швидка допомога для твого навчання

Безкоштовні реферати Замовити реферат Авторам рефератів
Від партнерів
TOP реферати
1 Твір з літератури149555
2 Історія України36969
3 Звіт з практики (звіт про проходження виробничої практики)34543
4 Види тварин і рослин занесені до Червоної книги32763
5 Звіт про проходження виробничої практики 26902
6 Образ жінки в творчості Т.Г. Шевченка26426
7 «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові19891
8 Твір роздум у на тему якою повинна бути людина18803
9 Правопис слів іншомовного походження18261
10 Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха «Гуси лебеді летять»16712
Реклама
Статистика
Rambler's Top100

Оголошення

У нашій колекції більше ніж 60 тис. учбових робіт!

На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт,
або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД.


4

Тема: «Формування професійного самовизначення у сучасних старшокласників » (ID:32982)

| Размер: 87 кб. | Объем: 71 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособие. – М. : Academia, 1999. – 672с.
2. Барановский А.Б., Потапенко Г.М., Щекин Г.В. Система методов профессиональной ориентации. Основы профессиональной ориентации: Учебно-методическое пособие. – К. : 1991. – 221с.
3. Божович Л.И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности / Д.И. Фельдштейн (ред.). – М. : Международная педагогическая академия, 1995. – 209с.
4. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб. : Питер, 2005. – 520с.
5. Вітковська О.І. Професійне самовизначення особистості і практичні аспекти професійної консультації: Монографія. – К.: Науковий світ, 2001. – 91 с.
6. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / В.С. Мухина (сост.и науч.ред.). – М. : Академия, 1999. – 624с.
7. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. – К. : Наукова думка, 1988. – 142с.
8. Головаха Е.И. Психологическое время личности. – М : Смысл, 2008. – 267с.
9. Гончарова Н.О. Методика профконсультативного тренінгу з орієнтації учнів 7-9 класів на майбутню професію // Імідж сучасного педагога - №5. – 2005. – С. 26-28.
10. Джура О.Д. Взаємозв’язок основних факторів професійного самовизначення особистості. – К.: Український центр духовної культури. – 2003. – С.64–74.
11. Євстаф’єва К.О. Самооцінка студентів педучилища як фактор професійного самовизначення: автореферат дисертації: 19.00.07 / Український держ. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1997. – 21с.
12. Зеер Ф.Э. Психология профессий. – М., АСТ, 2003. – 354с.
13. Климов Е.А. Введение в психологию труда. – М. : Культура и спорт : Юнити, 1998. – 349с.
14. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов н/Д : Феникс, 1996. – 509 с.
15. Кон И.С. Психология ранней юности: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.
16. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Теорія і практика професійного психологічного відбору: Навч. посібник. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 532с.
17. Кравченко І.Ф. Методи самостійного дослідження учнями професій. – К.: ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1998. – С. 75-80.
18. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.
19. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2000. – 232с.
20. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., Бамбук, 1996. – 275с.
21. Маршавін Д.Ю., Маршавін Ю.М. Психодіагностичні методики для професійного консультування молоді: навч. посібник. – К. : ІПК ДСЗУ; ІПЕК, 2007. – 152c.
22. Мудрик А.В. Время поисков и решений, или старшеклассники о них самих. – М., 1989. – С.58-60.
23. Обозов Н. Н. Возрастная психология: юность и зрелость. – СПб. : СаиВеда, 2000. – 135с.
24. Осьодло В.І. Особливості формування «Я - концепції» у осіб підліткового та юнацького віку // Вісник. – К., 2004. – Вип.4. – С.126–137.
25. Пазюченко Т.М. Дослідження індивідуально-особистісних властивостей старшокласників у спілкуванні при здійсненні індивідуалізації профорієнтаційної роботи // Проблеми загальної та педагогічної психології. – Київ: Волинські обереги. – 2000. – Том ІІ. – Частина З. – С. 152-164.
26. Папуча М.В. Психологія ранньої юності: Навч.-метод. посібник. –Ніжин : РВВ НДПУ, 2001. – 174с.
