швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150594
2 Історія України37101
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34694
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32866
5 Звіт про проходження виробничої практики 26984
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26517
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19908
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18827
9 Правопис слів іншомовного походження18323
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16721
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Електронний документ минулий та сучасний етап + РЕЦЕНЗІЯ + РЕФЕРАТ + ВИСТУП» (ID:30249)

| Размер: 126 кб. | Объем: 114 стр. | Стоимость: 450 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Литература
1. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»: Офіц. текст прийнятий Верховною Радою України 6 жовтня 1998 р. зі зм. та доп. станом на 1 вересня 2003 р. – К.: Видавничий дім «Ін Юре» 2003. – 10 с.
2. Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 48. – Ст.650.

3. Бадьина А.В. Электронный документооборот фирмы // Делопроизводство 1999. – №1. – С. 34 – 39.
4. Беспянська Г.В. Діловодство. – К.: Університет «Украина» 2005. – 418 с.
5. Бобылева М.П. Вопросы анализа документооборота организации в условиях использования автоматизированных систем // Делопроизводство. – 2001. –№1. – С. 36 – 41.
6. Васюков І.В. Головань С.М. Давиденко А.М. Хорошко В.О. Щербак Л.М. Основи організації електронного документообігу. – К.: ДУІКТ 2008. – 230 с.
7. Використання USMARC формату для бібліографічних даних в електронній обробці документів: Методичні поради з досвіду наукової бібліотеки НаУКМА / Наукова бібліотека Національного ун-ту «Києво-Могилянська академія» / Т.В. Бугасова (уклад.). – К. 1999. – 88 с.
8. Гайсинюк Н.А. Педагогічні засади підготовки документознавців в умовах інформатизації суспільства: Автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К. 2003. – 23 с.
9. Головань С.М. Коженевський С.М. Рибальський О.В. Хорошко В.О. Чирков Д.В. Основи організації електронного документообігу: Практикум. – К.: ДУІКТ 2007. – 133 с.
10. Гречко А.В. Інтелектуалізація та впорядкування інтерфейсів систем електронного документообігу: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / НАН України Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова – К. 2006. – 19 с.
11. Гречко А.В. Основи електронного документообігу: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К. 2006. – 156с.
12. Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843-99. – К.: Держстандарт України 2000. – 8 с.
13. Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив: Докл. и сообщения шестой междунар. науч.-практ. конф. 24-25 ноября 1999 г. / М.В. Ларин (председ. редкол.). – М. 2000. – 238 с.
14. Документознавство та інформаційна діяльність: наука освіта практика: Матеріали наук. конф. 18 грудня 2002р. / М.С.Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ 2003. – 100 с.
15. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ 25-26 травня 2004р. / М.С. Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ 2004. – 212 с.
16. Електронний документообіг: Програма курсу / Харківська держ. академія культури. Кафедра інформаційних технологій / Г.Г.Асєєв (уклад.) Т.Г.Білова (уклад.). – Х.: ХДАК 2003. – 18 с.
17. Жуковська В.М. Діловодство. Практикум: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ 2004. – 152 с.
18. Загорецька О.М. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX - на початку XXI століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Державний комітет архівів України Український НДІ архівної справи та документознавства. – К. 2005. – 16 с.
19. Загорецька О.М. Теорія діловодства як галузь наукових знань // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД 2002. – Т. 8. – С. 139 – 141.
20. Засоби обробки електронних документів в Інтернет: Програма курсу / Харківська держ. академія культури. Кафедра інформаційно-документних систем / С.О. Мар їн (уклад.). – Х.: ХДАК 2003. – 14 с.
21. Зиновьева Н.Б. Документоведение. – М.: ИПО Профиздат 2001. – 208 с.
22. Іванова Т.В. Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. – К.: Либідь 2004. – 312 с.
23. Інформаційні технології Електронний документообіг Файлування та відбирання документів (DFR) / А.О. Стогній (розроб.). – Чинний від 2001.01.01. – Офіц. вид. – К.: Держстандарт України 2000. – (Державний стандарт Міждержавний стандарт). – Ч.1: ДСТУ 3873-1-99 (ГОСТ 30653-99) (ISO/IEC 10166- 1:1991). Означення абстрактної послуги та процедури. – ІV 112 с.
24. Комова М.В. Документознавча термінологія. – Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» 2003. – 167 с.
25. Костенко Л.Й. Онлайнові ресурси бібліотеки: створення використання // Бібл. вісн. – 2003. – № 1. – С. 13 – 17.
