швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149646
2 Історія України36984
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34563
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32780
5 Звіт про проходження виробничої практики 26919
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26436
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18806
9 Правопис слів іншомовного походження18272
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Обґрунтування стратегії розвитку підприємства» (ID:30290)

| Размер: 189 кб. | Объем: 105 стр. | Стоимость: 400 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Литература1. Андрушків Б.М. Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. – Львів: ”Світ“ 2005 –294 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика 2008. – 365 с.
3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М.: Финансы и статистика 1995. – 384 с.: ил.
4. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.: ИНФРА–М 2004. – 392 с.
5. Валуев С.А. Волкова В.Н. и др. Системный анализ в экономике и организации производства. – Л.: Политехника 2001. – 398 с.
6. Василенко В.О. Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. Навчальний посібник. – Вид. 2-ге виправл. і доп. За ред. Василенка В.О. – К.: Центр навчальної літератури 2004. – 400 с.
7. Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: ”Триада ЛТД“ 2006. – 384 с.
8. Виханский О. С. Стратегическое управление. – М.: Изд-во МГУ 2005. – 420 с.
9. Виханский О. С. Наумов А. И. Менеджмент: человек стратегия организация процесс: Учебник. – М.: Гардарика 2006. – 154 с.
10. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Гардарика 2000. – 296 с.
11. Герасимчук В.Г. Діагностика стратегія ефективність. – К.: Вища шк. 2005. – 256 с.
12. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ 2000. – 360 с.
13. Голубков Е.П. Голубкова Е.Н. Секерин В.Д. Маркетинг – выбор лучшего решения. – М. 2003. – 222 с.
14. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала. – М.: МП «Сувенир» 2003. – 488 с.
15. Градов А.П. Кузин Б.И. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. – Киев: Вища школа 2006. – 235 с.
16. Грибик І. Роль стратегічного менеджменту в підвищенні ефективності функціонування підприємств в ринковій економіці// Вісник державного інституту Львівська політехніка. – 2005 – №336 – С. 84-89
17. Долан Э.Дж. Линдсей Д. Макроэкономика / пер.с англ. В.Лукашевича и др. под общ.ред.Б.Лисовика и др. – С–ПБ 2004.– 402с.
18. Драккер Л. Ф. Управление нацеленное на результаты/ Пер. с англ. – М.: Техн. шк. бизнеса 2002. – 280 с.
19. Егоршин А.П. Управление персоналом. – 2-е изд. – Н.Новгород: НИМБ 2002. – 624 с.
20. Завадський Й.С. Менеджмент. – К.: Українсько-фінансовий інститут менеджменту і бізнесу 2004. – 543 с.
21. Ігнатьова І. Д. Методологічні підходи щодо формування концептуальної моделі стратегічного управління промисловим підприємством// Економіка та держава. – 2006 – №2 – С. 44-48
22. Казарновский А.С. Организационное проектирование на предприятиях. – К.: Наукова думка. – 2000. – 215 с.
23. Каракай Ю. Формування стратегії розвитку інноваційних ринків//
Схід 2008. – №2 (86). – С. 3-13.
24. Карлоф Б. Деловая стратегия. Пер. с англ. – М.: Экономика 2004. – 350 с.
25. Кіндрацька Г.І Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. – К.: Знання 2006. – 366 с.
26. Клейнер Г. Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски стратегии безопасность. – М.: Экономика 2008. – 288 с.
27. Кокурина О. Стратегический менеджмент в современных условиях// Персонал. – 2002 – №8 – С. 77-83
28. Колот А.М. Мотивація оцінка і стимулювання персоналу. – К.: «Скарби» 2000. – 380 с.
29. Колпаков В. Концептуальные основы стратегического управления. Стратегическое управление// Персонал. – 2002 – №2 – С. 38-44
30. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер.с англ. – М.: «Бизнес-книга» «ИМА-Кросс. Плюс» 2006. – 702 с.
31. Крючкова О. Маркетингові стратегії в умовах глобалізації ринків//
Персонал 2007. – №11-12. – С. 108-110.
32. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. – СПб.: Наука 2006. – 589 с.
33. Майер Э. Контролинг как система мышления и управления: Пер. с нем. Ю.Г.Жукова и С.Н.Зайцева/ Под ред. С.А.Николаевой. – М.: Финансы и статистика 2006. – 96 с.: ил.
34. Макаренко М. В. Махалина М. В. Производственный менеджмент. – М.: Приор 2008. – 383 с.
35. Макконнелл К.Р. Брю С.Л. Экономикс: Принципы проблемы и политика. Пер. с англ. 2–го изд. К. Хачар–Демос 2003. – 785 с.
36. Макмилан Ч. Японская промышленная система. Пер. с англ. – М.: Прогресс 2008. – 400 с.
37. Маркетинг: Учебник/ А.Н.Романов Ю.Ю.Корлюгов С.А.Красильников и др. Под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи ЮНИТИ 2005. – 560с.
38. Маркова В.Д. Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент – М. 2005. – 288 с.
39. Менеджмент для магистров: Учеб. пособие/ Под ред. д.э.н. проф. А.А. Епифанова д.э.н. проф. С.Н. Козьменко. – Сумы: ИТД «Университетская книга» 2003. – 762 с.
40. Менеджмент организаций: Уч. пособие./ Под ред. 3.П. Румянцевой Н.А. Саламатина. – М.: ИНФРА-М 2006. – 428 с.
41. Менеджмент організацій: Підручник/ За заг. ред. Л.І. Федулової. – К.: Либідь 2003. – 448 с.
42. Мескон М. Альберт М. Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело 2004. – 702 с.
43. Мізюк Б. М Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Львів: Магнолія плюс 2006. – 392 с.
