швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149638
2 Історія України36984
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34563
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32780
5 Звіт про проходження виробничої практики 26919
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26436
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18806
9 Правопис слів іншомовного походження18272
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами підприємства + ДОПОВІДЬ + РЕЦЕНЗІЯ + РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ» (ID:29044)

| Размер: 117 кб. | Объем: 93 стр. | Стоимость: 475 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Литература1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV.
2. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99
3. Закон України від 19.09.91 р. № 1576-12-ВР “Про господарські товариства”.
4. Закон України прийнятий ВР України від 22.04.93 р. № 3125-XII “Про аудиторську діяльність”.
5. П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затв.наказом Мінфін від 31.03.99 р. № 87
6. П(С)БО 2 “Баланс”. Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 “Звіт про рух грошових коштів” затверджений наказом Мінфіну України від 31.03.99 р.
8. „Інструкції про безготівкові розрахунки в України в національній валюті № 135 затверджена Постановою Правління НБУ від 29 березня 2001
9. Постанова Правління НБУ від 1 серпня 2001 р. № 318 “Про затвердження змін в Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”.
10. Постанова Правління Національного Банку України “Про затвердження Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні” від 19 лютого 2001 р. №72 (зі змінами і доповненнями внесеними постановою НБУ від 1 серпня 2001 р. №311)
11. Постанова Правління Національного Банку України “Про внесення змін в Інструкцію про організацію роботи по готівковому обігу установами банків в Україні” від 1 серпня 2001 р. №312 .
12. Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затверджене Постановою правління НБУ від 30.08.2002 р.
13. Артеменко В.Г.Беллендер М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие – 2-е издание.-М.: Издательство «Дело и Сервис» Новосибирск: Издательство «Сибирское соглашение» 2004.-160с.
14. Балабанов И.Т. Основі финансовогоменеджмента.- М.: Издательство “Финансы и статистика” 2005.
15. Бандурка О.М. Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник.- К.:Либідь 2000.- 312 с.
16. Бланк И.А.Финансовый менеджмент.- К.:2000.-528 с.
17. Брейли Р. Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер.с англ.- М.: ЗАО «Олимп-Бизнес» 2002.
18. Бригхем Ю. Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс в 2-х томах.: Пер.с англ.*Под ред.В.В.Ковалева- СПб: Экономическая школа 2001.
19. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер.з англ.-К.: Молодь 2003 – 1000 с.
20. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер.с англ./Гл.ред.серии Я.В.Соколов- М.: Финансы и статистика 2006.
21. Герчикова И.Н.Финансовый менеджмент.-М.: Консалтбанкир 2006.
22. Голов С. В. Костюченко І. Кравченко Г. Ямборко. Фінансовий облік: підручник.- Лібра 2005. – 980 с.
23. Голов С. В. М. Костюченко. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам. – Фактор 2007. – 976 с.
24. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций- К.: МАУП 2004 – 136 с.
25. Економічний аналіз господарської діяльності./ Іващенко В.І. Болюх М.А. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА” 2002.
26. Ефимова О.В.Финансовый анализ. 3-е издание.- М.: «Бухгалтерский учет» 2001.-352 с.
27. Кізима А.Я. Кушнірник І.П. “Аналіз руху коштів на підприємстві”//Фінанси України – 2007 -№7- с.23.
28. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.: Финансы и статистика 2005.-450 с.
29. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.:»Финансы и статистика» 2002.-768 с.
30. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. Посіб. – К.:Т-во “Знання” КОО 2007.
31. Крайник О.П.Клепикова З.В. Финансовый менеджмент.-К.: «Дакор» 2002.-260 с.
32. Крейнина М.М. Финансовый менеджмент: Учеб.пособие.-М.: Дело и сервис 2001.- 316 с.
33. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія.-К.: КНЕУ 2005.-387 с.
34. Любушин Н.П. Лещева В.Б. Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. Проф. Н.П.Любушина.–М.:ЮНИТИ-ДАНА 2002.
