швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149569
2 Історія України36973
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34549
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32766
5 Звіт про проходження виробничої практики 26904
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26430
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19891
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18803
9 Правопис слів іншомовного походження18264
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Курсовая

Тема: «Облік розрахунків з покупцями та замовниками» (ID:25993)

| Размер: 136 кб. | Объем: 44 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 06.08.2008 | Код продавца: 1 |
ЛитератураЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XІV // Відомості Верховної Ради (ВВР). –1999. –№40. – ст.365.
3. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 237 від 08.10.99.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01. 2000 р. за №27/4248.
8. Азаренкова Г.М. Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навч.-метод.посіб. для самостійного вивч.дисципліни. – К.: Знання, 2004. – 415 с.
9. Бандурака О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: підручник. – К., 1998. – с.312.
10. Батищева Н. "Облік оплати праці за національними стандартами". // Все про бухгалтерський облік. –2002. –№71. –С.4.
11. Білоус В. Т., Єгарміна В. Д., Єрмолаєва Є. П., Каленський М. М., Калюга Є. В. Бухгалтерський облік в Україні (за національними положеннями): Навч.- практ. посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації, студ., аспірантів / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України / П.В. Мельник (заг.ред.) — Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. — 392с.
12. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 576 с.
13. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. – 726 с.
14. В.Сопко, З.Гуцайлюк, М.Щерба, М.Бенько. Бухгалтерський облік: Навч.посіб. для студентів спец. „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2005. – 496с.
15. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с.
16. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.
17. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
18. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч.посіб. – К.: Знання, 2004. – 473с.
19. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с
20. Кузнецова С. А. Диагностический анализ дебиторской задолженности // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Випуск 24. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001.– С. 128 – 132.
21. Кузнецова С. А. К вопросу анализа расчетов с дебиторами // Исследование и оптимизация экономических процессов. Тезисы и тексты докладов ІІІ Международной научно-практической конференции. – Харьков.– 2001.– С.26 – 27.
22. Кузнецова С. А. Методика классификации дебиторской задолженности// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 76.- Дніпропетровськ: ДНУ,- 2001.-С.113-115.
23. Кузнецова С. А. Проблеми класифікації дебіторської заборгованості в Україні // Вісник ЖІТІ. Серія: Економічні науки. –Житомир. – 2001.– № 15– С. 144 –-148.
24. Кузнецова С. А. Проблемы оценки состояния дебиторской задолженности в процессе регулирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия // Менеджмент малого и среднего бизнеса: проблемы, обучение, перспективы. Тез. докладов Междунар. научн.-методич. конф., 10 – 15 сентября 2001 г. Севастополь: Изд-во СевГТУ, 2001. – С. 49 – 50.
25. Кузнецова С. А. Формирование экономической концепции дебиторской задолженности в Украине // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 59.– Дніпропетровськ: ДНУ,– 2000.– С. 69 – 74.
26. Мякота В. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. –Х.:Фактор, 2004. –328 с.
27. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Запорізької області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / С.А. Кузнецова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2002. — 23 с.
28. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 369с.
29. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України: Навч.посібник. – К.: 2003. – 614с.
30. Сурнина Е.С. К вопросу о безнадежной задолженности // Збірник тез і текстів виступів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теорія і практика незалежного аудиту в Україні”. – Київ: “Рута”. – 2001. – С.172-179.
31. Сурнина Е.С. Меры по управлению дебиторской задолженностью
// Экономика и управление. Вып. 1(26). – Симферополь: Интеллект, 2001. – С.18-19.
32. Сурніна К.С. Аудит розрахунків з дебіторами // Матеріали республіканської науково-практичної конференції “Удосконалення національних нормативів аудиту”.– Житомир: ЖІТІ, 2000. – С.176-179.
33. Сурніна К.С. Облік дебіторської заборгованості у відповідності з національними стандартами // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2000. – № 11. – С.43-44.
34. Сурніна К.С. Проблеми обліку дебіторської та кредиторської заборгованості в умовах введення нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку
// Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський зб. наук. праць Дніпропетровського державного університету. Вип. 20. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 77-82.
35. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
36. Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / К.С. Сурніна; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2002. — 19 с.
37. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.661750 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7947
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3004
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4560
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5777
Реклама

Цікаве