швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150685
2 Історія України37144
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34807
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32896
5 Звіт про проходження виробничої практики 27041
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26555
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19914
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18830
9 Правопис слів іншомовного походження18357
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16723
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Особливості кредитної діяльності банку (на прикладі АКБ „ПравексБанк”)» (ID:29068)

| Размер: 123 кб. | Объем: 110 стр. | Стоимость: 300 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Литература1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 № 2121 – ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”) 2001. - № 1. – С. 3 – 46 (зі змінами та доповненнями).
2. Закон України “Про іпотечне кредитування операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 № 0979
3. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 - ХІV (зі змінами та доповненнями).
4. Адамик Б.П. Банківські електронні послуги: Навч. посібник для денної та заочно-дисертаційної форми навчання. – Тернопіль: Карт-бланш 2005. – 94 с.
5. Александрова Н.Г. Александров Н.А. Банки и банковская деятельность для клиентов. –СПб Питер 2002
6. Алексеєнко Л.М. Олексієнко В.М. Юркевич А.І. Економічний словник: банківська справа фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник). – К.: Максимум 2000.
7. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія.- К. КНЕУ 2002
8. Банківська справа: Навч. посібник / За ред. Р.І.Тиркала. –Тернопіль. Карт-бланш 2001
9. Банківські операції: Підручник: Затв. Мін. освіти та науки України / За ред. А. М. Мороза. -2-ге вид. виправ. і доп. -К. КНЕУ 2002
10. Банківські операції / В.І.Капран: Навчальний посібник. – Київ: ЦНЛ 2006. – 208 с.
11. Белоглазова Г.Н. Кроливецкая Л.П. Аудит банков / Финанси и статистика 2005
12. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – 1-4-те вид. виправ. і доп. – К.: Знання 2004.
13. Васюренко О.В. Сердюк Л.В. Сидоренко О.М. Карасьова З.М. Каднічанська В.М. Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках. – К.: Знання 2006 595 с.
14. Введение в банковское дело / Под ред. Г.Асхауэра. –Москва Научная книга 1996
15. Вересюк А. Банки совершенствуют работу банкоматов // Банков¬ская практика за рубежом.- 2005.- № 9.- C. 52-54.
16. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародний банківській бізнес: базові категорії поняття терміни: Навчальний словник-довідник. – Львів: Магнолія-плюс 2005 – 311 с.
17. Вступ до банківської справи / За ред. М.Савлука. -К. Лібра 1998
18. Гладких Д. Проблеми і перспективи залучення іноземних інвестицій у банківську систему України // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 13-15.
19. Гладких Д. Структура банківських кредитів і залучених коштів як дзеркало економічного здоров я держави // Вісник НБУ.- 2005.- № 11.- C. 26-33.
20. Грюнинг Х. ван Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: Пер. с англ.- Москва Весь мир 2003
21. Губенко С.М. Мозгова О.П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України. – Харків: Штрих 2000. – 360 с.
22. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навч. посібник. – К.: Алеута 2004. – 478 с.
23. Дзюблюк О. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки: Монографія. -К. Поліграфкнига 2000
24. Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти ор¬ганізації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа.- 2005.- № 3.- C. 40-52.
25. Діденко О. М. та ін. Інституційний розвиток банківської системи // Фінанси України.- 2005.- № 11.- C. 70-76.
26. Долан Э. Деньги банковское дело и денежно-кредитная политика. –Москва-Ленинград Профико 1991
27. Енциклопендія банківської справи України / Редкол. Стельмах В.С. та ін. НБУ Ін-т незалежних експертів. -К. Молодь Ін Юре 2001
28. Ефремова А.А. Гореничий С.С. Векселя и варранты: практика использования и учета. –Москва Экономика 2000
29. Зайцев О. Достойный конкурент банкомату // Банковская прак¬тика за рубежом.- 2005.- № 5.- C. 66-73.
30. Заруцька О. Проблеми розвитку банківського управлінського обліку // Вісник НБУ.- 2005.- № 8.- C. 40-42.
31. Калина А.В. Кощеев А.А. Работа современного коммерческого банка. – К.: МАУП 1997.
32. Камінський А. Кияк А. Ідентифікація аналіз та управління опе-раційними ризиками в українських банках // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 7-11.
33. Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті. – Х.: Право 2004.
34. Капран В.І. Кравченко М.С. Коваленко О.К. Омельченко С.І. Банківські операції. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури 2006.
35. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у банках. – К.: КНЕУ 2002. – 404 с.
36. Кірєєв О.І. Любунь О.С. Кравець М.П. та ін. Внутрішній аудит у банку: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури 2006. – 220 с.
37. Коваленко М.А. Біленко В.М. Сухомлин Л.Є. Операції сучасного комерційного банку: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс 2004. – 472 с.
38. Ковальчук А. Банківський кредит: правові засоби повернення.- К.. Знання 2001
39. Колодізєв О.М. Яременко О.Р. Гроші та кредит: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х.: Видавничий Дім Інжек 2004. – 156 с.
40. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: Монографія.- К. Кондор 2004
41. Кравець В. Інтернет-платежі в системі безготівкових розрахунків // Вісник НБУ.- 2005.- № 11.- C. 21-23.
42. Краевая А. Wachovia и Visa внедряются в студенческие городки // Банковская практика за рубежом.- 2005.- № 10.- C. 38-39.
43. Кредитна система України і банківські технології: У 3-х т.: Рек. Мін. освіти і науки України / Стельмах В.С. Шаповалов А.В. Кротюк В.Л. та ін. За заг. ред. І.В.Сала.- Львів ЛБІ НБУ 2002
44. Кредитний ризик комерційного банку / За ред. В.В.Вітлінського. -К. Знання 2000
45. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. – К.: Ін Юре 2000.
46. Кротюк В. Л. Міщенко В. І. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 3-9.
47. Мещеряков А. А. Вплив перерозподілу доходів у середині банку на встановлення тарифів за безготівковими переказами // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 60-63.
48. Мещеряков А. А. Собівартість безготівкових операцій ко¬мерційного банку // Фінанси України.- 2005.- № 11.- C. 77-80.
49. Міщенко В.І. Банківські операці. Підручник. – К.: Знання 2006. – 727 с.
50. Моральний кодекс банкіра: Додаток до Енциклопедії банківської справи України / НБУ Ін-т незалежних експертів. -К. Наша гривня 1999
51. Морсман Эд. М. Кредитный департамент банка. Организация эффективной работы: Пер. с англ.- Москва Альпина Паблишер 2003
52. Операції комерційних банків / Р.Коцовська В.Ричаківська Г.Табачук Я.Грудзевич М.Вознюк. – 4-те вид. – К.: Алеута 2004. – 500 с.
53. Основи банківської справи / І.Ф.Прокопенко: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – Київ: ЦНЛ 2005. – 410 с.
54. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: / Навч. посібник / О.В.Геєць В.М.Домрачев С.Л.Лондар. – К.: Вид-во Європ. ун-ту 2004. – 237 с.
55. Павлишин О.П. Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум: Навч.-метод. посібник. – К.: Алеута 2005. – 158 с.
56. Пархоменко В. Річна фінансова звітність // Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- № 1.- C. 2-16.
57. Пересада А. А. Майорова Т. В. Інвестеційне кредитування: Навч. посібник: Рек. Мін. освіти і науки України.- К. КНЕУ 2002
58. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посібник: Рек. Мін. освіти і науки України.- К. КНЕУ 2001
59. Петрук О. М. Банківська справа: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України / За ред. Ф. Ф. Бутинеця.- К. Кондор 2004
60. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учеб. пособие. –Москва ИНФРА - М 2001.
61. Прокопенко І.Ф. Ганін В.І. Соляр В.В. Маслов С.І. Основи банківської справи. Навч. посібник. – К: Центр навчальної літератури 2005. – 410 с.
62. Тиркало Р.И. Банківська справа Навч. посібник. – Тернопіль Карт-бланш 2004.
63. Харченко В. Шпак Н. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток за перше півріччя 2005 року // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 28-30.

Дополнительная информация3271
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Особливості кредитної діяльності банку (на прикладі АКБ „ПравексБанк”)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.123623 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1862
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7965
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1963
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3016
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8020
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4570
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4420
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5798
Реклама

Цікаве