35. Маркарьян Э.А. Герасименко Г.П. Финансовы анализ.- М.: Приор 2001.-247 с.
36. Мертенс А. Инвестиции.- К.: Киев инвест. агенство 2001.-159 с.
37. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ 2005.
38. Нікбахт Е. Гропеллі А. Фінанси.- К.: Вік Глобус 2002.- 126 с.
39. П.Н.Шуляк. Финансы предприятий.- Москва 2000.
40. Павлова Л.Н. Финансы предприятий : Учебник для ВУЗов – М. 2000 –639 с.
41. Пан Л.В. “Управління обіговими коштами підприємства”// Фінанси України – 2007 - №6 – с.96-98.
42. Поліщук Н.В. Інформаційне забезпечення регулювання результатів діяльності підприємства.-Финансы Украины №1 2005.- с.61.
43. Русак Н.А. Русак В.А. Финансовый анализ субъектов хозяйствования: Справ.пособие.- Мин.: Высш.Шк. 2003 –309 с.
44. Самсонов Н.Ф. Финансовый менеджмент.- М.: Финансы ЮНИТИ 2005 – 495 с.
45. Ст.Росс и др. Основы корпоративных финансов/Пер.с англ.- М.: Лаборатория Базовых знаний 2004- 720с.
46. Суторміна В.М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.посібник/В.М.Суторміна В.М.Федосов Н.С.Рязанова за ред.В.М.Федосова.- К.: Либідь 2003 –247 с.
47. Терещенко О.О.”Теоретичні засади бюджетування на підприємстві”//Фінанси України .- 2007 - №11.- с.17-23
48. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік. - К: А.С.К. 2000. – 625 с.
49. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності. – К.: А. С. К. 2002. – 800 с.
50. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. Для студ. Вищ. Навч. Зал. Екон. Спец. – 5-те вид. Допов. й переробл. – К.: А.С.К. 2004. – 784с.
51. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік оподаткування і звітність: Підручник. – 2 – ге вид.доповнене і перероблене.-К.: Алерта 2007. – 954 с.
52. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент: Учеб.для вузов.- М.: Зерцало 2002.-458 с.
53. Финансы предприятий: Учебник/ Под ред.Колчиной Н.В.-М.: «ЮНИТИ» 2002.
54. Финансы предприятий: Учебник/ Под ред.Романовского М.В.-СПб.: «Бизнес-пресса» 2004.
55. Финансы предприятий: Учебник/Под ред.Смирновой З.М.-М.:»ЮНИТИ» 2002.
56. Фінанси підприємств : Підручник/Керівник авт.кол.і наук.ред.проф.А.М.Поддєрьогін.3- тє вид. перероб.та доп.-К.: КНЕУ 2000 – 460с.
57. Фінансовий менеджмент:Навч.-метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.М.Поддєрьогін Л.Д.Буряк Н.Ю. Калач та ін.-К.:КНЕУ 2001.-294 с.
58. Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер.с нем./Под ред.М.Л.Лукашевича.- М.: Финансы и статистика 2002.- 56 с.
59. Хан Д. Планирование и контроль: Концепция контроллинга: Пер.с нем.-М.: Финансы и статистика 2001.- 216 с.
60. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента.- М.: Дело 2003.- 246 с.
61. Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. - Финансы и статистика 2001. – 416 с.
62. Чедвик Л. Основы финансового учета.- М.: ЮНИТИ 2004.- 214 с.
63. Шевченко Р.І. Банківські операції. – К. КНЕУ 2000 – с. 160
64. Шеремет А.Д. Сайфулин Р.С.Финансы предприятий.-М.: ИНФРА-М 2002- 343 с.
65. Шим Д. Сигел Д. Финансовый менеджмент.Пер.с англ.-М.: Филинъ 2006.
Дополнительная информация3257
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами підприємства + ДОПОВІДЬ + РЕЦЕНЗІЯ + РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.121602 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7947
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5778
Реклама

Цікаве