швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149569
2 Історія України36972
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34548
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32766
5 Звіт про проходження виробничої практики 26904
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26430
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19891
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18803
9 Правопис слів іншомовного походження18264
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Управління операцій банку з дорогоцінними металами» (ID:25873)

| Размер: 1041 кб. | Объем: 92 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 14.02.2008 | Код продавца: 1 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України “Про державне регулювання видобутку, виробництва i викорис-тання дорогоцінних металів i дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” від 18.11.97 р. № 637/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №47.
2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000р. // Законодав-чі і нормативні акти з банківської діяльності.-2001.- №1.-С.3-46.
3. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Положення про здійснення упо-вноваженими банками операцій з банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” від 06.08.2003 N 325.
4. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Інструкції про порядок вико-нання операцій з дорогоцінними металами, що скуповуються у населення у ви-робах і брухті” від 21.05.2003 N 206.
5. Адамова К.Р. Форфейтинговая сделка в коммерческом обороте: от А до Я // Ра-счеты и операционная работа в коммерческом банке. – 2001.- № 2. –C. 90-101.
6. Андрєєв А. Ринок банківських послуг в Україні: основні тенденції його розвит-ку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.4. – Суми: Ініціатива, 2000. – C. 52-54.
7. Банки Украины, СНГ, стран Балтии - 2003: Сфера услуг для банка и офиса. –К.: КБС-Издат, 2003. – 671 c.
8. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. А. М. Мороз, М. І. Сав-лук, М Ф Пуховкіна та ін.;. – К.: КНЕУ, 2002. – 430 с.
9. Банківські операції: Підручник / Ред. Міщенко В.І.; Слав`янська Н.Г. – К.: Знання, 2006. – 727 c.
10. Банківський нагляд: Навчальний посібник / Міщенко В.І.; Яценюк А.П.; Кова-ленко В.В.; Коренєва О.Г. – К.: Знання, 2004. – 406 c.
11. Банковское дело. – М.: КНОРУС, 2006. – 768 c.
12. Герасимова Е.Б. Анализ качества банковских услуг // Финансы и кредит. – 2004.- № 16. – С.19-25.
13. Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і страте-гія розвитку в Україні // Банківська справа. – 2005.- № 3. – С.40-53.
14. Ерпылева Н.Ю. Чековые операции банков в международном банковском праве // Международные банковские операции. – 2006.- № 6. –C. 40-51
15. Зайцев О. Неясная судьба SWIFT // Банковская практика за рубежом. – 2006.- № 11. –C. 50-59.
16. Зеленский Ю.Б. К вопросу сущности банковской услуги // Банковские услуги. – 2004.- № 7. – C. 2-8.
17. Кабанець О.І., Кольга В.Д. Валютне регулювання та контроль в Україні – К., 2000. – 224 с.
18. Кірєєв О.І., Любунь О.С., Кравець М.П. Внутрішній аудит у банку. – К.: ЦНЛ, 2006.- 220 c.
19. Кобахидзе Г.К. Современные расчеты по документарным аккредитивам и Базе-льские принципы оценки кредитных рисков // Международные банковские операции. – 2006.- № 6. – C.86-97.
20. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика. – К.: Знання України, 2006. – 332 c.
21. Кулик Ю. Операції з банківськими металами та їх облік // Податки та бухгал-терський облік. – 2006.- № 95. – C. 27-41.
22. Курманова Л.Р. Вопросы развития рынка банковских услуг // Финансы и кре-дит. – 2004.- № 12. – С.13-19.
23. Лобанова А.Л. Перспективи розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг // Фінанси України. – 2003.- № 3. – C. 133-140.
24. Масленченков Ю.С., Дубанков А.П. Экономика банка. Разработка по управле-нию финансовой деятельностью банка. – М.:БДЦ-пресс, 2002. – 168 c.
25. Минина Т.Н. Электронные банковские услуги // Банковские услуги. – 2002.- № 7. –C. 13-19.
