швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149749
2 Історія України36993
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34576
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32790
5 Звіт про проходження виробничої практики 26924
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26449
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18806
9 Правопис слів іншомовного походження18278
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Управління організацією готівкових розрахунків населення» (ID:25845)

| Размер: 124 кб. | Объем: 109 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 14.02.2008 | Код продавца: 1 |
ЛитератураЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про банки та банківську діяльність”; Затв. Постановою ВРУ № 2121-14 від 7.12.2000 // ВВР України. – 2001. – № 5–6. – С. 30;
2. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів”; Затв. постановою ВРУ № 475/96-ВР від 30.10.96 // ВВР України. – 1996. –№ 51. – С. 292;
3. Закон України “Про Національний банк України”; Затв. Постановою ВРУ № 679-14 від 20.05.99 // ВВР України. – 1999. – № 29. – С. 238;
4. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу”; Затв. Постановою ВРУ № 1202/12 від 18.06.91 // ВВР України. – 1991. – № 38. – С. 508;
5. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” зі змінами та допов. № 932-ХІV від 14.07.99 // Голос України. – 1999. – 11 серп.;
6. Аверченко В.А., Сильвестров С.Н. К вопросу о наличном денежном обращении в России // Банковское дело. - 2002. - №4. – с. 15-17;
7. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Зб. наук. статей. - Х.: Основа, 2001. — 331 с.;
8. Антонов Н., Пессель М. Денежное обращение, кредит и банки. – М., 1995. – 270 с.;
9. Аржевітін С. Формування банківського менеджменту в Україні // Вісник Національного банку України. – 2001. - №5. - C. 24;
10. Банки и банковские операции / Под ред. Е. Жукова. – М., 1997. – 471 с.;
11. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / под ред. Жукова Е.Ф. - М.: Банки и биржи, 1997. – 423 с.;
12. Банки и банковское дело. / Под ред. Балабанова И.Т. - СПб.: Питер, 2003., c. 256;
13. Банківська енциклопедія / За ред. А. Мороза. – К., 1993. – 328 с.;
14. Банковское дело. Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. – М.: Юрист, 2002. - 415 с.;
15. Банковское дело. Учебник / под ред. Колесникова В.И. - М.: Финансы и статистика, 1999. – 564 с.;
16. Банковское дело. Учебник / Под. Ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П, Кроливецкой. – 5-е изд., перераб и доп.. - М.: Финансы и статисика, 2004. – 592с.;
17. Банковское дело: Учебник. / Под ред. Жарковской Е.П. - Омега-Л; Высш. шк., 2003, c. 440;
18. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.: Логос, 1998. – 387 с.;
19. Беззуб А. А., Окунев И. В., Шатохина В. А. Каким будет банк ХХІ века? Фундаментальные тенденции. Новые банковские технологии, продукты и институты. Введение в моделирование банка будущего. — Д.: Росток, 2001. — 256 с.;
20. Белов В.А. Концептуальные вопросы организации наличных расчетов // Банковское дело. – 2001. - №12. – с. 17-21;
21. Бровкова Е., Продиус И. Финансово-кредитная система государства. – К., 1997. – 224 с.;
22. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. – М.: Финансы и статистика, 1996. –147 с.;
23. Бутук О. Проблеми кредитно-грошової політики в Україні // Банківська справа. – 1998. – № 5. – С. 45-47;
24. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. для студ. екон. спец.. — 2. вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2001. — 256 с.;
25. Ватаманюк О. З. Монетарний надлишок та його економічні наслідки // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 14-24;
26. Ввод платежных поручений: компьютер вместо человека // Банковские технологии. – 2002. - №12. – с. 12-17;
27. Величко О. Становлення та розвиток грошово-кредитної системи України // Економіка України. – 2001. – № 5. – С. 8-12;
28. Власенко В.Е. Теории денег в России. Конец ХІХ – дооктябрьский период ХХ в. – К.: Из-во Киевского университета, 1963. – 252с.;
29. Внукова Н. Н. Банковские операции: расчетное и кредитное обслуживание предприятий: Учеб. пособие. — Х.: ОАО "Модель Вселенной", 2002. — 511 с.;
30. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посіб. – К., 1996. – 413 с.;
31. Голуб А., Семенюк А., Смовженко Т. Гроші. Кредит. Банки. – Львів, 1997. – 206 с.;
32. Горюхин Б.Н., Гузов К.О., Фатуев В.А. Оценка периода использования остатков денежных средств на расчетных счетов клиентов // Банковское дело. – 2001. - №1. – с. 23-25;
33. Гош О. Гроші в системі економічних відносин // Економічні науки. – 2001. – № С. 51-58;
34. Гребеник Н. Тенденції розвитку управління грошово-кредитним ринком в Україні за період 1991 –1999 рр. // Банківська справа. – 1999. – № 6. – С. 22-28;
35. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посіб. – К., 1996. – 180 с.;
36. Гроші та кредит / За ред. М. Савлука. – К., 2001. – 614 с.;
37. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. - Т.: Карт-бланш, 2000. — 232 с.;
38. Демківський А. Сучасний вексельний обіг. – К., 1996. – 138 с.;
39. Деньги / Сост. А. Чухно. – К., 1997. – 509 с.;
40. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Кравцовой. – М., 1994. – 411 с.
