швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150606
2 Історія України37104
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34701
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32867
5 Звіт про проходження виробничої практики 26987
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26518
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19908
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18827
9 Правопис слів іншомовного походження18326
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16721
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Методика організація і аудит наявності та руху будівельних матеріалів + РЕЦЕНЗІЯ + РЕФЕРАТ + ДОПОВІДЬ» (ID:29587)

| Размер: 406 кб. | Объем: 133 стр. | Стоимость: 450 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Господарський Кодекс України
2. Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
3. Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» № 2132-ХІІ від 18.02.92
4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження “Основних положень про склад витрат виробництва (обігу) і формування фінансових результатів на підприємствах і в органах України” 1993.
5. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.99 № 996. / http://www.nau.kiev.ua
6. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94 р. № 334/94-ВР. / http://www.nau.kiev.ua
7. Закон України „Про податок на додану вартість” від 22.05.1995 р. № 889-IV. / http://www.nau.kiev.ua
8. Закон України „Про аудиторську діяльність” від 22.03.1991 р. № 89-IV. / http://www.nau.kiev.ua
9. Закон України „По державну податкову службу в Україні” від 14.12.90 р. № 509-XII / www.liga.net
10. Міжнародні стандарти аудиту – 2005 р.
11. План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291. http://www.nau.kiev.ua
12. Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291. http://www.nau.kiev.ua
13. Інструкція по інвентаризації основних засобів нематеріальних активів товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів та розрахунків
14. П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua
15. П(С)БО 2 „Баланс” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 / http://www.nau.kiev.ua
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 / http://www.nau.kiev.ua
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 Нематеріальні активи затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242 / http://www.nau.kiev.ua
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 / http://www.nau.kiev.ua
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 Зобов’язання затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 / http://www.nau.kiev.ua
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 Оренда затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 / http://www.nau.kiev.ua
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 / http://www.nau.kiev.ua
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 Витрати затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 / http://www.nau.kiev.ua
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 Об’єднання підприємств затверджений наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163 / http://www.nau.kiev.ua
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 Зменшення корисності активів затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 / http://www.nau.kiev.ua
25. Порядок проведення дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей затверджений Наказом Мінфіну та Мінекономіки № 37-20/248/07-104 від 31.05.93 р. / http://www.nau.kiev.ua
26. Порядок подання фінансової звітності. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. / http://www.nau.kiev.ua
27. Лист Міністерства фінансів України від 21.12.05 р. № 31-34000-10-5 / 27793 “Про облікову політику” / http://www.nau.kiev.ua
28. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт затверджені наказом Державного комітету будівництва архітектури і житлової політики України від 07.05.2002 р. № 81.
29. Методичні рекомендації з застосування регістрів бухгалтерського обліку затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.
30. Наказ Мінстату № 193 - Наказ Міністерства статистики України Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обліку сировини і матеріалів .
31. Бутинець Ф.Ф. Аудит: підручник для студентів спеціальності «Облік та аудит» - Житомир:ПП «Рута». – 2002 – 672 с.
32. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік - Житомир: ПП Рута 2003
33. Бухгалтерский учет под ред. В.П. Ткаченко. - К.: 2004.
34. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай М. Ф. Базась М. М. Матюха В. М. Базась За ред. В. Б. Захожая М. Ф. Базася. — К.: МАУП 2005. — 968 с.
35. Величко О. Г. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ВАТ Баланс-Клуб 2000. — 768 с.
36. Гончаров В.П Финансовий менеджмент: навч. Посібник – Х ІНЖЕК 2003. – 240 с.
37. Гордієнко І. В.Інформаційні системи і технології в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — 2-ге вид. перероб. і доп. — К.: КНЕУ 2003. — 259 с.
38. Грабова Н.М. та ін.. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник – К.: А.С.К. - 2002
39. Грабова Н.Н. Домбровський В.Н. Бухгалтерський облік в виробничих та торгових підприємствах. – К. А.С.К. 2002. – 624 с.
40. Гусева Т. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ 2005. 130с
41. Для чого потрібні лімітно-забірні картки Ткаченко Надія - д. е. н. професор кафедри обліку та аудиту Національного університету харчових технологій. - Все про бухгалтерський облік №47 (1324) 22 травня 2007
42. Економічний аналіз. Навчальний посібник. Ч 1 /Азаренков Г Ф. Петряєеа 3. Ф. та ін. —Харків: Вид. ХДЕУ 2003. — 208 с.
