швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150685
2 Історія України37144
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34806
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32895
5 Звіт про проходження виробничої практики 27040
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26555
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19913
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18829
9 Правопис слів іншомовного походження18356
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16722
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


Диплом

Тема: «Управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю» (ID:28875)

| Размер: 377 кб. | Объем: 136 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.06.2009 | Код продавца: 1 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Азаренков Г.Ф. Економічний аналіз. – Х.: ХДЕУ, 2005. – 208 с.
2. Алєксєєв І.В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. – Л.: Бескид Біт, 2005. – 152 с.
3. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. – М.: ФБК-Пресс, 2000. – 758 с.
4. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О., Державні фінанси. Навчальний посібник. / За заг. ред. Базилевича В.Д. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.
5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 600 с.
6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 265 с.
7. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
8. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы: Курс лекций. — М.: ИНФРА. — 1998. — 298 c.
9. Берсуцкий Я.Г., Дугинская И.А., Дугинский Б.Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособ. – Д.: ДИЭХП, 2000. – 180 с.
10. Бєлов М.А., Євдокимова Н.М. Планування діяльності підприємства. – К.: КНЕУ, 2004. – 252 с.
11. Біла О.Г., Галик Л.М., Дрівко М.М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студ. спец. 6.050104 "Фінанси", 6.050105 "Банківська справа", 6.050106 "Облік і аудит". – Л.: Видавництво ЛКА, 2004. – 112 с.
12. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
13. Бланк И.А. Управление активами. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2000. – 720с.
14. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-Центр, 2001. – 528 с.
15. Болюх М.А. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 2005. – 555 с.
16. Бригхем Юджин, Гапенски Луис Финансовый менеджмент. Т.2. – С.-Пет.: Экон. школа, С.-Пет. Университет эк-ки и финансов, Высшая школа экономики, 1998. – 669 с.
17. Буряк Л.Д., Вакуленко Є.В., Куліш Г.П., Нам Г.Г., Островська О.А. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 165 с.
18. Бухгалтерський облік і контроль статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: теорія і методика: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / І.Р. Поліщук; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2006. — 20 с. — укp.
19. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ТОВ. „Рута”, 2003. - 726 с.
20. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. К:Знання, 2001. –277 с.
21. Василик О. Д. Теорія фінансів; Учебник. - К.: НІОС. — 2000. —416 c.
22. Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / С.В. Ксьондз. – Ч.: Рута, 2001. - 100 с.
23. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
24. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
25. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-ІV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
26. Господарський Кодекс України: Коментар. – Х.:ТОВ «Одісей», 2004. – 848 с.
27. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств в схемах. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. – 191 с.
28. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. – 432 с.
29. Економіка підприємства. Методичний посібник. // Укладачі: С. Ф. Покропивний, д-р. екон. наук, проф., Г. О. Швиданенко, канд. екон. наук, проф., О. С. Федонін, канд. екон. наук, доц., К:КНЕУ, 1997
30. Єлейко Я.І., Кандибка О.М., Лапішко М.Л., Смовженко Т.С. Основи фінансового аналізу. – Л.: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000. – 141 с.
31. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ.
32. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XІІ, ст. 47.
33. Закон України „Про власність” від 7 лютого 1991 року N 697-XII.
34. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15 травня 2003 року N 755-IV.
35. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року N 1775-III.
36. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР. В редакції Закону N 1957-IV від 01.07.2004.
37. Закон України „Про фінансовий лізинг” від 16.12.1997 № 723/97-ВР. З наступними змінами і доповненнями.
38. Зятковский И. В. Теоретические основы финансов предприятий // Финансы Украины. — 2000. — № 4. - С. 25.
39. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – К.: Кондор, 2005. – 364 с.
40. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с.
41. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.
42. Кірейцев Г.Г., Виговська Н.Г., Петрук О.М., Александрова М.М., Бардаш С.В. Фінансовий менеджмент: Посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Ж.: Світ, 2001. – 431 с.
43. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Ч.: ЧДІЕУ, 2001. – 455 с.
44. Ковальчук Т.М. Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація. – К.: Академія, 2006. – 40 с.
45. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
46. Кодацкий В.П. Финансовый менеджмент. – Х.: Харьковское отд-ние издательства "Экономика" при Харьковском н.-и. экономическом ин-те, 2004. – 212 с.
47. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с.
48. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Товариство "Знання" КОО, 2001. – 378 с.
49. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник. – М.: Вышэйшая шк., 1995. – 415 с.
50. Крайник О.П., Клепикова З.В. Фінансовий менеджмент: I. Навчальний посібник. II. Збірник вправ. – Л.: Інтелект, 2001. – 258 c.
51. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 223 с.
52. Крейнина М.Н. Финансовая устойчивость предприятия: оценка и принятие решений // Финансовый менеджмент. –2001. –№2
53. Куліш С.А., Коростишев О.В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний ун-т. – Х.: ХДЕУ, 1995. – 62 с.
54. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка –Центр, 2002. – 216 с.
55. Лайко П.А., Мних М.В. Фінанси підприємств. – К.: Знання України, 2006. – 428 с.
56. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 365 с (стр. 150-159)
57. Любушин Н.П., Лещева В.Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 471 с.
58. Мельник В.М. Основи економічного аналізу. – К.: Кондор, 2005. – 128 с.
