, фінансовий менеджмент, банківський менеджмент, законодавчо-нормативні акти: Навч. посіб. – Х.: Гриф, 2001. – 184 с.
17. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств в схемах. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. – 191 с.
18. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. – 432 с.
19. Долинський В.П. Економічний аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. – К.: ІАЕ УААН, 2005. – 258 с.
20. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.:КНЕУ, 2001. – 528 с.
21. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
22. Єлейко Я.І., Кандибка О.М., Лапішко М.Л., Смовженко Т.С. Основи фінансового аналізу. – Л.: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000. – 141 с.
23. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ.
24. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р.// ВВР України, №16. – 1991.
25. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – К.: Кондор, 2005. – 364 с.
26. Іванієнко В.В. Фінансовий аналіз. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. – 168 с.
27. Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. – К.: ЗАТ "Нічлава", 1999. – 204 с.
28. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.
29. Кислиця О.Я. Економічний аналіз. Курс лекцій. – К.: Видавництво Європейського університету, 2005. – 172 с.
30. Кірейцев Г.Г., Виговська Н.Г., Петрук О.М., Александрова М.М., Бардаш С.В. Фінансовий менеджмент: Посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Ж.: Світ, 2001. – 431 с.
31. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Ч.: ЧДІЕУ, 2001. – 455 с.
32. Ковальчук Т.М. Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація. – К.: Академія, 2006. – 40 с.
33. Кодацкий В.П. Финансовый менеджмент. – Х.: Харьковское отд-ние издательства "Экономика" при Харьковском н.-и. экономическом ин-те, 2004. – 212 с.
34. Кожанова Є.П., Отенко І.П. Економічний аналіз. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. – 209 с.
35. Конституція України. – К.: Пресса України, 1997.
36. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Товариство "Знання" КОО, 2001. – 378 с.
37. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник. – М.: Вышэйшая шк., 1995. – 415 с.
38. Крайник О.П., Клепикова З.В. Фінансовий менеджмент: I. Навчальний посібник. II. Збірник вправ. – Л.: Інтелект, 2001. – 258 c.
39. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 223 с.
40. Куліш С.А., Коростишев О.В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний ун-т. – Х.: ХДЕУ, 1995. – 62 с.
41. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка –Центр, 2002. – 216 с.
42. Лайко П.А., Мних М.В. Фінанси підприємств. – К.: Знання України, 2006. – 428 с.
43. Любушин Н.П., Лещева В.Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 471 с.
44. Мельник В.М. Основи економічного аналізу. – К.: Кондор, 2005. – 128 с.
45. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. – К.: Вища школа, 2005. – 278 с.
46. Мец В.О.Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.
47. Мних М.В. Планування діяльності підприємства в сучасних економічних умовах. – К.: Знання України, 2006. – 92 с.
48. Наказ Міністерства Фінансів України “Питання складання фінансової звітності” від 24 лютого 2000 р., № 37.
49. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. – К.: Видавничий дім "Скарби", 2004. – 336 с.
50. Партин Г.О., Білецька Н.П., Тимощук М.Р., Гирик О.С. Фінанси підприємств. – Л.: ЛБІ НБУ, 2005. – 112 с.
51. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с.
52. Поліщук Н.В. Методи аналізу діяльності підприємства // Фінанси України. – 2001. – №1. – С.61-66.
53. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 “Про складання фінансової звітності”.
54. Потій В.З., Бабяк Н.Д., Жолнерчик Г.Ю., Вакуленко Є.В., Невмержицький Я.І. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації. – К.: КНЕУ, 2005. – 244 с.
55. Рогов Г. К., Воробйова І. А. Фінанси підприємств: Навч. посібник / Український держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова. – Миколаїв: УДМТУ, 2006. – 148 с.
56. Рудюк Л.В. Фінанси підприємств. – К.: Університет "Україна", 2005. – 226 с.
57. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. – М.: ООО "Новое знание", 2001. – 688 с.
58. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства. – К.: Видавництво Європейського університету, 2006. – 232 с.
59. Сич Є.М. Управлінський аналіз діяльності суб’єктів господарювання. – К.: Аспект-Поліграф, 2006. – 204 с.
60. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2.вид., доп.і перероб. – Л.: РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 456 с.
61. Славюк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. Посібник. – Л.: Вежа, 2001.– 456 с.
62. Соляник Л.Г. Економічний аналіз. – Д.: Світ, 2005. – 200 с.
63. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – К.: Алерта, 2005. – 486 с.
64. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. – Л.: Новий Світ, 2005. – 319 с.
65. Тарасенко Н.В., Грудзевич У.Я. Економічний аналіз. – Л.: ЛБІ НБУ, 2005. – 411 с.
66. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 580 с.
67. Турило А.М., Терещенко О.А., Темченко А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів. – К.: Фінансова агенція, 1998. – 125 с.
68. Уолш Кяран. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства. – К.: Наукова думка, 2001. – 367 с.
69. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – І.: Академія ДПС України, 2005. – 459 с.
70. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 436-4.
71. Цигилик І.І. Фінанси підприємств: Навч.- метод. практикум. – І.-Ф.: Світ, 2006. – 177 с.
72. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства. – Л.: Новий світ, 2005. – 268 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.081970 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7947
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5778
Реклама

Цікаве