швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149668
2 Історія України36984
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34564
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32782
5 Звіт про проходження виробничої практики 26920
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26438
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19892
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18806
9 Правопис слів іншомовного походження18273
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


12

Тема: «Особливості прояву агресії у дітей, що виховуються в неблагополучних сім’ях» (ID:32071)

| Размер: 108 кб. | Объем: 68 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. В.А. Аверин Психология детей и подростков. – СПб.: Питер, 1998. – 379с.
2. А.Д. Андреева, Т.В. Вохмянина, А.А. Воронова, Н.И. Гуткина, Е.Б. Данилова Руководство практического психолога; Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы. – М.: Academia, 1995. – 167с.
3. Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд Опросник уровня субъективного контроля (УСК). — М. : Смысл, 1993. — 16с.
4. В.С. Балинова Статистика: В вопросах и ответах: Учеб. пособие. – М. : Проспект, 2004. – 344с.
5. А. Бандура, Р. Уолтерс Подростковая агрессия. – М. : Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 508с.
6. О.В. Бацілева Психосоциальные аспекты феномена агрессии // Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 3. – С.166–174.
7. А.А. Бодалев Психология общения: Избранные психол. тр. – М. : Издательство МПСИ, 2002. – 319с.
8. О.Д. Борисенко, Р.Є. Майборода Аналітико-статистичні методи й моделі психології та педагогіки: Вибрані лекції / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВЦ "Київський ун-т", 2000. – 117с.
9. Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб., Питер, 2005. – 520с.
10. Р. Бэрон, Д. Ричардсон Агрессия. – СПб.: Питер, 1997. – 336 с.
11. І.А. Гайдамашко Агресія як механізм психологічного захисту підлітків у конфліктних ситуаціях // Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку. – Хмельницький, 2007. – С.246-248.
12. О.С. Дроздов Спроба адаптації системного підходу до агресіологічних досліджень // Соціальна психологія. – 2008. – № 4. – С.29-37.
13. О.Ю. Дроздов Ситуативні фактори агресивної поведінки молоді // Актуальні проблеми психології. Том 1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: ІП, 2001. – Частина 1. – С.38 – 49.
14. О.З. Запухляк Вплив комп’ютерних ігор з войовничо–агресивним змістом на агресивність підлітків з акцентуаціями характеру //Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К. : 2005, вип. 26, т. 5. – С. 78-87.
15. Т. Ілляшенко Дитяча агресія – що це? // Початкова школа.– 2006.–№ 1.– С.9-11.
16. О.С. Ісаєнко Влияние агрессивного поведения в паре “мать – ребенок” на уровень школьной дезадаптации (экспериментальное исследование) // Наука i освіта. – 2006. – № 3–4. – С. 11–15.
17. О.Б. Кізь Агресія депривованого юнацтва: форми, причини та наслідки // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. – К., 2006. – N5. – С.1-15.
18. С. Кравчук Особливості агресивної поведінки чоловіків і жінок // Соціальна психологія. – 2008. – № 1. – С.142-148.
19. В.М. Крайнюк Становлення і розвиток феномену агресії // Зб. наук. праць. Випуск 2 (7). – К.: КВГІ, 1998. – С. 14-19.
20. А.Е. Личко Психопатии и акцентуации характера у подростков / Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтера, В.Я. Романова. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – С. 288-318.
21. К. Лоренц Так называемое зло / А.И. Федоров (пер.). – М. : Культурная революция, 2008. – 616 с.
22. И.С. Мазоха Психологические детерминанты агрессии и агрессивности // Наука і освіта. – 2007. – № 8 – 9. – С. 103–105.
23. І.С. Мазоха Психологічний портрет осіб з різним рівнем агресивності // Наука і освіта. – 2004. – № 4-5. – С.41-42.
24. В.С. Максименко, В.И. Подшивалкина, Л.П. Олесевич, С.В. Романенко Математико–статистические методы в социологическом исследовании. – О.: АстроПринт, 1998. – 183с.
