швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149817
2 Історія України36997
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34582
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32795
5 Звіт про проходження виробничої практики 26928
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26451
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19893
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18807
9 Правопис слів іншомовного походження18282
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Психологічні засоби розвитку творчих здібностей дошкільників» (ID:26007)

| Размер: 146 кб. | Объем: 114 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 06.08.2008 | Код продавца: 1 |
ЛитератураЛітература
1. Ананьев Б.Г. К постановке проблемы развития детского самосознания // Избранные психологические труды в 2-х томах. – Т.2. – М.: Педагогика, 1980. – С.103-127.
2. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 кн. Кн. 2. М., 1982.
3. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. – М.: Изд-во Моск. ун-та,1984. – 104 с.
4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання.- 1999.- №1.- С.6-19.
5. Бакштановский В.И. Моральный выбор личности: альтернативы и решения.– М.: Политиздат, 1983. – 224 с.
6. Батурин Н.А. Проблема оценивания и оценки в общей психологии. – Вопросы психологии – 1989 – №2
7. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика: Учебное пособие. - Екатеринбург: Изд-во "Деловая книга", 1996. -334с.
8. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. Пер. с англ. / Общ. Ред. В.Я.Пилиповского. – М.: Прогресс, 1986. – 424 с.
9. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник.-К.:ІЗМН,1998.
10. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.:Просвещение, 1968. – 464 с.
11. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе. // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Работы советских психологов периода 1946-1980 гг. / Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – С.129-138.
12. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: Норма и отклонения. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с.
13. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психологической диагностике. Киев, 1989.
14. Былкина Н.Д., Люсин Д.В. Развитие представлений детей об эмоциях в онтогенезе // Вопросы психологии. – 2000. - №5. – С.38-48.
15. Бюлер К. Духовное развитие ребенка / Пер. с нем., под ред. и с предисл. А.Е.Смирнова. – М.: Новая Москва, 1924. – 556 с.
16. Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М.: Просвещение, 1967. – 195 с.
17. Взаємозв'язок образу "Я", самооцінки і ціннісних орієнтацій молодших школярів: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / К.О. Островська; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.
18. Власов В.Н. Проблема адаптации детей в дошкольном детском коллективе // Медико-психологические аспекты реабилитации детей с психическими нарушениями. – Л.:…., 1978. – С.139-142
19. Волощук І.С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості. - К.: Пед.думка, 1998. - 160с.
20. Выготский Л.С. Мышление и речь: Психологические исследования / Ред. Г.П.Шелогурова. - Москва: Лабиринт, 1996. – 416 с.
21. Гарбузов В.И.Нервные дети: Советы врача. – Л.: Медицина, 1990. – 176 с.
22. Джемс У. Психология.- М.:Педагогика, 1991. - 368 с.
23. Домогаров Н.Г. Творческие способности младших школьников и их эффективное развитие. // Наша школа. - 2002. - №5. - С. 23-28.
24. Домогаров Н.Г. Творческие способности младших школьников и их эффективное развитие. // Наша школа. - 2002. - №5. - С. 23-28.
25. Емоційне ставлення до себе та ровесників як чинник особистісного розвитку дитини дошкільного віку: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / І.О. Лапченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. — укp.
26. Емоційне ставлення до себе та ровесників як чинник особистісного розвитку дитини дошкільного віку: Дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / І.О. Лапченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 237 с. — укp.
27. Запорожец А.В. Роль Л.С.Выготского в разработке проблемы эмоций //Избранные психологические труды в 2-х томах. – Т.1. – М.: Педагогика, 1986. – С.276-284.
28. Ибрагимова Р.Н. Первые зачатки чувства долга у детей дошкольного возраста. Дис… канд. психол. наук. – М. – 1952. – 136 л.
29. Киричук В.О. Психолого-педагогічне проектування в системі виховного процесу загальноосвітньої школи // Практична психологія і соціальна робота. – 2002. - № 8. – С. 4-12.
30. Коберник О.М. Теорія і методика психолого-педагогічного проектування виховного процесу в школі: Навч.-метод. посібник / О.В.Киричук (наук. ред.); Міністерство освіти і науки України. – К.: Науковий світ, 2001. – 182 с.
31. Кон И.С. Открытие “Я”. – М.: Политиздат, 1978. – 367 с.
32. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід). – К.: Стилос, 2000. –336 с.
33. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): Навч.посіб. для вищ. навч. закладів. – К.:Освіта, 1998. – 255 с.
34. Корепанова М.В. Теория и практика становления и развития образа Я дошкольника: Монография.-Волгоград: Перемена, 2001.
35. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 208 с.
36. Кульчицкая Е.И. Развитие чувств и эмоций у детей раннего и дошкольного возраста. Дис… доктора психол. Наук. – К. – 1996. – 483 л.
37. Лабунская В.А. ред. Социальная психология в вопросах и ответах: Учебное пособие – М., 1999. – 400 с.
38. Лаврентьева Г.П. Роль эмоций в овладении дошкольниками правилами взаимоотношений со свертниками. Автореф. дис…канд. психол. наук. – Киев. – 1982. – 22 с.
39. Леонтьев А.Н. избр. Психол. произведения: В 2-х т. – М.: Педагогика, 1983. – Т.2. – 320 с.
40. Леонтьев А.Н. Психическое развитие ребенка дошкольного возраста // Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста / Под ред. А.Н.Леонтьева. – М.: АПН СССР, 1948. – С.4-15. – С.7.
41. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка/Под ред. А.Г.Рузской.-2-е изд.-М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО “МОДЭК”, 2001.
42. Лисина М.И., Сильвестру А.И. Психология самопознания у дошкольника.- Кишинев: Штиинца, 1983. – 111 с.
43. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: «ЕксОб», 2003. - 304 с.
44. Ломов Б.Ф. Общение как проблема обшей психологии // Методологические проблемы социальной психологии. – М.: Наука, 1975. – С.124-135.
45. Лукашенко В.П. Психоло-педагогические основы развития творческих способностей школьников // Школьник. - 1997 - №3 - С. 11-16.
46. Лутошкин А.Н. Эмоциональная жизнь детского коллектива. – М.: Знание,1978. – 48 с.
47. Лысенко Н.И. Источники возникновения и развития чувства симпатии у детей раннего возраста. Автореф. дис…канд. психол. Наук. – М. – 1952. –23с.
48. Матюшкин А. М. Концепция творческой одаренности // Вопр. психол. 1989. № 6. С. 29 – 33.
49. Матюшкин А. М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной активности // Вопр. психол. 1982. № 4. С. 5 – 17.
50. Моральный выбор / Под общ. ред. А.И.Титаренко. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1980. – 344 с.
51. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. – М.: Изд. центр "Академия", 2000.
52. Мухина В.С. О социальном развитии ребенка дошкольного и младшего школьного возраста // Личность в системе коллективных отношений. Тез. докл. Всес.конф. в Курске, 1980. – М.: АПН СССР, 1980. – С.166-167.
53. Неверович Я.З. Мотивы трудовой деятельности ребенка дошкольного возраста // Известия АПН РСФСР. – 1955. – Вып.64. – С.128-149.
54. Немов Р.С. Педагогическая психология. - М: Владос, 1998 - 622 с.
55. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6-7 лет / Науч.-исслед. ин-т общей и пед. психологии АПН СССР. – М.: Педагогика, 1992. – 160 с.
56. Николенко Д.Ф. Чувство комического и его развитие у детей. Канд.дис. – Киев, 1948.
57. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. Учебник. -- М., Российское педагогическое агентство. 1996, — 374 с.
58. Обуховский К. Психология влечений человека / пер. с польского. – М.: Прогресс, 1972. – 245 с.
59. Ольшанникова А.Е. Эмоции и воспитание. – М.: Знание, 1983. – 80 с.
60. Опыт системного исследования психики ребенка / Под ред. Н.И.Непомнящей. – М.: Педагогика, 1975. – 232 с.
61. Особливості соціалізації дітей шести-семи років в різних умовах життєдіяльності: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / С.М. Курінна; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2004. — 20 с. — укp.
62. Особливості становлення культури поведінки старших дошкільників та першокласників шестирічного віку / М.А. Федорова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 25. — С. 165-167.
63. Островская Л. “Хорошо” и “плохо” – азбука нравственности / Дошкольное воспитание. – 1978. - №3. – С.75-83.
64. Пабат В.В. формування естетичних почуттів дітей дошкільного віку засобами народної казки: Дис…канд.педагог.наук – К.,1997. – 216 л.
65. Пантилеев С.Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 108 с.
66. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей курсантів у процесі навчання англійській мові. Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / І.В. Сніцар; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 21 с. — укp.
67. Педагогічні умови формування конструктивного ставлення до себе у молодших школярів у процесі навчальної діяльності: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / З.І. Шилкунова; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 20 с. — укp.
68. Петровский А.В. Введение в психологию.-М.: Академия, 1995.
69. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 1999. – 176 с. – С.21.
70. Підготовка дітей до школи в умовах навчально-виховного комплексу: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Л.О. Федорович; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг, 2003. — 20 с.: рис. — укp.
