швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149593
2 Історія України36976
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34554
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32771
5 Звіт про проходження виробничої практики 26910
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26432
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18805
9 Правопис слів іншомовного походження18267
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Управління грошовими потоками на підприємстві» (ID:28865)

| Размер: 344 кб. | Объем: 119 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.06.2009 | Код продавца: 1 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
2. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР. В редакції Закону N 1957-IV від 01.07.2004. З наступними змінами і доповненнями.
3. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991.
4. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
8. Алєксєєв І.В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. – Л.: Бескид Біт, 2005. – 152 с.
9. Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств (на прикладі меблевого виробництва України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В. Р. Шевчук; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2001. — 20 с. — укp.
10. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О., Державні фінанси. Навчальний посібник. / За заг. ред. Базилевича В.Д. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.
11. Бєлов М.А., Євдокимова Н.М. Планування діяльності підприємства. – К.: КНЕУ, 2004. – 252 с.
12. Біла О.Г., Галик Л.М., Дрівко М.М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студ. спец. 6.050104 "Фінанси", 6.050105 "Банківська справа", 6.050106 "Облік і аудит". – Л.: Видавництво ЛКА, 2004. – 112 с.
13. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
14. Бланк И.А. Управление активами. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2000. – 720с.
15. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-Центр, 2001. – 528 с.
16. Болюх М.А. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 2005. – 555 с.
17. Буряк Л.Д., Вакуленко Є.В., Куліш Г.П., Нам Г.Г., Островська О.А. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 165 с.
18. Бухгалтерський облік і контроль статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: теорія і методика: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / І.Р. Поліщук; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2006. — 20 с. — укp.
19. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
20. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
21. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. - №34.
22. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. – 432 с.
23. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюха, В.З. Бучевський, М.І. Горбуток; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КИПУ, 2001. – 540с.
24. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – К.: Кондор, 2005. – 364 с.
25. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
26. Капітальні інвестиції в Україні в 2007 році // Експрес-випуск Держкомстату від 24.04.2008 № 97.
27. Ковальчук Т.М. Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація. – К.: Академія, 2006. – 40 с.
28. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
29. Кодацкий В.П. Финансовый менеджмент. – Х.: Харьковское отд-ние издательства "Экономика" при Харьковском н.-и. экономическом ин-те, 2004. – 212 с.
30. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
31. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 223 с.
32. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка –Центр, 2002. – 216 с.
33. Лайко П.А., Мних М.В. Фінанси підприємств. – К.: Знання України, 2006. – 428 с.
34. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 365 с (стр. 150-159)
35. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: Навч. посіб. – К.: Київ. Нац. Торг.-екон. ун-т., 2005. – 255с.
36. Мельник В.М. Основи економічного аналізу. – К.: Кондор, 2005. – 128 с.
37. Методи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І.В. Гужавіна; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2006. — 20 с. — укp.
38. Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.М. Вовк; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
39. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. – К.: Вища школа, 2005. – 278 с.
40. Мних М.В. Планування діяльності підприємства в сучасних економічних умовах. – К.: Знання України, 2006. – 92 с.
41. Організаційно-економічний механізм управління грошовими потоками промислових підприємств України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Л.С. Яструбецька; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 20 с. — укp.
42. Основи фiнансового аналiзу: Навч. посiбник / Єлейко Я.I. та iнш. – Л.: Львiвський банкiвський iнститут НБУ, 2000. – 141с.
43. Партин Г.О., Білецька Н.П., Тимощук М.Р., Гирик О.С. Фінанси підприємств. – Л.: ЛБІ НБУ, 2005. – 112 с.
44. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с.
45. Потій В.З., Бабяк Н.Д., Жолнерчик Г.Ю., Вакуленко Є.В., Невмержицький Я.І. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації. – К.: КНЕУ, 2005. – 244 с.
46. Радионов Н.В., Радионова С.П. Основы финансового анализа: математические методы, системный подход. – СПб.: Альфа, 1999. – 592с.
47. Рогов Г. К., Воробйова І. А. Фінанси підприємств: Навч. посібник / Український держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова. – Миколаїв: УДМТУ, 2006. – 148 с.
48. Рудюк Л.В. Фінанси підприємств. – К.: Університет "Україна", 2005. – 226 с.
49. Рященко О. Мистецтво жити без грошей // Дебет-Кредит. –№50. –2001.
50. Сич Є.М. Управлінський аналіз діяльності суб’єктів господарювання. – К.: Аспект-Поліграф, 2006. – 204 с.
51. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
52. Управління грошовими потоками торговельного підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Г.В. Ковальчук; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2001. — 21 с. — укp.
53. Федонін О. С, Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. —К.:КНЕУ, 2003. —316 с.
54. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
55. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л.Д.Буряк, Є.В.Вакуленко, А.П.Куліш та ін. - К.: КНЕУ, 2003.-С.98-128.
56. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
57. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
58. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
59. Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.08 / Г.М. Азаренкова; Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. — Суми, 2007. — 33 с. — укp.
60. Фінансові результати підприємств України за 2007 рік // Експрес-випуск Держкомстату від 15.02.2008 р. № 32.
61. Цигилик І.І. Фінанси підприємств: Навч.- метод. практикум. – І.-Ф.: Світ, 2006. – 177 с.
62. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.
63. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.124732 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7947
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5778
Реклама

Цікаве