швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149878
2 Історія України37004
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34598
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32800
5 Звіт про проходження виробничої практики 26935
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26454
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19896
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18807
9 Правопис слів іншомовного походження18284
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16714
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Розробка бізнес плану і розрахунки фінансовий трудових і матеріальних ресурсів на проект „Ковбасний цех”» (ID:30420)

| Размер: 113 кб. | Объем: 97 стр. | Стоимость: 400 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Литература
1. Воронкова В.Г. Планування та прогнозування в умовах ринку. –К: Професіонал ВД - 2006. – 600с.
2. Горемыкин В.А. Бугулов Э.Р. Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии. Учебник издание 2-е стереотипное. - М.: Информационно-издательский дом Филинъ Рилант 2000. - 328с.
3. Економіка і ринок: Подолання суперечностей / Туниця Ю.Ю. — К. 2006. — 314 с. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб. для ВНЗ. — 3-тє вид. випр. Затверджено МОН / За ред. Й.М. Петровича. — К. 2002. — 405 с.
4. Економіка підприємства: Навч. посіб. — 2-ге вид. стер. Рекомендовано МОН / Манів З.О. Луцький І.М. — К. 2006. — 580 с.
5. Економіка підприємства: Навч. посіб. для ВНЗ. — 4-те вид. стер. Рекомендовано МОН / Примак Т.О. — К. 2006. — 219 с.
6. Економіка підприємства: Підручник. Затверджено МОН / За ред. А.В. Шегди. — К. 2006. — 614 с.
7. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. — 3-тє вид. випр. і доп. Затверджено МОН / Грішнова О.А. — К. 2007. — 559 с.
8. Економіка та організація виробництва: Підручник. Затверджено МОН / За ред. В.Г. Герасимчука. — К. 2007. — 678 с.
9. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика / Ковальчук Т.Т. — К. 2004. — 638 с. тв. пал. (ст. 8 пр.).
10. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. — 3-тє вид. випр. і доп. Рекомендовано МОН / Савицька Г.В. — К. 2007. — 668 с.
11. Економічний аналіз: Практикум. Рекомендовано МОН / Кармазін В.А. Савицька О.М. — К. 2007. — 255 с.
12. Економічний аналіз: Практикум. Рекомендовано МОН / Шубіна С.В. Торяник Ж.І. — К. 2007. — 230 с.
13. Ильин А.И. Синица Л.М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Тактическое планирование / Под. Общей ред. А.И. Ильина. - Мн.: ООО Новое знание 2000.- 416с.
14. Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной рыночной среде: риски стратегии безопасность. /Клейнер Г.Б. Тамбовцев В.Л. Качалов Р.М. под общ. Ред. Панова С.А. - М.: Издательство Экономика 1997. - 288 с
15. Кузнецова С.А. Маркова В.Д. SWOT-анализ: практика и проблемы применения. // Совершенствование институциональных механизмов в промышленности. – Новосибирск 2005. – С. 18-29
16. Литвин Богдан Миронович. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин М. В. Стельмах М-во освіти і науки України Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Хай-Тек Прес 2008. - 336 с.
17. Лігоненко Лариса Олександрівна. Управління грошовими потоками [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко Г.В. Ситник Харківський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : [б. и.] 2005. - 256 с.
18. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. — 3-є вид. перероб. і доп. / За ред. О. М. Азарян. — Харків: Студцентр 2002.
19. Мескон Майкл Альберт Майкл Хедоури Франклін. Основи менеджменту. М.: З “Справу” 1994.-701 с.
20. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. - К.: МАУП 2003 -120с.
21. Орлов О. Планування діяльності промислового підприємства. – К: Скарби 2002 -336с.
22. Петрович Й.М. та ін. Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник. - Львів: Оскарт 1996.- 312с.
23. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Белов Н.М. Євдокимова В.Є. Москалюк та ін. За заг. ред. В.Є. Москалюка. -К.: КНЕУ 2002. - 252с.
24. Платонова Н.А. Харитонова Т.В. Планирование деятельности предприятий. - М 2005. - 432 с.
25. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. А. Олійника Р. Скільського. — К.: Основи 1998.
26. Примак Т. О.Маркетинг: Навч. посіб. — К.: МАУП 2004. — 228 с.
27. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: Новое знание 2002. – 704 с.
28. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общ. ред. А.П. Градова и Б.И. Кузина. – СПб.: Специальная литература 1996. – 510 с.
29. Тарас Копытько Прямой маркетинг — универсальный ключ к лояльности клиентов http://www.managment.com.ua
30. Тарасюк Г.М. Швалб Л.І. Планування діяльності підприємства. 2-е видання. –К: Каравела 2005. – 312с.
31. Томпсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: Пер. с англ. - М.: Изд. дом «Вильяме» 2002.
32. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика стратегия управление. - М.: ИНФРА-М 2000.
33. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез» 1997.
34. Финансовый менеджмент. Теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стоя-новой. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Перспектива 1999. – 574 с.
35. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид. перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Партин Г.О. Загородній А.Г. — К. 2006. — 379 с.
36. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 3-тє вид. стер. / Гриньова В.М. Коюда В.О. — К. 2006. — 423 с.
37. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. — 2-ге вид. випр. і доп. Рекомендовано МОН / Азаренкова Г.М. Журавель Т.М. — К. 2006. — 287 с.
38. Фінанси України та сусідних держав: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Карлін М.І. — К. 2007. — 589 с.
39. Фінанси: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Стеців Л.П. Копилюк О.І. — К. 2007. — 235 с.
40. Фінансова система України: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Карлін М.І. — К. 2007. — 324 с.
41. Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку / Ковальчук А.Т. — К. 2007. — 488 с.
42. Фінансове рахівництво: Навч. посіб. для ВНЗ. Рекомендовано МОН / Рязанова Н.С. — К. 2002. — 246 с.
43. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. Київ:ЦУЛ 2002. -496 с.
44. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посібник. / А.М. Поддєрьогін та ін.. – К.: КНЕУ 2001
45. Фінансовий менеджмент: Підручник. Затверджено МОН / Шелудько В.М. — К. 2006. — 439 с.
46. Швиданенко Г.О. Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства. – К.:КНЕУ 2002.-192с.
47. Шеремет Олег Олексійович. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О.О. Шеремет М-во освіти і науки України Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Кондор 2005. - 198 с. + Додатки с. 180-191.
48. Экономико-финансовый анализ деятельности предприятия: Учеб. пособие / Т.Д. Костенко В.А. Панков В.С. Рыжиков. – Краматорск: ДГМА 2002. – 126 с.
49. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и объе-динений / Под ред. проф. С.Б. Барнгольц и проф. Г.М. Тация. – М.: Финансы и ста-тистика 1986.
50. Экономический анализ: Учебник / Под ред. Л.Т. Гиляровской.- 2-е изд. пе-рераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА 2002. – 615
51. Эмепка С. Оценка состояния маркетинга на промышленных предприятиях в условиях рыночной экономики. – М.: ИНФРА-М 2000.


Дополнительная информация4067
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Розробка бізнес плану і розрахунки фінансовий трудових і матеріальних ресурсів на проект „Ковбасний цех”»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.113787 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7949
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1940
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3006
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8001
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4412
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5780
Реклама

Цікаве