швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури148567
2 Історія України36811
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34368
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32630
5 Звіт про проходження виробничої практики 26797
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26304
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19865
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18777
9 Правопис слів іншомовного походження18176
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16700
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


2

Тема: «Проблеми впровадження інновацій на підприємствах харчової промисловості» (ID:30580)

| Размер: 117 кб. | Объем: 61 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» № 2505-IV( 2505-15 ) від 25.03.2005
2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» №1977-XII із змінами від 19 грудня 2006 р.
3. Наказ Міністерства економіки України Міністерства освіти і науки України Міністерства промислової політики України «Про затверд-ження Методики оцінки ефективності виконання інноваційних проек-тів та діяльності технологічних парків»
4. Дані Державного комітету статистики України
5. Дані Державного комітету харчової промисловості України
6. Андрушків М.І. Раєвська Т.О. Реверчук Н.Й. «Економіка фірми». – К.: НБУ 1998
7. Антонюк Л.Л. Поручник А.М. Савчук В.С. Інновації: теорія меха-нізм розробки та комерціалізації: Монографія. - К.: КНЕУ 2003.-394с.
8. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. - СПб.: Питер 2001.- 304с.
9. Бутенко А.І. Лазарєва Є.В. Інвестиційна діяльність в інноваційній сфері підприємництва України: методи і форми. // Вісник економічної науки України. №2 2007
10. Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом. Учебное пособие для вузов. – М.: Юнити-Дана 2001. – 343 с.
11. Василенко В.О. Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – Вид. 3-є вип. та доп. – К.: Центр навч. літ. 2005. – 440 с.
12. Волков О.І. Денисенко M.П. Гречан А.Л. та ін. «Економіка й органі-зація інноваційної діяльності»: Підручник – К.:«Професіонал» 2004
13. Волков О.В. Экономика предприятия: Учебник. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М 2000
14. Воркут Т.А. Проектний аналіз. – К.: Український центр духовної культури 2000. – 197 с.
15. Голощапова О. Ринок інноваційних технологій в Україні: вивчення світового досвіду з метою його застосування у вітчизняних умовах.// Економіст. № 2 2007. с. 32-35
16. Гриньова В.М «Інвестиційний менеджмент»: навч. посіб. – Х.: ІНЖЕК 2004
17. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб.пособие. – 2-е изд. стереотип. – К.: МАУП 2001. – 152 с.
18. Гунин В.Н. Баранчеев В.П. Устинов В.А. Ляпина С.Ю. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». – М.: Инфра-М 1999. – 328 с.
19. Завлин П.Н. Казанцев А.К. Миндели Л.Э. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. - СПб.: Наука 2000
20. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент.Учебник. -М.: Юнити 1997
21. Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации: Учебн.пособ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА 2000
22. Ковальчук І.В. «Реальна економіка»: навч. посібник з економіки підприємства – К.: ВІПОЛ 2004
23. Ковалевський М.С. «Інноваційні процеси в Україні» – К. 2002
24. Краснокутська Н.В. «Інноваційний менеджмент» навч. посібник. – К: КНЕУ 2003. – 504с.
25. Кремнев Г.Р. Управление производительностью и качеством: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. – М.: ИНФРА–М 2000. – 256 с.
26. Космидайло І.В. Проблеми інноваційного розвитку в Україні та шляхи їх вирішення. // Актуальні проблеми економіки. №2 2007. с.20-27
27. Ладник В. Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах перехідної економіки: проблеми і досвід. Економіст. №12/2001р. с.52-57
28. Лапко О.О. «Інноваційна діяльність в системі державного регулювання». – К. 1999
29. Любімов В.І. Дослідження сутності та змісту інноваційного розвитку промислових підприємств // Держава та регіони. - 2006. - №4. - 210-214с.
30. Максимов Ю. Митяков С. Митякова О. Методика оценки инно-вационного потенциала учебно-научно-инновационного комплекса многопрофильного технического университета. Инновации № 2/2004г. с. 51-55.
31. Мержа С.І. «Інноваційна діяльність у промисловості: сучасний стан та напрямки активізації в Україні» // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 9
32. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учебн.пособ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА 2000
33. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка 2006. – 295 с.
34. Мясникович М.В. Научные основы инновационной деятельности. – Мн.: ИООО «Право и экономика» 2003. – 279 с.
35. «Наука та інноваційна діяльність в Україні»: Статистичний збірник. – К.: Держкомстат 2004
36. Новицький В. «Імперативи інноваційного розвитку» // Економіка України. – 2007. – №2
37. Оголева Л.Н. Инновационный менеджмент: Учебн.пособ.- М.: ИНФРА-М 2001
38. Павленко І.А. Гончарова Н.П. Швиданенко Г.О. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ 2002. - 150 с.
39. Петруха С.В. Колотуша М.М. «Інноваційна активність підприємств харчової промисловості: упорядкування та динаміка параметрів» //Економіст 2007. – №3
40. Пічкур О.В. «Особливості інноваційної діяльності на сучасному етапі» – Інтелектуальна власність 2003. – № 12
41. Портер М. Конкуренция: Учеб.пособие / Пер. с англ. – М.: Идз. Дом Вильямс 2000. – 495 с.
42. Поршнев А.Г. Румянцева З.П. Саломатин Н.А. Управление органи-зацией: Ученик. - 2-е изд. перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М 2000
43. Самбрус Н. Промислово торгівельний огляд кондитерської промисло-вості. // Бізнес. - 2002 - №48 с 13-16
44. Тарнавська Н. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання України. // Економіст. №10 2007. с.56-61
45. Турило А.М. Зінченко О.А. Інновації: сутність і теоретичні характер-ристики //Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 5. – 76-79с.
46. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник 4-е изд. – СПб.: Питер 2003. – 400 с.
47. Федонін О.С. Рєпіна І.М. Олексик О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. - К.:КНЕУ 2003. - 316с.
48. Федулова Л.І. Інноваційний розвиток промисловості України: тенденції та закономірності. // Актуальні проблеми економіки №3 2007. с.82-97
49. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. – СПб.: Питер 2005. – 318 с.
50. Червоньов Д.М. Нейкова Л.І. «Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України» – К.: Знання 1999
51. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Дело Лтд 2002. – 218с.
52. Чухрай Н. Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інно-ваціями на підприємстві. – К.: Кондор 2006. – 398 с.
53. Шаповал Н. І. Основи стандартизації управління якістю і сертифікації. - К.: Українсько - фінський інститут менеджменту і бізнесу. 1998. - 144 с.
54. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид. – К.: Каравела 2005. – 568 с.
55. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. - 2-ге вид. К.: КНЕУ 2004р. - 699с.
56. Матеріали сайту http://www.nas.gov.ua
57. Матеріали сайту http://innovation.com.ua
58. Матеріали сайту http://www.niurr.gov.ua
59. Матеріали сайту http://www.kmu.gov.ua
60. Матеріали сайту http://www.ndiiv.org.ua.

Дополнительная информация4145
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Проблеми впровадження інновацій на підприємствах харчової промисловості»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.139257 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1847
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7939
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1927
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»2992
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7989
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4550
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4402
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5771
Реклама

Цікаве