26. Міщенко С.В. Організаційно-економічні важелі розвитку ринку фінансових по-слуг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць: Т.6. – Суми: Мрія ЛТД, 2002. – C.270-27.
27. Мурманн Ю., Вілкерлінг К. Створення додаткових платних послуг для клієнтів банків за допомогою використання "інтелектуальних" документів // Банки та банківські системи. – 2006.- № 2. –C. 53-62.
28. Нумізматичні операції Національного банку України: методичний та маркетин-говий аспекти. Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Н.В. Конюшенко; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 20 с.
29. Облік і аудит у банках. – К.: Знання, 2006. – 595 c.
30. Облік і аудит в банках: Навчальний посібник / Авт. кол.: Коренєва О.Г., Слав`янська Н.Г., Євченко Н.Г., Карпенко О.В. Ред. Коренєва О.Г. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 493 с.
31. Олексієнко М. Заощадження населення та операції банків з дорогоцінними ме-талами // Финансовые услуги. – 1999. – №3-4. – С.39-42.
32. Осташ С. Управління банківськими послугами // Вісник Національного банку України. – 2002.- №10. – C. 47-51.
33. Остафіль О.В. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні // Фінанси України. – 2004.- № 12. – C. 89-93.
34. Павлишин О.П., Ричаківська В.І. Банківські операції. – К.: Алерта, 2005. – 158 c.
35. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності. – К.: КНЕУ, 2003. – 347c.
36. Петрашко Л.П. Валютні операції. – К.: КНЕУ, 2001. – 204 c.
37. Петрук О.М. Банківська справа. – К.: Кондор, 2004. – 461 c.
38. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами/ Затверджено постановою Правління НБУ №325 від 06.08.2003р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.-2003.-№12.
39. Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України. – Х.: Штрих, 2002. – 274 c.
40. Романенко Л.Ф. Особливості використання комерційними банками нетради-ційних банківських продуктів // Фінанси України. – 2001.- № 11. – C. 114-119.
41. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяль-ності підприємства. – К.: Лібра, 2002. – 304 c.
42. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник – К.: ЦУЛ, 2003. – 616 с.
43. Садыков Реналь Р.,Садыков Ришат Р. Расчеты: банковские операции и платежи по обязательствам // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. – 2006.- № 10. – C. 34-49.
44. Сборник задач по банковскому делу: Операции коммерческого банка. Ч.1.. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 272 c.
45. Справочник банкира. – М.: ЭКМОС, 1998. – 432 c.
46. Сьорг М., Лущік О. Банківська справа в умовах перехідної економіки може бу-ти високорентабельною: випадок Естонії // Банки та банківські системи. – 2006.- № 1. – C. 39-50.
47. Тиркало Р.І., Кравчук І.С. Банківські операції з цінними паперами. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 211 c.
48. Турова Я.В. Практический аспект проведения финансового мониторинга по конкретной операции коммерческого банка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 13. – Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2005. – C.164-171.
49. Фінансові послуги України: В 6 т.Т.1. – К.: Укрбланковидав, 2001. – 762 c.
50. Фінансові послуги України: В 6 т.Т.5. – К.: Укрбланковидав, 2001. – 890 c.
51. Шулькова Н.Н., Шулькова В.А. Повышение качества банковских услуг, пред-ставляемых корпоративным клиентам // Банковские услуги. – 2004.- № 7.-C. 15-19.
52. Эриашвили Н.Д. Банковское право. – М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1999. – 382 с.
53. Яременко С., Юрчук Г. Ринок банківських металів – новий сегмент фінансово-го ринку України. // Вісник НБУ. – 2004. – №1. – С.15-19.
54. Офіційний сайт Національного банку України. – Дocтyпний з: .
55. Офіційний сайт Універсальної Товарної Біржі "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ УМВБ". – Дocтyпний з: .
56. Сайт фінансових новин. – Дocтyпний з: .
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.029723 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7946
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3004
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4560
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4409
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5777
Реклама

Цікаве