26. Круковський М.Ю. Побудова системи електронного документообігу на основі формальних моделей: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / НАН України Інститут проблем математичних машин і систем. – К. 2007. – 20 с.
27. Кудряев В.А. Корнеев И.К. Ксандопуло Г.Н. и др. Организация работы с документами. – М.: Инфра-М 1998. – 575 с.
28. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / Український держ. НДІ архівної справи та документознавства Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. 2000. – 162 с.
29. Кулешов С.Г. О понятии электронный документ // Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив: Докл. и сообщения на шестой междунар. науч.-практ. конф. – М. 2000. – С. 54 – 57.
30. Кушнаренко Н.М. Внутріпредметна і міжпредметна інтеграція дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х. 2003. – Вип. 11. – С. 110 – 115.
31. Кушнаренко Н.М. Наука про документ: момент біфуркації // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (К. 25-26 трав. 2004 р.) / Держ акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К. 2004. – С. 9 – 11.
32. Кушнаренко Н.М. Складові змісту спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»: питання методології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 1. – С. 42 – 45.
33. Кушнаренко Н.М. Удалова В.К. Наукова обробка документів. – К.: Вікар 2003. – 328 с.
34. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб. для вузов. – К.: Знання 2004. – 459с.
35. Матвієнко О.В. Цивін М.Н. Менеджмент інформаційних офісних систем. – К. 2001. – 154 с.
36. Морозюк І. Формування напрямів освіти документознавців // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 10. – С. 27 – 29.
37. Новий тлумачний словник української мови / Укл. В.Яременко О.Сліпуненко: В 4 т. – К.: АКОНІТ 2000. – Т.2. – 911 с.
38. Отле П. Библиотека библиография документация: Избранные труды пионера информатики / Пер. с англ. и франц. Р.С. Гиляревского и др. Предисл. сост. коммент. Р.С. Гиляревского. – М.: ФАИР-ПРЕСС Пашков дом 2004. – 350 с.
39. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посібник для вищих навч. закл.: У 2 ч. / Європейський ун-т. – К.: Видавництво Європейського ун-ту 2001.
40. Рудюк В.В. Система керування електронною документацією у Федеративній Республіці Німеччина (1990-2006 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 27.00.02 / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. 2008. – 19 с.
41. Свердан М.Р. Основи діловодства. – Чернівці: Рута 2004. – 184 с.
42. Сельченкова С.В. Експертиза цінності управлінських документів недержавних організацій: Організаційно-методичний аспект // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД 2004. – Т. 11. – С. 133 – 137.
43. Слободяник М.С. Документологія як наукова і навчальна дисципліна // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (К. 25-26 трав. 2004 р.) / Держ акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К. 2004. – С. 12 – 15.
44. Слободяник М.С. Структура сучасного документознавства // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 4. – С. 18 – 21.
45. Сокова А.Н. Документоведение и его роль в исторической науке и управленческой деятельности // Документоведение. – 2004. – №4. – С. 29 – 35.
46. Степанова Я.М. Рассамакін В.Я. Основи електронного документообігу: Навч. посібник. – К.: КНТЕУ 2004. – 156 с.
47. Столяров Ю.М. Соціальні комунікації: розвиток в інформаційному просторі // Вісн. ХДАК: Зб. наук. пр. – Х. 2000. – Вип. 2. – С. 4 – 7.
48. Столяров Ю.Н. О новой научной дисциплине – документологии – и ее предмете // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть: Матеріали міжнар. конф. до 70-річчя ХДАК / Харк. держ. акад. культури. – Х. 1999. – Ч. 2. – С. 66 – 71.
49. Тихонов В.И. Юшин И.Ф. Электронные архивы и электронный документооборот // Отечеств. архивы. – 1999. – № 2. – С. 19 – 20.
50. Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно-бібліографічних наук // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 3. – С. 22 – 23.
51. Швецова-Водка Г.М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій. – Рівне: РДГУ 2001. – 438 с.
52. Шейко В.М. Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К.: Знання 2004. – 307 с.
Дополнительная информация75345
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Електронний документ минулий та сучасний етап + РЕЦЕНЗІЯ + РЕФЕРАТ + ВИСТУП»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.547911 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1858
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7960
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1947
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3012
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8011
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4568
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4418
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5790
Реклама

Цікаве