швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149748
2 Історія України36992
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34575
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32790
5 Звіт про проходження виробничої практики 26924
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26449
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18806
9 Правопис слів іншомовного походження18278
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Економічне обґрунтування інвестиційного проекту впровадження системи ...» (ID:25995)

| Размер: 488 кб. | Объем: 152 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 06.08.2008 | Код продавца: 1 |
ЛитератураСписок літератури
1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
2. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 р. № 1560-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 47. – С. 646.
3. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.94 р. № 334/94 // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 4. – С. 28.
4. Активізування інвестиційної діяльності підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Й. Вівчар; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 22 с.
5. Аналитические аспекты оценки риска инвестирования в рамках управления проектной деятельностью / В. Малышенко // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N58. — С. 63-68.
6. Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Б.Г. Сенів; Терноп. акад. нар. гос-ва. — Т., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
7. Белз О. Економічна динаміка: ефективність методів моделювання // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – Вип. 3.– С. 140–150.
8. Белз О. Економічна оцінка ефективності інвестиційних проектів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. екон. – 2004. – Вип. 33. – С. 184–192.
9. Белз О., Юринець В. Управління грошовими потоками фірми як чинник оптимізації структури капіталу // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 2. – С. 252–262.
10. Белз О.Г., Ткач І.І. Моделювання оптимальної структури капіталу фірми // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – 2002. – Вип. 16. – С. 114–117.
11. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навчальний посібник. – Вид.2-ге, доп./ С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиденко, О.Г. Дерев`янко.- К.: КНЕУ, 2002.- 379с.
12. Бізнес-планування розвитку акціонерного товариства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / А.В. Гриньов; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 1999. — 16 с. — укp.
13. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
14. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
15. Бланк И.А.. Основы финансового менеджмента. Т 2. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с.
16. Вдосконалення оцінки ефективності реальних інвестицій на промислових підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І.В. Макарова; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2006. — 21 с. — укp.
17. Використання механізму проектного фінансування в інвестиційній діяльності банків / Н.В. Щербаковa // Культура народов Причерноморья. — 2003. — N46. — С. 91-95 — укp.
18. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Сер. «Оценочная деятельность»: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 1998.
19. Выбор сочетания источников финансирования инвестиционных проектов / А.С. Ванюшкин // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N73. — С. 23-28.
20. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
21. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
22. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора: Навч. посіб. —К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 132 с.
23. Дегтярева Ю.В. Алгоритм принятия оптимальных управленческих решений в процессе реализации инвестиционного проекта в условиях нестабильной экономической среды // Вісник Східноукраїнського національного ун-ту ім. В. Даля. – 2006. – № 4 (98) Ч. 2. – С. 47-52.
24. Дегтярева Ю.В. Классификационные основы формирования инвестиций // Економіка промисловості. – 2006. – № 4 (35). – С. 115-120.
25. Дегтярева Ю.В. Критерии отбора оптимальных стратегических управленческих решений // Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації: Зб. наук. праць. – Харків: ХІБМ, 2006. – С. 77-81.
26. Дегтярева Ю.В. Методы выбора инновационных проектов // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2006. – С. 263-270.
27. Дегтярева Ю.В. Особенности методики принятия решений в условиях неопределенности и риска // Менеджер. Вісник Донецького державного ун-ту управління. – 2005. – №3(33). – С. 166-171.
28. Дегтярева Ю.В. Подходы к оценке инвестиционно-инновационного проекта как неотъемлемого этапа управления предприятием // Дні науки: Зб. тез доповідей. – Т. 1: Актуальні проблеми управління розвитком об’єктів і процесів ринкової економіки. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2006. – С. 194-196.
29. Дегтярьова Ю.В. Прямі іноземні інвестиції як джерело зовнішнього фінансування // Вісник Донецького університету. Серія В: Економіка і право. – 2005. – № 1. – С. 292-297.
30. Дегтярьова Ю.В. Роль економіко-математичних моделей при прийнятті рішень в умовах ринкової економіки // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 2006. – Вип. 11(66). – С. 12-15.
31. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994. – 336 с.
32. Довготермінове дисконтування в системі економічного оцінювання виробничо-господарської діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І.А. Франів; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 21 с. — укp.
33. Доленко Г.О., Заславський В.А., Тимашов О.О. Основи інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2001.
34. Егизарян Б. К вопросу об уточнении понятия «капитальные вложения» // Финансы СССР. – 1970. – № 10. – С. 37 – 40.
35. Економіко-математичне моделювання процесу прийняття управлінських рішень в інвестиційній діяльності промислових підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / О.Г. Белз; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.