41. Деньги. Под. Ред. Чухно А.А. – К.: «Украина», 1997. – С.2684
42. Держава та економічне зростання (концепція державного регулювання відтворювальних процесів в економіці України) / за редакцією д-ра екон. наук Кваснюка Б.Є. – К.: Ін-т економ. прогнозув., 2001. – 88с.;
43. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др. – СПб., 1994. – 496 с.;
44. Дорофєєва Н. В., Комаринська З. М. З історії грошей України: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищих навч. закл.. - К., 2000. — 165 с.;
45. Дробозіна Л. О., Окунєва Л. П., Андросова Л. Л., Карчевський В. В., Башкатова Т. О. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Навч. посібник. - Рівне: Видавнича агенція "Вертекс", 2001. — 352 с.;
46. Егоров А.Е. Проблемы деятельности коммерческих банков на современном этапе развития экономики// Деньги и кредит, 2002.-№6.-с.4;
47. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання. За редакцією академіка НАН України В.М.Гейця. – К.: Форт, 2000. – 432с.;
48. Жуков А. Услуги коммерческих банков: зарубежный опыт и практика. – М., 1995. – 69 с.;
49. Злупко С.М. Внесок українських економістів у розвиток теорії грошей, грошового обігу і фінансів // Фінанси України. – 2000. – № 8. – С. 31-49;
50. Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України; Затв. постановою Правління НБУ № 69 від 19.02.01 // Дод. до Вісн. НБУ. – 2001. – № 3. – С. 3;
51. Інструкція НБУ “Про порядок регулювання та діяльності банків в Україні”; Затв. постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 // Дод. До Вісн. НБУ. – 2001. – № 9. – С. 3;
52. Калина А., Кащеев А. Работа современного коммерческого банка: Учеб.-метод. пособ. – К., 1997. – 224 с.;
53. Кваснюк Б. Гроші в реальному вимірі // Банківська справа . – 1997. – № 4. – С.34-42;
54. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогресс, 1978. – 494с.;
55. Кириченко О. А., Гіленко І. В., Роголь С. Л., Сиротян С. В., Нємой О. М. Банківський менеджмент: Навч. посібник для студ. екон. спец. - 3. вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 438 с.;
56. Ковальчук Т., Іванов Є. Теорія грошового обігу і сучасний монетаризм // Банківська справа. – 1998. – № 5. – С.3-14;
57. Кораблин С. Банковское регулирование и денежное предложение // Экономические науки. – 2000. – № 4. – C.50-57;
58. Косой А.М. Управление наличным платежным оборотом. - М.: Финансы, 2001. - 368 с.;
59. Костіна Н. І., Соколова Е. О., Кононець О. Я. Гроші та грошова політика: Навч. посіб. для вищих закл. освіти. — К.: НІОС, 2001. — 224 с.;
60. Коттер Р., Коммерческие банки. - М.: Прогресс, 1983. - 501 с.;
61. Красавина Л. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник. – М., 1994. – 592 с.;
62. Крупнов Ю.С. Сущность денежных расчетов и их роль в рыночной экономике // Бизнес и банки. №50, 2003;
63. Крючкова І. Макроекономічні наслідки зміцнення гривні // Вісник НБУ. – 2001. – № 9. – С. 7-9;
64. Лазутін В. Гроші та грошовий обіг. – К., 1998. – 168 с.;
65. Ломан Э.Д. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М., 1991. – 381 с.4
66. Лютий І. О. Роль грошово- кредитної політики НБУ в стабілізації кредитного ринку // Банківська справа . – 2000. – № 3. – С.7-10 62;
67. Львов Ю. Банки и финансовый рынок. – СПб., 1995. – 528 с.;
68. Макконел К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. – М., 1992. – 400 с.;
69. Маркова О., Сахарова Л., Сидоров В. Коммерческие банки и их операции. – М., 1995. – 287 с.;
70. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. – М.: ЮНИТИ, 1995. – 457 с.;
71. Масленченков Ю.С., Тавасиев А.М., Эриашвили Н.Д. Расчетные и кассовые услуги банка. Учеб. Пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Элит - 2000, 2001, c. 282;
72. Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. – К., 1998. – 963 с.;
73. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини. – К., 1992. – 145 с.;
74. Національний банк та грошово-кредитна політика / За ред. Ю. Мороза, М. Пуховкіної. – К., 1999. – 368 с.;
75. Нікіфоров П.О. Система регулювання грошового обігу // Фінанси України. – 2001. – №12. – С. 28-38;
76. Ніщимна С. Вдосконалення банківської системи України: деякі питання // Право України. – 2001. - №10. – С. 54;
77. Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. Е. Жукова.–М.,1995.–473с.;
78. Основы банковской деятельности (Банковское дело) /Под ред. Тагирбекова К.Р. -М.: Издательский дом "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир", 2003, c. 720;
79. Остапчук Я.М. Теоретичні засади ринку грошей // Фінанси України. – 2002. – № 2. – С. 103-107;
80. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні; Затв. постановою Правління НБУ № 72 від 19.02.01 // Дод. до Вісн. НБУ. – 2001. – № 3. – С. 29;
81. Поляков, Московкина А. Основы денежного обращения: Учеб. пособ. – М., 1995. – 351 с.;
82. Пятенко С. Кредитно-денежная политика в США. – М., 1993. – 220 с.;
83. Рисін В. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Л., 2001. — 192 с.;
84. Савлук М. Грошово-кредитна політика як фактор економічної стабілізації в Україні // Вісник НБУ. – 1997. – № 4;
85. Саркисянц А. Новые технологии в расчетно-платежной системе коммерческого банка // Планета Интернет. – 2002. - № 5-6;
86. Семенюта О.Г. Банковское дело и банковское законодательство. - М.: Банки и биржи, 2001. – 453 с.;
87. Скибенко С. Т., Халява С. П., Цвєткова Л. О. Банківські операції: Навч. посіб. для студ. екон. спец. - К.: Укоопосвіта, 2002. — 240 с.
88. Статистичний щорічник України 2001 р. Державний комітет статистики України. - К.: 2002. - 645с.
89. Тувакова Н. В., Костецька О. С. Історичний досвід України у творенні національної грошової одиниці. - К., 1997. — 55 с.
90. Усатова Л.В., Сероштан М.С., Арская Е.В. Бухгалтерский учёт в коммерческих банках: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – 380с.;
91. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. - М.: АНТИДОР, 2002. – 268 с.;
92. Фридмен М. Количественная теория денег: Пер. с анг. – М.: Єльф пресс, 1996. – 131 с. 23 116
93. Фролов С. М., Деркач М. А. Банківська справа: Навч. посіб. для студ. екон. ф-тів ун-тів. - Суми: СумДУ, 2001. — 206 с.
94. Хайек Ф.А. Часние деньги. – Тверь: Ин-т Национальной Модели Экономики, 1996. – 240 с.
95. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 446 с.;
96. Чухно А.А. Розвиток теорії грошей та практики регулювання грошового обігу. Спецкурс. – К.:1994, – 116с.
97. Яковлев Н.П. Кассовая работа в коммерческом банке. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 422 с.
98. www.alfabank.com.ua – Офіційний сайт ЗАТ «Альфа-Банк» (Україна)$
99. Інструкція з організації касової роботи в ЗАТ «Альфа Банк», затверджена Рішенням Правління банку № 927 від “15” лютого 2004 року.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.035333 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7948
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5779
Реклама

Цікаве