59. Мескон М., Альберт Ф., Хедоурі Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.- М.: Дело, 1992.–702 с.
60. Методи оцінювання і планування економічних показників діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І.Б. Олексів / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 18 с.: рис., табл. — укp.
61. Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.М. Вовк; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
62. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. – К.: Вища школа, 2005. – 278 с.
63. Мних М.В. Планування діяльності підприємства в сучасних економічних умовах. – К.: Знання України, 2006. – 92 с.
64. Наказ Міністерства Фінансів України “Питання складання фінансової звітності” від 24 лютого 2000 р., № 37.
65. Опарин В. М. Финансовые ресурсы: проблемы определения и размещение // Вестник НБУ. — 2000.-№ 5.-С. 11.
66. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. – К.: Видавничий дім "Скарби", 2004. – 336 с.
67. Островська О.А. Модель ідентифікації стійкості фінансового стану підприємства // Экономика Крыма.- 2003.- № 8. - С.55-60.
68. Островська О.А. Оцінка фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності// Бухгалтерський облік і аудит. - 2003.- №2.-С.28-35.
69. Островська О.А. Фінансовий стан та фінансова стійкість підприємства: теоретичні аспекти визначення їх суті // Стратегія економічного розвитку України: Наук.зб.-Вип.4(11) /Голов.ред. О.П.Степанов.-К.:КНЕУ,2002.-С.182-187.
70. Партин Г.О., Білецька Н.П., Тимощук М.Р., Гирик О.С. Фінанси підприємств. – Л.: ЛБІ НБУ, 2005. – 112 с.
71. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с.
72. Подтикалов О. С. Основи бізнесу: Учбовий посібник. – Донецьк: ДонДТУ, 1999. – 22 с.
73. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” від 21 червня 1999 р. N 391/3684.
74. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
75. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
76. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів". Затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
77. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал". Затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
78. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 “Про складання фінансової звітності”.
79. Потій В.З., Бабяк Н.Д., Жолнерчик Г.Ю., Вакуленко Є.В., Невмержицький Я.І. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації. – К.: КНЕУ, 2005. – 244 с.
80. Рогов Г. К., Воробйова І. А. Фінанси підприємств: Навч. посібник / Український держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова. – Миколаїв: УДМТУ, 2006. – 148 с.
81. Рудюк Л.В. Фінанси підприємств. – К.: Університет "Україна", 2005. – 226 с.
82. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. –238 с.
83. Сич Є.М. Управлінський аналіз діяльності суб’єктів господарювання. – К.: Аспект-Поліграф, 2006. – 204 с.
84. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання, перероблене. –Львів: „Новий Світ –2000”, 2004. –344 с.
85. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 580 с.
86. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
87. Товариства капіталу Федеративної Республіки Німеччина / К.С. Сурніна, М.В. Богосян // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N73. — С. 122-125 — Библиогр. в конце ст. 3 назв. — укp.
88. Турило А.М., Терещенко О.А., Темченко А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів. – К.: Фінансова агенція, 1998. – 125 с.
89. Уолш Кяран. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства. – К.: Наукова думка, 2001. – 367 с.
90. Федонін О. С, Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. —К.:КНЕУ, 2003. —316 с.
91. Финансовое планирование и контроль, под ред М.А. Поукока и А.Х. Тейлора. – М.: Инфра-М, 1996. – 480 с.
92. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой. — Г.: Финансы и статистика. — 1995. — 278 c.
93. Финансы, под ред. А.М. Ковалёвой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 384 с.
94. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – І.: Академія ДПС України, 2005. – 459 с.
95. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
96. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В.М.Суторміна, В.М.Федосов, Н.С.Рязанова; За ред. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 1993. – 247 с.
97. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л.Д.Буряк, Є.В.Вакуленко, А.П.Куліш та ін. - К.: КНЕУ, 2003.-С.98-128.
98. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
99. Фінансове забезпечення діяльності малих підприємницьких структур: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / М.Д. Бедринець; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 19 с.: табл. — укp.
100. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
101. Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Л.І. Безгінова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2004. — 18 с. — укp.
102. Формування системи господарювання малого підприємництва в перехідній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Н.Ф. Колесник / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.
103. Формування та використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання в умовах трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / А.А. Марченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 16 с. — укp.
104. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-ІV.
105. Цигилик І.І. Фінанси підприємств: Навч.- метод. практикум. – І.-Ф.: Світ, 2006. – 177 с.
106. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства. – Л.: Новий світ, 2005. – 268 с.
107. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.
108. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
109. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. — К.: Міленіум, 2003.-160 с.
110. Щегельська О. Виведення підприємства з кризи: «Дешеві експерименти нам не по кишені» // Управление компанией. -1998. -№ 23-24.
111. Щербина В.С. Господарське право України. - К.: Атика, 2003.
112. Электронный финансовый словарь. Финансовая устойчивость - http://www.dis.ru/slovar/economic/1298.html.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.045531 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1861
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7964
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1962
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3015
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8019
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4569
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4419
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5797
Реклама

Цікаве