25. Ю. Мединська Агресивна дитина: зрозуміти, щоб допомогти // Психологія і суспільство. – 2002. – № 1. – С.107-118.
26. В.С. Мерлин Психология индивидуальности: Избранные психологические труды. – М. : Институт практической психологии, 1996. – 446с.
27. О.О. Мізерна Підліткова агресивність та акцентуації характеру // Актуальні проблеми психології. – К. : 2004. – Т.1. – С.64-68.
28. В.В. Остроухов Агресія та деструктивність особи: соціальні або психологічні передумови насилля? // Суспільство. Держава. Армія. – К., 1999. – Вип.2: Суспільні науки: філософія, соціологія, політологія. – С.70-77.
29. Д.П. Панасенко Программа снижения агрессивности подростков в рамках системы современного школьного образования // Наука і освіта. – 2003. – № 4. – С.34-35.
30. Г. Паренс Агрессия наших детей / Л.Г. Герцик (пер.с англ.), А.В. Решетникова (пер.с англ.). – М. : Форум, 1997. – 160с.
31. Ф.C. Перлз Эго, голод и агрессия / Д.Н. Хломов (науч.ред.), Н.Б. Кедрова (пер.), А.Н. Костриков (пер.). – М. : Смысл, 2000. – 358с.
32. В. Пилипенко Підліткова агресія у контексті сучасної соціокультурної ситуації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 4. – С.5-23.
33. М.П. Потребко Агресія чи гнів? // Актуальні проблеми практичної психології. – Херсон, 2007. – С. 166-168.
34. Психологическая энциклопедия / Р. Корсини (ред.), А. Ауэрбах (ред.). – СПб. : Питер, 2003. – 1094с.
35. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К. : Академвидав, 2006. – 424с.
36. Психология аномального развития ребенка : Хрестоматия в 2 т. / Под ред. В. В. Лебединского, М. К. Бардышевской. – М : Че Ро, 2002. – Т.2. – 412с.
37. М. Раттер Помощь трудным детям: Пер. с англ. – М., Просвещение : 1987. – 236с.
38. А.А. Реан Психология изучения личности: Учеб. пособ. – СПб. : 1999. – 288с.
39. В. Рибалка Агресія як деструкція соціальних відносин // Філософські обрії. – 2003. – № 10. – С.158- 170.
40. Е.В. Сидоренко Методы математической обработки в психологии. – СПб. : Соціально-психологический центр, 1996. – 350с.
41. О.М. Сінькова Агресія девіантних підлітків як наслідок сімейної соціалізації // Проблеми освіти: Наук.–метод. збірник. – К.; Вінниця, 2006. – Вип.3 (спец.). – С. 301-303.
42. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). – Минск : Харвест, 1997. – 800с.
43. І.П. Сопрун Прояв агресивності в дітей, що виховуються в різних соціальних умовах // Наука і освіта. – 2003. – № 5-6. – С.51-53.
44. О. Тарновська Агресія як предмет дослідження // Науковий вісник. – Чернівці, 2001. – Вип.122: Педагогіка та психологія. – С.200-203.
45. Т. Федорченко Методи корекційної роботи з агресивними дітьми і підлітками // Рідна школа. – 2007. – № 2. – С.12-15.
46. Т.Є. Федорченко Насильство та агресія – головні форми прояву девіантної поведінки неповнолітніх // Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів. – К.: Грамота, 2006. – Ч.2. – С. 104-110.
47. И.А. Фурманов Агрессия и насилие. Диагностика, профилактика и коррекция. – СПб. : Речь, 2007. – 479с.
48. А.А. Хван, Ю.А. Зайцев, Ю.А. Кузнецова Стандартизированный опросник измерения агрессивных и враждебных реакций А. Басса и А. Дарки: метод. рекомендации. – Кемерово : КРИПКиПРО, 2006. – 68 с.
49. В.С. Хомік Агресія у різних юнацьких і дитячих кагортах: дослідження в українській психології // Практ. психологія та соц. робота. – 2007. -№ 7.- С.1-6.
50. В.М. Целуйко Психология неблагополучной семьи. – М. : Владос, 2003. – 270с.
51. Г.Т. Шаповалова Мовна агресія як виразна риса сучасного українського медіатексту // Наук. вісник. – Ужгород, 2006. – Вип.13. – С.124-126.
52. Т.И. Шульга Работа с неблагополучной семьей. – М.: Дрофа, 2008. – 254с.
53. Ю.В. Щербинина Вербальная агрессия. – М. : URSS, 2006. – 355 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.065284 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7947
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3005
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4561
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4410
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5778
Реклама

Цікаве