швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури150682
2 Історія України37141
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34797
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32894
5 Звіт про проходження виробничої практики 27036
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26553
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19913
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18829
9 Правопис слів іншомовного походження18353
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16722
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Формування стратегії підприємства на засадах ресурсного підходу + Доповідь» (ID:30890)

| Размер: 296 кб. | Объем: 123 стр. | Стоимость: 275 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Литература
1. Андрушків Б.М. Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. – Львів: ”Світ“ 2005 –294 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика 2008. – 365 с.
3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М.: Финансы и статистика 1995. – 384 с.: ил.
4. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.: ИНФРА–М 2004. – 392 с.
5. Валуев С.А. Волкова В.Н. и др. Системный анализ в экономике и организации производства. – Л.: Политехника 2001. – 398 с.
6. Василенко В.О. Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. Навчальний посібник. – Вид. 2-ге виправл. і доп. За ред. Василенка В.О. – К.: Центр навчальної літератури 2004. – 400 с.
7. Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: ”Триада ЛТД“ 2006. – 384 с.
8. Виханский О. С. Стратегическое управление. – М.: Изд-во МГУ 2005. – 420 с.
9. Виханский О. С. Наумов А. И. Менеджмент: человек стратегия организация процесс: Учебник. – М.: Гардарика 2006. – 154 с.
10. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Гардарика 2000. – 296 с.
11. Герасимчук В.Г. Діагностика стратегія ефективність. – К.: Вища шк. 2005. – 256 с.
12. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ 2000. – 360 с.
13. Голубков Е.П. Голубкова Е.Н. Секерин В.Д. Маркетинг – выбор лучшего решения. – М. 2003. – 222 с.
14. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала. – М.: МП «Сувенир» 2003. – 488 с.
15. Градов А.П. Кузин Б.И. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. – Киев: Вища школа 2006. – 235 с.
16. Грибик І. Роль стратегічного менеджменту в підвищенні ефективності функціонування підприємств в ринковій економіці// Вісник державного інституту Львівська політехніка. – 2005 – №336 – С. 84-89
17. Долан Э.Дж. Линдсей Д. Макроэкономика / пер.с англ. В.Лукашевича и др. под общ.ред.Б.Лисовика и др. – С–ПБ 2004.– 402с.
18. Драккер Л. Ф. Управление нацеленное на результаты/ Пер. с англ. – М.: Техн. шк. бизнеса 2002. – 280 с.
19. Егоршин А.П. Управление персоналом. – 2-е изд. – Н.Новгород: НИМБ 2002. – 624 с.
20. Завадський Й.С. Менеджмент. – К.: Українсько-фінансовий інститут менеджменту і бізнесу 2004. – 543 с.
21. Ігнатьова І. Д. Методологічні підходи щодо формування концептуальної моделі стратегічного управління промисловим підприємством// Економіка та держава. – 2006 – №2 – С. 44-48
22. Казарновский А.С. Организационное проектирование на предприятиях. – К.: Наукова думка. – 2000. – 215 с.
23. Каракай Ю. Формування стратегії розвитку інноваційних ринків//
Схід 2008. – №2 (86). – С. 3-13.
24. Карлоф Б. Деловая стратегия. Пер. с англ. – М.: Экономика 2004. – 350 с.
25. Кіндрацька Г.І Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. – К.: Знання 2006. – 366 с.
26. Клейнер Г. Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски стратегии безопасность. – М.: Экономика 2008. – 288 с.
27. Кокурина О. Стратегический менеджмент в современных условиях// Персонал. – 2002 – №8 – С. 77-83
28. Колот А.М. Мотивація оцінка і стимулювання персоналу. – К.: «Скарби» 2000. – 380 с.
29. Колпаков В. Концептуальные основы стратегического управления. Стратегическое управление// Персонал. – 2002 – №2 – С. 38-44
30. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер.с англ. – М.: «Бизнес-книга» «ИМА-Кросс. Плюс» 2006. – 702 с.