44. Мних Є.В. Економічний аналіз – К.: Центр навчальної літератури 2003. – 412 с.
45. Мэйтланд Я. Руководство по управлению персоналом в малом бизнесе. – М.: «Аудит» – 2006 159 с.
46. Новіков Б.В. Сініок Г.Ф. Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. Посіб. – К.: „Центр навчальної літератури” 2004 – 560 с.
47. Осовська Г.В. Фіщук О.Л. Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К: Кондор 2003. – 196 с.
48. Оучи У. Методы организации производства: японский и американский подходы. Сокр. Пер. с англ. – М.: Экономика 2004. – 184 с.
49. Пан Л.В. Стратегія управління персоналом як ключовий фактор забезпечення конкурентної переваги організації// Стратегія економічного розвитку України. – 2002 – №1 – С. 442-446
50. Пастухов В.В.Стратегічне управління підприємством: філософія політика ефективність: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 2002. – 302 с.
51. Перехідна економіка: Підручник/ В.М. Геєць Є.Г. Панченко Е.М. Лібанова та ін. За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища шк. 2003. – 591 с.
52. Печериця Ю. В. Обмеження впливу невизначеності на стратегічні рішення// Формування ринкових відносин в Україні. – 2007 – №1 – С. 7-10
53. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ деятельности фирмы. – М.: “Ось–89” 2006.– 80с.
54. Питерс Т. Уотерман Р. В поисках эффективного управления: (опыт лучших компаний). – М.: Прогресс 2006. – 187 с.
55. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: Пер. с англ. – К.: Основи 2008. – 392 с.
56. Портер Майкл Э. Конкуренция.: Пер. с англ.: Уч.пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс» 2001. – 495 с.
57. Прокопов Ю. І. Концепції і принципи формування механізму стратегічного управління// Економіка і підприємництво. – К. 2001 – С.20-27
58. Рапопорт В.Ш. Диагностика управления: (Практический опыт и рекомендации) – М.: Экономика 2008. – 127 с.
59. Реверчук С.К. Реверчук Н.Й. Скоморович І.Г. та ін. Інвестологія: наука про інвестування: Навч.посібник/ за ред. д.е.н. проф. С.К.Реверчука. – К.: Атака 2001. – 264 с.
60. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі. – Львів: Новий світ 2003. – 272 с.
61. Родченко В.В. Роль стратегічного менеджменту у розбудові корпоративного підприємства.// Стратегія економічного розвитку України. – 2002 – №4 – С. 121-126
62. Руденко Л.В. Подольська В.О. Яріш О.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: НМЦ «Укоопосвіта» 2000. – 422 с.
63. Сакс Дж. Пивоворський О. Економіка перехідного періоду. Уроки для України. – К. «Основи» 2006. – С. 58.
64. Сімонова В.С. Еволюція категорій «стратегія» та «стратегічне
управління»// Актуальні проблеми економіки 2006. – №5 (59). – С. 117-
120.
65. Стратегическое мышление в сфере управления// Персонал. – 2001 – №11 – С. 41-44
66. Стратегическое управление: принципы и международная практика/ Под ред. В.А. Белошапки. – К.: Абсолют-В 2007. – 352 с.
67. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмы Под общ. ред проф. д.э.н. А.П.Градова проф. д.э.н Б.И.Кузина – С-Пб: “Специальная литература” 2004. – 510 с.
68. Стратегічний менеджмент розвитку підприємства в умовах ринку// Управління підприємницькою діяльністю. – Суми 2008. – С. 6-39
69. Томпсон А. Стрикленд А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для ВУЗов/ Пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева и др. – М.: Банки и биржи ЮНИТИ 2004. – 576 с.
70. Управление организацией. Учебник/ Под ред. А.Г. Поршнева З.П. Румянцева Н.А. Саламатина. – М.: ИНФРА-М 2003. – 667 с.
71. Фалмер Р.М. Энциклопедия современного управления: В 5 т. – М.: ВИПИКэнерго 2002
72. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. – К.: ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез» 2003.– 304 с.
73. Харрингтон Д. Эсселинг К. Нимвенген Х.В. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование анализ управление оптимизация: Пер. с англ. – СПб: Азбука 2002. – 460 с.
74. Ценообразование и рынок: Пер. с англ. общ. ред. и предисл. Е.И.Пунина и С.Б. Рычкова. – М.: Прогресс 2002. – 320 с.
75. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. С нем./ Под ред. Проф. А.Г.Поршнева. – М.: Финансы и статистика 2004. – 512 с.
76. Элти Дж. Кумбс М. Экспертные системы: концепции и примеры. – М.: Финансы и статистика 2004. – 356 с.
77. Энтони Р. Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Пер. с англ./Под ред. и с предисл. А.М. Петрачкова. – М.: Финансы и статистика 2004. – 560 с.
78. http://www.developers.org.ua/ – сайт розробників програмного забезпечення.
79. Алексей Закис. RUP и другие методологии разработки ПО. Часть 1. Принципы сравнения методологий разработки ПО.// «Компьютер Пресс».– №8 2006.
80. Журнал. Алексей Закис. RUP и другие методологии разработки ПО. Часть 3. Как выбирать методологию?//»Компьютер Пресс» – №3 2007.
81. Дж. Рамбо М. Блаха. UML 2.0. Объектно-ориентированное моделирование и разработка. – СПб.: Питер 2007. – 544 с.
82. http://www.microservice.com.ua/
83. http://www.interface.ru – решение парадокса разработки программного обеспечения. 6 стратегий ведущих компаний

Дополнительная информация3989
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Обґрунтування стратегії розвитку підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.117445 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7947
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5778
Реклама

Цікаве