швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150610
2 Історія України37106
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34703
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32869
5 Звіт про проходження виробничої практики 26990
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26521
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19909
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18827
9 Правопис слів іншомовного походження18328
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16721
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Інвестиційна привабливість проектів та методи їх оцінки + автореферат + відгук + рецензія» (ID:25888)

| Размер: 365 кб. | Объем: 117 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 14.02.2008 | Код продавца: 1 |
ЛитератураСписок літератури

1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09. 1991 р. N 1560-XII.
2. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р № 996
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Наказ Мінфіну України № 87 від 31/03/99 р.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
8. Агафонова И.П., Челлак С.Л. Выбор схем финансирования инновационных проектов и минимизация кредитных рисков // Финансовый менеджмент. – 2006 - №2.
9. Бершеда Е. Р. Межотраслевые связи в инвестиционном процессе. — К.: Наук. думка, 1981. — 223 с.
10. Бизнес-план инвестиционного проекта / В. М. Попов, Л. П. Кураков, Г. В. Медведев и др. — М.: Финансы и статистика, 1997.
11. Бланк Й. А. Инвестиционный менеджмент. - К.: Ника-Центр, 2001.
12. Булгаков Ю.В.Диагностика инвестиционного риска // Финансовый менеджмент. – 2006 - №4.
13. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум : Навч. посібник для студентів вузів. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
14. Бясов К.Т. Основные аспекты разработки инвестиционной стратегии организации // Финансовый менеджмент. – 2003 - №4.
15. Бясов К.Т.Формирование инвестиционной стратегии корпорации // Финансовый менеджмент. – 2006 - №1
16. Важель Є.С. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь 2001 – 739 с
17. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учеб. для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
18. Высоцкая Т.Р. Метод реальных опционов в оценке стоимости инвестиционных проектов // Финансовый менеджмент. – 2006 - №2.
19. Габович Б.А., Данг А.З., Мищенко А.В. Стохастическая модель принятия инвестиционных решений в условиях риска // Финансовый менеджмент. – 2003 - №2.
20. Газєєв М. К. Та інш. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. – М.: ВНИИОЕМНГ, 2003.
21. Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма. — М.: Изд-во соц.-экон. лит., 1959. — 491 с.
22. Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций. Учебное пособие. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". М.: ЮНИТИ, 2006. –159 с.
23. Голуб Л. Г., Хямаленс В. О. Как управлять инвестициями // Экономика стр-ва. — 1990. — № 12. — С. 14–22.
24. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
25. Грачева М. В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЗАО “Финстатинформ”, 1999.
26. Гречишкина М.В., Ивахник Д.Е. Выбор оптимального варианта инвестиций (оптимизационный подход) // Финансовый менеджмент. – 2003 - №6.
27. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. -- 3-е изд., стереотип. -К.: МАУП, 2004. -- 160 с.:
28. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 424 с.
29. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с.
30. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.:МАУП, 2002. – 232 с.
31. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченько О.Г.. Інвестування: Навчальний посібник. – Ірпінь, 2001. – 377с.
32. Джей К.Шим, Джоел Г.Сигел. Финансовый менеджмент. М.: «Филинъ», 1996 (с.30-56).
33. Додонов В.Ю. Основные подходы к выбору активов и диверсификации инвестиций на фондовом рынке // Финансовый менеджмент. – 2003 - №4.
34. Донцов С.С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия посредством анализа надежности его ценных бумаг // Финансовый менеджмент. – 2003 - №2.
35. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
36. Економіка підприємства. О.П. Крайник, Є.С. Барвінська.— 2-ге вид. Навчальний посібник— Львів: „Інтелект-Захід“, 2005. – 296 с.
37. Економіка підприємства: Навч. посібник/ За ред. Я.С. Витвицького.- Івано-Франків.: ІМЕ, 2002.- 320 с.
38. Економіка підприємства: Підручник. За ред. Акад. С.Ф. Покропивного. 2-є вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
39. Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - Київ: КНЕУ, 2001. - 540 с.
40. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. для ВНЗ / Іващенко В.І., Болюх М.А. — К., 1999. — 204 с.
41. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підруч. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Попович П.Я. — Т., 2001. — 456 с.
42. Економічний аналіз. Збірник завдань і тестів: Навч. посіб. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Мец В.О. — К., 2001. — 236 с.
43. Жак Ришар. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. / перевод з французского под ред. Л.П. Белых: М. «Аудит», «ЮНИТИ», 1997 (с.11).
44. Жиляева Н. Золотое правило инвестирования // Экономика и жизнь. — 1992. — № 1. — С. 7.
45. Зотов М. С. Совершенствование инвестиционного процесса // Вопр. экономики. — 1985. — № 4. — С. 83–93.
46. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. — Тернопіль: Екон. думка, 2000. — 228 с.
47. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навч. посіб. - Київ: Знання-Прес, 2000. - 207 с.
48. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 148 с.
49. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 457 с.
50. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни): Учеб.-метод. пособие. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- К.: МАУП, 2003. -- 416 с.
51. Калугин В.А. Экспресс-оценка инвестиционного предложения // Финансовый менеджмент. – 2006 - №3.
52. Каратуев А.Г. Финансовый менеджмент. Учебно – справочное пособие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001
53. Клоков В.И., Рассказова А.Н. Система контроля и управления стоимостью, основанная на доходности инвестиционного потока // Финансовый менеджмент. – 2003 - №3.
54. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е. изд., доп.и перераб. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 416 с.
55. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2002.- 294с.
56. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент — 2-е издание доп. и перераб.: Учебное пособие. — М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001, - 365 с.
57. Крупка Я. Д., Литвин Б. М. Вдосконалення методики обліку інвестиційної діяльності та будівельного виробництва. — К.: Екон. думка, 1998.
58. Крупка Я. Д., Литвин Б. М. Інвестиційний бізнес-план. — К., 1997.
59. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты. — СПб: Питер, 2001; Финансы и статистика, 1997.
60. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. для ВНЗ. — 3-тє вид., перероб. і доп. / Івахненко В.М. — К.: Знання-Прес, 2002. — 206 с.
61. Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999, - 554 с.
62. Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2003. — 304 с.
63. Мальцев А.С., Горбатова Л.В.Оптимизационные методы управления ликвидностью компании // Финансовый менеджмент. – 2006 - №3.
64. Мищенко А.В., Золотых К.И., Хайрулина Л.С .Оптимизационная модель формирования инвестиционного портфеля // Финансовый менеджмент. – 2005 - №5
65. Олейников Е.А., Филин С.А., Муравьев А.С. Риск-леверидж и его использование при принятии инвестиционных решений // Финансовый менеджмент. – 2003 - №3.
66. Омельченко А. В. Інвестиційне право: Навч. посіб. — К.: Атіка, 1999.
67. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.
68. Попков В. П., Семенов В. П.. Организация и финансирование инвестиций. Из-во «Вега», Харьков, 2000.
69. Примак Т. О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. 2-ге вид., стер. — К.: Вікар, 2002. — 176 с.
70. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 145 с.
71. Росс С. Основы корпоративных финансов / Пер.с англ. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. - 720 с.
72. Русак H.А., Русак В.А. Основы финансового анализа. — Минск: ООО «Меркаванне», 1995. — 194 с.
73. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005. - 662 с.
74. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. — К.: Абсолют-В, Эльга, 1999.
75. Светлов А.Г. Инвестиционные рынки // Финансовый менеджмент №2, 2002.
76. Синельников Д.А. Инвестиционное предложение, его предназначение и особенности разработки // Финансовый менеджмент. – 2002 - №1.
77. Стоянова Е. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. – М.: Перспектива, 1994 – 124 с.
78. Федоренко В. Г. і Кo. Інвестування. Зайнятість. Освіта. — К.: Науковий Світ, 2002
79. Федоренко В. Г. і Кo. Страховий і інвестиційний менеджмент. — К.: МАУП, 2002.
80. Федоренко В. Г. і Кo. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні.: — К.: Науковий Світ, 2003.
81. Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових умовах. — К.: Міжнар. фінанс. агенція, 1998.
82. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. — К.: МАУП, 1999.
83. Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. — 3-тє вид., допов. — К.: МАУП, 2004. — 480 с.
84. Федоренко В. Г. Перспективи розвитку капітального будівництва за ринкових умов // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. — 1997. — № 2.
85. Федоренко В. Г. Створення промислово-фінансових груп і проблеми управління корпоративними правами // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. — 1999. — № 2.
86. Федоренко В. Г., Бондаренко Е. В. Будівництво та інвестиції в Україні. —К.: Знання, 1998.
87. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент. 2-е вид. - К.Знання, 2001.
88. Федоренко С. В. Капітальне будівництво та інвестиції в умовах ліквідації наслідків аварій // Проблемы инвестиционного менеджмента в Украине: Сб. науч. тр. Прилож. № 2(7) к науч. журн. “Персонал”, № 1(55), 2000. — С. 161.
89. Федоренко С. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій і розвиток економіки України // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. — 1999. — № 2.
90. Федотова М. А. Доходы предпринимателя. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 96 с.
91. Финансовый менеджмент / под ред.акад. Г.Б. Поляка: М. «Финансы», «ЮНИТИ», 1997 - 277 с..
92. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Из.-во Перспектива, 1996г. – 455 с.
93. Финансовый менеджмент: Учебник для ВУЗов/ Под ред. проф. Самсонова – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999, - 325 с.
94. Финансовый менеджмент: Учебник для ВУЗов/ Под. ред. Г.Б. Полякова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2004, - 354 с.
95. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. Л.М. Ковольовой. – М.: Финансы и статистика, 1996г. – 233 с.
96. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
97. Фінанси підприємств. Підручник / за ред. к.е.н.проф. А.М. Поддерьогіна: К; КНЕУ, 2001, - 283 с.
98. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.- К.: “Лібра”, 2001, - 256 с.
99. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
100. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
101. Хеддервик, Карл. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 189, [1] с.: табл.
102. Холт Р. Н. Основы финансового менеджмента. – М.: “Дело”, 1993, - с. 256
103. Хорн В. Основы управления финансами. Пер. с англ. – М.: “Финансы и статистика”, - 1996, - 356 с.
104. Чупис А.В., Закоморный С.H. Эффективность использования финансовых ресурсов предприятия. — Сумы: Козацький вал, 1997. — 27, [1] с.
105. Чернявский А. Д. Организация управления в условиях рыночных отношений. — К.: МЗУУП, 1994.
106. Шарп У. , Александер Г., Бейли Д. Инвестиции / Пер. с англ. — М. : ИНФРА-М, 1997.
107. Шевчук В. Я., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 2002. – 384 с.
108. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
109. Щеренкова О.А. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов // Финансовый менеджмент. – 2005 - №3
110. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів. — К.: МАУП, 2002.
111. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. — К.: МАУП, 1998.
112. Щукін Б. М. Інвестування: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.004471 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1858
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7960
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1948
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3012
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8011
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4568
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4418
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5790
Реклама

Цікаве