31. Крючкова О. Маркетингові стратегії в умовах глобалізації ринків//
Персонал 2007. – №11-12. – С. 108-110.
32. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. – СПб.: Наука 2006. – 589 с.
33. Майер Э. Контролинг как система мышления и управления: Пер. с нем. Ю.Г.Жукова и С.Н.Зайцева/ Под ред. С.А.Николаевой. – М.: Финансы и статистика 2006. – 96 с.: ил.
34. Макаренко М. В. Махалина М. В. Производственный менеджмент. – М.: Приор 2008. – 383 с.
35. Макконнелл К.Р. Брю С.Л. Экономикс: Принципы проблемы и политика. Пер. с англ. 2–го изд. К. Хачар–Демос 2003. – 785 с.
36. Макмилан Ч. Японская промышленная система. Пер. с англ. – М.: Прогресс 2008. – 400 с.
37. Маркетинг: Учебник/ А.Н.Романов Ю.Ю.Корлюгов С.А.Красильников и др. Под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи ЮНИТИ 2005. – 560с.
38. Маркова В.Д. Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент – М. 2005. – 288 с.
39. Менеджмент для магистров: Учеб. пособие/ Под ред. д.э.н. проф. А.А. Епифанова д.э.н. проф. С.Н. Козьменко. – Сумы: ИТД «Университетская книга» 2003. – 762 с.
40. Менеджмент организаций: Уч. пособие./ Под ред. 3.П. Румянцевой Н.А. Саламатина. – М.: ИНФРА-М 2006. – 428 с.
41. Менеджмент організацій: Підручник/ За заг. ред. Л.І. Федулової. – К.: Либідь 2003. – 448 с.
42. Мескон М. Альберт М. Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело 2004. – 702 с.
43. Мізюк Б. М Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Львів: Магнолія плюс 2006. – 392 с.
44. Мних Є.В. Економічний аналіз – К.: Центр навчальної літератури 2003. – 412 с.
45. Мэйтланд Я. Руководство по управлению персоналом в малом бизнесе. – М.: «Аудит» – 2006 159 с.
46. Новіков Б.В. Сініок Г.Ф. Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. Посіб. – К.: „Центр навчальної літератури” 2004 – 560 с.
47. Осовська Г.В. Фіщук О.Л. Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К: Кондор 2003. – 196 с.
48. Оучи У. Методы организации производства: японский и американский подходы. Сокр. Пер. с англ. – М.: Экономика 2004. – 184 с.
49. Пан Л.В. Стратегія управління персоналом як ключовий фактор забезпечення конкурентної переваги організації// Стратегія економічного розвитку України. – 2002 – №1 – С. 442-446
50. Пастухов В.В.Стратегічне управління підприємством: філософія політика ефективність: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 2002. – 302 с.
51. Перехідна економіка: Підручник/ В.М. Геєць Є.Г. Панченко Е.М. Лібанова та ін. За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища шк. 2003. – 591 с.
52. Печериця Ю. В. Обмеження впливу невизначеності на стратегічні рішення// Формування ринкових відносин в Україні. – 2007 – №1 – С. 7-10
53. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ деятельности фирмы. – М.: “Ось–89” 2006.– 80с.
54. Питерс Т. Уотерман Р. В поисках эффективного управления: (опыт лучших компаний). – М.: Прогресс 2006. – 187 с.
55. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: Пер. с англ. – К.: Основи 2008. – 392 с.
56. Портер Майкл Э. Конкуренция.: Пер. с англ.: Уч.пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс» 2001. – 495 с.
57. Прокопов Ю. І. Концепції і принципи формування механізму стратегічного управління// Економіка і підприємництво. – К. 2001 – С.20-27
Дополнительная информация4294
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Формування стратегії підприємства на засадах ресурсного підходу + Доповідь»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...

Cгенерировано за 0.155081 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1861
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7963
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1960
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3015
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана8017
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4569
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4419
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5795
Реклама

Цікаве