43. Економічний аналіз: Навч. Посіб. За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП „Рута 2003. - 680 с.
44. Економічний аналіз: Підручник За ред.. Чумаченка - К: КНЕУ 2004
45. З яких документів можна дізнатися про залишки запасів на складі. Назаренко Інна консультант газети. - Все про бухгалтерський облік №47 (1324) 22 травня 2007
46. Заруба О.Д. Основи фiнансового аналiзу та менеджменту: Навч.посiбник.- К.: Українсько-Фiнський iн-т менеджменту i бiзнесу 1995.- 110 с.
47. Ізмайлова К. В.Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.:МАУП 2003. — 148 с.
48. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. - К.: МАУП 2000-152с.
49. Калина А. В. Конева М. И. Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование(микро- и макроуровни): Учеб.-метод. пособие. - 3-е изд. перераб. и доп. - К.: МАУП 2003. - 416 с.
50. Камлик М.І. Судова бухгалтерія. Підручник. – К.: Атака 2003. – 592 с.
51. Ковалев В.В. Волкова О.Н. Аналіз хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. - М.: ООО „ТК Велби 2002. - 424 с.
52. Коробов М.Я Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. - К. 2000 – 378 с.
53. Кужельний М.В. Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.: КНЕУ 2001.- 334 c
54. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів: Світ 1995
55. Ластовецький В.О. Виробничо-коммерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності. – Чернівці: „Місто” 2003. – 156 с.
56. Лень В .С. Управлінський облік: Навч посібник. – К.: Знання-Прес 2003 - 287с.
57. Лень В .С. Гливенко бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. – К.: 2004
58. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – К.: Вид-во „Центр навчальної літератури” 2003. – 215 с.
59. Лишиленко О.М. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. Посібник - К.:2005
60. Маляревский Ю.Д. Тютюнник П.С.Финансовый учт: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Х.: ИНЖЕК 2003 – 288с.
61. Масленченков Ю.С. Тронин Ю.Н. Управленческие решения. Учеб. пос. для вузов.Житомир: Юнити-Дана 2004
62. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік – К:Кондор 2005
63. Облік і контроль результатів операційної діяльності с/г формувань Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / М.А.Подранчук Інст.аграрн. економіки — К. 2003. — 18 с. — укp.
64. Пироженко О. и др. Все об учете и организации розничной торговли. – Х.: Фактор 2006. – 260с.
65. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. Пособ. - 7-е изд. испр. - Мн.: Новое знание 2002. - 704 с. 65. www.ukrstat.gov.ua
66. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України6 навч. Посібник. – К.: Кондор 2003
67. Слюнина Т.П. Организация и методика проведения аудита. Конспект лекций. — Харьков: Изд. ХГЭУ 2002. — 96 с. Русск. Яз
68. Сопко В. В. Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. 2000. — 258с.
69. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. - К.:МАУП 2003. - 368 с.
70. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес 2002.
71. Уцінка ТМЦ: облік і документальне оформлення. Валентинова Тетяна - консультант газети. - Все про бухгалтерський облік №47 (1324) 22 травня 2007
72. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посібник. / А.М. Поддєрьогін та ін.. – К.: КНЕУ 2001
73. Харламова Г. Методика визначення податкових різниць. –Вісник податкової служби України № 25 2007
74. Хмиль Т. Шишмарева Л.Оптимизация прибыли объема выпуска продукции и издержек производства // Бизнес - Информ - № 15 2004г. ст. 118-119.
75. Чабанова Н.В Василенко Ю.А Бухгалтерський фінансовий облік. – К. 2004
76. Шашурин Ю.С. Черезов А. В. Себестоимость в оперативном управлении предприятием - М.: 000 Издательско-Консалтинговая Компания ДеКА 2000. - 212 с.
77. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под редакцией В.П. Грузинова. - М.: Банки и биржи ЮНИТИ 2003. - 535с.
78. Юров В.Ф. Прибыль в рыночной экономике: вопросы теории и практики. - М. Финансы и статистика 2001
79. Як правильно організувати облік запасів. Назаренко Інна консультант газети. - Все про бухгалтерський облік №47 (1324) 22 травня 2007
Дополнительная информация3622
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Методика організація і аудит наявності та руху будівельних матеріалів + РЕЦЕНЗІЯ + РЕФЕРАТ + ДОПОВІДЬ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.162979 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1858
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7960
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1947
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3012
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8011
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4568
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4418
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5790
Реклама

Цікаве