71. Приходько Ю.О. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі. – К.: Рад. школа, 1987. – 126 с.
72. Приходько Ю.А. Формирование положительного эмоционального отношения детей друг к другу в процессе совместной деятельности. Дис…канд. психол. наук. - К. – 1980. – 143 л.
73. Приходько Ю.О. Генезис провідних ставлень дитини дошкільного віку як основа її особистісного розвитку: Дис. …доктора психол. наук: 19.00.07. – К., 1997.– 439 с.
74. Приходько Ю.О. Генезис провідних ставлень дитини дошкільного віку як основа її особистісного розвитку: Автореф. дис…доктора психол. наук: 19.00.07/ Укр. держ. пед.унів. ім. М.П.Драгоманова. – К., 1997. – 45 с.
75. Проект «Юний талант» // http://veja.com.ua/bpal/young_talent.doc
76. Психология и педагогика игры дошкольника (Материалы симпозиума) / Под ред. А.В.Запорожца и А.П.Усовой. – М.:Просвещение, 1966. – 351 с.
77. Психология личности и деятельности дошкольника / Под ред. А.В.Запорожца и Д.Б.Эльконина. – М.: Просвещение, 1965. – 295 с.
78. Психология самосознания. Хрестоматия. Самара: Издательский Дом "БАХРАМ-М", 2000. - 656 с.
79. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 / О.Л. Кононко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2001. — 37 с. — укp.
80. Психологічні умови розвитку самоповаги у дошкільників: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Н.М. Дятленко; Центр. ін-т післядипломн. пед. освіти АПН України. — К., 2002. — 22 с. — укp.
81. Психологія особистості: Словник-довідник / За редакцією П.П.Горностая, Т.М.Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.
82. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. — З-те вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001. — 560 с.
83. Психолого-педагогічне проектування становлення самооцінки дитини в умовах навчально-виховного комплексу / І.І. Коновальчук, І.М. Коновальчук // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. — N 13. — С. 93-96. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
84. Психолого-педагогічні основи розвитку індивідуальності дитини від 3 до 7 років: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 / В.У. Кузьменко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 41 с. — укp.
85. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста: Психологические исследования / под ред. А.В.Запорожца, Я.З.Неверович. – М.: Педагогика, 1986. – 176 с.
86. Резек А.М. Развитие сопереживания ровесникам у дошкольников. Автореф. дис… канд. психол. наук. – М. – 1992. – 18 с.
87. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер.с англ. - М.:Прогресс, Универс, 1994. – 480 с.
88. Розвиток самосвідомості обдарованих дітей у спільній діяльності: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Н.М. Куліш; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 19 с. — укp.
89. Розвиток творчих здібностей дітей : Метод. рек. для викл. ДМШ / Любов Віталіївна Карпенко (уклад.). - Суми : Університетська книга, 2000. - 56 с.
90. Розвиток творчих здібностей дітей : Метод. рек. для викл. ДМШ / Любов Віталіївна Карпенко (уклад.). - Суми : Університетська книга, 2000. - 56 с.
91. Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами терапевтичної метафори. Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / І.М. Міхіна; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: табл. — укp.
92. Рубинштейн С.Л. Теоретические вопросы психологии и проблема личности // Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973. - С.242
93. Рубинштейн С.Л. Эмоции / Основы общей психологии: В 2-х томах. – Т.2. – М.: Педагогика, 1989. – 328 с. – С.140-181.
94. Садыкова Р.А. Особенности восприятия смешного детьми дошкольного возраста. Автореф. дис… канд. психол. наук. – Киев. – 1972. – 24 с.
95. Самооценка и ее влияние на уровень уверенности в себе в спортивной деятельности / В.Н. Ляшенко // Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2005. — N 6. — С. 44-48. — Библиогр.: 5 назв. — рус.
96. Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Г.І. Меднікова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. — О., 2002. — 20 с. — укp.
97. Самосознание и защитные механизмы личности. Хрестоматия. Самара: Издательский Дом "БАХРАМ-М", 2000. – 656 с.
98. Світлична С.П. Особливості розвитку особистості та образу “Я” у дошкільників // Педагогіка та психологія. - Випуск 20.-2002.-С.127-134
99. Становлення Я-концепції як умова психічного і фізичного здоров'я дитини / С.П. Світлична // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 3. — С. 57-64.
100. Становлення я-концепції як умова психічного і фізичного здоров'я дитини / С.П. Світлична // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 22. — С. 60-67.
101. Столин В.В. Самосознание личности. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 284 с.