36. Еськов А.Л., Дегтярёва Ю.В. Инновационная стратегия – путь к высокой конкурентоспособности // Менеджер. Вісник Донецького державного ун-ту управління. – 2007. – №2 (40). – С. 130-133.
37. Завгородняя А.В., Ямпольская Д. О. Маркетинговое планирование. — СПб: Питер. 2002. — 352с.
38. Зеленкова Н.М. Финансирование и кредитование капитальных вложений: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 221 с.
39. Зенкова И.А. Инвестиционный механизм комплексного развития АПК. – М.: Наука, 1990. – 124 с.
40. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
41. Інформаційне забезпечення підготовки бізнес-плану / М.Ю. Куденко, С.М. Осипенко, І.Є. Веремейчик // Вісн. Міжнар. Слов'ян. ун-ту. Сер. екон. науки. — 2006. — 9, N 1. — С. 68-71. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.
42. Інформаційне забезпечення прийняття рішень в управлінні підприємствами в період становлення ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / П.П. Лисак / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна.. — Х., 2002. — 19 с. — укp.
43. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник / А.Є.Батюк, З.П.Двуліт, К.М.Обельовська, І.М.Огородник. Л.П.Фабрі. –Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід” 2004. –520 с.
44. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
45. Краткий экономический словарь / Под ред. Ю.А.Белика и др. – М.: Политиздат, 1987. – 397 с.
46. Кудрицька Н.В. Вибір оптимальних проектів з використанням методу послідовного аналізу варіантів//Автошляховик України.- К. - 2005. – окремий випуск. - С. 61-63.
47. Кудрицька Н.В. Математична модель нелінійного програмування для оптимального вибору інвестиційних проектів//Формування ринкових відносин в Україні. – Київ.- 2006, вип.5 (60). – С. 73-76.
48. Кудрицька Н.В. Моделі оцінки ризику з використанням функцій корисності // ”Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем”. - К.: НАУ, МОН, МННЦ ІТіС. – 2003.- вип. 4.- С. 100 103.
49. Кудрицька Н.В. Моделювання ризикових ситуацій в оптимізації інвестиційної діяльності // Тези доповідей першої науково-практ. конф. ”Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління” К.: МТУ, КУЕТТ, ТАУ.- 2003.- част.2 “Економіка і управління”. - С.137-139.
50. Кудрицька Н.В. Ризики та оптимізація інвестиційної діяльності// Автошляховик України, К.- 2003.- окремий випуск.- С. 134 -136.
51. Кудрицька Н.В. Статистичний підхід до визначення ймовірнісних показників ризику // Кібернетика в сучасних економічних процесах. – К.: ІСОА.- 2002.- С. 111-113.
52. Кудрицька Н.В. Урахування ризику при оптимізації інвестиційних проектів на транспорті // Збірник наукових праць КУЕТТ.- К.: КУЕТТ- 2003, серія “Економіка і управління”, вип. 4.- С. 41-46.
53. Куриленко Т.П. Проектне фінансування: підручник. –К.Кондор, 2006. – 208 с.
54. Лепа Н.Н., Дегтярева Ю.В. Прогнозирование финансовых результатов от внедрения инвестиционных проектов // Экономика промышленности: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2006. – С. 255-263.
55. Лугова М. О. Передумови взаємодії держави та бізнесу в інвестиційній діяльності // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансово-економічні системи: трансформація та євро інтеграція: Зб. наук. пр. Ін-ту регіональних досліджень НАН України. – Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2007. – Вип. 1(63). – С. 157–165.
56. Лугова М. О. Проблеми застосування механізму інвестиційного партнерства держави та бізнесу в Україні // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 103. – С. 149–151.
57. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –К.:Ельга, Ніка-Центр, 2004. –208 с.
58. Макарова И. В. Инвестирование инновационного процесса: методология проблемы, эффективность // Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 182. Т. 1. – Дніпропетровськ.: ДНУ, 2003.– С. 92 – 102.
59. Макарова И. В. Інформаційно - аналітичне забезпечення керування інвестиційними ризиками // Динаміка наукових досліджень – 2004: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. ( 21—30 червня 2004 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.– Т. 38.– С. 31–32.
60. Макарова И. В. Совершенствование классификации рисков, связанных с инвестиционным проектированием // Економіка розвитку. – 2004. – № 2.– С.48 – 50.
61. Макарова И. В. Учет риска при оценке эффективности реальных инвестиций // Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 211. Т. 4. – Дніпропетровськ.: ДНУ, 2006. – С.991 –1003.
62. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложения / Пер. с франц. – М.: “ Статистика”, 1971. – 503 с.
