швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149620
2 Історія України36980
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34560
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32777
5 Звіт про проходження виробничої практики 26916
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26435
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18806
9 Правопис слів іншомовного походження18270
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Методика і організація обліку, аудиту та аналізу доходів від операційної діяльності » (ID:28789)

| Размер: 237 кб. | Объем: 146 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.06.2009 | Код продавца: 1 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-14 зі змінами та доповненнями.
2. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями.
3. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 № 16797-ВР зі змінами і доповненнями
4. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93 №3125 зі змінами та доповненнями.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»», затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Наказ Мінфіну України №246 від 20.10.99 р.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доход», затверджене наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.99р.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318, с змінами і доповненнями
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Міністерства фінансів України №39 від 25.02.2000р.
12. Наказ Міністерства статистики України №193 від 21.05.96р. «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів»
13. Інструкція про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.
14. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.
15. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356.
16. Аудит: Навчальний посібник / Усач Б.Ф. - К.: Знання-Прес, 2006. -223 с.
17. Аудит: Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України. — К.: ТОВ "ІАМЦ АУ "СТАТУС", 2005. - 172с.
18. Аудит. Методика документування: Навчальний посібник/ За заг. Ред.. акад.. АЕНУ, д.е.н., проф.. І.І.Пилипенка. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2003. - 456с.
19. Бєлєнкова Ю.С. Проблеми співіснування бухгалтерського обліку та оподаткування // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. Вип. 31. – Х.: ХНТУСГ, 2004 – С. 288-293.
20. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 6-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 756 с.
21. Бутинець Ф. Ф. Міжнародні стандарти фінансової звітності: тести. Навчальний посібник для ВНЗ. - Житомир: ЖДТУ, 2006. — 172с.
22. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Замула І.В. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі: Підручник для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит” / За ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця; 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 256 с.
23. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник, 3-і, перераб. і доп. – Житомир: ЖИТИ, 2002. – 672 с.
24. Бухгалтерський облік. Правове регулювання. Стандарти. Контроль. – Київ: Юрінком-інтер, 2002. - №4. – 387с.
25. Ватуля І.Д. Аудит. Практикум. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 304с.
26. Воскобійник Ю.С. Бухгалтерський облік – єдина інформаційна система // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Вип. 35. – Харків: ХНТУСГ, 2006 р. – С. 75-79.
27. Д'яконова І.І. Податки та податкова політика України: Підручник - К.: Наукова думка, 2005. – 486с.
28. Давидов Г.М. Аудит: теорія і практика. - Кіровоград: ТОВ "Імекс-ЛТД", 2006. - 323с.
29. Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г. Податковий облік. Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка. - 2005. – 314с.
30. Іванов Ю.Б. Система оподаткування в схемах і таблицях: Навчальний посібник. - Х.: Інтек, 2005. – 288с.
31. Костырко Р.А. Финансовый анализ. – Харьков: Издательский дом «Фактор», 2007. – 784с.
32. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальн. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 320с.
33. Лишиленко А.В. Теория бухгалтерского учета. Ученик. – К.: ЦУЛ, 2008. – 236с.
34. Лишиленко А. Направления усовершенствования учета и аудита финансовых результатов // Бухгалтерский учет и аудит. - 2005. - № 6. - C.16-24.
35. Макаровська Т.П. , Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. Для студ. .вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2005. - 304с.
36. Міжнародні стандарти аудиту та етики. Київ: ТОВ «Парит-інформ», 2003. – 547с.
37. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 514с.
38. Майданевич П. Н., Каюм А., Федосеев С. К. Аудит. - Донецк: ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2005. - 394 с.
39. Огійчук М.Ф., Воскобійник Ю.С. Удосконалення методики формування прибутку у податковому обліку // АгроІнКом. – 2006. - № 7-8.- С.83-88.
40. Партин Г. О., Загородній А. Г., Корягін М. В., Хом'як Р. Л., Височан О. С. Бухгалтерський облік. - Л.: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. - 246с.
41. Понікаров В. Д., Сєрікова Т. М. Аудит. - Х.: ВД "Інжек", 2006. - 224с.
42. Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. - К.: КНЕУ, 2005. – 368с.
43. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 480с.
44. Сердюк В.М. Податковий облік. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320с.
45. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік. Оподаткування і звітність. 2-е видання, перероб. та доп. – К.: Алерта, 2007. - 954 с.
46. Труш В., Чебан Т., Яценко В. Концептуальні засади стратегічного планування аудиторської перевірки // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - №5. – с.50-58.
47. Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку. Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 187с.
48. Усач Б. Ф., Душко З. О., Колос М. М. Організація і методика аудиту: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 296с.
49. Череп А. В. Удосконалення управління фінансовими ресурсами з метою підвищення результативності діяльності суб`єктів господарювання // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005.- № 7. - C.44-48.
50. Ширягіна О. Е. Методика аналізу фінансових результатів підприємства // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004.- № 5. - C.60-65.
51. Шумляєв Б. О., Татаренко І. В., Рябий Є. І. Бухгалтерський облік. — Д., 2006. — 342 с.
52. Шайкан А.В., Завгородній В.П. Облік витрат та прибутків за центрами відповідальності в умовах стандартизації обліку // Економіка: Вісник. Вип. 51.- К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 2001. - С. 21 - 26. - 0,5 д.а.
53. Шайкан А.В. Напрями розвитку аналізу витрат і доходів за центрами відповідальносі // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2002”. Том 17. Економіка.- Дніпропетровськ: Наука і освіта.- 2002.- С. 33-35. - 0,08 д.а.
54. Шаповалов А.П., Уманців Г.В., Веренич О.Г. Звітність підприємств. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т, 2008. - 323 с.
55. Юровський Б. Облік доходів і витрат // Експрес-аналіз законодавчих і нормативних актів. - 2001. - №48. - С.3.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.079383 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7947
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5778
Реклама

Цікаве