102. Стрелкова Л.П. Уроки сказки: (Рассказы, сказки, задания для детей и родителей). – М.: Педагогика, 1989. – 124 с.
103. Стрелкова Л.П. Условия развития эмпатии под влиянием художественного произведения // Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста: Психологические исследования / Под ред. А.В.Запорожца, Я.З.Неверович. Науч.-исслед. ин-т дошкольного воспитания Яккад. Пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1986. – С.70-99.
104. Сухомлинський В.А. Вибрані твори в п'яти томах. - К.: Радянська школа, 1979.
105. Терлецька Л. Розвивайте здібності дитини // Психологічна газета. - 2004. - №22. - С.1-31.
106. Титаренко Т. Влияние нравственных представлений дошкольников на поведение // Дошкольное воспитание. – 1986. - №10. – С.32-34.
107. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.
108. Улькіна Тетяна Володимирівна. Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехнік: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006. - 27 с.
109. Уотсон Д. Психология как наука о поведении. //Основные направления психологии в классических трудах. Бихевиоризм. Э Торндайк. Принципы обученя, основанные на психологии. Джон Б.Уотсон. Психология как наука о поведении. – М.: ООО “Изд-во АСТ-ЛТД”, 1998. – С.251-672.
110. Феномен уверенности в себе в психологической теории личности / В.Н. Ляшенко // Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2005. — N 2. — С. 87-94. — Библиогр.: 6 назв. — рус.
111. Філософія / ред. Горлач М., Кремень В. – Харків: Фоліо, 2001. – 400 с.
112. Чамата П.Р. Про генезис самосвідомості дитини // Наукові записи Інституту психології УРСР. – Т.1. – К.: Рад. школа, 1949. – С.224-242.
113. Черникова о.А. Соперничество в спорте. – М.: Физ. и спорт, 1980. – 104 с.
114. Чеснокова И.И. Проблемы самосознания в психологии.-М.: Наука, 1977.
115. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И.Буянова. – М.: Просвещение, 1990. – 128 с.
116. Шайхтдинов Р.З. Личность и волевая готовность в спорте.М.: Физ. и спорт, 1987.-110 с.
117. Шванцара Л., Шванцара Й. Развитие детских графических проявлений // Альманах психологических тестов. Рисуночные тесты. – М.: “КСП”, 1997. – С.286-306.
118. Шварцара Й. Диагностика психического развития. – Прага: Авицентум, 1978. – 388 с.
119. Шингаров Г.Х. Эмоции и чувства как формы отражения действительности.- М.:Наука, 1971. – 224 с.
120. Шумакова Н. Б. Развитие одаренности детей младшего школьного возраста в условиях экспериментального обучения // Новые исследования в психологии и педагогике. 1991. № 1. С. 44 – 50.
121. Шумакова Н. Б., Щебланова Е. И., Щебро Н.П. ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТОВ П. ТОРРЕНСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ // Вопросы психологии. –1991. –№27.
122. Щербаков Е.П. Функциональная структура воли. – Омск, 1990. – 256 с.
123. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Вопросы психологии. – 1971. - №4.
124. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. – 304 с.
125. Эльконин Д.Б. Развитие личности ребенка дошкольного возраста. // Психология личности и деятельности дошкольника / Под ред.А.В.Запорожца и Д.Б.Эльконина. – М.: Просвещение, 1965. – С.254-294.
126. Эриксон Э. Идентичность: Юность и кризис: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1996. – 344 с.
127. Якобсон П.М. Эмоциональная жизнь школьника (Психологический очерк).- М.: Просвещение, 1966. – 292 с.
128. Burns R.B. The self-Concept: Theory, measurement, development and behaviour. – London, 1979. - 406 p.
129. Coopersmith S. The antecendents of self-esteem. – San Francisco, 1967. – 216 p.
130. Erikson E.H. Identity and the life cycle. – N.Y.; L., 1980. – 191 p.
131. Rogers C.R. What understanding and acceptance mean to me // Journal of Humanistic Psychologist. – 1995. – Vol.35. - № 4. – p. 7-22.
132. Rosenberg M. Conceiving the self. – New York, 1979. – 350 p.
133. Torrance E. P. Torrance tests of creative thinking. Directions manual and scoring guide. Figural test booklet A and B. Lexington, 1974.
134. Torrance E. P. Torrance tests of creative thinking. Normstechnical manual. Lexington, 1974.
135. Wells L., Marwell G. Self-esteem. Its conceptualization and measurement // Sage publications. - New York, 1976. – p. 56-70.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.065483 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7948
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1940
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8000
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4411
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5779
Реклама

Цікаве