63. Матькин Ю.А. Инвестиционная деятельность в условиях перехода к регулируемой рыночной экономике в СССР // Экономика строительства. – 1990. – № 11.
64. Методи оцінки інвестиційних проектів у промисловості: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Т.В. Божко; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 2000. — 16 с.
65. Методи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на промислових підприємствах: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Ю.В. Дегтярьова; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2007. — 19 с. — укp.
66. Організаційно-економічне забезпечення адаптації підприємств до невизначеності бізнес-середовища: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Л.В. Соколова; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2006. — 32 с. — укp.
67. Орлов П. А., Макарова И. В. Определение стоимостной оценки сопутствующих социальных и экологических результатов внедрения инвестиционных проектов // Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 205. Т. 1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С.189 – 197.
68. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – 471 с.
69. Петров М. В Информационные технологии как инструмент управления финансового директора. М:”Корпоративный менеджмент”, 2001.
70. Письмак В.П. Региональные аспекты специального режима инвестирования: теория и практика, проблемы и решения. – Донецк: АО «Издательство «Донеччина», 2000. – 255 с.
71. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
72. Проектний аналіз: Навч. посібник / В.С. Рижиков, М.М. Яковенко, О.В. Латишева, Ю.В. Дегтярьова та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 384 с.
73. Проектний підхід в управлінні підприємницькою діяльністю: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Л.Г. Сванідзе; Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту та бізнесу. — К., 2001. — 18 с. — укp.
74. Разрабатываем план маркетинга: SWOT-анализ // [http://md-marketing.ru/articles/html/article32274.html]
75. Розвиток механізму управління інвестиційними процесами на промислових підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / М.В. Грузд; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.
76. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. -238 с.
77. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями. Изд. 3-е, перераб. и доп. Под ред. В.М. Попова. - М.: КноРус, Изд-во ГНОМ и Д, 2002. - 360 с.
78. Сенів Б.Г. Методика техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів реконструкції і технічного переозброєння та її вдосконалення
// Банківська справа. – 2002 р. – № 2. – С. 52-60.
79. Сенів Б.Г. Післяінвестиційний аналіз проектів реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств // “Наукові записки”. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. –Тернопіль. – 2002 р. – С. 19-23.
80. Сенів Б.Г., Ляшенко О. Міжнародні стратегічні альянси у створенні організаційних знань окремих підприємств // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003 р. – № 3. – С. 77-80.
81. Стратегічне планування діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Ноордін Ашаді Джелла; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2004. — 20 с. — укp.
82. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання, перероблене. –Львів: „Новий Світ - 2000”, 2004. -344 с.
83. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: „Каравела”, 2003. – 432 с.
84. Татаренко И.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000 – 159 с.
85. Тришанков Л. Записки доброго автоматизатора или руководителю, обдумывающему компьютеризацию своего бизнеса. М:”Корпоративный менеджмент”, 2001.
86. Удосконалення механізму регулювання інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Т.О. Савостенко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 17 с.
87. Фінансове планування в малому підприємництві: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / І.Л. Ожерельєва; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.
88. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
89. Формування та ідентифікація інвестиційного партнерства держави та бізнесу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / М.О. Лугова; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2007. — 24 с. — укp.
90. Франів І.А. Довготермінове дисконтування при обґрунтуванні інвестиційних проектів // Регіональна економіка. – 2005. - №3. – С. 213 – 220.
91. Франів І.А. Коефіцієнт дисконтування при обґрунтуванні вибору оптимального варіанта довготермінових інвестицій. // Вісник Національного університету “Львівська Політехніка”. Логістика, 2004. - №499. – С. 243 - 246.
92. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1996. – 340 с.
93. Циганкова М. О. Ефективність залучення бізнесу до інфраструктурних проектів // Економіст. – 2006. – № 12. – С. 34–37.
94. Цигилик І.І., Кропельницька CO., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. - 128с.
95. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –160 с.
96. Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. – К.: Т-во “Знання” КОО, 1999. – 514 с.
97. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.
98. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. -
К.:МАУП, 2002.-128с.
99. Эклунд К. Эффективная экономика: Шведская модель: Экономика для начинающих и не только для них / Пер. с шведск. – М.: Экономика, 1991. – 348 с.
100. Юринець В.Є., Белз О.Г. Моделювання економічних процесів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. екон. – 2003. – Вип. 32. – С.548-561.
101. Матеріали серверу - http://www.expert-systems.com
102. Матеріали серверу - http://www.projectexpert.com.ua
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.004957 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7948
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5779
Реклама

Цікаве