27. Потапчук Л. Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників // Проблеми педагогічних технологій: Зб. наук. праць ВДУ імені Лесі Українки. – Вип. 4. – Луцьк. – 1999. – С. 33-37.
28. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие / Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2002. – 672 с.
29. Професійна орієнтація та працевлаштування молоді. Інформаційно-методичний вісник. Випуск 1 / автори-укладачі: О.С. Романцов, T.В. Горбоніс, О.Б. Бойсюк, Л.В. Демкович, В.І. Уруський. – Тернопіль, 2001. – 98с.
30. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения: Учебно-методическое пособие. – М.: Институт практической психологии, Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2002. – 400 с.
31. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда: Учебное пособие. – М.: Институт практической психологии, Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 352 с.
32. Психодіагностика / Л. Терлецька (упоряд.), О. Главник (упоряд.). – К. : Шкільний світ, 2002. – 112с.
33. Психологический словарь. – М. : Педагогика Пресс,1996. – 298 с.
34. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 656 с.
35. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личности/ Пер. с нем. – М. : Мир, 1994. – 320 с.
36. Рибалка В.В. Психологія професійного самовизначення старшокласників: Методичні рекомендації. – К. : ІПППО АПН України, 2004. – 24с.
37. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: в 2-х книгах. – М.: Владос, 1999. – Книга 2. – 239с.
38. Рудь Г.В. Уявлення про життєвий шлях та особливості графічної репрезентації молоддю його основних часових модусів. // Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України (За ред. акад.. Максименка С.Д.). – Т.VI. – Випуск 6. – К., 2004. – С. 278-285.
39. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: навч. посібник. – К. : Академвидав, 2009. – 359с.
40. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: Соціально-психологический центр, 1996. – 350с.
41. Синявський В.В. Профорієнтаційна робота в школі: Метод. реком. / Державна служба зайнятості України. – К. : 2005. – 27 с.
42. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
43. Снегирева Т.В. Педагогическая психология. – М. : АСТ : Астрель, 2008. –345с.
44. Сохань Л.В., Головаха Е.И., Ануфриева Р.А., Балакирева О.Н., Очеретяный В.В. Психология жизненного успеха: Опыт социально-психологического анализа преодоления критических ситуацій. – К., 1995. – 150с.
45. Становських З.Л. Рефлексія в структурі процесу професійного самовизначення сучасних старшокласників // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Вип. 1. – К., П/П “ЕКМО”, 2004. – С. 208-219.
46. Сыманюк Э.Э. Психологические барьеры профессионального развития личности. –М., Фердокс, 2005. – 275с.
47. Уніят С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. – 187с.
48. Фонарев А.Р. Психология становления личности профессионала. – М. : МВЭФСИ, 2005. – 211с.
49. Фурман А.В. Ідея професійного методологування: монографія. – Ялта; Т. : Економічна думка, 2008. – 208с.
50. Чарнецкі К. Професійний розвиток студентів вищих шкіл – результати досліджень // Хованна. – 1990. – № 3-4. – С. 9-17.
51. Чебышева В.В. Психология трудового обучения. – М. : Высшая школа, 1983. – 239с.
52. Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. – М. : Просвещение. 1981. – 224с.
53. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / А.Д. Андреева (пер.). – М.: Изд. группа "Прогресс", 1996. – 344с.
54. Ярослав Н.С. Психологія ранньої юності: Практикум. – Ніжин, НДПУ, 2004. – 40с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

Cгенерировано за 0.004234 секунд
Замовити реферат
Нові реферати
Люблю усмішку на чужім обличчі за Володимиром Сосюрою1853
Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником7946
Будувати повітряні замки легше, ніж у них жити1939
Цитатна характеристика образу Остапа в оповіданні «Дорогою ціною»3004
Роксолана найбільша любов і найтяжча прикрість Сулеймана7999
Що означає служити Богові і людям по твору Осипа Назарука «Роксоляна»4559
Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»4409
Чарівна сила кохання за повістю Роксоляна Остапа Назарука5777
Реклама

Цікаве