швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149872
2 Історія України37002
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34593
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32800
5 Звіт про проходження виробничої практики 26934
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26454
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19894
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18807
9 Правопис слів іншомовного походження18283
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


2

Тема: «Бібліотечні асоціації та об’єднання організаційні основи напрями діяльності роль професійного самоврядування в демократизації бібліотечної справи» (ID:30065)

| Размер: 38 кб. | Объем: 43 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Литература1. Актуальні питання розвитку бібліотечної справи: Матеріали наук.-практ. конф. Київ 5-6 жовтня 2000р. / Державна наукова медична бібліотека / Павленко Р.І. (ред.). – К. 2000. – 140 с.
2. Александрова О.К. Ашер Дана Бабич В.С. та інші. Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє: Зб. ст. міжнар. наук.-практ. конф. «Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє» / Українська бібліотечна асоціація Національна парламентська бібліотека України / Бабич В.С. (ред.кол.). – К. 1998. – 174 с.
3. Аль Тавалбех Серхан Ахмед. Міжнародна співпраця бібліотек на базі комп ютерних технологій: сучасний стан та перспективи: Автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Харківська держ. академія культури. – Х. 2002. – 21с
4. Башун О. Змістовно-мовні потреби читачів Донецької області: (Результати соціол. дослідж.) / О. Башун Н. Супрунець // Донец. вісн. Наук. т-ва ім. Шевченка: Філософія. Культура. Політика. Педагогіка. Т. 13. – Донецьк 2006. – С. 133 – 144.
5. Башун О.В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек / Наук. ред. Білецький В.С. – Донецьк: УКЦентр 1999. – 204 с.
6. Беспалова Э. Функции библиотечной и библиографической систем // ТБ. – 1984. – №6. – С. 27 – 38.
7. Бібліотека і час: Ювілейний збірник до 140-річчя Національної парламентської бібліотеки України / Національна парламентська бібліотека України / Корнієнко А.П. (відп.ред.). – К. 2006. – 121 с.
8. Бібліотека і читач на порозі XXI сторіччя: Зб. наук. пр. / Національна парламентська бібліотека України / З.І. Савіна (відп.ред.). – К. 1998. – 71с.
9. Джерелиевская И.К. Библиотека – субъект рыночных отношений (постановка проблемы) // Научные и технические библиотеки. – 1992. – № 3. – С. 4 – 12.
10. Забезпечення фізичного збереження документних фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: Інструкція / Н. Солонська (ред.) Г. Новікова (укл.). – К. 1996. – 16 с.
11. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної парламентської бібліотеки України (за 1950-2000 рр.): Ретроспективний бібліографічний покажчик / Національна парламентська бібліотека / Н.Г. Богун (уклад.). – К. 2001. – 121 с.
12. Ільганаєва ВО. Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку. – К.: Ред. журн. «Бібл. вісн.» 1996. – 253 с.
13. Каліберда Н.Ю. Система обслуговування читачів Національної бібліотеки України. Історія формування та тенденції розвитку (1918- початок 90-х років): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського – К. 1999. – 18 с.
14. Каптерев А.И. Теоретические проблемы профессионализации библиотечной деятельности: Пособие для преподавателей / МГИК. – М. 1993. – 130 с.
15. Каптерев АИ. Культурологические проблемы профессионального сознания библиотечных специалистов // Исслед. и материалы. Вып. 69. – М. 1994. – С. 69–78.
16. Карташов Н. Формирование библиотечно-территориальных комплексов. – Новосибирск: Наука 1978. – 240 с.
17. Ківшар T.I. Український книжковий рух як історичне явище (1917– 1923 pp.). – К. 1996. – 339 с.
18. Клюев В.К. Суворова В.М. Благотворительная ресурсная поддержка библиотеки. – М.: ЦНСХБ 2000. – 89 с.
19. Клюев В.К. Ястребова Е.М. Маркетинговая ориентация библиотечно-информационной деятельности. (Маркетинг в системе управления библиотекой). – М.: ИПО «Профиздат»: Изд-во Моск. гос.ун-та культуры и искусств 1999. – 143 с.
20. Корнієнко А.П. Напрями співробітництва державних і вузівських бібліотек (http://library.ntu-kpi.kiev.ua/html/arhiv/konf100/kornienko.htm).
21. Никифоровская Н.А. Библиографическое описание: Вопросы теории истории и методики. – Л.: Наука 1978. – 148 с.
22. Новальська Т.В. Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях (кінець ХІХ- початок ХХІ ст.) / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К.: КНУКМ 2005. – 252 с.
23. Обслуговування юних читачів: тенденції проблеми перспективи: Інформ. довідка за матеріалами очно-заоч. навч. заступників директорів самостійних централізованих бібл. систем для дітей (м. Миколаїв жовтень 1996 р.) / Державна бібліотека України для дітей / Л.І. Стахурська (ред.). – К. 1998. – 18с.
24. Пашкова В.С.. Національні бібліотечні асоціації: виникнення та еволюція діяльності. – К. 1997. – 184 с.
25. Ринок і людина: (На допомогу формуванню нового типу економічної культури читачів): Методико-бібліогр. матеріали / Харківська держ. наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка / Л.П. Суворова (ред.)Клавдія Олександрівна Ткач (склад.). – Х. 1995. – 148 с.
26. Робота з читачами-дітьми в сільській бібліотеці: Методично-консультаційний матеріал на допомогу бібліотекареві / Державна бібліотека України для дітей / Т.М. Турбаніст (уклад.) Т.О. Цикуліна (уклад.). – К. 2001. – 7 с.
27. Рогова П.І. Історія освітянських бібліотек України: Науковий зб. / АПН України Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О.Сухомлинського / (голова ред. кол.). – К.: Вирій 2006. – 403 с.
28. Рогова П.І. Педагогічні бібліотеки України (ІІ пол. XIX - 20-ті рр. XX ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського – К. 2004. – 20 с.
29. Російськомовна книга у фондах Національної парламентської бібліотеки України. 1816-1923: Каталог / В.В. Патока (ред.) Р.С. Жданова (уклад.) В.М. Лой (уклад.). – К.: Глобус 1999. – 365 с.
30. Рубанова Т.Д. Профессиональные библиотечные объединения в СССР: История формирования и современное состояние: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / МГИК. – М. 1991. –16 с.
31. Світ дивовижної краси: Метод. рек. з художньо-естет. виховання читачів-дітей / Київське обласне управління культури Київська обласна бібліотека для дітей / М.П.Зніщенко (наук.ред.) Г.М.Перепелицина (підгот.) – К. 2004. – 21 с.
32. Силеманова Е.В. Реклама не роскошь а средство продвижения //Библиотека. – 2000. – № 4. – С.14 – 16.
33. Соколов А. Социальные функции библиотечной и библиографической деятельности // НТБ. – 1984. – №6. – С.19 – 27.
34. Соляник А.А. Система документопостачання бібліотечних фондів: закономірності розвитку / Харківська держ. академія культури. – Х.: ХДАК 2005. – 230 с.
35. Столяров Ю. Библиотека: структурно-функциональный подход. – М.: Книга 1986. – 240 с.
36. У просторах всесвіту: Бесіди про книги для читачів-учнів 7-9 класів / Державна бібліотека України для дітей / Л.І. Стахурська (ред.) Н.О. Гажаман (упоряд.). – К. 1999. – 22 с.
37. Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали / Українська бібліотечна асоціація Національна парламентська бібліотека України / В.С.Пашкова (уклад.) В.О.Кононенко (уклад.). – К. 2001. – 78 с.
38. Чачко А.С. Библиотечный специалист: Особенности труда и профессионализации. – К.: Наукова думка 1986. – 192 с.
39. Чачко А.С. Библиотекари как социально-профессиональная группа в условиях развитого социализма (К разработке программы исследования) // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1986. – № 8. – С. 3–8.
40. Чачко А. Об`єкт бібліотекознавства – сучасна бібліотека в процесі трансформації // Бібліотечна наука освіта професія у демократичній Україні: Зб.наук. праць. – К. 2000. – Вип.2. – С. 109 – 118.
41. Чачко А.С. Библиотечная профессиология: некоторые итоги и задачи развития // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1984. – № 10. – С. 6–12.
42. Червоножка В. Парламентська бібліотека як підручник історії // Дзеркало тижня. – 2006. – № 12 (591) Субота 1 – 7 квiтня.
43. Ярощук В.П. Обслуговування читачів: аспекти оновлення / Рівненська держ. обласна бібліотека. – Рівне 1997. – 87 с.

Дополнительная информация75299
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Бібліотечні асоціації та об’єднання організаційні основи напрями діяльності роль професійного самоврядування в демократизації бібліотечної справи»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.111481 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7949
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1940
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8001
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4412
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5780
Реклама

Цікаве